Kompas ed 2

25 juni 2019

Kompas ed 2 25 juni 2019


Zestig jaar getrouwd

Na 60 jaar nog steeds verliefd! (Foto: Ria De Boer Landsmeer)

LANDSMEER - Paulien (Utrecht, 1932) en Dick Keijzer (Landsmeer, 1935) leerden elkaar kennen aan het loket van de Spoorwegen op Amsterdam Centraal. Hij kwam in 1957 terug uit militaire dienst en kreeg zijn opleiding tot lokettist van Paulien. De vonk sloeg over en op 2 juni 1959 trouwden zij in Landsmeer, waar zij in 1960 een huis kochten.

Zoals gebruikelijk in die tijd kreeg Paulien ontslag bij de Spoorwegen. Geen ramp, want na nog enkele kantoorbanen kon zij zich geheel wijden aan de opvoeding van hun drie kinderen, een zoon (1963) en twee dochters (1965 en 1969). Naast die opvoedkundige taken had zij ook tijd over om vrijwilligerswerk in Landsmeer te doen, zoals collecteren voor veel goede doelen, de verkoop van kinderpostzegels, dertien jaar aan de kassa van het zwembad De Breek en ruim tien jaar op het kantoor van het Dienstencentrum Landsmeer staan op haar CV.

Het zestigjarige bruidspaar met wethouder Mandy Elfferich. (Foto: Ria De Boer Landsmeer)

Dick bleef wel werken bij de Spoorwegen, ging studeren en werd op een gegeven moment leraar op de bedrijfsschool om machinisten en monteurs op te leiden. Naast vele heugelijke momenten kende hun huwelijk ook zorgen. Met name de gezondheid van beide dochters was en is nog steeds kwetsbaar. Paulien is aan een rolstoel gekluisterd en is vanwege hartfalen definitief opgenomen in zorgcentrum De Die in Amsterdam Noord. Dat is ook de reden dat zij dit diamanten huwelijk op bescheiden wijze vieren, voor een deel in De Die en een paar dagen later in beperkte kring in Landsmeer.

Wethouder Mandy Elfferich was aanwezig namens de gemeente om het bruidspaar te feliciteren.

Oud papier ophalen Muziekvereniging Concordia

Graag het oud papier 6 juli buiten zetten. De muziekvereniging heeft er baat bij. Foto: rodi.nl

Oud papier ophalen

OOSTZAAN - Muziekvereniging Concordia Oostzaan haalt zaterdag 6 juli al het oud papier op in Oostzaan. De leden starten om 09.00 uur. Zij verzoeken iedereen vriendelijk het oud papier gebundeld of in dozen tijdig op de stoep te zetten. Alstublieft niet in kunststof kratjes of houten kistjes. Afval in de vorm van piepschuim, metaal, plastic, hout en dergelijk, kunnen zij niet meenemen. Dat is een taak voor de gemeente.

(Foto: )

Informatiebijeenkomst over dementie

LANDSMEER - Het Dienstencentrum verzorgt vrijdag 28 juni een bijeenkomst over dementie voor geïnteresseerde inwoners en beroepskrachten in Landsmeer. Vanuit ervaringsverhalen wordt gezocht naar mogelijkheden om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor degene met dementie en zijn/haar naasten te bereiken.

De gespreksleider is Gee de Wilde, en gasten zijn onder meer een casemanager dementie, huisartsen, wijkverpleegkundigen, dagbesteding, coördinator Alzheimer Café, coördinator Amsterdam Ontmoetingscentrum Noord en coördinator van het Inloop Odensehuis. Alle aanwezigen kunnen uitgebreid meepraten. De bijeenkomst is bij het Dienstencentrum, inloop om 09.30, start
programma 10.00, aansluitend om 13.30 uur lunch. Aan deze bijeenkomst (inclusief lunch) zijn geen kosten verbonden. In verband met de lunch-inkoop graag vooraf aanmelden via tel. 020-4824190 of bij DCL, M.L. Kingstraat 2b.

Nieuwe naam

Het Dienstencentrum Landsmeer (DCL) biedt een breed programma aan activiteiten voor oudere Landsmeerders en wil een plek bieden waar mensen elkaar ontmoeten. Omdat het DCL zich in haar vijftigjarig bestaan ontwikkelde tot een organisatie die inmiddels veel meer doet dan het leveren van diensten is in dit jubileumjaar een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam.

Een betrokken jury onder voorzitterschap van wethouder Mandy Elfferich heeft zich gebogen over alle inzendingen die in de afgelopen tijd zijn binnengekomen, en gekozen voor SamenMeer. De ondertitel van de nieuwe naam is Inloop en activiteiten voor ouder Landsmeer. De nieuwe naam is afgelopen vrijdag tijdens het DCL-vrijwilligersfeest bekend gemaakt door de wethouder, in aanwezigheid van de winnaar van de prijsvraag, José de Regt. Mevrouw De Regt was tot voor kort deelnemer van een van de yoga-groepen. In de komende tijd wordt een passend logo ontwikkeld. Voor het eind van het jaar is de nieuwe naam op de gevel van M.L. Kingstraat 2b te zien.

Kunstgebit

Wederom een drukke ochtend in de huisartsenpraktijk. De meest uiteenlopende telefoontjes volgen elkaar in rap tempo op. Dringende hulpvragen. De spoedlijn gaat ook diverse malen. Boze mensen staan voor de balie. Ach, soms heb je van de dagen en ze gaan altijd weer voorbij.

Het zijn vaak dezelfde mensen die bellen. Soms zelfs meerdere keren per dag. Zo ook de volgende beller. Mijn collega's en ik herkennen haar zonder dat ze haar naam noemt. "Jaaaa, met eeh…" en wij begroeten haar direct bij haar naam. Mevrouw is ondanks haar medicatie somber, negatief, passief en altijd moe. Heel triest. Wij spreken haar altijd bemoedigend toe en luisteren geduldig. Elke keer weer is het een ware peptalk. Dit komt nu even niet zo gelegen. Zeker niet met de wetenschap dat mevrouw vandaag nog drie keer gaat bellen. Ze somt op: "ik ben zo moe. Ik voel me niet lekker. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik eet zo slecht en ik heb ook nog een kunstgebit." "Mevrouw, het is mooi weer, misschien moet u elke dag even naar buiten gaan. U heeft toch een scootmobiel". "Ja, maar ik heb ook een kunstgebit". Volgens mij kan datzelfde kunstgebit moeiteloos mee in de scootmobiel, denk ik (bijna hardop). In plaats daarvan zeg ik: "dat maakt toch niet uit. U kan evengoed naar buiten ondanks dat u een kunstgebit heeft". "U begrijpt het niet, ik kan geen appel eten", moppert mevrouw verder." "Dat hoeft ook niet. Er zijn een heleboel andere dingen die u wel kunt eten!" Mevrouw gaat onvermoeibaar door met het opsommen van haar klachten. Wederom adviseer ik haar om afleiding te zoeken en naar buiten te gaan. "Goed voor de vitamine D", voeg ik daaraan nog toe.

Mijn adviezen lijken tegen dovemansoren gezegd. Na tien minuten stelt mevrouw mij de vraag waarom ik alles vijf keer vertel. Ik kan het niet laten en geef haar het duidelijke antwoord dat zij vijf keer hetzelfde vraagt. In de middag belt mevrouw weer op om te vertellen dat ze een rondje met haar scootmobiel heeft gemaakt. Of ze nu genoeg 'vitamine D 'heeft opgedaan. "Nee mevrouw, morgen weer". "Als ik dan maar geen appel hoef te eten, want ik heb een kunstgebit…"

Altijd al klarinet willen spelen?

Kennis maken met de klarinet. Kom langs bij HCT in Tuindorp. (Foto: Hans de Bruyne)

OOSTZAAN - Harmoniecorps Tuindorp, een muziekvereniging in Tuindorp Oostzaan, heeft ruimte voor nieuwe klarinetleerlingen op de dinsdagavond in het repetitiegebouw aan de Druivenstraat 35.

De klarinetlessen worden gegeven door twee professionele docenten. Van hen leert een leerling alles wat nodig is om het instrument goed te bespelen. Uiteraard leert een cursist door veel te oefenen de juiste blaas- en vingertechniek. Maar ook hoe een zij een goed riet selecteert of bewerkt, welk mondstuk hij het best kan gebruiken en een instrument onderhouden. De klarinetlessen zijn voor jong en oud, beginnend en gevorderd. Maak kennis met de klarinet of pak de lessen weer op. HCT kan een klarinet in bruikleen geven voor de lessen. Afhankelijk van het niveau kan een leerling al snel samenspelen met andere muzikanten in het opleidingsorkest of grote orkest van HCT.

Voor meer informatie, neem contact op met leerlingencoördinator Ingrid Mandjes via opleiding@harmoniecorps.nl of secretaris Jan Verberne via secretaris@harmoniecorps.nl of tel. 020-6337179.

Kijk op www.harmoniecorps.nl voor meer informatie of loop gewoon eens binnen op een repetitieavond! De koffie staat klaar!

Houd Landsmeer schoon!

Houd Landsmeer schoon! (Foto: aangeleverd)

LANDSMEER - In steeds meer dorpen in het land zijn er Stille Rapers die hun omgeving schoon houden, door het zwerfafval op te ruimen. Herman en Wilma, Ilka en Gerdien van Landsmeer Schoon zeggen tegen alle Landsmeerders: "Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij het zwerfafval".

Wie loopt en speurt mee zaterdag 29 juni? Alle rapers beginnen bij het dorpshuis aan de Calkoenstraat in Landsmeer en lopen een grote ronde om het centrum en eindigen weer bij het dorpshuis. Benieuwd wat de oogst dit keer is? Loop mee van 10.00 tot 11.30 uur.

In de berm is allerlei afval te vinden. (Foto: aangeleverd)

De gemeente zorgt voor grijpertjes, handschoenen en vuilniszakken.

Landsmeer Schoon hoopt op veel mensen die mee willen helpen om hun dorp schoon te houden.

Gevolgen van prostaatkankerbehandeling: er is wat aan te doen ..

Afina Glas: "Het was mijn keuze om meer te bieden dan alleen de medische kant." (Foto: Indra Rooijens)

ZAANDAM - "Het meest fantastische in mijn werk is als je mensen zowel fysiek als emotioneel weer op de rit krijgt en ze hun leven terug kan geven". Dr. Afina Glas is uroloog en seksuoloog in het Zaans Medisch Centrum. Ze is gespecialiseerd in behandelingen voor de gevolgen van prostaatkankeroperaties, met name erectiestoornissen en urineverlies, en één van de weinigen in Nederland die erectie- en sluitspierprotheses mag implanteren. Maar er zijn meer behandelmogelijkheden voor patiënten die hiermee worden geconfronteerd. Glas is dan ook vurig pleitbezorger van meer openheid hierover. 'Er is erg veel mogelijk, maar belangrijk is wel dat deze problemen uit de taboesfeer komen en dat er door de patiënt of zijn partner hulp wordt gezocht.'

'In de prostaatkankerbehandeling gaat het allereerst om het oncologisch resultaat', vertelt Glas. 'Het meest belangrijk is dat de kanker uiteindelijk weg of onder controle is. Daarna pas, en dat kan één of twee jaar later zijn, staat men stil bij de gevolgen van de behandeling en het effect daarvan op hun leven.' Jaarlijks worden zo'n 7000 mannen behandeld tegen prostaatkanker. Hiervan heeft 70 tot 100 procent na de operatie last van erectiestoornissen en zo'n vijf procent houdt er in meer of mindere mate urineverlies aan over.

Erectie opwekken

Wanneer alle gangbare behandelingen van erectiezwakte hebben gefaald kan er worden gekozen voor een erectieprothese. Middels een implantaat kan de patiënt een erectie krijgen, wanneer hij wil en zo lang hij wil. Dat wil niet zeggen dat het voor Glas altijd de oplossing is. 'Het mechanisch herstel van de erectie is vaak niet de enige sleutel naar het hervinden van seksueel plezier en intimiteit.'

Meerwaarde als seksuoloog

Dat zij tevens seksuoloog is heeft in haar vak zeker een meerwaarde. 'Het was mijn bewuste keus om meer te bieden dan alleen de medische kant. Een erectiestoornis kan een wig drijven binnen een relatie. Zeker bij een ingreep als de penisprothese moet er aandacht zijn voor de emotionele aspecten, en de partner moet erbij betrokken worden. Anders is er grote kans dat mensen niet tevreden zijn over de behandeling. En het is juist zo mooi als je mensen weer een beetje bij elkaar krijgt en ze weer intimiteit kunnen delen. Liefst zoals zij dat zelf willen.'

Kwaliteit van leven

Glas is tevens gespecialiseerd in de sluitspierprothese, een implantaat dat de sluitspier kunstmatig herstelt. Vaak verdwijnt het urineverlies na de operatie wanneer de bekkenbodemspieren sterker worden, maar wanneer dat niet het geval is trekt het een zware wissel op de kwaliteit van leven. 'Veel patiënten komen op een gegeven moment de deur niet meer uit', geeft Glas aan. 'Ze dragen 'inleggers', ze schamen zich en zijn feitelijk hun leven kwijt. En dat hoeft niet. Want bij weinig verlies kan een zogenaamd 'mannenbandje' al uitkomst bieden, een kleine permanente ingreep. Is het meer dan kiezen we voor de sluitspierprothese.'

Emotioneel moment

Wanneer de sluitspierprothese is aangebracht heeft de patiënt weer zelf controle over de blaas. Door het indrukken van een klein balgje in de balzak opent de sluitspier waardoor de patiënt goed kan plassen. De sluitspier sluit zich automatisch na een minuut. Na plaatsing van de prothese moet de patiënt vier tot zes weken wachten tot het kan worden geactiveerd. Glas: 'Dan komen ze hier terug, voor wat ik noem: 'pompje activeren' en wachten we tot ze moeten plassen. Dat is zo'n mooi en emotioneel moment. Deze mensen zijn zo blij, ze kunnen de luiers achterlaten, ze hebben hun leven weer terug. Het is de meest bevredigende behandeling die je mensen kunt bieden.'

Daarom benadrukt Glas nog maar eens haar belangrijkste boodschap: 'Blijf niet rondlopen met deze problemen, maar praat erover met de arts. Er is zoveel mogelijk om het op te lossen en de regie over je leven terug te krijgen.'

Unieke positie ZMC

Het team urologen in het Zaans Medisch Centrum neemt door de aanvullende specialismen zoals de erectie- en sluitspierprotheses, maar ook in plasbuisvernauwingen en neuromodulatie bij urineverlies, in de zorg een unieke positie in. Het ZMC is het enige ziekenhuis in de regio Noord Holland en Amsterdam dat de erectieprothese mag uitvoeren, dit in samenwerking met het Amsterdam UMC. Ook de sluitspierprothese wordt binnen de regio veelal door het ZMC gedaan. Dankzij dit brede behandelpalet komen patiënten uit veel andere ziekenhuizen uiteindelijk terecht in het ZMC en verwijzen steeds meer urologen patiënten met erectiestoornissen en urineverlies door.

Concert op Kerkplein

OOSTZAAN - Excelsior, Crescendo én Concordia geven zaterdag 6 juli een zomerconcert op het Kerkplein. Dit concert is de gezamenlijke afsluiting van een muzikaal seizoen.

Terwijl het publiek op één van de terrassen geniet van de zon en iets lekkers, verrassen de orkesten de gasten met fantastische melodieën om de vakantie in te luiden.

Elk orkest laat vanaf 14.00 uur een eigen repertoire horen, waarbij Excelsior het eerste optreden verzorgt. Crescendo speelt vanaf 15.00 uur. Beide orkesten staan deze middag onder leiding van Bart Koning. Muziekvereniging Concordia sluit de middag af en speelt van 16.00 uur tot 17.00 uur onder leiding van Thomas Eveleens.

Iedereen is welkom om mee te luisteren. Als het weer niet meezit, dan vindt het concert plaats in het gebouw van Excelsior, Twiskeweg 103 in Oostzaan. Entree is gratis.

Een pracht van een nacht

Landsmeer: lichtgevende wolken vanaf het water. (Foto: Ria de Boer)

LANDSMEER - Ria de Boer was op de langste dag -21 juni- tegen middernacht aan het midwintervaren met Landschap Noord-holland in Ilperveld, Landsmeer. Ze zag prachtige lichtgevende wolken. En wilde dat de lezers van het Kompas niet ontnemen.

13 / 20

Vrienden van Musical geeft voorstelling in Zaantheater

Vrienden van de Musical: Patricia Sierink, Marlous Brouwers-Berkeljon, Deshny Dihalu, Nick van Tuijn, Koen Geisink, Maria Antonia Quintana Cortes en Rowena Kat. (Foto: aangeleverd)

ZAANDAM - Vrienden van Musical is een groep vrienden die het leuk vindt om samen te zingen en eenmalig hun gezamenlijk droom wil waarmaken. Alles aan deze voorstelling hebben ze zelf gedaan, met elkaar en met ongelooflijk veel plezier. Iedereen is van harte welkom om de groep 5 juli om 20.15 uur te zien optreden in het Zaantheater, Nicolaasstraat 3 in Zaandam.

Vrienden van Musical is in april 2017 opgericht en de vrienden kennen elkaar via de Zangstudio, waar zij allen les hebben. Allemaal delen ze de passie voor musicals en zingen en zo is het idee ontstaan om eens per maand vrijblijvend met elkaar af te spreken en samen bij iemand thuis musicalnummers te zingen. Anderhalf jaar geleden ontstond het idee om voor één keer een hele andere kant op te gaan en een volledige voorstelling te maken. Gesponsord door de vader van één van de leden werd dat een voorstelling in het Zaantheater.

De expertise werd uit de groep zelf gehaald. De één zoekt de meerstemmige stukken uit, de ander geeft zangles aan de rest van de groep en weer iemand anders houdt zich bezig met de zangbeleving en de choreografieën. Lichtplannen intekenen, een script maken, kostuums en props bij elkaar zoeken, iedereen werkt samen om alles voor elkaar te krijgen.

De kroon op hun harde werk is hun voorstelling 'We go together', waarin verschillende bekende, en wellicht ook minder bekende, musicalnummers voorbij komen.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan vooral kijken!

Een kaart kost 8 euro, te bestellen via https://zaantheater.nl/tickets/.

Ontdek, ruik, voel en proef eetbare planten in Ilperveld

Ontdek de eetbare natuur in Ilperveld. (Foto: Klaas.Ros)

LANDSMEER - Vaar mee en ontdek hoeveel eetbare planten er te vinden zijn in de natuur. In het fraaie, waterrijke natuurgebied Ilperveld, onder de rook van Amsterdam, groeien veel planten die eetbaar zijn en een geneeskrachtige werking hebben.

Onder begeleiding van een ervaren gids van Landschap Noord-Holland varen de deelnemers naar een van de eilandjes en gaan samen aan land om daar zoveel mogelijk van die planten bij elkaar te zoeken. Ontdek wat de natuur vlak bij huis zoal te bieden heeft! Is het watermunt, tormentil, zevenblad, daslook? Door te kijken, ruiken en voelen komt men te weten om welk plantje het gaat.

Na de vaartocht zijn de gevonden planten te bereiden en proeven. Kinderen zijn van harte welkom. Zin om mee te gaan? Reserveer nu een plaats aan boord voor 30 juni van 13,30 tot 15.30 uur. Het vertrek is vanaf parkeerplaats Ilperveld, Kanaaldijk 32A in Landsmeer. Reserveren via www.gaatumee.nl.

Sterke zangers gezocht voor RENT

ZAANDAM - Na succes in Amersfoort komt de Rockmusical RENT ook in het Zaantheater. De audities voor de rollen worden dinsdag 2 juli voor de Zaanse versie van RENT. De voorstelling vindt 29 en 30 mei 2020 plaats in de grote zaal van het Zaantheater.

Rent is een doorgecomponeerde musical, waarbij de muziek centraal staat. Daarom is de producent op zoek naar sterke zangers voor in het ensemble en voor de hoofdrollen. Binnen het ensemble zijn er een groot aantal solo's te vergeven. De begeleiding bij de producties van Daphne Bruineberg Productions is volledig professioneel. Zo werkt het gezelschap samen met een professionele choreograaf, regisseur, muzikaal leider, vocal coach, productieleider en technisch team. Dat dit niet onopgemerkt is gebleven, blijkt uit de prachtige recensies van RENT in Amersfoort, die 1 en 2 juni jl. werd gehouden. Een amateurmusical op professioneel niveau, schreef 'Musicalsites.nl'. Over een eerdere productie schreef 'Ilovetheater.nl': Amateurmusical van topniveau!

Rent is een meeslepend drama, geschreven op rockmuziek. Gebaseerd op de opera La Bohème van Puccini, speelt het zich af in het kraakpand van oud-muzikant Roger en beginnend documentaire maker Mark. Hun leven staat op zijn kop als Roger de buurvrouw ontmoet en Mark hoort dat zijn ex-vriendin valt voor een advocate. Rent laat de worsteling zien van een vriendengroep, waarin iedereen zichzelf kan zijn, in een tijd waarin men pas net wist wat hiv en aids was.Aanmelden kan via www.bruineberg.nl/audities.

Creatief zijn...

Wie aandacht naar zich toe wil trekken, moet creatief zijn. (Foto: Merel Kan)

OOSTZAAN - Wat als maandenlange werkzaamheden aan de weg de toegangsweg naar het restaurant potentiële bezoekers hindert… Dan is het zaak om vooral creatief te zijn en duidelijk te maken dat het restaurant vrij eenvoudig te bereiken is.

En als het restaurant de Chinees-Indische keuken voert, dan is het alleen maar leuk om het een beetje humoristisch in te kleden. Dat dacht Kenny van restaurant Het Oosten in Oostzaan ook en dus plaatste hij een bord bij de toegangsweg naar Oostzaan; Het Oosten beLeikbaar. En sindsdien heeft hij over aandacht en aanloop niet te klagen.

Muziekdorp Oostzaan

OOSTZAAN - Evenals op de twee voorgaande jaren verzorgt Radio 9 in samenwerking met de Stichting KIOZK dit jaar Muziek in de kerk.
En niet alleen in de Grote Kerk, ook in het Witte Kerkje.

Amateurs treden zondag 6 oktober op in de Grote Kerk. Solisten als wel ensembles uit de lokale verenigingen brengen daar een muzikaal evenement naar voren, dat klinkt als een klok. Maar dat is niet het enige: op zaterdag 26 oktober vindt in het Witte Kerkje een optreden plaats van solisten en ensembles. Ook hier is er de mogelijkheid voor muziek liefhebbers hun beste beentje voor te zetten.

Solisten, duo's en overige ensembles worden uitgenodigd aan dit Muzikale Oostzaanse gebeuren deel te nemen. Neem contact op met Jan de Waal, tel. 075-6843645 of via j.waal96@chello.nl.

Waterlandse Poldertocht

WATERLAND - Schaatsen dwars door Waterland in de maand juni? Dat kan natuurlijk niet. Wat is dan 'the next best thing'? Juist! De Waterlandse Poldertocht.

IJsverenigingen Zuiderwoude en Broek in Waterland organiseren op zondag 30 juni gezamenlijk deze wandeling in schaatssferen. De drie verschillende afstanden (7,5, 13 en 19 kilometer) leiden je langs prachtige pittoreske dorpjes en door weilanden, over boerenerven en dijken die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor publiek.

Verzamel onderweg alle stempels en laat je verwennen met streekproducten, proeverijen en muzikale vrolijkheid bij de diverse 'koek en zopie' pauzeplekken. Alle afstanden zijn rondwandelingen en zijn inclusief routekaart, stempelkaart, bootovertocht en bij de finish krijgt elke wandelaar een leuke herinnering mee naar huis. Voldoende aanleiding om erbij te zijn.

Kijk voor alle informatie op www.laagholland.com.

Boottocht over slavernijverleden

AMSTERDAM - Emerging Memory is een theatrale boottocht over de verborgen geschiedenis van Amsterdam en vindt tot en met 4 juli plaats in Amsterdam.

Verborgen geschiedenis van Amsterdam

Een boottocht over de verborgen geschiedenis van Amsterdam. Wat herinneren de burgers van het slavernij- en koloniale verleden, wanneer zij door de historische binnenstad varen? Wat borrelt omhoog uit het water?

Archieven

Een groep eigenzinnige makers ging aan de slag met de verhalen die in de archieven en architectuur van de stad verborgen liggen. Varend langs diverse locaties in de historische binnenstad worden vergeten herinneringen tot leven gewekt middels beeld, beweging, klank en woord. Van wie zijn deze herinneringen? Welke verhalen vertellen mensen door en waar zwijgt men over? Hedendaagse discussies over het koloniale verleden verzanden vaak in wij-zij denken. Wanneer iedereen goed kijkt en luistert, wordt gedeelde geschiedenis een gezamenlijke ervaring. Emerging Memory is een ontmoeting in verhalen.

Vaar mee en luister naar de verhalen

Startpunt is bij het Bushuis/Oost-Indisch Huis (Kloveniersburgwal 48).

Data

De boot vaart 22, 23, 29 en 30 juni om 16.00 en 20.00 uur, 27 en 28 juni, 3 en 4 juli om 20.00 uur.

Finale Mooie Noten in Vondelpark

De finale van Mooie Noten wordt zondag 14 juli gehouden om 15.00 uur in het Vondelpark Openluchttheater. (Foto: aangeleverd)

AMSTERDAM - De finalisten van popsongcompetitie Mooie Noten zijn bekend. De finale vindt zondag 14 juli om 15.00 uur plaats in het Vondelpark Openluchttheater.

De halve finale die plaatsvond in Paradiso Amsterdam, leverde drie finalisten op. Susann, Jordi Martin en Sophie Janna strijden om de titel en het prijzenpakket. Tijdens de finale zijn er gastoptredens van Stephanie Struijk en WIES.

Popsongcompetitie

Mooie Noten is de Amsterdamse popsongcompetitie voor singer-songwriters en (semi)akoestische acts. Uit alle inschrijvingen werden achttien deelnemers geselecteerd die doorgingen naar een van de drie voorrondes. Drie winnaars daarvan en vier acts met een wildcard stonden vervolgens in de halve finale in Paradiso Amsterdam. Uiteindelijk strijden drie acts in de finale om de titel en de prijzen in het Vondelpark Openluchttheater.

Prijzenpakket

De winnaar gaat naar huis met een prijzenpakket, met daarin onder andere een waardecheque voor muziekinstrumenten, studiotijd, coaching door een specialist, tienrittenkaart voor repetitieruimte, workshop compositie/songwriting en een optreden op Festival The Brave.

Donatie voor Mooie Noten

Entree: gratis (donatie is gewenst).

Meer informatie: Facebook, Twitter, Instagram en Youtube.

Buurtbewoners aan zet

De gemeente Amsterdam maatkt buurtbudgetten vrij voor De Kleine Wereld en Bloemenbuurt Noord. Foto: Aangeleverd

AMSTERDAM - Amsterdammers gaan steeds vaker zelf aan de slag om hun buurt mooier, groener, kleurrijker en leefbaarder te maken. Zij pakken daarmee steeds meer eigenaarschap en zeggenschap in hun buurt.

Daarom start het gemeentebestuur met een pilot buurtbudgetten, waarbij bewoners zelf bepalen wat zij belangrijk vinden in hun buurt. In Noord wordt gestart met de buurtbudgetten in De Kleine Wereld en Bloemenbuurt Noord.

250.000 euro

Per wijk is er 250.000 euro te besteden door en voor de buurt. Bestuurder Esther Lagendijk: "Beide buurten kunnen een grote impuls gebruiken. Ik ben er van overtuigd dat er nieuwe initiatieven ontstaan doordat bewoners zich samen sterk maken in de buurt. De buurtbudgetten moeten ten goede komen aan de hele buurt en daarom mag de hele buurt er ook over beslissen."

Zelf beslissen over de buurt

Kick-off

Interesse? Buurtbewoners zijn 2 juli om 19.00 van harte welkom tijdens de eerste kick-off over de buurtbudgetten in Bloemenkwartier, Wingerdweg 260-b. "Dus, ga aan de slag en maak een plan voor de hele buurt of benoem thema's die je wilt aanpakken. Het kan zomaar zijn dat je buurtbewoners ervoor kiezen dat jouw plan gerealiseerd gaat worden.

Aanmelden voor buurtoverleg

Een kick-off moment in De Kleine Wereld volgt later.

Aanmelden is al mogelijk, stuur een e-mail naar m.karatas@amsterdam.nl.

Kinderopvang opent BSO in basisschool 't Pierement

(Foto: aangeleverd)

PURMEREND - Kinderopvang Purmerend opent 26 augustus een nieuwe buitenschoolse opvang (BSO) in basisschool 't Pierement. Samen werkt zij ook aan de ontwikkeling van een kindcentrum (IKC) in de basisschool in de Purmer-Zuid.

Binnen een IKC werken onderwijs en opvang inhoudelijk en organisatorisch samen vanuit één pedagogische visie. Kinderen kunnen daar de hele dag terecht om te leren, spelen, ontmoeten en ontspannen. Naast de nieuwe BSO breidt de peuteropvang op deze locatie uit met De Zeppelin. "Basisschool 't Pierement staat bekend om haar persoonlijke karakter en goede sfeer. Dat past uitstekend bij onze organisatie. Deze samenwerking geeft ons de kans om onze expertise nog meer in te zetten om kinderen te ondersteunen in hun groei en ontwikkeling", aldus Corine Laurant, bestuurder SKOP.

Fred van der Lee, directeur basisschool 't Pierement: "Al jaren hebben we de wens om een kindcentrum te ontwikkelen waar ouders alles onder één dak hebben. Wij zijn heel blij dat nu te realiseren."

Het IKC werkt als één organisatie waar uiteenlopende professionals één team vormen. Op basis van een gezamenlijke missie en visie bieden zij doorgaande leerlijnen en werken zij aan de ontwikkeling van kinderen tot en met 12 jaar. Het aangeboden programma past bij het kind en houdt rekening met de fase van ontwikkeling waarin het kind zich bevindt.

SKOP en 't Pierement

SKOP heeft meerdere kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang en peuteropvang in Purmerend en omgeving. Meer informatie over de SKOP is te vinden op www.kinderopvangpurmerend.nl.

Basisschool 't Pierement maakt deel uit van OPSPOOR. Deze stichting verzorgt met 37 scholen basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Purmerend en omliggende gemeenten. Meer informatie over OPSPOOR, kijk op op www.opspoor.nl.

Promotie voor IVV

Landsmeer - IVV is gepromoveerd naar de zondag tweede klasse. Het team van trainer Gerrie Breugem won in de verlenging met 2-4 van SEW. Na bijna veertig jaar is IVV weer terug op tweede klasse niveau en dat werd natuurlijk uitbundig gevierd.

Het duel werd bij ZOB gespeeld en de opkomst van de fans was goed. Breugem had wel vooraf zorgen over zijn opstelling. Spits Dave Hertog ontbrak vanwege een blessure, een speler was met vakantie en een ander geschorst.

IVV begon niet sterk aan het beslissende duel. Na gerommel in de defensie werd het na acht minuten 1-0. Niet veel later werd er een overtreding gemaakt in het strafschopgebied en wees de arbiter naar de stip. Doelman Guus Zuidema was kansloos op het harde en zuivere schot. Daarna werd IVV wakker en werd er weer redelijk gespeeld. Na een halfuur kon Bas Bijvoet de aansluitingstreffer maken. Een inzet van Terzo Stemerdink kwam op de paal terecht.

In de tweede helft bleef het team van Breugem hard werken om terug te komen. Davey de Haze was dicht bij de gelijkmaker, maar had pech met de afronding. Vijf minuten voor tijd kreeg IVV een strafschop en deze keer was De Haze wel trefzeker. In de verlenging kon Youri Brinkman al snel IVV op voorsprong zetten. De tegenstander wilde nog een keer scoren, echter de achterhoede van IVV hield uitstekend stand. Door Stemerdink werd het duel beslist.

Dit was voor de Landsmeerders de tweede promotie op rij. Voor het eerst sinds het seizoen 1981-1982 is IVV weer terug op hoog niveau. Breugem kan terugkijken op een uitstekend eerste seizoen in Landsmeer. De selectie is sterk genoeg om in deze klasse goed mee te komen.

Veterans' View in de KunstGreep

In de KunstGreep in Oostzaan is een reizende tentoonstelling te bezichtigen. (Foto: aangeleverd)

OOSTZAAN - De reizende tentoonstelling Veterans' View strijkt van 28 juni tot 9 juli neer in De KunstGreep.

Tijdens deze tentoonstelling - die in de vorm van een baret is - kijkt de bezoeker door de ogen van veteranen naar hun missies. Ervaar wat zij beleefden tijdens hun inzet in dienst van de vrede. Iedereen kan binnenlopen tijdens de openingstijden van de De KunstGreep, Kerkbuurt 4 on Oostzaan.

Voorzitter van het Veteranen Comité burgemeester Rob Meerhof: "We vinden het belangrijk dat dit onderwerp nog steeds aandacht krijgt, de meeste missies zijn zwaar en vaak niet zonder consequenties. De audiovisuele opzet maakt de tentoonstelling ook aantrekkelijk voor jongeren en geeft een inkijkje in de diversiteit van de missies".