Haarlems Nieuwsblad

11 april 2019

Haarlems Nieuwsblad 11 april 2019


Haarlem in het teken van bloemen

De voorbereidingen worden getroffen voor het gigantische evenement. (Foto: Onno Hulshof)

HAARLEM/HEEMSTEDE - "Changing World", dat is het thema voor het Bloemencorso 2019. Komend weekend rijdt de caravaan van Noordwijkerhout naar Haarlem. Nieuw is dat de praalwagens dwars door het centrum van Heemstede gaan rijden.

De nieuwe route die de stoet tussen 19.40 en 21.30 uur volgt, loopt vanaf de Herenweg via de Van Merlenlaan, Raadhuisplein, Raadhuisstraat, Binnenweg, Bronsteeweg-zuid, Lanckhorstlaan en weer via de Herenweg richting Haarlem. De winkeliers aan de Raadhuisstraat en Binnenweg organiseren hier omheen tal van leuke activiteiten, zoals een kinderdraaimolen, bloemenmeisjes en straatartiesten.

Een van de praalwagens in voorgaande jaren. (Foto: Onno Hulshof)

Staan- en tribuneplaatsen

Zaterdag 13 april start om 9.15 de 40 kilometer lange tocht van het Vuurtorenplein in Noordwijk totdat hij 's avonds om 22.00 uur eindigt bij Raaks in Haarlem.De optocht bestaat uit zo'n twintig praalwagens en meer dan dertig prachtig met bloemen versierde luxe en bijzondere wagens.

Langs de gehele route is er voldoende ruimte voor vele honderdduizenden bezoekers, en zijn er tribuneplaatsen te boeken. Kijk op de website welke gemeente welke plaatsen beschikbaar heeft.

Etalagewedstrijd

Zondag 14 april staan de praalwagens nog de hele dag in het hart van bloemenstad Haarlem. De Haarlemse ondernemers doen mee aan een etalagewedstrijd die in het teken staat van het corso. Ook is er aan de kinderen gedacht. Voor hen is er een speciale kindercorso.

Kijk voor het hele programma en de route op de website https://www.bloemencorso-bollenstreek.nl.

Kermis op de Grote Markt

De kermis op de Grote Markt trekt steevast vele bezoekers. (Foto: Rodi Media)

HAARLEM - Naast het bloemencorso heeft Haarlem komend weekend nog een andere grote publiekstrekker. De kermis op de Grote Markt is vanaf zaterdag 13 april 14.00 uur te bezoeken en staat er tot en met zondag 28 april.

De historische binnenstad geeft de kermis een extra nostalgische sfeer. Maar natuurlijk is er vermaak voor iedereen, van kinderen tot ouderen tot snelheidsduivels.

Er zijn muzikale optredens, een ladies night, een gehandicaptendag, de Bloemenkermis en er wordt flink uitgepakt rondom Koningsdag op 27 april.

Kermis Zaanbos in Haarlem-Noord vindt plaats van dinsdag 23 april tot en met zondag 5 mei.

Koningsspelen bij Olympia

HAARLEM - Op vrijdag 12 april wordt in Haarlem voor het eerst de koningsspelen georganiseerd bij Olympia Haarlem. In totaal doen er 470 leerlingen uit groep 6 t/m 8 van 6 scholen (3 uit
Oost en 3 uit Schalkwijk). De kinderen gaan verschillende sportclinics doen gedurende de ochtend. Om dit goed te laten verlopen doen er 13 verschillende sportverenigingen mee aan de koningsspelen. De opening wordt neergezet met een dans van alle scholieren. Tijdens de pauze wordt het grote pret, want dan doen alle scholen een waterYell met PWN, sponsor van het water.

Initiatievencafé

Haarlem

groot succes

Laura van Dijk wint Haarlemse

Ondernemers Prijs

Noten en Lekkernijen

in Cronjéstraat viert

een-jarig bestaan

Uitgaan in

Haarlem

en de regio

Volkstuinverenigingen willen invalidetoiletten

Volkstuinvereniging Poelpoldervreugde is één van de complexen waar invalide toiletten gewenst zijn. (Foto: Christa Warmerdam)

door Christa Warmerdam

HAARLEM – Willem van Wonderen is consul bij de AVVN, de landelijke organisatie voor hobbytuinders en vraagt de gemeenteraad om steun voor invalidentoiletten op de volkstuincomplexen van de Poelpoldervreugde en Z.W.N. (zonder werken niets).

In de Commissie Samenleving van 4 april legt hij uit waarom: "De volkstuinvereniging Z.W.N. heeft dagelijks bezoek van meervoudig gehandicapte kinderen vanuit het op korte afstand gelegen Duinhuis. In het jaar van toegankelijkheid (2018) dacht onder andere Z.W.N. om een aanvraag voor een invaliden toilet in te dienen waarbij tevens de al aanwezige toiletgroep gerenoveerd kon worden. Deze aanvraag is afgewezen op grond van het feit dat de volkstuinen niet tot de openbare ruimte behoren en de opstallen eigendom van vereniging zijn. Dat is juist. Maar dezelfde gemeente stelt in het contract wat zij met verenigingen hebben afgesloten groot voorstander te zijn van het open stellen van het complex voor niet-leden om het multifunctioneel gebruik te vergroten. Dat doen de verenigingen met alle plezier dus komen er ook gehandicapten onder de bezoekers." De raadsleden komen met alternatieven en aanvullende vragen. Marion Steyger (GroenLinks) wil weten of er ook andere fondsen benaderd zijn "Omdat er veel fondsen zijn die dit soort maatschappelijke doelen willen ondersteunen." Dit hebben de verenigingen nog niet gedaan zegt Van Wonderen. Frank Visser (Christenunie) wil weten om welk bedrag het gaat. Dat weet de voorzitter van Z.W.N. niet maar "de kosten van de plaatsing van eerdere toiletten was rond de 15000 euro." Peter van Kessel (VVD) staat positief tegenover de aanvraag: "Het is goed als er nog eens integraal naar wordt gekeken door de wethouder en als het om zo'n klein bedrag gaat zouden we daar met z'n allen toch uit moeten kunnen komen." Van den Raadt vindt het triest dat een vereniging die zich zo inzet voor gehandicapten moet komen bedelen voor tien- of vijftienduizend euro. "Het ligt misschien ook een beetje aan de volkstuinders zelf dat we niet meer naar buiten treden om aan te tonen wat we doen", antwoordt Willem van Wonderen.

Indoor stadscamping en schoner klimaat

Beer Dikkeboom in actie. Help mensen met verstandig om te gaan met geld. (Foto: Willem Brand)

Door Willem Brand

HAARLEM - Om de stad sociaal, veilig, duurzaam en aantrekkelijk te houden organiseert de gemeente Haarlem een aantal keer per jaar een Initiatievencafé. De vijfde die door zo'n zeventig mensen werd bezocht, vond op 2 april in het Ketelhuis plaats.

Het doel van zo'n café is om initiatiefnemers, de gemeente, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij elkaar te brengen. het café vindt ook steeds op een andere locatie plaats.

In het Ketelhuis mochten acht Haarlemmers hun idee in twee minuten uit de doeken doen ( = pitchen), twee oud-initiatiefnemers vertelden hoe het met hen was gegaan.

Geen Voedselbanken meer

Beer Dikkeboom van bijna twaalf is veruit de jongste. Zijn idee overstijgt Haarlem, net als die van Shu Liang en Ruud Licht, die beiden een schoner klimaat beogen. De jongste pitcher zit nog op de basisschool, de Prinses Beatrixschool in Heemstede. Hij zoekt drie vrijwilligers om mensen die gebruik maken van de Voedselbank te helpen verstandig om te gaan met geld.

Beer: 'Zodat ze niet meer naar de Voedselbank hoeven.' Sinds de scheiding van zijn ouders heeft hij oog voor mensen die het niet breed of moeilijk hebben. Zo haalde hij met zijn klas met een statiegeldactie ruim honderd euro op voor de Hersenstichting.

Maatschappelijk karakter

Twintiger Willem de Vries wil een indoor stadscamping om meer jeugd naar Haarlem te trekken en zoekt een leeg gebouw. Wie weet kan hij aansluiting vinden bij Sam Lochs, die kwam vertellen hoe het haar vergaan was met Bar Barefoot. De eerste in De Eglantier was een groot succes, ook commercieel. Kunst en uitgaan gaan bij Sam hand in hand.

Fotograaf Marjory Haringa die groepsportretten van maatschappelijke initiatieven maakt, is hier natuurlijk helemaal op haar plek. Zij zoekt een ruimte om haar grote afdrukken tentoon te stellen. Na haar pitch is het meteen bingo. Ziggy Klazes, betrokken bij expositieruimte De Gang, nodigt haar uit om te praten. Immers, die exposities dienen een maatschappelijk karakter te hebben.

Kleinkunsttheater

Of Gerrie Hondius en Mylou Frencken zo makkelijk een match vinden voor hun plan voor een intiem kleinkunsttheater, is maar de vraag. De plek moet wel iets meer zijn dan een huiskamer. Maar aan de vlotte pitch zal het zeker niet liggen.

De al genoemde Ruud Licht en Shy Liang willen het klimaat verbeteren. Ruud met een soort apparaat om de roetuitstoot bij dieselmotoren met een kwart te verminderen. Shu door mensen en/of bedrijven te helpen klimaatvriendelijke stappen te nemen in hun huishouding. Zij heeft stichting 'Day of Adaption' opgezet. Shu: 'Door er samen over in discussie te gaan wil ik bewustwording creëren. Hoeveel je kunt doen ligt aan het perspectief. In je eigen gezin of je buurt kan je heel veel doen.'

Lees meer: dayad.org

Asfalteren rondom Kenaupark

HAARLEM - De wegen rond het Kenaupark en Kinderhuisvest worden in de nachten tussen 15 en 18 april geasfalteerd. Het asfalteren vindt plaats in 3 nachten: Van maandag 15 op dinsdag 16 april, van 20.00 tot 5.00 uur. Van dinsdag 16 op woensdag 17 april, van 20.00 tot 5.00 uur en van woensdag 17 op donderdag 18 april, van 20.00 tot 5.00 uur. Na de asfaltering brengt de aannemer nog de lijnen op het asfalt aan. De gemeente voert vervolgens een laatste controle uit op het resultaat. Het Kenaupark is na de onderhoudswerkzaamheden groener en autoluw geworden. Het hoofdriool en de straatverlichting zijn vervangen. Verder is nieuw asfalt en nieuwe bestrating aangebracht. Het park is ingericht als een erftoegangsweg waar een maximumsnelheid geldt van 30 km per uur. Het Kenaupark is afgesloten aan de noordzijde, zodat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is.

Repair Café in Schalkweide

HAARLEM - Op 16 april, de derde dinsdag van de maand, is Repair Café Meetingz! te vinden in zorgcentrum Schalkweide. De reparateurs zitten dan weer klaar voor het repareren van bijvoorbeeld strijkijzers, stofzuigers, lampen, waterkokers, broodroosters, dvd- en platenspelers en meer elektrische aparaten.

Ook lichte herstelwerkzaamheden aan kleding wordt door het team gedaan. Een actieve houding van de bezoekers is wel gewenst: samen met de reparateurs onderzoeken of de klus gerepareerd kan worden.

Bezoekers leren in het Repair Café dat spullen, die op het punt staan weggegooid te worden, toch gerepareerd kunnen worden. En dat is goed nieuws voor het milieu Bezoekers kunnen ook langskomen om een kijkje te nemen in het Repair Café; want elkaar ontmoeten maakt onderdeel uit van dit evenement.

Het adres is: restaurant van zorgcentrum Schalkweide, Floris van Adrichemlaan 15, Haarlem. Tijd: van 19.30 – 21.30 uur.

Voedselbank voor bijen

(Foto: )

HAARLEM - Bijen en andere bestuivende diersoorten hebben onze hulp nodig. Spaarnelanden sluit zich daarom aan bij de Nationale zaaicoalitie van The Pollinators. Vanaf 10 april kan iedereen bloemzaad ophalen bij Spaarnelanden of één van de 550 andere voedselbanken.

Dit jaar is op 22 april de Nationale Zaaidag: op deze dag roepen de Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden heel Nederland op om te zaaien voor de bij en andere bestuivende diersoorten. Volgens The Pollinators kunnen bijen en andere bestuivende diersoorten alle hulp gebruiken.

De bij kan alle hulp gebruiken. (Foto: The Pollinators)

"Onderzoek toont aan dat ze sterk in aantallen afnemen. Dat is zorgwekkend, want ze zijn hard nodig voor een gezonde natuur met voldoende biodiversiteit.

Ook mensen kunnen niet zonder bestuivers: zeventig procent van de gewassen die we eten is afhankelijk van bestuiving door bijen of andere insecten. Wetenschappers wijzen verschillende oorzaken aan voor de massale insectensterfte.

Met name door onvoldoende gevarieerde voedselbronnen als gevolg van verstedelijking en landbouw en het gebruik van bepaalde pesticiden," aldus The Pollinators.

De Grootste Band van Nederland viert verjaardag van Haarlem

De grootste band gaat weer rocken. (Foto: Franklin van der Erf)

HAARLEM - Speciaal voor Haarlem 775 jaar komt de Grootste Band van Nederland nog een keer terug met een groots optreden in de stad. In mei 2020 spelen honderden muzikanten op een nader te bepalen locatie in de stad een miniconcert om te vieren dat de stad jarig is. De organisatie heeft er alle vertrouwen in dat het weer een groot succes wordt.

Twee edities zijn eraan voorafgegaan, een in 2016 en de laatste in 2017. Vanwege de hoge kosten om deze productie neer te zetten en het vele werk is na de tweede editie besloten om geen nieuwe meer te produceren. Maar nadat de afgelopen weken de videoclip van 'Rockin' In A Free World' van De Grootste Band Van Nederland uit 2016 ineens op een onverklaarbare manier viral ging, is het bij de organisatie en veel 'bandleden' weer gaan kriebelen.

Reacties van over de hele wereld

De organisatie staat voor een raadsel. "De laatste weken zagen we ineens een stijging van het aantal kijkers en kregen we dagelijks nieuwe aanmeldingen. De clip is inmiddels ruim 150.000 keer bekeken," legt bedenker Alain Timmers uit. "We dachten eerst dat het kwam omdat Neil Young, de zanger van het lijflied van de Grootste Band, naar Nederland toe komt, maar dat kunnen we niet achterhalen. De reacties komen van over de hele wereld." Timmers: "Het voormalige bestuur is weer bij elkaar geweest en er is unaniem besloten om in mei 2020 een nieuwe editie te lanceren. Deze staat geheel in het teken van de viering van Haarlem 775 jaar."

Maar eerst moeten de financieren op orde. Het enthousiaste team gaat nu met een begroting aan de slag en op zoek naar sponsoren en fondsen om het dure project te financieren. "Gelukkig hebben we hier een heel jaar voor om dat op orde te krijgen."

Wedstrijd popnummer

De nieuwe editie in 2020 belooft meer te worden dan alleen maar een concert. "Het concert zal bestaan uit een aantal bekende popsongs en natuurlijk ons lijflied 'Rockin In A Free World' van Neil Young. Het optreden wordt afgesloten met een speciaal nummer over Haarlem," legt Timmers uit. Om te vieren dat de stad 775 jaar bestaat is de organisatie op zoek naar een nieuw Haarlems popnummer.

"Menig wereldstad heeft een eigen popsong. Dat willen wij ook, daarom zoeken we een nieuw, catchy rocknummer. Iedereen die denkt een pop/rocknummer over Haarlem, in het Engels of Nederlands, te kunnen schrijven nodigen wij uit om deze in te zenden. Een deskundige jury zal, tijdens een feestelijke gelegenheid, de winnaar bekend maken. En dat nummer gaat gespeeld worden door honderden muzikanten."

Voorleesexpress ontvangt "Kikker"

Jessica Jongkind van Kiekeboek overhandigt een exemplaar van Kikker is Kikker aan José Cornelissen (projectleider VoorleesExpress) Diana ter Braak (In the Picture)

HAARLEM - De VoorleesExpress Haarlem heeft op 5 april van kinderboekhandel Kiekeboek een set kinderboeken cadeau gekregen. Deze gift vond plaats in het kader van de nationale actie “Geef een prentenboek cadeau”.

Het boek “Kikker is Kikker” is dit jaar het boek voor deze actie, die wil stimuleren dat alle kinderen opgroeien met (de mooiste) boeken. Dit laatste is ook de doelstelling van de VoorleesExpress.

Vrijwilligers van de VoorleesExpress lezen 1x per week voor in gezinnen om de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren. De VoorleesExpress gaat de deelnemende gezinnen blij maken met deze gift van Kiekeboek.

Naast boeken zijn er ook nog steeds vrijwilligers nodig. Interesse? Kijk op www.voorleesexpress.nl

Start literaire leesclub

Lees ook mee bij de literaire leesclub. (Foto: Arjanneke v.d.Berg)

HAARLEM - In Boekhandel De Vries Van Stockum is op vrijdagochtend 26 april een informatiebijeenkomst voor mensen die het leuk vinden om over literatuur te praten en daardoor in contact willen komen met andere lezers.

De informatiebijeenkomst is een initiatief van de landelijke organisatie Senia in samenwerking met Boekhandel De Vries Van Stockum. Senia richt in heel Nederland leesclubs op en brengt zo mensen die graag lezen bij elkaar.

Leidraad voor de groepen is een lijst van moderne literatuur die is opgesteld door deskundigen. Daaruit worden 6 à 7 boeken per jaar gelezen en besproken aan de hand van leeswijzers met vragen die het gesprek structuur geven.
Meer informatie over de werkwijze is te vinden op www.senia.nl.

Praktische informatie

Belangstellenden zijn welkom op 26 april in Boekhandel De Vries Van Stockum, Gedempte Oude Gracht 27 in Haarlem. Aanvang 11.00 uur.
Graag aanmelden via e-mail miek.vandesande@senia.nl, of info@senia.nl

Laura van Dijk wint Haarlemse Ondernemers Prijs

(Foto: Noortje Dalhuijsen)

HAARLEM - Laura van Dijk heeft de Haarlemse Ondernemers Pijs 2019 gewonnen. De ondernemersvakjury koos de 36-jarige ondernemer van het Laurentius College tijdens de drukbezochte finale-avond in de Lichtfabriek.

Het ondernemerschap pur sang, het lef om particulier beroepsonderwijs te starten en de heldere toekomstvisie zijn enkele ingrediënten die de jury heeft meegewogen. Het Laurentius College biedt trajecten van anderhalf jaar aan op landelijk erkend mbo-4 niveau voor de richting luchtvaart en hotel management. Het bedrijf heeft haar hoofdvestiging op de Gedempte Oude Gracht in Haarlem, een vestiging op Schiphol en wil binnenkort een vestiging in Utrecht openen. Er wordt bovendien gewerkt aan een nieuwe opleiding op hbo-niveau. Van Dijk moest ten overstaan van jury en een publiek van 360 ondernemers de strijd aangaan met Mark Gratama van ML in Haarlem (horeca) en Cyrille Bastiaansen van WeKnowPeople (recruitment). Ook deze beide finalisten worden door de jury beschouwd als Haarlemse topondernemers waar Haarlem trots op kan zijn. De Haarlemse Ondernemers Prijs richt zich op de persoonlijke kwaliteiten van de ondernemers. Het doel is om ondernemers, ondernemerschap en Haarlem als ondernemers-stad in de picture te plaatsen. Het is de zesde keer dat de prijs is uitgereikt.

Haarlems Nieuwsblad zit ook op Facebook en Twitter en plaatst naast nieuws ook tips, leuke bezienswaardigheden, human interest verhalen en een poll. Like de pagina en volg ons.

De poll van afgelopen week luidde:

Burgerinitiatieven moeten meer omarmd worden door de gemeente

Aanleiding was het feit dat veel mensen zich hadden aangemeld voor het Initiatievencafé in het Ketelhuis dat 2 april plaatsvond. Lees het verhaal elders in de krant. Het bericht had een bereik van 2663 in totaal hebben 65 mensen gestemd. 74 procent daarvan is het eens met de stelling en 26 procent is het niet eens met de stelling.

De poll voor deze week luidt:

Haarlemse Kermissen zijn leuk maar geven teveel overlast

Stem op de poll van Haarlems Nieuwsblad op Facebook.

Heeft u een onderwerp waarvan u denkt, dat moet besproken worden? Stuur dan een e-mail naar de redactie: redactiehln@rodi.nl.

De redactie bekijkt per onderwerp of het opgepakt wordt.

Verhalentafel voor 55-plussers

Kom langs en luister mee. (Foto: PR )

HEEMSTEDE - Schuif aan bij de Verhalentafel waar deelnemers verhalen en foto's uitwisselen over het alledaagse leven van toen in Heemstede. Van 5 april tot en met 21 juni (m.u.v. 26 april en 3 mei) worden wekelijks op vrijdagen onder leiding van Sybil van Dam verhalen opgehaald en anekdotes verteld.

De ontmoetingen vinden plaats van 10.00 - 12.00 uur op de tweede verdieping van de Bibliotheek Heemstede aan het Julianaplein 1 in Heemstede. De toegang is gratis. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen van 55 jaar en ouder.

Tien weken lang op vrijdagochtend organiseren we een Verhalentafel, onder leiding van Sybil van Dam. Gezellige bijeenkomsten waarbij de deelnemers elkaar verhalen vertellen over het alledaagse leven van vroeger in Heemstede.

Het is leuk om oude voorwerpen en foto's mee te nemen. Ook Sybil zelf neemt soms foto's en filmbeelden mee om de verhalen weer in herinnering te brengen. Van de wekelijkse bijeenkomsten wordt een leuk verslag gemaakt om later nog weer eens terug te lezen.

Iedere vrijdag | 10:00 - 12:00 uur | Gratis de Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 in Heemstede

www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Van: Bibliotheek Zuid-Kennemerland [mailto:info@bibliotheekzuidkennemerland.nl]
Verzonden: donderdag 28 maart 2019 9:58
Onderwerp: Persbericht 19 023 Verhalentafel over het Heemstede van toen_in de Bibliotheek Heemstede

Persbericht

Ontmoeting in de Bibliotheek Heemstede

Verhalentafel in Heemstede

Zie bijlage

Met vriendelijke groet,

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Gasthuisstraat 32 ? 2011 XP Haarlem

Postbus 204 ? 2000 AE Haarlem

www.bibliotheekzuidkennemerland.nl ? Twitter ? Facebook

Denk aan het milieu voordat je dit bericht print

Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en heeft daarmee de status vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een van de bedrijven (Rodi Media B.V., Rodi Rotatiedruk B.V. en Rodi Verspreiding B.V.) binnen de Rodi Holding B.V.. Rodi Holding B.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele virussen. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren en het bericht te vernietigen. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van het e-mailbericht contact met de afzender op te nemen. Indien u niet akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden dient u deze e-mail direct te retourneren aan verzender, o.v.v. niet akkoord disclaimer en dient deze e-mail als niet verzonden te worden beschouwd. Bij gebruik van de inhoud van deze e-mail aanvaardt u de disclaimer.

Wie wordt secretaresse van de streek?

REGIO – Voor de tweede keer organiseert lunch en vergadercateraar Budget Broodjes de verkiezing Secretaresse van de Streek. Bedrijven en instellingen in (plaats) en omgeving kunnen via de Budget Broodjes website hun duizendpoot aanmelden, en motiveren waarom zij of hij de titel verdient. Alle vestigingen maken 18 april hun winnaar bekend. Budget Broodjes startte dit initiatief vorig jaar als verlengde op de Nationale Secretaressedag.

Initiatief van Budget Broodjes

"Degene die bij ons de lunch- en vergaderbroodjes bestelt, is vaak de secretaresse m/v binnen de organisatie", licht Budget Broodjes toe. Er is te weinig aandacht voor deze duizendpoten, die al deze dingen vaak ongezien regelen. Zo ontstond het idee om zelf iets extra's te doen, en daarom organiseren wij deze online wedstrijd. Elk bedrijf kan tot 16 april 23.00 uur kandidaten aanmelden. 17 en 18 april jureren wij de inzendingen en roepen per vestiging een winnaar uit. De winnaars ontvangen een onvergetelijke belevenis naar keuze, en als extra trakteren we de afdeling van de winnaar op een heerlijke broodje kroket uit eigen keuken! Budget Broodjes begon met een vestiging in Alkmaar.

"Ondertussen zijn wij ook gevestigd in Aalsmeer, Almere, Beverwijk, Haarlem en Hoorn/Zwaag, en nog steeds groeiende dankzij onze franchise formule. Onze auto's zijn een bekend fenomeen in de vestigingsplaatsen. Onze kracht is gebaseerd op Prijs, Kwaliteit, Persoonlijkheid en Service. Hoe meer aanmeldingen hoe beter, iedereen mag meedoen. Dus aanmelden die duizendpoten, en ga voor deze titel van 2019!"

Wat te doen tegen spataderen?

Spataderen kunnen verholpen worden. (Foto: Bas Oosterwal)

HEEMSTEDE - Regelmatig organiseren de specialisten van Centrum Oosterwal informatieavonden. Hierbij worden diverse onderwerpen behandeld die betrekking hebben op de huid in de breedste zin van het woord. Woensdag 17 april is er een informatieavond in Heemstede voor iedereen die meer wil weten over spataderen.

Spataderen komen veel voor. U kunt er klachten van krijgen of ze gewoonweg niet zo mooi vinden. Daarnaast zijn spataderen ook niet zo onschuldig als ze lijken. Gelukkig kan er veel aan gedaan worden.
Fleboloog (spataderspecialist) Michael Mooij legt uit wat spataderen precies zijn, hoe ze ontstaan en wat de gevolgen kunnen zijn. Aansluitend vertelt vaatchirurg Michiel Schreve welke verschillende (operatieve) mogelijkheden er zijn om spataderen te behandelen. Deze zijn tegenwoordig heel patiëntvriendelijk. De gratis informatieavond is van 19.00 tot 20.30 uur op de Binnenweg 209 in Heemstede. I.v.m. het beperkt aantal beschikbare plaatsen dient u zich aan te melden via info@centrum-oosterwal.nl of telefonisch via 023-2058111.

Scandag Chiropractie Munksgaard groot succes

(Foto: PR)

HEEMSTEDE - Het was erg druk bij Chiropractie Munksgaard in Heemstede afgelopen zaterdag 6 april. Mensen met rugklachten, nekklachten, hoofdpijn en aanverwante problemen konden die dag een scan laten uitvoeren. "Met deze scan kunnen wij een indicatie krijgen van waar het probleem zit", legt Annemarie de Jong, office manager bij de chiropractie, uit. 

Op de scandag kunnen mensen met eerdergenoemde klachten kennismaken met de praktijk. "Aan de hand van een temperatuur- en spierspanningsscan kunnen we afwijkingen in de wervelkolom en het zenuwstelsel meten", legt Annemarie uit.  Op basis van het resultaat en in overleg met de chiropractor kunnen mensen dan bepalen of ze een eerste consult willen. "We doen dan een volledig onderzoek naar de klacht. Onze behandelmethoden gaan uit van het zelfhelend vermogen van het lichaam en zijn erop gericht om blokkades in de wervelkolom te corrigeren. Daarvoor kan de chiropractor verschillende technieken gebruiken. Het doel is om daarmee en dankzij de verbeterde doorbloeding de balans in het lichaam te herstellen en de pijn af te laten nemen."

Munksgaard gaat voor uw gezondheid. (Foto: Rodi Media)

Het was bij de scandag zodanig druk dat Munksgaard niet iedereen kon helpen. Annemarie: "Daarom bieden wij de scan de komende twee weken tegen dezelfde voorwaarden aan." De scan kost 20 euro, inclusief persoonlijke uitleg van de resultaten. De eerstvolgende scandag zal in het najaar zijn. Chiropractie Munksgaard werkt alleen op afspraak via Tel: 023 - 5290506 en heemstede@munksgaard.nl.

Munksgaard, Herenweg 80a in Heemstede. Nieuw bij de praktijk is de decompressietherapie voor de behandeling van hernia's. www.munksgaard.nl.

Ontmoetingsplek Da Vinci viert

Iedereen hand in hand bij de opening van Da Vinci. (Foto: PR)

een-jarig bestaan

HAARLEM - Da Vinci, centrum voor ontmoeting, heeft zichzelf in een jaar wijkoverstijgend gemaakt. Da Vinci biedt onderdak aan het Odensehuis (mensen met beginnende dementie), het Inloophuis Kennemerland (voor wie met kanker te maken heeft) en de Herstelacademie (herstel na ontwrichtende ervaringen als verslaving en psychische klachten). Op 14 april wordt het een-jarig bestaan gevierd.

Op dinsdag, donderdag en vrijdag wordt een maaltijd geserveerd. (Foto: )

Een middag vol muziek en activiteiten, van 12.00 tot 16.00 uur, met natuurlijk een hapje en een drankje. Om twaalf uur opent wijkraadsvoorzitter Frank Hilterman het feest en dan trapt de Wereldmuziekschool af met een optreden.

Programma

Een greep uit het programma: kinderactiviteiten, workshops Tai Chi, dansen voor ouderen en Oudhollandse spelletjes. De hele middag is er muziek: naast onze DJ komen de Spaarnezangers langs met meezingers en ook kunt u genieten van Turkse dans.

Wijkkantine

Maar Da Vinci is méér. Dit centrum voor ontmoeting doet zijn naam eer aan. Het Odensehuis voor mensen met beginnende dementie, het Inloophuis Kennemerland voor mensen die met kanker te maken hebben, de Herstelacademie en niet te vergeten DOCK. Elk heeft zijn eigen gemotiveerde groep van vrijwilligers. Het kloppend hart is de wijkkantine die als motto heeft 'voor en door wijkbewoners'.

Leonardo Da Vinciplein 73 Meerwijk.

Noten en Lekkernijen viert haar één-jarig bestaan in de Cronjé

Fred van Dijk maakt pindakaas op bestelling. (Foto: PR)

HAARLEM – "De Cronjéstraat kon wat mij betreft nóg wel een winkel gebruiken met lekkernijen. Een toevoeging tussen die andere mooie bedrijven in deze onvervalste Haarlemse winkelstraat." Niet lang daarna vestigt Fred van Dijk zijn delicatessenzaak Noten en Lekkernijen in de Cronje en blijkt een schot in de roos. De zaak bestaat deze week één jaar en dat mag iedereen weten.

Doe mee met de prijsvraag

Naast noten, bonbons en thee biedt Noten en Lekkernijen ook koffie, honing, wijnen, cadeauartikelen en pindakaas. De versgemalen pindakaas is een stukje jeugdsentiment. Ik vond en vind dat heerlijk en het is leuk om dat hier ook aan te kunnen bieden. Klanten komen er ook voor terug. Dat is toch wat je wilt?"

Ambachtelijk

De producten die Fred hier aanbiedt passen bij hem. Achter elk product schuilt een ambachtelijk verhaal. "Ik vind het belangrijk om van kleine ondernemers af te nemen. We verkopen goede kwaliteitsproducten en daar ben ik trots op. Naast het winkelend publiek richt Noten en Lekkerbijen zich ook op business to business. Als bedrijven in de ochtend noten en andere producten bestellen lever ik het eind van de middag vers en wel af. De noten zijn dan nog warm, heerlijk voor het borreluur." Waar Fred ook aan meedoet is Hoody, een nieuw bedrijf dat zich richt op het bezorgen van lokale producten aan huis. "Als de klant bij mij besteld komt een fietskoerier van Hoody langs om het diezelfde dag nog te bezorgen. Een goede service waar ik graag aan meedoe."

Prijsvraag

Omdat de zaak een jaar bestaat heeft Fred een prijsvraag in het leven geroepen. In de etalage staat een grote chocoladepaashaas met daarnaast een weckpot met noten. Raad het aantal noten en win de overheerlijke melkchocoladepaashaas. "ik heb briefjes waarop je het antwoord kunt invullen. Ik hoop dat veel mensen komen raden."

Adresgegevens

Noten en Lekkernijen de Cronjé is gevestigd aan Generaal Cronjéstraat 81 in Haarlem.

Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina, www.facebook.com/notenenlekkernijendecronje.

Passieconcert Via Crucis van Liszt

(Foto: )

HAARLEM - Aan het begin van de Passieweek, zondagavond 14 april, speelt Gerrie Meijers Liszt's pianobewerking van de Via Crucis. Het is de afsluiting van dit seizoen Musilenzio-concerten in Gebouw Zang en Vriendschap in Haarlem.

In zijn laatste jaren leed Franz Liszt een teruggetrokken bestaan in een klooster. Zijn composities kregen een religieus karakter en wat vooral opviel was een grote muzikale soberheid, waarbij hij zijn bekende virtuositeit en versieringen achterwege liet: hij ging terug naar de essentie.

De Via Crucis, gewijd aan de laatste tocht van Jezus, is een stuk met relatief weinig noten maar des te meer zeggingskracht. Het is een hoogtepunt in het werk van Franz Liszt, bejubeld door onder anderen Reinbert de Leeuw, die er "de mooiste noot van de muziekgeschiedenis" in heeft aangetroffen.

Gerrie Meijers speelt Liszt's pianobewerking van de Via Crucis. (Foto:Dick Kreuger)

Meditatieve karakter

Gerrie Meijers voerde dit vijftiendelige stuk (een inleidend deel en de 14 kruiswegstaties) al eerder uit in de Musilenzio-serie. Het werd een concert dat diepe indruk heeft gemaakt door haar bezielde interpretatie. Met haar betrokkenheid, inlevingsvermogen en muzikaliteit bracht zij het verhaal van de kruisweg indringend over.

Bij uitstek is dit werk en deze uitvoering geschikt binnen het muzikaal-meditatieve karakter van Musilenzio. Na elk van de staties is er een moment van stilte.

In de intiem aangeklede zaal zal een een op de Via Crucis geïnspireerde drieluik van 60m2 van de hand van beeldend kunstenaar Dick Kreuger een extra dimensie geven aan dit concert. Hij zal ook voor ondersteunende projecties zorg dragen.

Het concert duurt van 20.15 tot 21.30 uur en wordt gehouden in Gebouw Zang en Vriendschap, Jansstraat 74 Haarlem. De toegangsprijs bedraagt € 9 (geen pin); kaarten aan de zaal. Reserveren is mogelijk: mail naar info@musilenzio.nl. Meer info: Facebook: musilenziohaarlem.

Musilenzio is een initiatief van Jan Koet en Dick Kreuger, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de Stichting Kunststuk en de Vereniging Het Gebouw Zang en Vriendschap.

PERSBERICHT | HIT finales 2019

All the Kings Daughters (Foto: PR )

HIT barst los met de eerste finales!

HAARLEM - Het HIT (Haarlems Interscholaire Toernooi) biedt leerlingen die hun talenten willen ontwikkelen de kans om deel te nemen aan masterclasses en finales waarin zij zich op professionele Haarlemse podia presenteren aan een groot publiek. De finalisten in de negen categorieën zijn inmiddels bekend.

De finalereeks start dinsdag 16 april om 20.00 uur in het Patronaat met de finale ´Singer-Songwriters´. Deze finale wordt gepresenteerd en muzikaal omlijst door All the Kings Daughters. Woensdag 17 april vindt (eveneens in het Patronaat) de finale in de categorie ´Bands´ plaats, gepresenteerd door Menzo Schrik. Absolut (winnaar 2018) zal dan een gastoptreden verzorgen. De eerste reeks wordt vrijdag 19 april afgesloten in de Philharmonie met de finales ´Klassieke Muziek´ en ´Poëzie´. De presentatie is dan in handen van Dieuwertje Blok. De Toneelschuur is in mei en juni het podium voor de laatste twee finales met op dinsdag 7 mei de finales ´Dans´ en ´Kleinkunst´ en op dinsdag 11 juni de finale ´Theater´. Vrijdag 14 juni vindt bij Hart tot slot de prijsuitreiking plaats in de categorieën ´Beeldende Kunst 2D´ en ´Beeldende Kunst 3D´. De voorafgaande expositie kan al vanaf maandag 6 mei bij Hart worden bezocht.

Kaarten zijn te bestellen via de kassa en websites van de Philharmonie, het Patronaat en de Toneelschuur. De expositie en prijsuitreiking bij Hart zijn vrij toegankelijk.

Paasspecials in Theater Elswout het 'Huisje vol Verhalen'

(Foto: PR)

OVERVEEN - Wil je echt iets leuks doen met je (klein)kinderen? Kom dan naar het idyllische theater Elswout in Overveen van kidscomedian Wijnand Stomp. En maak na de voorstelling in dit 'Huisje vol Verhalen' nog een frisse wandeling over het sprookjesachtige landgoed.

Met zijn levensgrote vertelkast tovert Stomp wonderschone prenten tevoorschijn en dompelt hij zijn publiek onder in een wonderlijke fantasiewereld. Kom luisteren naar zijn interactieve Paasspecials op 19 en 20 april: Zeemeerminnen', 'DoorRoosje' en 'Monkie zoekt eieren'.

Kom ook naar de voorstelling. (Foto: PR)
Wijnand Stomp alias Mister Anansi. (Foto: PR)

Als kids comedian weet Wijnand Stomp een zaal van jong tot oud te boeien. Hij werd bekend door zijn theatrale vertolkingen van de slimme spin Anansi en met zijn bewerkingen van Floddertje en Jip en Janneke toerde hij door het hele land. Kom langs en laat je betoveren door dit begrip in theaterland!

Theater Elswout is een uniek verhalentheater voor de hele familie op het sprookjesachtige eeuwenoude landgoed Elswout, waar verhalen ruisen door de bomen.

Adresgegevens

Elswoutslaan 24-A 2051 AE Overveen.Telefoon: 023 – 820 0460.

E-mail: Info@theaterelswout.nl.

Website: https://theaterelswout.nl.

An Other Mattheüs Passion

Het Verhalenhuis. (Foto:PR )

HAARLEM - Na jaren van grote An Other Passion musicalprojecten wordt dit jaar een voor Nederland unieke klassieke variant met jongeren van het Clavis Ensemble uitgevoerd in samenwerking met de Immanuelkerk, Verhalenhuis Haarlem en meer dan honderd zangers: An Other Mattheüs Passion. Deze wereldberoemde Mattheüs Passion van Bach klinkt zaterdag 20 april om 19.30 uur in een kortere en voor jong en oud begrijpelijke uitvoering.

In anderhalf uur tijd komen een beginkoor, bijna alle koralen, enkele aria's en het slotkoor aan bod. Dominee René van der Rijst vertelt tussendoor het verhaal in alledaagse taal. Een mooie kennismaking dus voor jeugd en mensen die nog niet bekend zijn met de Mattheüs.

Daarnaast zal het publiek uitgenodigd worden twee bekende koralen mee te zingen, zodat iedereen betrokken wordt bij het concert.

Jonge strijkers

Het Clavis Ensemble speelt als eerste jeugdorkest in Nederland de highlights uit de Mattheüs Passion. Dit stuk van Johann Sebastian Bach is ongekend populair, maar nog niet zozeer bij de jeugd. Hier brengt deze versie verandering in.

Onder leiding van hun docenten van De Vioolschool Haarlem, die zelf ook meespelen in dit gilde-orkest, wagen de jonge strijkers zich aan deze prachtige muziek.

Zij hebben zich met hart en ziel toegewijd aan dit meesterwerk en laten dat graag horen.

Aria's

Meer dan honderd ervaren en beginnende Mattheüs zangers zingen mee in deze scratch variant, waarin in één repetitiedag de puntjes op de i worden gezet voor het avond concert. Conservatorium solisten met Haarlemse roots zingen enkele aria's, waaronder "Erbarme dich' en "Aus Liebe".

De ervaren koordirigent Niels Kuijers leidt het koor en organist Jeroen Koopman begeleidt op orgel en het speciaal van de Doopsgezinde kerk overgebrachte kistorgel.

Zaterdag 20 april, aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur) Kaarten a € 8,- zijn te koop via: www.verhalenhuishaarlem.nl

Adresgegevens

Verhalenhuis Haarlem en Immanuelkerk
Bezoekadres:van Egmondstraat 7, 2024XL, Haarlem-Noord
Telefoon:06 - 24 75 76 28
Website:www.verhalenhuishaarlem.nl

Het Isabel Bermejo Trio

Isabel Bermejo. (Foto: PR )

HAARLEM - Op 13 april zal er weer een concert plaats-vinden in de serie Schalkwijk on Tour. Ook voor dit concert zullen talentvolle jonge musici een staaltje van hun kunnen laten horen en zien: Het Isabel Bermejo Trio

Isabel Bermejo is cum laude afgestudeerd aan de Conservatoria van Maastricht en Rotterdam (Codarts). Isabel is afkomstig uit Spanje en haar specialisatie is Latin Music. Haar trio is samengesteld uit de Griekse gitarist Michalis Michalidis en de Spaanse percusionist Javi Herreri.

Zij spelen verschillende vormen van Latin Music maar hebben een voorkeur voor Braziliaanse en Bolero muziek. Er zullen onder andere stukken te horen zijn van Joao Gilberto, Jobim en Sergio Mendes. Isabel is onder andere te horen geweest bij Vrije Geluiden en op het North Sea Jazz festival.

Aanvang 13.00 uur op het plein voor de voormalige V&D in het winkelcentrum Schalkwijk. Toegang is gratis.

Concert van Haarlems Amateur Symfonie Orkest

Het Haarlems Amateur Symfonie Orkest. (Foto:PR)

HAARLEM - Op vrijdagavond 12 april geeft het Haarlems Amateur Symfonie Orkest een concert tijdens het evenement 'De Nieuw Bavo Bloeit' in de Nieuwe Bavo, Kathedraal aan de Haarlemse Leidsevaart 146. Het HASO zal de ouverture uit het Leven voor de Tsaar van M. Glinka en delen uit Faust Ballet Music van C. Gounod uitvoeren. Samen met het Oratoriumkoor Kennemerland worden er werken uit de Psalmen 42 en 115 van F. Mendelssohn ten gehore gebracht. Aanvang 19.30 uur. Rond 21.10 uur start het concert van het HASO.

(Foto:PR )

Getuigen gezocht

HAARLEM - De politie is op zoek naar getuigen van een steekincident in een woning op zaterdagmiddag 7 april aan de Orionweg. Hierbij raakten twee personen gewond. Rond 13.55 uur kreeg de politie de melding van een steekincident. Twee mannen, niet zijnde de bewoners, zouden een conflict hebben met elkaar en daarbij zou zijn gestoken. Eén van de mannen zou zijn weggereden naar het Planetenplein. De recherche is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van dit steekincident. Heeft u informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

Bornwaterschool sponsort goede doelen

Wat een prachtig behaald resultaat. (Foto:PR)

BLOEMENDAAL - De leerlingen van de openbare basisschool schaatsten op IJsbaan Haarlem maar 2700 euro bij elkaar voor De Artisklas, het Vogelhospitaal en Egelopvang Haarlem. Elk jaar kiest de Bornwaterschool een goed doel en dit jaar werd er geschaatst voor het welzijn van dieren.

MuzIC bij Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid

Muziek werkt ontspannend en helend. Foto: Toussaint Kluiters/United Photos

HAARLEM - Op 18 april is er in het Spaarne Gasthuis (Haarlem Zuid) een informatiebijeenkomst over het succesvolle project MuzIC.

Muziek op de intensive care zorgt voor minder angst en stress

Een opname op een intensive care is een ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt én voor zijn of haar naasten. Het project MuzIC brengt livemuziek aan het bed van de patiënt op de intensive care.

Programma
De avond heeft een gevarieerd programma met verschillende sprekers. Zo vertelt Pim Giel, directeur van van Happy Motions, over muziek in de geneeskunde; geeft Arthur Jaschke de lezing 'livemuziek en de intensive care' en vertellen violisten Suzanne Groot, Maria Eldering en Sytse Bakker over de praktijk.

Ook wordt de businesscase gepresenteerd door Tanja Westrik van het UMC Utrecht en David Dixon van Efesai. Ook wordt de documentaire 'musical medicine' van Tess van Doorn en Daniel Albers vertoond.

Donderdag 18 april van 16.00 – 20.00 uur. In het Amfitheater Haarlem Zuid, Boerhaavelaan 22. De bijeenkomst is voor iedereen die de missie van MuzIC een warm hart toedraagt.

Aanmelden voor de avond kan via muzic@fcic.nl

Trefpunt Dementie

HEEMSTEDE - Levenseinde en euthanasie voor mensen met dementie. Wanneer je te maken krijgt met geheugenproblemen dringt een aantal vragen op als; Hoe verloopt het proces van mijn geheugenverlies? Hoe kan ik met mijn geheugenverlies mijn wensen bespreekbaar maken? Wat is de rol van de huisarts en hoe is de samenwerking met de verpleegkundige ouderenzorg? Hugo Rol huisarts en Colette Selles-Postma, Wijkverpleegkundige/ Verpleegkundige Ouderen delen hun ervaringen.Daarna is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Maandag 15 april aanvang: 19.00, toegang gratis, 2,50 als bijdrage voor koffie en thee. Molenwerfslaan 11.

Filosofisch Café met Marjoleine de Vos

(Foto: )

Haarlem - April is de Maand van de Filosofie met dit jaar als thema: "Ik stuntel dus ik ben." Op woensdag 17 april verzorgt NRC-columniste Marjoleine de Vos een inleiding met de titel: Doe je best. Hoe wij omgaan met vervelende gebeurtenissen, met het lot dat ons allemaal kan treffen.

Marjoleine de Vos. (Foto: PR )

De essayiste Marjoleine de Vos laat in haar essaybundel Doe je best zien hoe wij omgaan met vervelende gebeurtenissen, met het lot dat ons allemaal kan treffen. Welke verhalen uit de Griekse mythologie of uit het geloof gebruiken wij om ons lot te dragen? Zij gaat op zoek naar het antwoord op de vraag: Hoe moeten wij leven? Remonstrantse kerk, ingang Oranjekade 1, Haarlem en start om 19.45. Na afloop is er een dialoog. De entree is 5,- euro.

Koningsmarkt Schalkwijk

HAARLEM - Op 27 april wordt, door de wijkraden van Schalkwijk, van 07.00 uur tot 16.00 uur bij het winkelcentrum Schalkwijk weer de bekende vrijmarkt gehouden.

In verband met de voorbereidingen van de bouwactiviteiten bij het winkelcentrum wordt de vrijmarkt gehouden op de locatie van de dinsdagmarkt.

Ook dit jaar zijn er diverse activiteiten zoals schminken voor kinderen, een open podium met muziek en dansdemonstraties. Parkeren voor bezoekers en deelnemers aan de vrijmarkt is gratis.

Kraamverhuur

Ook dit jaar zijn er weer kraampjes te huur. De huurprijs hiervoor is € 20,00 per stuk. De betaling dient contant gedaan te worden aangezien er geen pinautomaat aanwezig is.

Op woensdag 17 april kunnen geïnteresseerden tussen 19.00 uur tot 20.00 uur in wijkcentrum "De Ringvaart", Floris van Adrichemlaan 98, een kraam reserveren.

Voor verdere informatie kijk op de website: vrijmarktschalkwijk@gmail.com. Of kijk op Facebook: De Schalkwijksekoningsmarkt 2019.

La Place Lente- Paasfair

HAARLEM - Op zondag 14 april wordt bij La Place/Dreefzicht een Lente-Paasfair gehouden. Van 10.00 tot 17.00 uur staan de 16 deelnemers klaar om hun mooie producten te tonen en aan te bieden. Kom langs en kijk wat de ondernemers te bieden hebben.

Leuke cadeaus en of hebbedingen die met de lente en of Pasen te maken hebben. Ook leuk voor kinderen. Tevens goed te bezoeken voor minder validen.

Nationale Museumweek: De Goudeerlijke Leugen

(Foto: PR )

HAARLEM - Ontdek hoe goed jouw kennis van Haarlem is. Of hoe goed jij waarheid en leugens kunt onderscheiden! Tijdens de Museumweek doet Museum Haarlem mee met De Goudeerlijke Leugen. Tijdens het weekend zijn er rondleidingen door het museum en aan jou om te beslissen of de verhalen die verteld worden waar of niet waar zijn. Hoe groter jouw kennis, hoe groter de beloning.

Lennaert Nijgh schreef er al over. En in het weekend van 13 en 14 april kun je het zelf ontdekken. Museum Haarlem heeft drie thema's geselecteerd: de algemene geschiedenis van Haarlem, het leven in het weeshuis en Haarlem als filmstad, de nieuwe expositie die net geopend is. Per thema zijn twee onderwerpen gekozen waarover twee verhalen verteld zullen worden. In totaal twaalf boeiende verhalen waarbij jij bepaalt welk verhaal wél waar is en welk verhaal een goudeerlijke leugen. Hoe meer verhalen je juist beoordeelt, waar of niet waar, hoe groter je beloning.

Tours

De verhalen worden verteld door onze ervaren gidsen. Zaterdag 13 april start er een tour om 12.00 en om 14.00 uur in het museum. Zondag 14 april starten de tours om 13.00 en 15.00 uur. Aanmelden via activiteiten@museumhaarlem.
Museum Haarlem
Groot Heiligland 47, Haarlem. www.museumhaarlem.nl .

Nieuw Vrouw Kind centrum Spaarne Gasthuis

HAARLEM - Het Spaarne Gasthuis vierde zaterdag 6 april de officiële opening van het nieuwe Vrouw Kind centrum. Met de opening van dit centrum is een groot deel van de zorg voor vrouwen en kinderen geconcentreerd in Haarlem Zuid. Gynaecologen, eerste- en tweedelijns verloskundigen, kraamzorg en kinderartsen werken in het Vrouw Kind centrum intensief samen om de zorg voor deze patiëntengroepen steeds verder te verbeteren.

De nieuwe kinderafdeling heeft een kindvriendelijke inrichting. Geen stereotype ziekenhuisgangen, maar warme kleuren, mooie visuals, zitjes en verschillende speelplekken voor kinderen van alle leeftijden.

Expertise

Het centrum omvat, naast de nieuwe kinderafdeling en de poliklinieken voor kindergeneeskunde en gynaecologie, ook de geboorte afdeling voor de hele regio. Daar kunnen vrouwen zowel onder begeleiding van hun eigen verloskundige, of, als dat nodig is, met de expertise van een gynaecoloog bevallen.

Ingezonden brief

"Sluit fietspad Verenigde Polders tijdens broedseizoen"

In uw blad Haarlems Nieuwsblad van 4 april jl. heb ik uw stuk over de Verenigde Polders (VP) zorgvuldig gelezen. Het is natuurlijk best aardig dat de politiek met name de heer Garretsen van de SP belangstelling toont voor de Verenigde Polders. Allen ben ik het met zijn conclusies niet eens.

Ik volg de afgelopen 15 jaar de vogelstand van de VP dagelijks. Ik woon grenzend aan het weiland en heb zodoende zicht op de V. Polder. Wat gezegd wordt dat de vogelstand beïnvloed wordt door los lopende honden is onjuist. Ik heb geen los lopende honden op het weiland gezien, het komt een hele enkele keer voor. Wat wel de vogelstand heeft beïnvloed zijn de werkzaamheden van de overheid zoals een enorme rioolpersleiding aanleggen dwars door het weiland, verbreding van de sloten rondom de VP of het afschieten van ganzen. Mijn ervaring is dat de weidevogels vlak langs de Lage Kadijk rondscharrelen, ook de telling van de kievit nesten (dit jaar 14 stuks) en tureluur nesten laten een heel ander beeld zien.

De heer Garretsen heeft wel een punt als gaat over gemotoriseerd verkeer (dat moet terug gedrongen worden) over de Lage Kadijk en het fietspad rondom de VP. Bij de molen de Hommel en elders in de Ringvaart liggen illegale boten waarvan de bewoners naar hartenlust met brommers, auto's en aggregaten dagelijks in de weer zijn dat geeft heel veel onrust in het gebied ook in de avonduren.

Het zou aanbeveling verdienen als aan deze ongewenste situatie bij de molen een eind werd gemaakt waardoor de rust terugkeert. Ook ben ik het eens dat de verkeersbordjes met rijwielpad weer terug geplaatst worden waardoor het duidelijk wordt dat het hier gaat om een fiets en wandel gebied zo ook de rood witte paaltjes in ere herstellen dat zou een stuk schelen. Het afsluiten van de Lage Kadijk heeft geen zin daar hebben we in het verleden al ervaring mee opgedaan dat heeft nooit geleid tot meer weidevogels. Boer van de Nes volgt een aangepast maaibeleid en houdt samen met mij de vogelstand en nesten bij.

Henk Rookhuiszen.

Gladys (links) en schoonzus Jaimy runnen Berry Shop. (Foto: Rowin van Diest)

Berry Shop viert 20-jarig bestaan

HAARLEM - Wie Berry Shop zegt, zegt mooie herenmode. De bekende mannenmodezaak aan de Gen. Cronjéstraat 124 in Haarlem-Noord viert dit jaar zijn twintigjarig bestaan. Dat gebeurt met een speciale actie waar klanten volop van kunnen profiteren: twintig dagen lang wordt er twintig procent korting gegeven op de hele collectie! "Op deze manier willen we het jubileum vieren met onze klanten", glundert Gladys Pickard die de zaak runt samen met haar schoonzus Jaimy van Leeuwen.

Twintig dagen lang 20 procent korting op hele collectie

Berry Shop is een typisch familiebedrijf. Berry Shop bestaat al sinds 1957, de winkel startte aan de Van Woustraat in Amsterdam. In 1999 ging aan de Gen.Cronjéstraat in Haarlem een tweede vestiging open, toen onder Jacques van Leeuwen, de vader van Jaimy.

Berry Shop Herenmode timmerde gedurende die periode behoorlijk aan de weg. Inmiddels mag de winkel in Haarlem en omgeving een begrip genoemd worden.

"Menigeen kent ons van de bijzondere pakken/kostuums, colberts, pantalons, overhemden, schoenen, sokken en bijbehorende accessoires zoals riemen, stropdassen, etc.", vertelt Gladys.

"We hebben de bekende merken als Van Gils, LeDub, Gardeur, 7SQR en Common Sense. Maar we hebben ook onze eigen label SOY. Het is overigens hier niet alleen zakelijke kleding en kleding voor bruiloften. Ook voor casual chique kan de stijlvolle man prima terecht."

Vermaken geen probleem

Gladys geeft aan dat Berry Shop ook bekend staat om de prijs, persoonlijke aandacht, kennis en eerlijkheid. ''De man wordt van top tot teen gekleed. Voor het complete pakket is hij dus bij ons aan het juiste adres. Vanaf 149 euro is er al een prachtig pak voor hem verkrijgbaar. Moet de kleding vermaakt worden, dan is het bij ons ook geen probleem."

Vieren

Gladys en Jaimy werken al heel wat jaren bij Berry Shop. Ze bestieren de zaak nu al enige tijd. Gladys: "Ooit was de opa van Jaimy met Berry Shop begonnen aan de Woustraat in Amsterdam, die zaak is er nog steeds en bestaat inmiddels meer dan zestig jaar.

Aan de Gen. Cronjé is later, in 1999 dus, een tweede vestiging geopend. We zijn heel blij dat Berry Shop Haarlem nu zijn twintigjarig bestaan mag vieren."

Actie

De bijzondere actie waarbij er 20 dagen lang 20 procent korting op de hele collectie wordt gegeven, gaat donderdag 11 april in.

Adresgegevens

Berry Shop, Generaal Cronjéstraat 124, Haarlem, tel: 023-5271306, www.berryshop.nl.

Meijer's Trouwbeurs aan Zee

Trouwen aan zee is mogelijk. (Foto: PR)

ZANDVOORT - Op zondag 14 april is het weer zover. Meijer aan Zee organiseert een inspirerende en interactieve dag op het strand van Zandvoort voor alle "brides & grooms to be".

Vind alles voor de onvergetelijke dag

Dus gaan jullie trouwen of wil je gewoon eens kijken naar de mogelijkheden, kom langs! De beurs is geopend van 11.00 tot 16.00 uur, met een echte ceremonie om 12.00 en 14.00 uur.

Daarnaast staan beursdeelnemers te popelen om te laten proeven, zien, voelen en informeren over hun fantastische producten.

Besloten paviljoen

Bij Meijer aan Zee is echt alles gericht op feest, gezelligheid en sfeer. Laat je pumps maar lekker thuis, want hier trouw je met je voetjes in het zand, onder je eigen prieeltje. Laten we er met elkaar een onvergetelijke dag van maken. In het speciale besloten paviljoen is een droomlocatie ingericht en biedt
alle privacy, tot een eigen strand aan toe. In overleg is de locatie geheel in eigen stijl aan te kleden, van stijlvol chique tot aan lekker informeel.
Het wordt de plek waar je je helemaal op je gemak voelt. En daar gaat het toch om op de dag van je leven.

Officiële locatie

Meijer aan Zee is een officiële trouwlocatie, waardoor de hele ceremonie in eigen hand kan worden genomen, tot speciale trouwambtenaren aan
toe. In feite is je hele dag vanaf één plek te organiseren, van ontvangst en ceremonie tot aan receptie, diner en feest.

MEIJER AAN ZEE
Strandafgang de Favauge | Paviljoen 16, Zandvoort
T 023 571 33 10 | info@meijeraanzee.nl
www.meijeraanzee.nl | Dagelijks geopend van 9.00 tot 00.00 uur.

Haarlem Participatieprijs

HAARLEM - De wedstrijd om de werkgeversprijs (tweede editie) loopt op dit moment. Tips en aanmeldingen voor de werkgeverswedstrijd kunnen tot en met vrijdag 17 mei, 24.00 uur bij de organisatie worden ingediend.

Werkgevers die zich in het bijzonder inzetten voor het aan het werk helpen en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, worden in het zonnetje gezet. Het gaat om werkgelegenheid voor deze doelgroep in de regio Zuid-Kennemerland, zowel commerciële bedrijven als non-profit organisaties. Vorig jaar waren PWN, Newasco Van Houten en Vos Supermarkten de finalisten en won het supermarktbedrijf de prijs. www.participatieprijswerkgevers.nl

Johannes-Passion door Vocaal Ensemble Kwarts

Vocaal Ensemble Kwarts. (Foto: PR )

HAARLEM - Op de Goede Vrijdag van 1724 voerde Bach voor het eerst de Johannes-Passion uit in de Nicolai Kirche in Leipzig. Hij deed dit met wat hem ter beschikking stond; een klein maar kleurrijke instrumentale bezetting en een groep zangers van bescheiden omvang. Hoe dat toen klonk laat Vocaal Ensemble Kwarts horen, bijna 300 jaar na de eerste keer.

Niet minder monumentaal en meeslepend dan de vaak grote uitvoeringen van tegenwoordig maar wel zo doorzichtig dat je elk detail kunt horen. Een zuchtende altviool. Een schrijnend duet van tenoren en bassen. De laagste snaar van de luit. Een haan die kraait.

Normale praktijk

De begeleiding wordt verzorgd door barokensemble Florilegium Musicum, dat volledig op oude instrumenten speelt. Hierdoor komt de klank van de 18e eeuw nog meer tot uiting, Kleine solorollen worden door de koorleden uitgevoerd, in Bach's tijd de normale praktijk.

Voor de grote aria's en de rol van evangelist zijn vier professionele zangers aangetrokken; Erik Janse, Luise Kimm, Sinan Vural en Johanneke Vogel.

Eerste ervaring

De uitvoering vindt eenmalig plaats op Palmzondag 14 april en is een unieke gelegenheid om iets van de eerste ervaring van 1724 te beleven.

Aanvang: 14.30 uur. Kaarten zijn te bestellen via www.vocaalensemblekwarts.nl in de voorverkoop €20,00. Aan de zaal €25,00.

Adresgegevens

Doopsgezinde Kerk,

Frankestraat 24 in Haarlem.

Teylers Ontmoet Vogels

(Foto: )

HAARLEM - Op zaterdag 13 april organiseren Teylers Museum en Athenaeum Boekhandel Haarlem een nieuwe editie van Teylers Ontmoet. In de Gehoorzaal van Teylers Museum interviewt Alexander Reeuwijk schrijvers Roos Holleman, Hans Schekkerman en Elvira Werkman over hun boeken, die allemaal over vogels gaan.

Gast en Kunstenaar Roos Holleman tekent met grafiet en pastelkrijt onder andere opgezette vogels. In haar tekeningen, meestal op zeer groot formaat, probeert zij de overweldigende schoonheid van de natuur te evenaren. Zij wordt geïnterviewd over haar boek The Centre of Attention, dat in april verschijnt. Namens Sovon Vogelonderzoek Nederland is senioronderzoeker Hans Schekkerman te gast.

Sovon bracht vorig jaar De Vogelatlas van Nederland uit, een schitterend naslagwerk met fraaie foto's, kaartjes en grafieken, die inzicht geven in de actuele verspreiding van broedvogels en wintergasten en alle veranderingen daarin. Natuurjournalist Elvira Werkman is een verhalenverteller met een oneindige fascinatie voor de natuur. In haar boek De man op de dijk vertelt ze over de grauwe kiekendief. Deze sierlijke roofvogel broedt nog altijd in ons land. Wat is het geheim achter dit succes?

Het complete programma in Teylers Museum is terug te vinden op www.teylersmuseum.nl. Zaterdag 13 april van 14.30 – 16.30 uur. Tickets vooraf online: 8,- via www.teylersmuseum.nl aan de deur 10,-

Rij met insprekers voor behoud sportcentrum De Hagedis

Veel insprekers bij de commissie voor behoud De Hagedis. Foto: rodi.nl

Door Christa Warmerdam

HAARLEM – "Ik wil graag een lans breken voor de unieke groep sporters die bij De Hagedis trainen", zo trapt Loek Bisschops, vrijwilliger en sporter bij sportschool De Hagedis, het rijtje insprekers af. In de vergadering van de commissie Samenleving van 4 april vragen de insprekers allemaal of de gemeenteraad wil helpen deze unieke buurtsportschool ( gevestigd in de Hagestraat tegenover het Rosenstock Huessyhuis), te behouden.

"Het unieke karakter is de mogelijkheid voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking om hier zonder bekeken of bespot te worden toch hun trainingen te verrichten", legt Bisschops uit. Op verzoek van Peter van Kessel (VVD) legt Sandra van der Gouw van Ecosol Haarlem, die de sportschool exploiteert uit wat het probleem is:

"Het pand is eigendom van Combiwel Amsterdam. Deze wil het pand verkopen tegen de hoogste prijs." Aart Meijles, voorzitter van de wijkraad Burgwal, vult haar later aan: "In het najaar van 2018 heeft het college het verzoek van Combiwel afgewezen om de bestemming op het pand te wijzigen van 'maatschappelijke doeleinden' naar 'woonbestemming'."

Stadsherstel

John Oomkes (PvdA) vraagt of er gedacht is aan inhuizen in het Rosenstock Huessy huis. Van der Gouw: "Dit is enkele jaren geleden al geprobeerd, maar daar was niet genoeg ruimte. Het heeft wel geleid tot contact met Stadsherstel." Het blijkt dat Stadsherstel bereid is het pand eventueel te kopen. Dit is het alternatief dat eigenlijk de meeste insprekers wel aan staat.

Albert Diederik, voorzitter van de wijkraad Scheepmakersdijk, vertelt nog dat Combiwel voldoende eigen vermogen heeft en een behoorlijke subsidie van de Gemeente Amsterdam krijgt.

Klimmen en klauteren bij Scouting Brigitta

Scouting is leuk voor iedereen die houdt van dingen ontdekken. INFotografie

HAARLEM - Zaterdag 13 april houdt ScoutingBrigitta voor kinderen tussen de 4 en 15 jaar een Open Dag tussen 10.00 uur en 15.00 uur op het grote veld in het Schoterbos/Noordersportpark. Lunch gerust mee, het uitgelezen moment om de leiding te vragen hoe leuk scouting is.

Deze dag kunnen je kinderen spelen op een opblaasstormbaan, marshmallows roosteren boven het kampvuur en nog veel meer. Scouting zit vol leuke activiteiten voor jong en oud, iedere week doet de vereniging iets anders. Denk aan koken op houtvuur, kamperen, maar ook spelletjes spelen en knutselen. Voor iedereen een toffe, uitdagende activiteit passend bij de leeftijd.

De groep

Scouting Brigitta heeft ruim 190 leden en draait elke week haar programma op vrijdagavond en zaterdag in clubhuis 'De Krocht'. Het clubhuis is te vinden aan de Eemstraat 56 in Haarlem-Noord, ter hoogte van de Mariakerk aan de Rijksstraatweg.

Check www.scoutingbrigitta.nl of de Facebookpagina voor meer info.

Wilde kat ontsnapt

(Foto: Pixabay Cet Tout un art)

HAARLEM - In Haarlem is sinds vrijdag een wilde serval ontsnapt. Het dier, een katachtige, luistert naar de naam Whalhallah, eet voornamelijk rauw vlees en kan erg agressief zijn.

De serval leeft normaal gesproken op de Afrikaanse savanne en wordt vanwege zijn opvallende kleuren ook wel mini-cheetah genoemd. Ze zijn een flink stuk groter dan normale huiskatten. Bij agressie maakt het dier grommende en blaffende geluiden en haalt hij uit met zijn klauwen. Het dier is al sinds vrijdag vermist en het laatst gezien in de omgeving Meerwijk. Omdat Whalhallah mogelijk agressief is kijkt ook de politie in Haarlem naar het dier uit. Als iemand de wilde katachtige spot, wordt aangeraden om direct de dierenambulance en politie te bellen.

Nieuwe dienstregeling Connexxion

HAARLEM - Met ingang van zondag 28 april rijden de bussen van Connexxion in de regio Haarlem-IJmond volgens een nieuwe dienstregeling.

Bij de evaluatie van de huidige dienstregeling is gebleken dat op sommige locaties veel meer reizigers reizen dan voorheen en op andere locaties is de vervoervraag gedaald.

In de nieuwe regeling zijn extra ritten toegevoegd op lijn 3, 8, 14, 15 en 73.

Op de website van Connexxion, www.connexxion.nl of de Connexxion-app, zijn alle wijzigingen te vinden.

Daarnaast staan ook alle gewijzigde vertrek- en aankomsttijden aangegeven.

'Duurzaam doen & groen'

HAARLEM - Op zaterdag 13 en zondag 14 april vindt de jaarlijkse voorjaarsmarkt 'Duurzaam doen & groen' in de Haarlemmer Kweektuin plaats. De toegang is gratis. Tijdens de voorjaarsmarkt is er een ruim aanbod aan inheemse planten, bloemen, kruiden en zaden te koop. Ook verkopen veelal lokale ondernemers duurzame materialen en producten voor de inrichting en onderhoud van sier- en moestuinen. 11.00 tot 16.00 uur. Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9.

Herstelwerkzaamheden aan het Stationsplein

HAARLEM - Spaarnelanden voert tussen 15 en 19 april overdag herstelwerkzaamheden uit aan de busbaan van het Stationsplein. Tijdens de werkzaamheden blijven bushaltes in gebruik. Tijdens de werkzaamheden kunnen er geen taxi's op het Stationsplein staan. Daarom wordt er een tijdelijke taxistandplaats ingericht aan de Jansweg.

Monuta Haarlem verandert naam in Monuta John Bres

John Bres. (Foto:PR)

HAARLEM - Vanaf 1 april verandert de naam Monuta Haarlem in Monuta John Bres. Op hetzelfde moment zal de uitvaartonderneming zich vestigen met een nieuw kantoor in Afscheidshuis en Crematorium Sterrenheuvel. De dienstverlening van het team, dat naast John Bres ook bestaat uit uitvaartmedewerker Paulien Schaart, blijft uiteraard hetzelfde.

"Een prachtig, modern en fris pand waar we in alle rust uitvaartwensen kunnen bespreken," vertelt uitvaartverzorger John Bres trots. "Dat ondersteunt ons in onze wens om dicht bij de mensen te zijn. Het is meteen ook de reden waarom ik mijn eigen naam aan de uitvaartonderneming wil verbinden. Als uitvaartverzorger ben ik bekend met mijn eigen naam. Door nu door te gaan als Monuta John Bres wordt dat ondersteund."

Lokaal ondernemerschap

Monuta John Bres staat ook voor lokaal ondernemerschap. Monuta staat als grote onderneming achter de lokale uitvaartondernemer en voorziet in diensten en kennis om het werk van de uitvaartverzorger te ondersteunen. "Ik werk ook veel samen met andere ondernemers in Haarlem. Zo zoek ik hen op om de uitvaartwensen zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Soms willen naasten bijvoorbeeld iets toevoegen aan het afscheid dat we met lokale ondernemers kunnen organiseren," zegt Bres.

Afscheidshuis en Crematorium Sterrenheuvel

Afscheidshuis en Crematorium Sterrenheuvel is een initiatief van Anita van Bokhorst, in de uitvaartbranche geen onbekende. Met de opening van Sterrenheuvel wil Van Bokhorst onder één dak uitvaartondernemers samenbrengen vanuit de gedachte dat het krachtiger is om samen te werken.

Het Afscheidshuis en Crematorium is voorzien van de nieuwste innovaties en biedt voor ieder onderdeel van het afscheid een mogelijkheid.

De nabestaanden bepalen bij het afscheid of ze van deze locatie gebruik wensen te maken.

Monuta John Bres verzorgt namelijk het afscheid op iedere gewenste locatie: van opbaring tot condoleance en plechtigheid.