Haarlems Nieuwsblad

14 maart 2019

Haarlems Nieuwsblad 14 maart 2019


Bloemlegging Man voor het Vuurpeloton

Het is goed dat kinderen hier nog steeds bij stilstaan. (Foto: Willem Brand)

Door Willem Brand

HAARLEM - Elk jaar wordt op 7 maart bij het monument 'Man voor het Vuurpeloton' op de Haarlemse Dreef een krans gelegd ter nagedachtenis van vijftien op 7 maart 1945 gefusilleerde verzetsmensen.

Onder hen waren twee jonge koeriers van de illegale krant Het Parool. Mede daarom was de organisatie vele jaren in handen van de stichting Democratie en Media (voorheen Het Parool). Sinds enige jaren heeft het Haarlems Verzetsmuseum de organisatie van de herdenking op zich genomen.

Voor het leven getekend

Omstanders werden verplicht naar deze gruwelijke executie te kijken. Zo ook de vader van Kees, die als 14-jarig jochie net uit de Tempelierstraat kwam en richting de Dreef liep. Die gebeurtenis heeft zijn leven getekend. Sinds de oprichting van het monument in 1949 legde de vader van Kees ieder jaar bloemen bij 'De Man voor het vuurpeloton' van Mari Andriessen. Drie jaar geleden is zijn vader overleden en nu houdt Kees de traditie in stand.

De Haarlemse basisschool De Dreefschool heeft het monument geadopteerd. Ieder jaar leggen leerlingen van groep 8 tijdens de herdenking rozen bij de naamstenen van de gevallenen.

Eerst echter krijgen zij een gastles over Haarlem in WOII van Freek van Schie, voorzitter van stichting Haarlems Verzetsmuseum en oud-geschiedenisdocent.

Na afloop van de herdenking vertelt Juul: 'Ik vind het zo bijzonder dat de mensen dat vroeger durfden. Om zo jong in het verzet te gaan. De jongste was negentien, dat scheelt maar acht jaar met mij.' Een reactie van Cas: 'Ik wist wel ongeveer wat er was gebeurd, maar door de lessen weet ik het nu beter. Ik ben me meer gaan realiseren hoe fijn we het nu hebben dat we in vrijheid kunnen leven.'

Record banen in regio Haarlem

HAARLEM - De werkgelegenheid in de regio Haarlem heeft in 2018 een record bereikt. Het aantal banen in de regio nam vorig jaar met 3.000 toe. Dit bracht het totale aantal banen in de regio op 91.000. Het aantal banen nam vorig jaar met 3,4 procent toe terwijl de gemiddelde stijging in Nederland 2,2 procent was. Dit blijkt uit recente cijfers van het LISA, het werkgelegenheidsregister van Nederland. Met deze cijfers komt de regio Haarlem uit op de 3e plek in Nederland. In alle gemeentes in de regio Haarlem groeide het aantal banen: Haarlem (2.380), Bloemendaal (220), Zandvoort (190), Haarlemmerliede (150) en Heemstede (80).

1.300 nieuwe bedrijven vestigden zich in de regio Haarlem en zorgden voor extra banengroei. Met als koploper 500 nieuwe bedrijven in de zakelijke dienstensector en 660 extra banen. Maar ook in de zorgsector (280 bedrijven en 540 banen) en de vervoersector (80 bedrijven en 650 banen) kwamen er veel banen bij. De meeste banen in de regio Haarlem zitten in de zorg, handel en zakelijke diensten sector. Het rapport is in te zien via: https://lisa.nl/include/

Sportinstuif op stakingsdag

HAARLEM - Op vrijdag 15 maart wordt een gratis SportInstuif georganiseerd door SportSupport. Hiermee wordt ingespeeld op de landelijke staking. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar zijn vanaf 9.00 tot 12.00 uur welkom in Sporthal Olympia, Henk van Turnhoutpad 1, Haarlem. Er worden verschillende sport- en spelactiviteiten aangeboden. Aanmelden is niet nodig.

Ontwikkelingen

Zuid-West houdt

gemoederen bezig

Muzikale

'feel good'

bij RIPLive

Rover wil station

in

Haarlem Zuid-West

Uitgaan in

Haarlem

en de regio

Het is goed om hierbij stil te staan

Wethouder Marie-Thérèse Meijs (midden) in gesprek met vrouwen tijdens de bijeenkomst Internationale Vrouwendag. (Foto: Christa Warmerdam)

Door Christa Warmerdam

HAARLEM – Meer dan honderd vrouwen zijn vrijdagochtend 8 maart aanwezig in het nieuwste wijkcentrum in Haarlem Oost aan de Jan Sluyterslaan om Internationale Vrouwendag te vieren. De ochtend is georganiseerd door verschillende maatschappelijke organisaties. "De vrouwen die hier aanwezig zijn, zijn heel verschillend qua wijk, achtergrond, opleiding, leeftijd en afkomst", zegt een van de organisatoren, Souad Afatan van Stichting Dock. "Het is goed om elkaar op deze manier te ontmoeten en elkaar te leren kennen."

Haarlem staat stil bij Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag herdenkt de eerste staking van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. De vrouwen staakten voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Deze staking vormde het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie. Wethouder Marie-Thérèse Meijs opent de ochtend. Volgens Meijs is het anno 2019 nog steeds goed om stil te staan bij Internationale Vrouwendag.

Het thema 'Heldinnen' is volgens Meijs goed gekozen. "We hebben allemaal heldinnen. Voor mij persoonlijk is Annie M.G. Schmidt een heldin. Niet alleen omdat ze fantastisch kon schrijven maar vooral ook omdat ze Otje gecreëerd heeft. Otje is opstandig, doet precies wat ze zelf wil en is lekker rebels. Maar mijn allergrootste heldin is mijn moeder. Ze zei altijd 'je moet van het leven een eigen feestje maken'. Volgens Meijs is er nog genoeg voor vrouwen om voor te vechten zoals gelijkheid. "Kijk naar de #Metoo beweging. Zoveel vrouwen die soms pas jaren later durfden op te staan. Het is toch ook bizar dat we anno 2019 nog steeds moeten vechten voor goede kinderopvang."

Ontwikkelvisie Haarlem Zuid-West houdt gemoederen bezig

Aan de noordkant van de ontwikkelzone is al begonnen met de bouw van 600 woningen. (Foto: Christa Warmerdam)

Door Christa Warmerdam

HAARLEM - "Wij willen u namens de Raad heel hartelijk bedanken voor alle belangstelling die u toont en voor het werk dat wij hier doen voor u." Met deze woorden begroet Dilia Leitner op donderdagavond 7 maart de vele bezoekers die speciaal naar de vergadering van de Commissie Ontwikkeling van de gemeenteraad zijn gekomen. Leitner is voorzitter van deze commissie en het agendapunt waar zoveel mensen op af zijn gekomen is de bespreking van het concept van de ontwikkelvisie voor Haarlem Zuid-West. Leitner legt uit: "De commissie bespreekt een onderwerp, maar besluit daar niet over. Zij geeft advies over het ter inzage leggen."

Het gaat om de ontwikkeling van het gebied Zuid-West. Hier wil het college 2100 woningen bouwen, waarvan de helft sociale woningbouw. Het gebied is van de Westergracht in het noorden tot en met de grond aan de zuidkant van de Randweg waar nu volkstuintjes zijn. In het westen wordt het gebied begrensd door de spoorlijn en in het oosten de Leidsevaart. 18 insprekers hebben zich gemeld om de commissie toe te spreken over de gepresenteerde visie.

Woningnood verlichten

Ronald Camstra, voorzitter van Pré Wonen verdedigt het aantal sociale huurwoningen: "Haarlem kent een fors tekort aan sociale huurwoningen en de afgelopen periode hebben we weinig mogelijkheden gehad om bij te bouwen. De gemiddelde tijd dat een woningzoekende staat ingeschreven is de afgelopen jaren gestaag opgelopen tot nu ongeveer negen jaar. Daarom is het mooi dat er onder andere in deze zone nu ruimte ontstaat om de woningnood te verlichten. Het is daarom van belang om vast te houden aan 50 procent sociale huur. In Haarlem Zuid-West is nu maar 16 procent van de woningen een sociale huurwoning, fors minder dan in andere wijken."

Deugdelijk verkeersplan

Het bouwen van zoveel huizen leidt ook tot knelpunten in het verkeer: er zijn al vier knelpunten voorzien op de Pijlslaan, bij de spoorbrug over de Randweg en op de Leidsevaart bij de Westergracht en bij de Randweg. Inspreker Michael Nieweg geeft de commissie een wens mee: "Stuur bij de Spoorzone aan op een deugdelijk verkeersplan. Stuur het verkeer zoveel mogelijk richting Zuidelijke Ringweg en investeer daarin." Aan het eind van de vergadering sluit Leitner af: "Het stuk wordt ter inzage gelegd. Iedereen kan digitaal zijn zienswijze indienen. Dat wordt verwerkt door het college, die neemt ook de visie uit de commissievergadering van vanavond mee. In juni wordt dan de definitieve versie van de Ontwikkelvisie in deze commissie worden besproken. Het verkeerskundig onderzoek komt al in mei."

Open dag Vogelhospitaal Haarlem-Noord

HAARLEM - Op 30 maart houdt Vogelhospitaal Haarlem-Noord een open dag. De instelling is dan van 12.00 - 16.00 uur open voor alle belangstellenden. Neem een kijkje achter de schermen. Er worden rondleidingen gegeven door vrijwilligers over hoe zij alle zieke en gewonde vogels opvangen en verzorgen voordat ze weer worden vrijlaten. Daarnaast is er weer een grote loterij. De opbrengst is voor het Vogelhospitaal, alle prijzen zijn gratis ter beschikking gesteld door diverse winkeliers en sponsoren. Naast pony Pien en het knutselen, knippen en plakken, hebben we nieuwe kinderactiviteiten: onder begeleiding van een bioloog kunnen de oudere kinderen door een microscoop kijken naar veren, parasieten en levende monstertjes. De jonge onderzoekers kunnen ook aan de slag met het uitpluizen van uilenballen. Vergierdeweg 292, Haarlem.

Ouderensoos in de Ringvaart

Dansen is voor elke leeftijd. (Foto: Jaap Kroon)

HAARLEM - Iedere derde vrijdag van de maand wordt er in Wijkcentrum de Ringvaart een ouderensoos georganiseerd door Dock en Kennemerhart. Op vrijdag 15 maart is het genieten van een dansmiddag onder leiding van Mascha Tielemans. Het is leuk als er gedanst wordt maar wees niet bang. Mensen zonder dansmoves zijn ook welkom om te genieten van de eigentijdse muziek en de gezelligheid. Aanmelden is niet nodig.

Datum: vrijdag 18 januari van 13.30 -15.30 uur. Adres: Floris van Adrichemlaan 98, Haarlem. Meer informatie is op te vragen bij Ontmoetingscentrum Schalkhart: 06 2374934/schalkhart@kennemerhart.nl of Dagcentrum Weidehart: 06 20005580 / weidehart@kennemerhart.nl.

Verplaatsing markten wegens kermis

HAARLEM - De kermis komt weer op de Grote Markt in hartje Haarlem. Daarom is voor de Maandagmarkt, vanaf 15 April een andere locatie toegewezen door B&W. De Maandagmarkt wordt opgesteld tussen gedeelte van de Grote Houtstraat, vanaf het Proveniershof tot aan de Grote Houtbrug. In verband daarmee worden de fietsrekken verwijderd op 12 april. Na de kermisperiode zullen de fietsrekken weer worden teruggeplaatst. De Zaterdagmarkt wordt opgesteld in de Zijlstraat en Nieuwe Groenmarkt.

Haarlems Nieuwsblad zit ook op Facebook en Twitter en plaatst naast nieuws ook tips, leuke bezienswaardigheden, human interest verhalen en een poll. Like de pagina en volg ons.

De poll van afgelopen week:

Het is goed dat we elk jaar Vrouwendag vieren zodat we beseffen dat vrouwen net zo gelijkwaardig zijn als mannen.

Met een bereik van 4025 hebben er 106 mensen gestemd.

Daarvan zegt 68 procent dat we dat inderdaad moeten blijven doen. 32 procent zegt dat we dit nu toch wel weten.

Wel of geen station in Haarlem Zuid-West?

Rover pleit opnieuw voor een station in Haarlem Zuid-West. Donderdag 7 maart is er ingesproken in de gemeenteraadsvergadering. Een van de redenen dat ze het weer proberen is het feit dat er ruim 2000 nieuwe woningen zijn gepland voor het gebied rondom het spoor in Haarlem Zuid-West, de spoorzone. Tientallen Haarlemmers hebben hun zorgen hierover geuit. Ook op Facebook houdt het de gemoederen bezig. Wel of geen station in Haarlem Zuid-West?

Frans Cornelis reageert op Facebook:

Randstadrail voorziet in snelle verbindingen tussen de steden op korte afstand van woon- en werklocaties. Daar past station HZ prima in. Ontlast de andere stations en maakt de voor- en transporttijd gewoon kleiner. Helpt allemaal mee aan minder (meer) autoverkeer. Serieus onderzoeken dus.

Pieter Vonck reageert op Facebook:

Dit is een noodgreep om het leed van van de megalomane woningbouw te verzachten. Rover speelt in deze onder 1 hoedje met gemeente en projectontwikkelaar. Met de auto kom je vanaf die locatie straks de stad niet meer uit... de trein is een oplossing maar dat gaat helemaal voorbij aan het feit dat de bevolkingsdichtheid ter plekke veel te hoog wordt en er geen of nauwelijks groen te vinden is. Rover denkt daar niet of eigenlijk nooit over na. Met oogkleppen op kijken zij. (Ingekorte versie)

Muzikale 'feel good' erfenis tijdens afwisselende RIP Live

Freek koos ook voor een rapversie van zijn 'Er is leven na de dood'. (Foto: Onno Hulshof)

Door Willem Brand

HAARLEM - Afwisselend, vrolijk en een hoog feel good gehalte, zo duidde een bezoekster de derde editie van RIP Live. Een gouden greep om artiesten te eren die het jaar ervoor het tijdelijke voor het eeuwige hebben verwisseld. Dat hun muzikale erfenis moge voortleven.

Freek de Jonge koos voor een rapversie van zijn 'Er is leven na de dood'. Foto: Onno Hulshof
Monique kreeg de mensen op haar hand. Foto: Willem Brand

The Temptations, Charles Aznavour, Motorhead, Jurgen Marcus, Fleetwood Mac, Koos Alberts en Anneke Grönloh en nog veel meer grootheden kwamen voorbij. En Aretha Franklin natuurlijk, een van de grootste zangers die er in 2018 tussenuit piepten. Zij werd tweemaal bezongen, de veel te jong overleden dance-dj Avicii kreeg hetzelfde eerbetoon. Respect!

Kippenvel

Avicii's 'Wake me up' (when it's all over) is dan zo'n zin die blijft hangen. Maak me wakker als het voorbij is. Zanger Xander Hubrecht liet de stomende zaal dansen op de mix van house en country. Kippenvel toen Monique Klemann van Loïs Lane het tedere 'Nights in White Satin' zong.

'Ik ga bijna in Hem geloven, halleluja,' was de reactie van een vrouw die het erg naar de zin had tijdens 'O Happy day' van Nyjolene Grey. Het hield maar niet op klassiekers te regenen. Frank Kraayeveld eerde zijn overleden broer Arti en zong ook het op zijn lijf geschreven 'The life I live'' van Q65.

Rapversie

Achter de coulissen had Freek de Jonge verteld dat er natuurlijk maar één nummer in aanmerking kwam bij zijn ode: 'Er is leven na de dood'. Freek: 'Kraantje Pappie of Boef zouden daar zeker een mooie rapversie van maken.' Ria Valk kon niet kiezen uit de vele hits die ze had gehad. Uiteindelijk mocht Lil Kleine wel haar 'Leo' rappen.

Het was Freek die de zaal meekreeg na een gedurfde opening: 'De volgende RIP Live is er voor overleden artiesten die kinderen onder de twaalf hebben misbruikt.' Actueel want de docu rondom Michael Jackson was die avond op tv. Natuurlijk zette Freek ook de tekst van 'Ik verscheurde je foto' naar zijn hand met 'Hoop, Neerlands Hoop komt nooit meer terug.'

Puik klinkende band

Mindel Koning zong maar liefst drie nummers solo en zat ook nog in het achtergrondkoor. Zij beet de spits af en hoe. 'Ik kreeg vleugels,' zei ze na afloop. Ze verklapte dat er slechts twee keer gerepeteerd was.

Toch stond de avond als een huis, vooral dankzij een strakke en puik klinkende band. Freek komt volgend jaar graag weer om zijn schoonvader Eli Asser te eren. Op naar RIP Live 2019.

"Ook iemand van twintig krijgt te maken met de verhoging van de AOW-leeftijd!"

HAARLEM - Dat vertelt Bas Vermaat (57), die al vele jaren werkzaam is in de Zorg. Bas is in Haarlem ook volop bezig met de pensioenacties, die door de vakbonden georganiseerd worden overal in het land. Voor Noord-Holland is "the place to be" in Amsterdam op 18 maart.

Bas heeft veel Haarlemmers gesproken vooral tijdens een actie bij het Winkelcentrum Schalkwijk en het valt hem op dat maar weinigen weten waar de drukte over de AOW en pensioenen over gaat. "Iemand van 20 schrikt zich rot als ik vertel dat de AOW-leeftijd voor hem of haar 75 jaar is!"

John Schrama en Henny van der Veldt-Woning (beiden gepensioneerd) gaan ook op 18 maart naar Amsterdam. Waarom?

"Omdat wij zelf tijdig met pensioen konden. Alle mensen die nu werken gunnen we dat ook."

Bij het inkomen uit salaris of een uitkering groeit het inkomen mee met de stijgende kosten van levensonderhoud. Zoals we nu de hogere energieprijzen hebben. En de verhoging van de BTW.

Dat noemen we indexeren. Maar pensioenen worden al meer dan tien jaar niet geïndexeerd en sommige pensioenen zijn zelfs verlaagd. De achterstand in die indexering is de afgelopen jaren opgelopen naar bijna 20 %!

Ook hebben mensen moeite om gezond de eindstreep te halen weet Bas. "Bij mijn collega's is er veel onrust over de verhoging van AOW en pensioenleeftijd. Werken tot ver na je 70ste is niet te doen! De Zorg is zwaar werk en dan is 66 jaar meer dan lang genoeg!

Daarom: Bevries de AOW –pensioenleeftijd op 66 jaar!

Meer info: www.FNV.NL/Goedpensioen

Of in Haarlem mail: vbh.haarlem@vereniging.fnv.nl

Van Kessel Jongste lijsttrekker

Dana van Kessel mengt zich in de strijd. (Foto:Vesna Zuuring)

BLOEMENDAAL - Dana van Kessel is de 15-jarige Lijsttrekker bij Trots op Nederland (lijst 9) voor verkiezingen Waterschap Rijnland. De Bloemendaalse, die op de middelbare school zit, is actief in de leerlingenraad die allerlei zaken organiseert zoals; het Kerstgala, en Paarse Vrijdag.

"Ik ben vaak te vinden in Nieuw-Vennep waar mijn pony staat. Het is mij daar opgevallen dat de waterhoogte in de sloten vaak varieert. Soms staat mijn paard in een kletsnatte weide of 'paddock'. Het is belangrijk dat de waterstand natuurlijk zo gemiddeld mogelijk blijft. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in de politiek. Mijn vader was één van de oprichters van 'Trots Haarlem' en zodoende kwam ik in de jeugdraad terecht. Daar bespraken wij wat belangrijk is voor jongeren onder de achttien. Ik vind het belangrijk dat wij ook onze mening kunnen geven, want de jeugd heeft de toekomst. Ik wil nu al meedoen en meebeslissen."

Bij de laatste leerlingenstaking voor het Klimaat mocht Dana er helaas niet bij zijn want haar school stond dat niet toe. "Onder de achttien zouden wij vaker onze mening moeten kunnen uiten en minstens drie keer per jaar de mogelijkheid krijgen om actie te voeren. Nu zitten wij gevangen in een systeem dat voor ons bepaalt wat goed of slecht is. Mijn toekomst moet niet alleen afhangen van volwassenen."

De natuur en wij kunnen niet zonder water, maar teveel is ook niet goed. Medicijnresten die nu in het drinkwater zitten wil ik niet binnen krijgen. Dat mensen hun plastic flessen overal dumpen vind ik asociaal. We bestaan zelf voor 65% uit water maar wie staat daar nou bij stil? Ik vind het waterschap heel bepalend voor mijn toekomst, want bijna alles is door water met elkaar verbonden. Eigenlijk zou het Waterschap van onze toekomst een Klimaatschap moeten zijn."

Kringloopcentrum Snuffelmug op tv

Kringloopwarenhuis. (Foto: ©judithcapponfotografie)

HEEMSTEDE - Het televisieprogramma "Typisch Heemstede" is deze weken in Heemstede veel besproken. Enkele bekende Heemsteedse inwoners zijn in hun dagelijkse leven gevolgd. Een van hen is kunstenaar Anouschka. Ze maakt 'Art Trouveau', kunst van dingen die ooit ergens anders voor bedoeld waren. Ze wordt gevolgd bij haar zoektocht naar gebruikte spullen in het nieuwe kringloopwarenhuis Snuffelmug aan de Cruquiusweg in Heemstede.

Typisch Heemstede?

Het grote bedrijfspand waar voorheen Vintage Store zat, is nu gevuld met een schat aan gebruikte spullen. Snuffelmug ontvangt gebruikte goederen van heel veel particulieren, maar ook van bedrijven en instellingen. Zij hebben goederen die zij niet meer gebruiken en stellen het graag beschikbaar aan anderen. Voor heel grote spullen en partijen hebben wij als service een eigen ophaaldienst.

10 april opening

Het nieuwe kringloopwarenhuis van Heemstede is sinds kort open. De verschillende afdelingen zijn goed gevuld. Het team van medewerkers en vrijwilligers is up to date. De kinderziekten zijn er nu uit. De voorbereidingen voor de officiële opening zijn gestart. Deze opening is gepland voor woensdag 10 april. Die kun je alvast in de agenda zetten.

Sociale werkgelegenheid

In de Snuffelmug kringloopcentra werken enkele tientallen mensen die niet zo gemakkelijk een betaalde baan zouden vinden. Wij bieden hen de mogelijkheid om nuttig werk te verrichten in een plezierige sfeer met collega's.

De hele wereld over

Goederen en spullen opnieuw laten gebruiken. Dat is het doel van onze Snuffelmug kringloopcentra. Hoe meer hergebruik, hoe beter voor de wereld. Minder nieuw produceren en minder de wereld over transporteren. Wie kan daar nou op tegen zijn?

Regionaal en lokaal

Snuffelmug vervult een kringloopfunctie in Haarlem en Heemstede en biedt gebruikte spullen aan voor schappelijke prijzen. Kringloopwinkel Haarlem, Surinameweg 9-b, 2035 VA Haarlem, 023 543 43 44. Kringloopwinkel Heemstede, Cruquiusweg 37-a, 2102 LS Heemstede, 023 543 43 54. Ophaaldienst: 023 543 43 43 of info@snuffelmug.nl. Bereikbaar maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 en 13.00-17.00 uur. www.snuffelmug.nl.

Open dag Kinderopvang Het Bonte Huis

Het Bonte Huis. (Foto: Lucky van der Leen)

HEEMSTEDE - Het Bonte Huis aan het Donkere Spaarne in Haarlem biedt al jaren kleinschalige kinderopvang met veel rust, creativiteit en liefdevolle verzorging. Rond april / mei 2019 zal op de Zandvoortselaan 69 in Heemstede een tweede Bonte Huis haar deuren openen, gunstig gelegen bij station Heemstede - Aerdenhout.

Ook in Heemstede zal de groep uit maximaal 7 kinderen bestaan, in de leeftijd van 18 maanden tot en met 4 jaar. Door de kleine groep is er veel tijd en aandacht voor het kind, huiselijkheid en creativiteit. Er is een heerlijke tuin, en tussen de middag eten de kinderen een vegetarische warme lunch.
Regelmatig is er kinderyoga, en worden er uitstapjes gemaakt.

Open dag

Zaterdag 30 maart is er een open dag van 10.00 tot 16.00 uur, iedereen is van harte welkom een kijkje te komen nemen in de nieuwe locatie, en vragen staat vrij natuurlijk!

Adresgegevens

Alle vragen van wie interesse in een plekje heeft kunnen ook gemaild worden naar lucky@hetbontehuis.nl (bellen kan natuurlijk ook: 06 * 284 525 06)

Het Bonte Huis - Kleinschalige Kinderopvang - Zandvoortselaan 69 Heemstede. www.hetbontehuis.nl/heemstede

Hulp bij belastingaangifte Spreekuur

HAARLEM - Tijdens de aangifteperiode is er gratis hulp in te schakelen bij het invullen van belastingaangifte. Maak telefonisch een afspraak voor het spreekuur van de Formulierenbrigade. Het telefoonnummer is 023 – 543 60 45. Dit telefoonnummer is tot en met 27 mei bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. Dit spreekuur is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. Het is niet mogelijk om dit te bezoeken als je niet in Haarlem of Zandvoort woont. Daarnaast mag het jaarinkomen niet hoger zijn dan 23.000,- als je alleenstaand bent.

Fietsendieven actief in de regio

Fietsendieven zijn actief. (Foto: Christa Warmerdam)

Door Christa Warmerdam

HAARLEM/HEEMSTEDE - Het is (op z'n minst) irritant als je je fiets wil pakken maar deze blijkt er niet meer te staan. Ondanks dat veel mensen extra maatregelen nemen als extra en goede sloten, worden er in de regio nog steeds heel veel fietsen gestolen. Op dit moment wordt hier extra voor gewaarschuwd bij station Heemstede-Aerdenhout.

Hoeveel fietsen er precies worden gestolen is niet bekend omdat veel mensen geen aangifte doen. Vorig jaar deden in Nederland 96.507 mensen bij de politie aangifte van fietsdiefstal. Maar het werkelijke aantal gestolen fietsen ligt veel hoger. Naar schatting zo'n 450.000 fietsen per jaar. Uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit blijkt dat in Amsterdam de meeste fietsen worden gestolen, Haarlem staat met 5,8 aangiftes per duizend inwoners op de tweede plaats. In Heemstede worden er per duizend inwoners 5 aangiftes van fietsendiefstal gedaan.

Doe aangifte bij de politie als de fiets gestolen is. Hiermee komt uw fiets in het fietsdiefstalregister te staan. Voordat u aangifte doet, is het verstandig om eerst te controleren of de gemeente uw fiets misschien heeft verplaatst of verwijderd. In veel onbewaakte stallingen staan fietsen die de eigenaar niet meer ophaalt (weesfietsen). Gemeenten verwijderen deze fietsen regelmatig. Het kan dus zijn dat uw fiets is weggehaald. De gemeente slaat weesfietsen op in het fietsdepot. Kijk op de website van uw gemeente of uw fiets in dit depot staat.

Lezing Nederlands Klassiek Verbond

OVERVEEN - Het Nederlands Klassiek Verbond houdt op donderdag 21 maart een lezing over Ovidius'ballingschap als elegische fictie, poezie in korte gedichten. Spreker is Dr. Mark Heerink, universitair hoofddocent Latijnse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. Sommige geleerden zijn zo ver gegaan dat ze hebben beweerd dat Ovidius' ballingschap een literaire fictie zou zijn, een intrigerende theorie, die bij een speelse dichter als Ovidius niet zou misstaan. Deze theorie komt wel eens voorbij in een examenbundel, maar wat houdt hij nu eigenlijk in en waar is hij op gebaseerd? Aanvang: 20.00 uur, Aula Kennemerlyceum, A. Stoopplein 7 Overveen.

Rover pleit bij gemeente Haarlem voor een station in Haarlem Zuid-West

HAARLEM - Rover vraagt gemeente Haarlem om in het ontwikkelgebied de Spoorzone ruimte te reserveren om een station aan te leggen. Daarbij moet in de plannen worden opgenomen dat het toekomstige station goed bereikbaar wordt per fiets en te voet. Donderdag 7 maart sprak de Roverafdeling in bij de gemeenteraad. Daar pleiten ze onder meer voor het reserveren van ruimte voor fiets- en wandelpaden richting het nieuw te bouwen station.

Haarlem gaat de komende jaren maar liefst tienduizend woningen bijbouwen. Dit betekent grotere drukte in het verkeer, dat al steeds meer onder druk staat door het groeiend aantal forenzen tussen Haarlem en Amsterdam. Veel Haarlemmers staan al dagelijks in de file op wegen binnen en rond de stad en het busvervoer zit aan zijn maximum capaciteit.

Kortom, het is tijd dat Haarlem meer aan railvervoer gaat doen, stelt Rover-Haarlem. Bijvoorbeeld een tram op de route van buslijn 300, spoorverdubbeling naar Amsterdam en een station in Haarlem Zuid-West.

Afknapgrens

Ruim 2000 nieuwe woningen zijn gepland voor het gebied rondom het spoor in Haarlem Zuid-West, de spoorzone. Rover ziet in de plannen nog ruimte voor een nieuw station ter grootte van station Hillegom. Dit station zou op de plek van het voormalige rangeerterrein kunnen komen.

Volgens de huidige ontwikkelvisie moeten de toekomstige bewoners opstappen op stations Haarlem of Heemstede. Te ver weg, vindt Rover: als het reizigers niet lukt binnen de afknapgrens van 45 minuten met OV op het werk te zijn, dan kiezen zij voor de auto.

Kans van slagen

Het idee van een station in Haarlem Zuid-West is niet nieuw: in het jaar 2000 deed Haarlem hiervoor al een aanvraag bij het Rijk, maar dit werd wegens bezuinigingen afgewezen ondanks dat er voldoende reizigers werden verwacht. Volgens Rover-Haarlem is de kans van slagen nu een stuk groter, zo blijkt het uit ruim 20 stations die het Rijk komende jaren voor diverse steden financiert. Rover verwacht 2500 tot 3000 reizigers per dag voor het nieuwe station in Haarlem Zuid-West, vergelijkbaar met station Hillegom.

Digi-sterker vergroot vaardigheden 65plussers

Hulp is altijd fijn. (Foto: Aangeleverd)

HAARLEM - "Eerder zocht ik echt niet iets voor mijn plezier op de computer. Maar dankzij digi-sterker doe ik nu wel de financiële administratie op de computer. Ik wil mijn zaken ordenen voor als ik plotseling dood zou gaan, dan kan mijn familie mijn administratieve zaken waarnemen en regelen. Maar zonder Digi-sterker was ik niet zover gekomen," zegt de 74-jarige Janine Kooy die sinds 10 jaar op de computer werkt.

Janine Kooy woont in een Centraal Wonen project met gemiddeld 40 volwassenen en 20 kinderen. "Sinds januari heb ik een nieuwe laptop en ik lees via Google mijn mail. En ik vind het heel handig om mijn hele familie te mailen. Dat doe ik liever dan een berichtje plaatsen in de familie - WhatsApp groep. Ook heb ik een facebook account maar daar doe ik eigenlijk niets mee. Omdat ik ook nog steeds de brieven van de belasting per postduif ontvang, kijk ik niet op de digitale overheid. Het gaat goed omdat ik alle rekeningen automatisch betaal."

De 77-jarige Karla Groen is niet echt bang voor de computer zoals sommigen van haar mede-cursisten wel waren bij aanvang van de training Digi-sterker. "Als ik ergens niet uitkom met de computer probeer ik het nog een keer. Alleen heb ik een keer op ja gedrukt en was ik alles kwijt. Als ik nu moet kiezen voor ja of nee dan kies ik voor control alt delete," vertelt Karla lachend.

Digi-sterker is een hele nuttige training. Karla is secretaris van de EHBO-vereniging Heemstede en schrijft al haar verslagen op de computer en kan ze ook beter ordenen nu. Het bijhouden in een excellijst is heel prettig.

Zowel Karla Groen als Janine Kooy vonden de begeleiding bij Digi-sterker in de bibliotheek van Schalkwijk fijn omdat er maar liefst 2 begeleiders waren op 8 cursisten. Voor deze cursus zijn de basisvaardigheden op een computer nodig. Heb je die nog niet dan kun je een cursus Klik&Tik volgen. Ook dan leer je bijvoorbeeld hoe je terug kunt kijken in je bankaccount naar betalingen en dergelijke.

11 maart start er weer een Digi-Sterker cursus bij de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk, Fie Carelseplein 2. De cursus bestaat uit vier dagdelen. Voor meer informatie of aanmelden: 023 - 5115300. Digitaal Sterk! is een samenwerking van DOCK, Haarlem Effect, Pluspunt Zandvoort en de Bibliotheek Zuid-Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlem voor de inwoners van Haarlem en Zandvoort.

Uitgaan met nomaden De balcony Players

HAARLEM - De Balcony Players zijn een energieke, nomadische gypsy/klezmer band die al dansend en musicerend, over de hele wereld mensen gelukkig maakt door hun liefde voor de rootsmuziek te delen! Ze spelen klezmer gypsy muziek uit Roemenie en Hongarije en eigen composities, geinspireerd op reizen en tours rond de wereld.

Met muzikanten uit NL, BE, Bosnie, Italie en USA zijn ze een internationale band, die ook Internationaal veel succes boekt! Zo hebben ze de laatste 9 jaar in meer dan 20 landen opgetreden; tourden ze een half jaar in hun oude Ambulance van Nederland naar Turkije! Ook speelden ze al 3 keer in de USA, bij het carnaval in Brazilië.

50 Cent per CD gaat naar Balkan Sunflowers, een Roma-project in Kosovo dat de Balcony Players hebben bezocht. Voor de 1e CD wordt per verkochte CD een boom geplant in India ( In Sadhana forest, Auroville, waar Moniek Kees heeft ontmoet! )

Datum: zondag 17 Maart. Het concert is van 15.00 - 17.00 (inloop vanaf 14.30, uitloop tot 17.30)
Locatie: het Lichthuis Vergierdeweg 456 Haarlem Parkeren gratis tot aan de deur.
Entree volwassenen: a 17,50,- aan de deur, in de voorverkoop entree a 15,00.

Haarlem Pas / CJP a 10,00.
Kaarten in voorverkoop ook verkrijgbaar in de winkel van Sounds (Grote Houtstraat 171, Haarlem)

Familievoorstelling over de laatste Yahi-indiaan

HAARLEM - Op zondag 17 maart speelt Het filiaal Theatermakers in de Toneelschuur de familievoorstelling ISHI, Indianenwijsheid voor de 21e eeuw voor iedereen vanaf 8 jaar De voorstelling is geïnspireerd op de prachtige en wonderlijke boeken van boswachter Peter Wohlleben eierenarts Charles Foster. En op het waargebeurde verhaal van Ishi, de laatste Yahi-indiaan.

Uitgehongerd wandelt de jonge indiaan Ishi in de zomer van 1911 ineens de twintigste eeuw binnen. Hij is meteen een bezienswaardigheid en wordt overal uitgenodigd. Niet alleen omdat hij zo goed pijlen of vuur kan maken, maar vooral omdat hij zon ontzettend lieve en beschaafde man is.

ISHI, Indianenwijsheid voor de 21e eeuw is een hartverwarmende muziektheatervoorstelling vol Braziliaanse invloeden. Een voorstelling over omgaan met elkaar en omgaan met je omgeving, over dieren en de natuur en over wat er gebeurt als je nieuwsgierigheid groter is dan je angst.

ISHI, Indianenwijsheid voor de 21e eeuw is geschreven en geregisseerd door Monique Corvers en wordt gespeeld door Mirthe Klieverik, Hok Tan en Jasmin Godoy. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.toneelschuur.nl of telefonisch op 023-5173910.

Peter Miezenbeek in Half Vol. (Foto: Gerda Reus)

Locatietheater met Theater aan de Toog

HAARLEM - Op 17 maart stellen een aantal cafés in de Zijlstraat hun ruimte beschikbaar als theaterpodium. Theater aan de Toog is een nieuw festival in Haarlem waarbij korte toneelstukjes gespeeld gaan worden in vier cafés. De voorstellingen zijn gratis, maar de spelers gaan na afloop wel met de pet rond.

De cafés die hun deuren openstellen als podium zijn café de Zwaan, café Het Wapen van Bloemendaal, Uiltje Bar, café De Flapcan. Allen in de Zijlstraat vlak bij de Zijlbrug. De theatergroepen die meespelen zijn theatergroep KTG, Theatergroep Eglentier, Project Fors en Productiehuis de Verbinding. Dat het een vrolijke middag gaat worden staat vast. De organisatie legt uit: "We schotelen de bezoeker in de cafés een breed palet aan theater voor. De acteurs spelen achter de bar, of zelfs er op. En vaak ook weet je helemaal niet of het er bij hoort, of niet, wat de acteurs doen. Alles is mogelijk."

De organisatie, opererende onder de naam Productiehuis de Verbinding i.s.m. café De Zwaan, heeft voor het festival subsidie uit het Cultuurstimuleringsfonds van de Gemeente Haarlem en van het BIZ (Bedrijven Investering Zone) gekregen.

Er is nog veel eer te beleven in de andere cafés. Van een uit de hand gelopen spelletjesmiddag tot aan een reünie van de Gert en Hermien fanclub. Vanaf 13.00 uur tot en met 17.00 uur starten elk heel uur de voorstellingen in de cafés. Wandel van café naar café en zie zo meerdere voorstellingen.

Theater aan de Toog is op zondagmiddag 17 maart 2019 vanaf 12.00 uur, Zijlstraat, hoek Zijlbrug. Het festival is gratis, maar een vrijwillige bijdrage in de pet van de acteurs is van harte welkom. Meer informatie op www.theateraandetoog.nl

Zing mee met ABBA!

Carolien Goeman. (Foto: Aangeleverd)

HAARLEM - Op 30 April start zangdocente Carolien Goeman een workshop voor koorzangers, solisten , sprekers en verder iedereen die meer over de werking van de stem wil weten. De stem is geen ingewikkeld instrument maar zingen zodat het vrij voelt en klinkt is best ingewikkeld.

Hoe je dat kunt bereiken wordt in deze workshop van 6 lessen door Carolien helder uitgelegd. Veel samen zingen en meteen horen en voelen dat het beter klinkt en gaat is een belangrijk onderdeel van deze workshop. "Altijd weer bijzonder en mooi om mee te maken dat je in 6 weken tijd zoveel verschil hoort" volgens Carolien. Deze keer met muziek van ABBA. De meeste zangers kennen de melodieën en dat maakt dat er ruim tijd is om aan klank, techniek en meerstemmigheid te werken. De workshop wordt gegeven in de Slachthuisbuurt in Haarlem. Carolien is docente Complete Vocal Technique, een zangmethode die inmiddels wereldwijd gebruikt wordt in alle zangstijlen. Zij studeerde in 2015 af aan het Vocal Instituut in Kopenhagen. Naast lesgeven op het Muziekfort in Beverwijk is zij ook vocal coach van zanggroep Mezzo Forte en popkoor Zingsation. De lessen zijn op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00. De start is op 30 April. De kosten zijn €175 per persoon, inclusief lesmateriaal. carolien.goeman@planet.nl of kijk op www.zangschoolcaroliengoeman.com

'Hout naar Kerkplein'

HAARLEM - De Gilde-wandeling van Hout naar plein voert van de eeuwenoude Haarlemmer Hout via het hofje van Heythuizen en Provinciehuis over de Dreef naar de Grote Houtstraat, Proveniershof en Nieuwe Kerksplein.Een reis door de historie van het Spaans beleg, Franse bezetting en Duitse overheersing tot aan de opvallende schepping van de stadsbouwmeester Lieven de Key en Jacob van Campen op het Nieuwe Kerksplein. Voor de kosten van € 4,00 p.p. hoeft u het niet te laten. Wandel mee op zaterdag 23 maart en meld u aan via mail naar gildewandelingen@gmail.com of bel naar 06-16410803.Vertrek om 13.30u vanaf 'Dreefzicht' aan de Dreef. Zie ook www.gildehaarlem.nl

Inspraak ontwikkelvisie Zuidwest

Het stadhuis van Haarlem. (Foto: Ad Timmers)

HAARLEM - Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept ontwikkelvisie Zuidwest en de spelregelkaart vrijgegeven voor inspraak. Dat betekent dat alle inwoners daar een reactie op kunt geven.

De concept ontwikkelvisie en de spelregelkaart staan op www.haarlem.nl/geefuwmeningoverozzw.

Reageren kan vanaf vandaag 8 maart tot vrijdag 19 april.

De avonden zijn op • woensdag 20 maart van 17.00 tot 20.30 uur. • maandag 25 maart van 17.00 tot 20.30 uur. • dinsdag 2 april van 17.00 tot 20.30 uur.

Alle informatieavonden zijn in de Pelgrimkerk, Stephensonstraat 1, 2014 KB Haarlem.

Bijenvrienden doet mee met NLDoet

HEEMSTEDE – Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart staat Nederland weer geheel in het teken van NLDoet. Ook de Stichting Bijenvrienden, bestaande uit Jan Kroezen, Mak van Lit en Pim Lemmers, zijn weer van de partij. Op zaterdag 16 maart, van 13.00 uur – 16.00 uur, worden er op de Heemsteedse Kinderboerderij 't Molentje (ingang bij het bijenhuis) bijenhotels gemaakt en bijenkast-materialen geschilderd.

De bijenhotels gaan naar scholen in Kennemerland om zo meer nestgelegenheid voor de wilde bijen (denk hierbij aan de metsel- en behangersbij) te creëren. De bijenkast krijgt een mooie plek in een schooltuin in Heemstede. Jan Kroezen: ,,Waarom naar scholen? Omdat hier de beleidmakers van de toekomst zitten. Deze groep beslist immers in de toekomst over de natuur!" Daarnaast geeft de Stichting uitleg over hoe je de tuin BIJvriendelijk maakt en wordt er alvast vooruitgekeken naar de Landelijke Zaaidag van 22 april aanstaande.

Alzheimer Café krijgt groen licht

 Het Alzheimer Café wordt elke eerste maandag van de maand georganiseerd in Trefpunt 't Trionk in de Van Oosten de Bruynstraat.  (Foto: Christa Warmerdam)

Door Christa Warmerdam

HAARLEM - Leny Haaring, bestuurslid van Alzheimer Café afdeling Zuid Kennemerland, vraagt in de vergadering van de commissie Samenleving op 7 maart niet veel. Ze vraagt de commissieleden aandacht te hebben voor het Alzheimer Café Haarlem en een klein beetje subsidie voor de huisvesting. Hoewel de commissie daar geen directe toezeggingen over kan doen, kan ze wel op steun van de partijen rekenen als zij een aanvraag zal indienen.

Het Alzheimer Café wordt één keer maand (10x per jaar) georganiseerd in Trefpunt 't Trionk in de Van Oosten de Bruynstraat. "Alzheimer Café speelt een belangrijke rol in het geven van voorlichting over deze ernstige aandoening, het wegwijs maken in het zoeken naar ondersteuning en het leggen van contacten met lotgenoten", legt Haaring uit. Het Alzheimer Café Haarlem draait al meer dan 15 jaar en de behoefte aan zo'n ontmoetingsplek blijkt groot te zijn (gemiddeld 40 en de laatste keer zelfs 80 bezoekers). De ondersteuning van het café zorgt er ook voor dat mensen het thuis langer vol kunnen houden. Haaring: "Wij hebben als locatie niet gekozen voor een zorginstelling want voor mensen met een beginnende dementie en mantelzorgers is dat vaak een beangstigend vooruitzicht en vormt daardoor een grote drempel om hier naar toe te komen. Voor speciale activiteiten als voorstellingen en muziekuitvoeringen zijn wij aangewezen op sponsors en Alzheimer Nederland. Voor de financiering van de locatie vragen wij ondersteuning van de gemeente Haarlem."

Bijna schokkend is om te horen dat jaren geleden, een eerder verzoek om ondersteuning nogal bot is afgewezen. Haaring: "We waren met een aantal organisaties die subsidie hadden aangevraagd, bij elkaar gebracht om te praten over onze subsidie aanvraag. Toen ik vertelde aan de ambtenaar waar ik subsidie voor aanvroeg antwoordde hij: 'wij als gemeente hebben geen zin om feestjes te organiseren en te subsidiëren.' Ik ben zo verontwaardigd en teleurgesteld weggegaan dat we daarna jaren niet om subsidie hebben gevraagd. "John Oomkes (PVDA) vraagt om hoeveel geld het precies gaat. Bij het horen van het bedrag (1.000 euro per jaar) zijn de commissieleden van de verschillende partijen het al snel met elkaar eens: 'Doe die aanvraag en wij zullen u steunen'. Overigens subsidiëren de gemeentes Zandvoort en Heemstede de Alzheimer cafés al vanaf de start, Haarlem heeft nog nooit subsidie gegeven aan dit initiatief.

Waterschapsverkiezingen 20 maart

Waarom juist wél stemmen?

Omdat u dan in één keer uw stem laat gelden in drie volksvertegenwoordigingen: de Provinciale Staten, de leden van de Eerste Kamer die door de nieuwe statenleden worden gekozen, én de bestuursleden van het Hoogheemraadschap Rijnland. De standpunten van partijen zijn verwoord in een presentatie op de website van Rijnland. Hieronder een beknopte samenvatting van markante uitspraken van Haarlemse kandidaten.

VVD Anky Griekspoor-Verdurmen.

'Waterschappen zijn geen trendsetters maar trendvolgers…. En gelukkig maar. We richten ons vooral op onze kerntaken.'

CDA Jan van den Assem.

'Rentmeesterschap en dus aandacht voor de schuldenlast, is de basis voor het handelen van de CDA-fractie in het waterschapsbestuur.'

Water Natuurlijk Enrico van Dijk.

'Meer ruimte voor natuur en recreatie en aandacht voor ons erfgoed. Het waterschap is er niet alleen voor onze veiligheid, maar ook voor het landschap van ons kikkerlandje. Dus werk maken van natuurlijke oevers en klimaatadaptatie. En tegengaan van bodemdaling.'

PvdA Dorette Corbey.

'Wij willen een groene en gezonde omgeving, maar ook een sociaal beleid. Dus geen of lagere lasten voor de minder draagkrachtigen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.'

AWP Nico Thijssen.

'Onze focus ligt op de kerntaken van het waterschap en op een strenge bewaking van de kosten.'

ChristenUnie Johan Slik.

'Door vervuiling en consumptiegedrag hebben mensen gezorgd voor een ecologische crisis en een klimaatcrisis. Terwijl we de opdracht hebben gekregen het beheer te voeren over de schepping. Daarom moeten we nu beginnen met oplossingen voor die gevolgen.'

50Plus Hylke ten Cate.

'Wij pleiten voor een evenwichtiger belastingsysteem op basis van het principe de vervuiler betaalt.'

Trots op Nederland Dana van Kessel.

'Eigenlijk zou het Waterschap van onze toekomst een Klimaatschap moeten zijn.'

De Partij voor de Dieren

Doet ook mee in Rijnland, maar heeft geen kandidaten die in Haarlem wonen.

Italiaanse lessen en een reis naar Turijn

Alessandra Murmura (Foto: PR)

HAARLEM - Energiek, fris en enthousiast zal Altraitalia zich in het nieuwe seizoen (maart-april-mei en juni) in al haar activiteiten presenteren nieuwe cursussen voor beginners starten op zaterdag 16 maart van 10.30 tot 12.30 uur en op woensdag 13 maart en donderdag 14 maart van 19.00 tot 21.00 uur.

Spreek je al Italiaans en wil je deze prachtige taal beter beheersen tijdens jouw vakantie in Italië? Schrijf je direct in via www.altraitalia.nl of bel of mail gerust om een afspraak te maken voor een intakegespreksprek,we helpen je graag om jouw persoonlijke doelen te bereiken.

Heb jij passie voor de Italiaanse cultuur, taal en gastronomie? Ga dan mee op reis naar Turijn en ontdek deze veelzijdige stad.Vier dagen leven in Noord-Italiaanse sfeer.Een unieke reis van 11 tot 14 april. Wees er snel bij, want er is nog voor maar enkele deelnemers plaats!

Speciaal voor Altraitalia :Workshop: Italiaans leren door acteren!

Deze workshop duurt vier uur en het niveau van de Italiaanse taal is niet belangrijk. Er wordt gewerkt aan de klanken en de manier van communiceren die uniek is voor de Italiaanse cultuur, poëzie en gedragingen. We gaan werken aan een 'Coro classico' uit de tijd waar theater ooit begon, vol humor en ruimte om te leren.

De les kost €40,- en aan het eind van de workshop proosten we samen op een mooi eindresultaat met een goed glas Italiaanse wijn. Docent is Carmelinda Gentile. Zij heeft 25 jaar ervaring als theateractrice in Italië en is daar beroemd van de tv serie "Il commissario Montalbano".In Nederland heeft zij de Korego theatergroep opgricht. Datum: 7 april 2019 van 13.00 tot 17.00, locatie Tetterodestraat 34 rood. Lijkt je dit iets om op een andere (=Altra), originele en leuke manier het prachtige Italië (=Italia) te leren ontdekken? www.altraitalia.nl.

Hoe persoonlijk mag uw laatste afscheid zijn?

Yvonne Reichrath (Foto: PR)

SANTPOORT-ZUID - Wilt u weten hoe u uw eigen invulling geeft aan een uitvaart? Neem dan gerust contact op met Uitvaartverzorger Yvonne Reichrath voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden. Voor directe hulp bij een uitvaart kunt u haar dag en nacht bereiken.

Afscheid nemen hoort bij het leven. We maken het allemaal dagelijks mee, op allerlei manieren: een geliefde welterusten kussen, de zomer zien overgaan in de herfst of iemand uitzwaaien die op reis gaat. Zo'n vaarwel 'in het klein' maakt al emoties los, maar daarop volgt de geruststelling van het - vaak spoedige - weerzien. Heel anders wordt het bij een overlijden: dat afscheid is definitief.

Zelfs na een ziekbed komt het sterven toch nog vaak onverwacht en kunnen degenen die achterblijven moeilijk bevatten dat ze hun partner, kind, ouder, broer, zus, vriend(in) of buurtgenoot niet meer zullen zien. Toch is de dood niet in alle opzichten een definitief einde al is het maar omdat de overledene voortleeft in de herinneringen van dierbaren en bekenden om hem of haar heen. Zij houden de overledene in gedachten bij zich. Zij weten hoe het was, toen dit moment nog oneindig ver weg leek, en hun levens op wat voor manier ook verbonden waren.

Een uitvaart maakt deel uit van het afscheid. Met de overledene nog een laatste keer in hun midden kijken de nabestaanden gezamenlijk terug op de bijzondere gebeurtenissen uit diens leven en op de persoon die hij of zij was. Dat maakt een uitvaart per definitie persoonlijk. Waar in de ene familie rituelen, zoals het branden van kaarsen, en live-muziek de sfeer bepalen, houden andere nabestaanden het liever sober met een enkel veldboeket en een kort in memoriam. Binnen de grenzen van de wet kan en mag er veel. Er is dus alle ruimte voor eigen keuzes.

Na een internationale carrière in het bedrijfsleven besloot Yvonne Reichrath een andere richting te kiezen. Het doorstaan van een ernstige ziekte deed haar realiseren, dat ze haar creatieve en communicatieve talenten meer wilde gebruiken. ,,Uitvaarten begeleiden geeft mij veel voldoening'', vertelt Yvonne.

,,Mensen mogen bijstaan in een voor hen zeer intensieve en emotionele periode blijft iedere keer bijzonder. Mijn rol is een uitvaart te organiseren die past bij de wensen van de overledene en de nabestaanden. Dit vak gaat over daar zijn waar je nodig bent - op de achtergrond, maar wel regisserend - zodat alle betrokkenen het afscheid als waardevol en helend kunnen ervaren.''

Repair Café in Schalkweide

HAARLEM - Op dinsdag 19 maart, derde dinsdag van de maand, is Repair Café Meetingz! te vinden in zorgcentrum Schalkweide.

Reparateurs zitten klaar voor het repareren van bijvoorbeeld strijkijzers, stofzuigers, lampen, waterkokers, broodroosters, dvd- en platenspelers.

Ook lichte herstelwerkzaamheden aan kleding wordt gedaan. Een actieve houding van de bezoekers is gewenst: samen met de reparateurs onderzoeken of de klus gerepareerd kan worden.

Restaurant van zorgcentrum Schalkweide, Floris van Adrichemlaan 15 Haarlem. Tijd: van 19.30 – 21.30 uur.