Purmerends Nieuwsblad

9 mei 2019

Purmerends Nieuwsblad 9 mei 2019


Interne hommeles bij Noppes

Willem Staphorsius (rechts), hier tijdens de uitreiking van het certificaat 100% kringloop, is door het bestuur weggestuurd. (Foto: Aangeleverd)

door John Bontje

PURMEREND - Belangenverstrengeling, misstanden, onderling bedisselen, het maken van vormfouten, het onterecht wegsturen van directeur Willem Staphorsius en het niet serieus nemen van de Ondernemingsraad (OR).

OR zegt vertrouwen in bestuur op

Het zijn de voornaamste en niet mis te verstane redenen van de uitgebroken 'oorlog' binnen Noppes, de keten van 16 kringloopwinkels in Zaanstreek-Waterland (waaronder Purmerend), IJmond, West-Friesland en Midden-Holland.

Dezer dagen gooide de OR de knuppel in het hoenderhok en zegde definitief het vertrouwen op in het bestuur. "Wij eisen dat het bestuur opstapt en Willem Staphorsius onmiddellijk op zijn plek terug komt", aldus John Knook, voorzitter van de OR.

"Het stinkt aan alle kanten", gaat Knook verder. "Er is van alles mis gegaan en het wordt tijd dat daar een einde aan komt. Het bestuur denkt met van alles weg te komen en ons aan de kant te schuiven, maar zo werkt het niet. We hebben ons goed ingelezen en een advocaat in de arm genomen en zullen kijken wie er aan het langste eind gaat trekken", aldus een strijdbare voorzitter.

Het gedwongen vertrek van directeur Staphorsius heeft de OR doen besluiten om alles in de strijd te gooien. "Er zijn vormfouten begaan en belangenverstrengelingen in het spel. Zo treedt een bestuur voor een periode van drie jaar aan en moet vervolgens herbenoemd worden. Dat is bij drie van de vier bestuursleden niet gebeurd, ze hebben zichzelf op de plek laten zitten.

Vervolg op pagina 5

Nieuw netwerk ondernemers

PURMEREND - Marcom Masters Business Netwerk is een nieuw netwerk van zelfstandige ondernemers in marketing en communicatie in Purmerend en omstreken. Er is een kennismakingsborrel op vrijdag 17 mei vanaf 16.00 uur in café De Heeren aan de Koemarkt.

De leden komen om de week bijeen om te zien wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Het motto is 'Samen sta je sterker'. Concreter betekent het samenwerken in opdrachten, elkaar aanprijzen bij opdrachtgevers die specialisten zoeken en het delen van nieuwe ontwikkelingen in de branche.

Lage drempel

Met daartussenin een flink portie gezelligheid. Nieuwe leden zijn van harte welkom en voor de laagdrempelige kennismaking, voor zowel zelfstandigen in de marcom en aanverwante disciplines, maar ook voor andere ondernemers.

De kennismakingsbijeenkomst op 17 mei duurt tot circa 20.00 uur.

Vrijwilligers als maatje

zijn keihard nodig

Korenfestival tijdens

Poortersfeesten in juni

Jenna wint taart met

gedicht Moederdag

Buurtgezinnen wil

meer oma's en opa's

Column Z Lijner

Vechten om voorrang

De heerlijkheid Purmerend is o zo fraai gelegen tussen de polders die ooit door Leeghwater zijn drooggelegd. Centrumgemeente in een prachtig platteland. Van oudsher is Purmerend een knooppunt van wegen. Eens was er het boemeltje, tegenwoordig zijn er maar liefst 3 treinstations. Het busnet mag zich het meest fijnmazige van het land noemen en de waterwegen zijn talrijk en omgeven de stad.

Om de haverklap moeten auto's, fietsen en wandelaars wachten tot dat ene bootje is gepasseerd

Waterwegen, ooit van levensbelang voor de trekvaart. De stad kon zich na de 2e wereldoorlog in sneltreinvaart ontwikkelen mede dankzij de goede aanvoer van bouwmaterialen over het water. Vandaag de dag is het vooral de pleziervaart die Purmerend aan doet. En daar zit nu net de pijn.

Bootjes nemen bezit

Zodra Koning Winter het land heeft verlaten nemen de plezierbootjes bezit van de waterwegen. Prettig dat er goede aanlegplaatsen zijn. Ook de schippers en hun bemanningen hebben immers behoefte aan vertier op de vaste wal en aldus zorgen zij voor economische activiteit. Kortom, het zijn van een knooppunt in het waterwegennet is zo gek nog niet.

Hinder voor wegverkeer

Maar ook deze medaille heeft een keerzijde. De bruggen die – zeker in het hoogseizoen – vaker open dan dicht zijn. Het lijkt erop dat voor ieder plezierbootje de brug open moet. Het wegverkeer ondervindt er veel hinder van.

De Beemster in of uit kan nauwelijks zonder oponthoud. Om de haverklap gaat de brug open en moeten automobilisten, fietsers en wandelaars wachten tot dat ene bootje de brug heeft gepasseerd. Dat moet toch anders kunnen.

Op het hele uur open

Waarom geen vaste doorvaarttijden? Laten we afspreken of invoeren dat steeds op het hele uur de brug opengaat. Schippers en weggebruikers weten dan waaraan ze toe zijn.

Zorg ervoor dat je voor of na het hele uur de brug over bent en je bent verlost van je frustratie of ergernis. Kom op gemeente, jullie weten voor vrijwel ieder probleem een oplossing. Vaste openingstijden voor de bruggen moet niet heel erg moeilijk te realiseren zijn.

'Mama ik hou van jou' goed voor taart

Jenna (links) maakte het gedicht voor haar moeder Patricia. (Foto: aangeleverd)

REGIO - De 12-jarige Jenna Evers uit Monnickendam wint met haar gedicht voor Moederdag een heerlijke taart van Bakkerij Kees Gutter. Met de volgende inzending, speciaal voor haar moeder Patricia Evers-de Jongh (40), kwam Jenna er als beste uit:

Lieve mama,

Jij bent de vrouw van wie ik heel veel hou.

En wat er ook gebeurt, ik blijf je altijd trouw.

Alleen jij en ik zijn verbonden aan dit gedicht, ik ben jou dochter en jij mijn zonlicht.

Jij schijnt altijd in mijn hart, vol smart.

Niets kan ons uit elkaar drijven, en ik wil mijn leven lang bij jou blijven.

Daarom wil ik nog één ding zeggen:

Mama jij bent echt alles voor mij je bent altijd vrolijk en maakt iedereen blij.

We zijn het heel vaak eens met elkaar, en als ik problemen heb sta jij altijd als eerste voor me klaar, jij bent de beste moeder van het jaar

Vrijwilligers als Maatje zijn hard nodig

Soms is een bezoekje alleen al erg fijn. (Foto: aangeleverd)

PURMEREND - Humanitas heeft dringend behoefte aan nieuwe Maatjes. Mensen die eens in de 14 dagen bij iemand in Purmerend die zich eenzaam voelt, op bezoek te gaan.

Iemand die behoefte heeft om met iemand te praten, te wandelen, of gewoon een kopje koffie te drinken? Humanitas koppelt zorgvuldig deelnemers en vrijwilligers aan elkaar. Het is belangrijk dat ze goed bij elkaar passen.

Men kan rekenen op begeleiding van een coördinator en de online scholing van de Humanitas Academie. Hoe help je iemand om contacten te leggen, ergens heen te gaan, meer zelfvertrouwen te krijgen om iemand uit te nodigen om zo de eenzaamheid te verkleinen? Soms is een bezoekje zelf al fijn.

Aanmelden als vrijwilliger kan door te mailen naar Vhb.maatjes.purmerend@humanitas.nl Je krijgt dan een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. Indien je eerst meer informatie wilt, neem dan contact op met Lotte Wouters of Ernst Hartman, tel. 06 12 98 15 87.

Werk aan brug

PURMEREND - Vanwege onderhoud aan de aandrijving is de Jan Blankenbrug binnenkort gestremd voor scheepvaart en later voor wegverkeer. De werkzaamheden gebeuren in twee fases.

Van maandag 13 mei 06.00 uur tot donderdag 16 mei 22.00 uur blijft de brug gesloten voor scheepvaart en kunnen voetgangers, fietsers en auto's gebruik blijven maken van de brug.

's Nachts

De tweede fase vindt in de nachtelijke uren plaats, op woensdag 22 mei van 22.00 tot 06.00 uur en donderdag 23 mei van 22.00 tot 06.00 uur. Tijdens deze werkzaamheden worden bromfietsers en auto's omgeleid.

Voetgangers en fietsers kunnen gebruik blijven maken van één van de daarvoor bestemde bruggen.


Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen is de brug vrijdag 24 mei om 06.00 uur weer in gebruik.

Korenfestival tijdens 11e Poortersfeesten

Evalien Brinkman en Tim van de Heuvel organiseren het korenfestival voor de vierde keer. (Foto: aangeleverd)

PURMEREND - De organisatie voor het Korenfestival tijdens de Poortersfeesten op zondag 2 juni is in kannen en kruiken. Vijf koren geven op het Waagplein, voor deze gelegenheid omgedoopt tot Rabobankplein, acte de présence.

"We gaan er weer een groot feest van maken", reageert Evalien Brinkman, die met Tim van de Heuvel verantwoordelijk is voor de organisatie van het inmiddels vaste onderdeel Korenfestival. "We doen het nu voor de vierde keer en zijn zo'n 10 maanden geleden begonnen met de eerste voorbereidingen, nadat het bestuur van de Poortersfeesten ons uitnodigde om dit bijzondere festival opnieuw te organiseren", vervolgt Brinkman.

Eerder, in 2010 (Purmerend 600), 2013, 2016 en nu in 2019 schreef het duo diverse koren aan met de vraag of zij wilden komen optreden. Het gevolg was dat in 2010 liefst 16 koren meededen op verschillende locaties. Op 2 juni treden 5 koren uit Purmerend en enkele leerlingen van de muziekschool op. Zij zingen in en rond een podiumtruck voor theater de Purmaryn.

De artiesten en koorzangers zijn GOUD voor Purmerend en passen geweldig goed in het veelzijdige programma van de Poortersfeesten. Met veel enthousiasme hebben de koren de uitnodiging aangenomen. Het Rockkoor Let's Rock, het Operettekoor P&O, The Classics, Pop-Musicalkoor Purmerend, 't Bonte Levenslied en aankomende talenten van de Muziekschool zingen om beurten een half uur en bespelen muziekinstrumenten.

De koren presenteren zich ieder op hun eigen wijze en aan de hand van hun eigen reportoire. Terwijl een keur aan bijzondere straatartiesten optreden, verspreid in het centrum, laten zij afwisselend rock-, pop-, musical-, operette- en levensliederen en klassieke muziek klinken op het mooie intiem omsloten plein, voor de Purmaryn.

Tim en Evalien hebben alles tot in de puntjes voorbereid en hebben er ontzettend veel zin in. Evalien: "We zijn er klaar voor en duimen voor mooi en droog weer, want dat is het enige waar wij geen invloed op hebben. "

Interne hommeles bij Noppes

Vervolg van voorpagina

Dat is volstrekt buiten de regels om. Daarnaast heeft het bestuur ons als Ondernemingsraad volledig gepasseerd en genegeerd. Ook dat kan helemaal niet, want juridisch gezien zijn wij het enige orgaan wat iets teweeg zou kunnen brengen. Ze zijn verplicht om ons om advies te vragen. Uit alles blijkt dat ze denken dat ze wel even over ons heen kunnen lopen. Maar zo werkt het in onze ogen niet, we laten ons niet in de maling nemen."

Persoonlijke titel

Het bestuur oordeelde dat Willem Staphorsius niet goed zou zijn in het contact met de stakeholders en daardoor niet meer zou passen in het toekomstplaatje van de gezamenlijke Noppes-kringloopwinkels.

Knook: "In het bestuur zaten mensen die een relatie hadden met het SW-bedrijf (Sociale Werkplaats). In deze provincie was dat onder meer Baanstede, dat vorig jaar is omgevormd tot Werkom. De zitting in het bestuur van Noppes is puur op persoonlijke titel omgezet en bestaat thans uit vier leden. De partner van de vroegere directeur van Baanstede is nu directeur van Werkom. Samen hebben zij een relationeel en ook zakelijk belang. In onze optiek is sprake van ongewenste belangenverstrengeling", zet Knook zijn betoog kracht bij.

Om er aan toe te voegen: "Een bestuur moet ook uit een oneven aantal bestaan, maar ondanks dat Willem Staphorsius namen verstrekte van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid wensten te nemen, wimpelde men dat af en vond men het blijkbaar handiger om zaken met z'n vieren af te tikken."

Prijsstijging van 43%

Baanstede legde Noppes een claim op van maar liefst € 80.000,-. Dit bedrag is inmiddels teruggebracht tot € 17.000,-. In de tussentijd maakte Werkom bekend dat Noppes een tariefsverhoging tegemoet kan zien van 43%. De achtergrond van deze gigantische stijging is volgens Werkom terug te voeren naar "de verzakelijking van de detacheringswereld".

Grote impact op mensen

John Knook, en ook penningmeester Juan Selva Lopez, zien de bui al hangen. "Zo'n belachelijke stijging betekent dat Noppes, in zijn huidige vorm het financieel heel anders moet gaan organiseren en er ook minder banen kunnen worden gecreëerd. De impact op de mensen bij Noppes zal groot zijn. En dat te bedenken dat we het hebben over zo'n 800 mensen die geluk en voldoening vinden in hun werk."

Desnoods hoogste orgaan

Zoals zich nu laat aanzien hoort Willem Staphorsius tijdens een gepland gesprek op 14 mei wat er definitief met hem gaat gebeuren. Volgens John Knook is het spel nog lang niet uitgespeeld. "We hebben nog zat troeven in handen en desnoods gaan we naar het hoogste orgaan. Want dit kan écht niet."

De afdeling communicatie van Werkom was niet bereikbaar voor commentaar.

Buurtgezinnen zit verlegen om opa's en oma's

Een oma leest voor aan een 'kleinkind'. (Foto: aangeleverd)

PURMEREND - Buurtgezinnen.nl is regelmatig op zoek naar ouderen die de rol van opa en oma willen vervullen voor kinderen uit Purmerend. Enerzijds omdat de ouderen graag meer gezelschap en (meer) kleinkinderen wensen, anderzijds omdat er in de gezinnen geen opa of oma meer is.

Voor een moeder met een peuter van 2 jaar uit Purmer-Zuid zoekt men een actieve opa en oma die leuke dingen met hen willen ondernemen. Het jongetje houdt onder meer van de kinderboerderij, wandelen in het bos en buiten spelen. "Daarnaast zoeken we voor gezinnen uit Centrum-de Gors en Overwhere ook een opa en/of oma die een band met één van deze gezinnen wil opbouwen", aldus Irene Langerijs van Buurtgezinnen.nl in Purmerend

Aanmelden kan op www.buurtgezinnen.nl Of mailen naar irene@buurtgezinnen.nl Bellen kan ook, naar 06 12 63 31 97.

Kooimanpark later heropend

PURMEREND - Woensdag 22 mei opent wethouder Eveline Tijmstra op een sportieve manier het opgeknapte Kooimanpark. Spurd organiseert een uitdagende zeskamp voor de kinderen uit de wijk (leeftijd 4-12 jaar). Na de opening is Spurd elke donderdag in het Kooimanpark te vinden met SpurdFun: leuke sport- en spelactiviteiten.

Kinderen zijn welkom om gratis mee te doen met verschillende spellen: een stormbaan estafette, skippyslang race, touwtrekken, zaklopen en nog veel meer.

In de zomervakantie van 2018 organiseerde Spurd als proef een aantal activiteiten. Met name de kinderactiviteiten waren een succes. Vanaf de opening organiseert Spurd daarom wekelijks SpurdFun in het Kooimanpark: op donderdag van 16.30 - 18.00 uur, voor kinderen tot 12 jaar (op de weide waar vroeger het rosarium was, tegenover de Tien Gemeenten). Om dit mogelijk te maken, is een klein stukje uitlaatroute opgeheven.

Vorig jaar is de gemeente begonnen met extra onderhoud in het park. Beplanting werd gesnoeid, oude beplanting en voethekjes verwijderd en het terras aan het water schoongemaakt. Begin van dit jaar is meer beplanting gesnoeid en verwijderd.

Vernieuwing van riolering en aanleg warmtenet

De wethouders en de directeur Stadsverwarming geven het goede voorbeeld. (Foto: aangeleverd)

PURMEREND - Wethouders Eveline Tijmstra en Paul van Meekeren, alsmede de directeur van Stadsverwarming Purmerend Gijs de Man gaven het startsein voor de rioolwerkzaamheden en de aanleg van een warmtenet in Overwhere-Zuid. Naast de direct omwonenden waren ook afgevaardigden van de betrokken partijen zoals Stadsverwarming, PWN en de gemeente aanwezig.

De riolering in Overwhere-Zuid is oud en aan vernieuwing toe. Hiervoor moet de straat vrijwel volledig opengebroken worden; een grote operatie. Daarom worden de rioolwerkzaamheden gecombineerd met de werkzaamheden die nodig zijn om Purmerend aardgasvrij te maken. Als alternatief voor aardgas legt Stadsverwarming Purmerend in deze buurt een warmtenet aan. De rijtjeswoningen worden vervolgens op innovatieve wijze aan het warmtenet gekoppeld. Dit gebeurt met leidingen die langs de buitengevel omhoog worden gebracht en via de zolder op een warmte-unit worden aangesloten.

Feestelijke start

De werkzaamheden zijn feestelijk gestart. Buurtbewoners en betrokkenen waren uitgenodigd voor koffie, thee en taart. De wethouders en de directeur van Stadsverwarming haalden symbolisch de eerste stenen los en gooiden deze in de bak van de graafmachine.

Paul van Meekeren over de werkzaamheden: "Heel mooi dat we de vernieuwing en verduurzaming van de riolering hebben kunnen combineren met de aanleg van het warmtenet voor het Project Aardgasvrij.

Bijzonder project

Een bijzonder project waarbij de samenwerking met zoveel partijen uniek is en bovendien een interessant leerproces is. Een mooie stap in de richting van een duurzamer Purmerend."

Fietsen en wandelen met werkgroep 55 plus

PURMEREND - Fietsen en wandelen met de werkgroep 55 plus in Wheermolen. Die mogelijkheden zijn er.

Nu de lente is begonnen gaan ook de wekelijks te organiseren fietstochten weer van start. Tot eind september kan iedereen van 55 jaar en ouder meefietsen met Ria Ruijg en Barend Bosma.

Fietsvriendelijke omgeving

Het tweetal neemt belangstellenden mee op tochten in een fietsvriendelijke omgeving.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Barend Bosma en Ria Ruijg. Het nummer van Barend is 42 25 73, dat van Ria 43 08 68.

Indrukkend eerbetoon aan gevallenen

Oud-strijders leggen kransen bij het monument op de Kaasmarkt. (Foto: Han Giskes)

PURMEREND - Het eerbetoon aan de slachtoffers van de verschillende oorlogen was indrukwekkend. De door het 4-5 comité Purmerend georganiseerde tocht begon op de Kaasmarkt.

Het monument voor het oude stadhuis werd omzoomd door belangstellenden. De kranslegging door oud-strijders was om stil van te worden.

Monument Jaagweg

Daarna vertrok de stoet naar het oorlogsmonument aan de Jaagweg. Daar stonden burgemeester Don Bijl en zijn echtgenote enkele momenten stil. Naast een toespraak van de burgemeester was het Dick Blokker, voorzitter van het comité 4-5 mei Purmerend, die het woord nam en de vele aanwezigen herinnerde aan wat er gebeurde.

De tuinen zijn weer zomerklaar

Met behulp van vrijwilligers levert RSWP allerlei diensten. (Foto: aangeleverd)

PURMEREND - RSWP heeft samen met Leviaan tuinendagen georganiseerd in Purmerend. In twee dagen zijn een flink aantal tuinen van abonnees van WonenPlus in Purmerend weer zomerklaar gemaakt.

De deelnemers van Leviaan en vrijwilligers van RSWP waren zeer enthousiast. "Een sublieme samenwerking", zoals een van de vrijwilligers aangaf. Zeer geslaagde dagen en zeker voor herhaling vatbaar.

Bent u abonnee van WonenPlus Purmerend en heeft u een tuin(tje) die u niet zelf kunt onderhouden? Geef dit door aan het servicepunt WonenPlus Purmerend.

Tuinvrijwilligers

Om een tuinendag te kunnen organiseren zijn wij op zoek naar tuinvrijwilligers en organisaties die een dag(deel) willen meehelpen om de tuinen van onze abonnees weer mooi te maken. Ook vrijwilligers die graag 1,5 of 2 uur in een tuin willen helpen zijn welkom.

Interesse of meer informatie? Neem contact op met RSWP Purmerend 0299 426 364 of wonenpluspurmerend@rswp.nl

Bowlers Harley en Ronan naar mooie derde plek

Ronan (links) en Harley maakten indruk in Hoofddorp. (Foto: aangeleverd)

HOOFDDORP/PURMEREND - Het weekend hebben de bowlers Harley Snijders en Ronan van der Loo een voortreffelijke prestatie neergezet tijdens het prestigieuze dubbelhandicap toernooi in Hoofddorp.

Snijders en zijn NK-maat Van der Loo kwamen na 10 partijen in de halve finale. Harley verbeterde bovendien zijn persoonlijke record. Het duo ging als 15e de finale in, maar legde uiteindelijk beslag op een prachtige derde plek. Ze sloten het toernooi al met een gemiddelde van 222. Ook haalden ze de hoogste teamserie binnen en behaalde Harley met 311 de hoogste game bij de heren.

Toernooi op Malta

Al met al een verdienstelijk weekend en hopelijk een voorproefje voor het volgende toernooi. Dat is het Ten Pin Open Malta, dat van 13 tot en met 16 juni gegooid wordt op Malta. om de kosten enigszins te dekken is Harley Snijders een crowdfunding actie gestart.

Moederdagactie bij Curves Purmerend

PURMEREND - Sportschool Curves Purmerend wil moeders en dochters motiveren om samen te komen sporten. "Daarom hebben we een speciale Moederdagactie", aldus eigenaresse Machteld van Laanen.

"In de moeder en dochter zich in de week van 12 tot 17 mei inschrijven voor een jaarlidmaatschap krijgen beiden een maand gratis sporten. Dit geldt ook voor de dames die al bij ons sporten", aldus eigenaresse Machteld van Laanen.

Curves Purmerend werkt met hydraulische toestellen. Sporten is op deze manier gemakkelijk en heel effectief", zegt Machteld. Aanmelden: purmerend@curves.nl of telefonisch 0299 84 07 22 of 06 48 00 11 03.