Purmerends Nieuwsblad

18 april 2019

Purmerends Nieuwsblad 18 april 2019


Ouders De Weidevogels blijven tegen huisvesting in De Marimba

De kinderen moeten straks, nota bene in de spits, dit drukke kruispunt oversteken. Waar van alle kanten auto's rijden. (Foto: Jayne Ackermans)

door John Bontje

PURMEREND - Met het ondertekenen en vervolgens aanbieden van 416 protestbrieven, dit aantal vertegenwoordigt bijna 90%, hebben de ouders van openbare basisschool Weidevogels het college en de gemeenteraad duidelijk gemaakt dat hun 'nee' tegen de gedwongen huisvesting van een deel van de leerlingen naar de 800 meter verderop gelegen De Marimba menens is.

"Dit had op een veel prettiger wijze opgelost kunnen en moeten worden"

Ouders en Medezeggenschapsraad (MR) van de school hebben het sterke gevoel dat ze aan alle kanten gepiepeld zijn. "Hier speelt een of ander schimmig politiek spelletje. Om de verwachte groei van de school op te vangen, is destijds naast onze school een zogeheten piekgebouw neergezet. Hier mogen de leerlingen nu niet naartoe omdat dit pand is weggegeven aan Het Plankier. Deze plotselinge actie is tussentijds bedisseld. De schoolleiding, de MR en de ouders hebben hier nooit van geweten", klinkt het strijdvaardig.

Significant detail is dat het tekort al twee jaar bij partijen bekend is en er al die tijd (ogenschijnlijk) niks is gebeurd.

Stikken of slikken

Deze krant praat met twee leden van de actiegroep, Bo de Wit en Jayne Ackermans. Zij zijn ouders van twee kinderen op OBS De Weidevogels. Evenals de andere ondertekenaars van de petitie zijn ze hels over de in hun ogen gecreëerde stikken-of-slikken situatie."Dit had op een veel prettiger wijze opgelost kunnen en moeten worden. "Onze school groeit en dat zal de komende jaren niet anders zijn, want er komen in de buurt alleen maar huizen bij. Wij opteren voor noodlokalen, een interne verbouwing of huisvesting in het naastgelegen Plankier waar nu twee lokalen leeg staan. Daar hadden de kinderen vooralsnog naartoe gekund. Maar omdat Stichting Confessioneel Onderwijs Waterland (CPOW), waaronder Het Plankier valt, heeft aangegeven dat medegebruik door Weidevogels te veel impact heeft voor de leerlingen, structuur en de visie van Het Plankier, heeft de gemeente dit advies klakkeloos overgenomen. Dit terwijl de scholen heel simpel middels een wandje fysiek volledig gescheiden kunnen worden. Nu moeten onze kinderen straks dagelijks in de drukke ochtendspits en langs

Zie verder pagina 15

Xenos terug in centrum

PURMEREND - Xenos komt terug in Purmerend. De winkelketen opent volgende maand de deuren van een compleet vernieuwde winkel aan de Willem Eggertstraat 111.

Dat is weer eens wat anders dan ketens die vanwege een faillissement uit het dagelijkse beeld van steden verdwijnen. Xenos bewandelt derhalve de omgekeerde weg. Volgens een woordvoerder van het concern wordt de nieuwe winkel overzichtelijk, fris en worden klanten door verschillende werelden geleid en verrast door leuke producten.

"Het herkenbare én betaalbare assortiment van wonen, tafelen, food, feest en hobby zal blijven, maar de winkel krijgt wel een nieuwe look & feel."

De exacte openingsdatum is op dit moment nog niet bekend.

Column Z Lijner

Beusebosgedoe

Quinten Borgsteede

derde op NK judo

Da Vinci heeft

gezondste kantine

Stad werkt tekort

vier miljoen weg

Da Vinci heeft een gezonde schoolkantine!

Silvia Knaap, verantwoordelijk voor de kantine en producten, hier geflankeerd door Dieuwke en Jeroen van het Voedingscentrum en Koos Dekker (rechts), een van de teamleiders van het Da Vinci College. (Foto: Han Giskes)

PURMEREND - Het Da Vinci College heeft de zilveren Schoolkantine Schaal 2019 van het Voedingscentrum verdiend.

Daarmee laat de school zien dat de kantine gezond is ingericht. De schaal is afgelopen dinsdagochtend, tijdens de Dag van de Gezonde Schoolkantine uitgereikt aan Peter van Gijzel, schooldirecteur. Dit gebeurde in aanwezigheid van onder andere Jeroen Bruijns van Cateringbedrijf Profood.

Het Da Vinci College heeft samen met de cateraar hard gewerkt om de kantine gezonder te maken. Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in de schoolkantine. Het oog van leerlingen valt meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit.

Volgende stap is 80% gezonde producten

En er is altijd water beschikbaar in de vorm van een watertappunt en flesjes. De leerlingen zijn blij met dit aanbod dat verleidt om gezonder te kiezen.

Belangrijker

"Je ziet dat gezond eten steeds belangrijker wordt voor leerlingen', zegt teamleider Koos Dekker. "De meeste leerlingen hebben altijd een flesje water bij zich en er is zelfs een echt gezond broodje ontwikkeld in samenwerking met de leerlingen."

Heldere visie

De school heeft de kantine, waar Silvia Knaap de zaken regelt, gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. De visie erachter is helder, namelijk jongeren zijn de toekomst.

"Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door", aldus Van Gijzel.

Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt jongeren een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

80% gezond

"We zijn heel blij met de zilveren schaal. Een mooie opmaat voor de volgende stap, waarin 80% van het aanbod in de kantine uit gezonde keuzes bestaat, want Da Vinci gaat voor goud", verklapt Van Gijzel de verdere gezonde ambities.

Column Z Lijner

Volop gedoe rondom het Beusebos

Uitgerekend in de week waarin de Rekenkamercommissie adviseerde om meer woningen in Purmerend en Beemster te bouwen in het buitengebied, vestigde de VVD met haar in het verkiezingsprogramma vermeldde plan om niet alleen een hotel maar ook 500 appartementen te bouwen in het Beusebos. Nou ja, op de plek van het Beusebos, want van het bos zal niet veel overblijven als er ook nog eens 500 appartementen komen.

Dat de kloof tussen kiezer en gekozene er niet kleiner op wordt, zal Van der Valk een zorg zijn

Fijn toch eigenlijk. Zo'n Rekenkamercommissie is onafhankelijk en ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak. Het vorige week uitgekomen advies wekt bij mij echter de indruk dat de Rekenkamercommissie op de stoelen van gemeentebestuur en gemeenteraad is gaan zitten. Beleid, ook het woningbouwbeleid moeten het College van B & W en de Raad zelf ontwikkelen en laten uitvoeren.

Piet Beuse

Ooit werd de kom A7 Purmerends eigendom. Raadsleden uit die tijd wisten mij te vertellen dat toenmalig wethouder Piet Beuse op de vraag wat 'we' met dat stukje grond moesten doen antwoordde: "ach, laat dat maar aan de natuur over".

Aldus geschiedde en zo ontstond het bos met de naam van de wethouder. Geen voorafgaand onderzoek, geen beleid, zelfs geen Rekenkamercommissie. Je kunt in dit geval zeggen dat 'geen keuze ook een keuze is'.

Wel of geen hotel

Een kleine halve eeuw verder zien we wat de gevolgen zijn van het ontbreken van een keuze. Gedoe. Voor- en tegenstanders buitelen over elkaar. De verkiezingsstrijd van vorig jaar stond in niet onbelangrijke mate in het teken van het Beusebos en wel of geen hotel.

Voor, tegen of geen mening. Dat was het politieke landschap. D66 was duidelijk in haar programma waarin staat 'dat ze mogelijkheden ziet voor een hotel langs de A7, maar niet wil bouwen in het Beusebos. In de directe omgeving langs de A7 zijn veel betere locaties mogelijk.'

We zijn een jaar verder. Daar zit je dan als rechtgeaarde D66-er in het college. Wethouder Paul van Meekeren heeft nota bene het onderwerp Beusebos/Kom A7 in zijn portefeuille.

Tégen en toch voor stemmen

Als ware hij Houdinie moet hij zich nu in tal van bochten wringen om als D66-er - die tegen een hotel is - het Collegebesluit te verdedigen dat ertoe moet leiden dat er toch een hotel komt. Tegen zijn en toch voor stemmen!

Onwillekeurig dringt zich de gedachte op dat de dienst feitelijk door het Van der Valk concern wordt uitgemaakt. Op zichzelf niet opmerkelijk in een land waarin het bedrijfsleven veelal de dienst uit maakt.

Toegevoegde waarde

En is dat erg? Ik waag het te betwijfelen. Van der Valk laat elders zien dat een hotel voor een stad van grote toegevoegde waarde kan zijn. Leg je oor te luister in Hoorn. Aanvankelijk was men zeer bevreesd voor de komst van de Toekan. Inmiddels blijkt dat de duizenden Van der Valk bezoekers ook voor veel economische activiteit en dus werkgelegenheid zorgen buiten het hotel.

En weer elders toont Van der Valk oog te hebben voor natuur, milieu, bedreigde dieren en mensenwelzijn.

In dit land, dat van compromissen aan elkaar hangt en waarin het polderen tot een heuse kunst is verheven, moet het mogelijk zijn om kool en geit te sparen. Ook in en rond het Beusebos.

Dat de D66-kiezers zich niet serieus genomen voelen en dat de kloof tussen kiezer en gekozene er niet kleiner op wordt, ach dat zal Van der Valk een zorg zijn.

Concert voor brood en pindakaas

(Foto: )

PURMEREND - Op zaterdag 18 mei organiseert SOS Kayamandi een opera- en operetteconcert ten bate van het Brood & Pindakaas project SOS Kaymandi (Zuid-Afrika). Deze vindt plaats in de Taborkerk. Aanvang 14.15 uur.

Elke schooldag krijgen 1200 kinderen daar een ontbijt, bestaande uit 2 boterhammen met pindakaas. De kosten hiervan bedragen €600,- per maand.

Het programma op 18 mei wordt vrijwillig verzorgd door sopraan Dieke van Hoften, tenor Walther Deubel, mezzosopraan Mylou Mazali en pianist Marten Tilstra. Het programma bestaat uit aria's van Puccini, Bizet, Verdi, Bellini, Lehar, Delibes en Johan Strauss jr.

Inloop vanaf 13.45 uur. Een ticket kost € 25,- (inclusief garderobe, koffie en thee, in de pauze wijn & fris en hapjes). Er is geen mogelijkheid tot pinnen.

Voor meer info en het programma: coördinator W.tates@upcmail.nl of tel. 06 21 21 83 95.

De Stijl in Hoorn gaat over De Looiers

PURMEREND - In het artikel over woonproject De Looiers, in het Purmerends Nieuwsblad van 18 april, is per ongeluk Sopar genoemd als de verkopende makelaar.

Dit moet zijn De Stijl Makelaardij in Hoorn. Mariska Appelman, nieuwbouwspecialist bij De Stijl, kan iedereen alles vertellen over De Looiers en de beschikbare woningen. Zij is te bereiken via het telefoonnummer 0229 28 19 00. Of per mail naar info@destijl.nl

Purmerend en sport in de toekomst

(Foto: )

VOG is niet voorspellend

Binnen (sport)verenigingen wordt veel met kinderen gewerkt. Dat is een kwetsbare groep. En helaas blijkt in de media dat er te laat of helemaal niet wordt ingegrepen bij gevallen van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Maar het lijkt wel of we collectief onze kop in het zand steken. En dat komt omdat het lastige materie is.

"Het lijkt wel of we collectief onze kop in het zand steken"

Het begint met de VOG-registratie (Verklaring Omtrent Gedrag). Dit is een belangrijk document die door het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt afgegeven en aangeeft of iemand in het verleden geen overtredingen op financieel gebied of bijvoorbeeld seksueel overschrijdend gedrag heeft begaan.

Alleen het verleden

Maar een VOG zegt alleen iets over het verleden van een persoon. En als we weten dat ongeveer 1 op de 10 sporters bij sportverenigingen slachtoffer is van seksueel overschrijdend gedrag en 90% van de gevallen niet gemeld wordt (cijfers NOCNSF), dan begrijpt u wel dat de Verklaring Omtrent Gedrag belangrijk is, maar ook een uiterst beperkte waarde heeft.

Bewustwording

Sommige verenigingen denken dat ze klaar zijn met een VOG-registratie, als men dit al heeft. Maar het allerbelangrijkste is de bewustwording bij leden (ouders), trainers en andere vrijwilligers om met name het gevolg van seksueel ontoelaatbaar gedrag te signaleren. Dit is over het algemeen onvoldoende ontwikkeld.

Wij als sportraad vinden het van belang dat er binnen de verenigingen een actief voorlichtingsbeleid, voor zowel de leden (ouders) en de trainers, wordt gevoerd. Hiermee vergroot je de sociale veiligheid binnen teams en de vereniging.

Deze sociale veiligheid is belangrijk om in beginsel afwijkend gedrag te herkennen en te bespreken.

Investering van jaren

Afwijkend gedrag kan namelijk een gevolg zijn van ontoelaatbaar gedrag. Ook bepaalde gedragsregels kunnen hierbij helpen om de schijn van ontoelaatbaar gedrag te beperken. Dit zal een investering van jaren zijn.

Het is moeilijk en vraagt geduld en bestuurlijk leiderschap. Maar als dit voor elkaar is heeft de verdere formele afdoening, zoals de bonden hebben ingericht, echt zin. Want voorkomen is beter dan genezen, zoals u weet.

Het Vertrouwenspunt Sport van het NOC NSF is een handig adres. Zij biedt expertise en ondersteuning op dit lastige en hardnekkige vraagstuk.

Bewegen binnen de sport

Sportraad Purmerend

www.sportraadpurmerend.nl

Rugbyteams Waterland houden zicht op finales

Shaun Townsend is ongrijpbaar en scoort een van de vijf try's voor RC Waterland. (Foto: Maarten Rabelink)

PURMEREND - De heren van Rugby Club Waterland wonnen afgelopen weekend de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Tegen de Delftse studenten werd met 31-26 gewonnen.

Het was een wedstrijd met verschillende gezichten. RC Waterland leek in eerste instantie een eenvoudige middag te gaan krijgen, met twee try's van Shaun Townsend werd een comfortabele score op het bord gezet. Maar vlak voor en direct na rust sloeg DSR-C toe en kwam daarmee op voorsprong.

Townsend de grote man

Terwijl de bezoekers meer kans maakten om de score te verhogen sloeg RC Waterland uit het niets een paar keer toe. Opnieuw met Shaun Townsend als de grote afmaker, de Australiër scoorde nog ééns drie try's. Met ook nog drie raak geschoten conversies was hij verantwoordelijk voor alle scores aan de kant van Waterland.

Toch was hij daarmee niet de enige held van de wedstrijd. Want de Delftse studenten gaven zich niet gewonnen en in de laatste minuut leek het zelfs op gelijke hoogte te komen. Maar een weergaloze tackle van Bas de Weerd stopte de aanval van DSR-C enkele centimeters voor de try-lijn. Met de overwinning maakt Waterland nog steeds kans op een top-2 positie. Een plek die recht geeft op het spelen van de Plate Finale.

Dames De dames van RC Waterland zijn nog steeds in de race voor de finale om het Nederlands kampioenschap. RCW Juro Unirek was zondag veel te sterk voor tegenstander All Blues. In Hilversum won het team met ruime cijfers: 19-55. RCW Juro Unirek staat nog steeds op een knappe tweede plaatst op het hoogste niveau van Nederland.

Grootste concurrent voor de top-2 positie is RC Delft, een tegenstander die de dames van Waterland komende woensdagavond zullen treffen. De bovenste twee ploegen in de Ereklasse zullen in mei om de landstitel gaan spelen.

Fietsen langs oorlogsverleden

PURMEREND - In samenwerking met het Gilde wordt zondag 28 april een fietstocht langs het oorlogsverleden van Purmerend georganiseerd.

De tocht begint bij het monument op de Kaasmarkt. Daarna richting Neck, waar wordt stilgestaan bij het onderduikadres Kanaaldijk 53 en het Pieter Slooten monument.

Stop bij boerderij

Daarna gaat het naar het monument aan de Jaagweg en langs de voormalige Rijks hbs, later omgedoopt tot RSG (Rijksscholengemeenschap) aan de Wilhelminalaan. Van daaruit wordt door de tunnel onder de Verzetslaan koers gezet naar de Westerweg. Hier is een gepland bij boerderij Groenewoud en het monument vóór de Purmerkerk.

Vervolgens voert de route naar de begraafplaats aan de Purmerweg met de oorlogsgraven op het ereveld. Tot slot gaat men naar de plek van de Wherebom en villa Houtheuvel aan de Purmersteenweg.

Gratis deelname

De tocht is een kleine 15 km lang. Deelname is gratis. Start om 13.30 uur bij de VVV-museumshop, Peperstraat 35. Opgeven voor deze tocht uiterlijk vrijdag 26 april voor 13.00 uur bij de museumshop. Telefoon 0299 207022, openingstijden van de shop zijn dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur.

Duizenden genoten van Koningssportdag

Vrolijkheid ten top bij het mega bellen blazen in het Leeghwaterpark. (Foto: Han Giskes)

PURMEREND - Het was vorige week gigantisch druk op de locaties waar bijna vijfduizend basisschoolleerlingen meededen aan de Koningssportdag.

De locaties waren dit keer het Leeghwaterpark, het Leeghwaterbad, de voetbalvelden van Purmersteijn en sporthal De Beuk.

Diverse verenigingen demonstreerden hun sport of gaven clinics. De begeleiding van de duizenden deelnemers was in goede handen van medewerk(st)ers en vrijwilligers van Spurd, speeltuin De Speelkraam en kinderboerderij De Ridder, alsmede ruim honderd stagiairs van het Horizon College Sport en Bewegen, het Regio College Pedagogische Werk, de sportklassen van Nelson Mandela en Gaudi van de PSG.

Albert Heijn sponsorde het groente en fruit in het Leeghwaterpark en op de velden van Purmersteijn. Kortom, het was een zeer geslaagde dag.

Judoka Quinten Borgsteede fraai 3e op NK

Quinten Borgsteede (tweede van rechts) op het 'bronzen' podium. (Foto: aangeleverd)

PURMEREND - De pas 13-jarige judoka Quinten Borgsteede heeft tijdens de NK voor jeugd -15 jaar een prachtige derde plaats behaald.

Quinten traint bij sportschool Tom van de Kolk in Alkmaar, maar ook in Haarlem en bij het Purmerendse Kodokan. Het was overigens niet het enige wapenfeit van Borgsteede, want hij deed ook mee in de leeftijdsklasse -18 jaar. Hier eindigde de Purmerender als tweede van Noord-Holland. En dat biedt hem de gelegenheid om deel te nemen aan de NK -18 jaar.

Deelnemers plaatsen zich voor de Nederlandse titelstrijd door op de districtskampioenschappen een podiumplaats te behalen en dat heeft Quinten beide keren gedaan. "In anderhalve maand is hij nu dus tweede en derde van Noord-Holland en derde op het Nederlands Kampioenschap geworden", aldus een apetrotse moeder Henriëtte Borgsteede.

Saillant detail is dat in Noord Holland maar 3 jongens een podiumplek behaalden op het NK.

Paaseieren zoeken bij Stoommachinemuseum

(Foto: aangeleverd)

MEDEMBLIK - Paaseieren in allerlei kleuren liggen tijdens de Paasdagen verstopt tussen de sissende stoommachines, zowel binnen als buiten op het museumterrein. Misschien ben jij de geluksvogel die dat ene gouden ei vindt! Dan ligt er een leuke prijs voor je klaar. Na de Pasen blijft het museum geopend en onder stoom tot en met 5 mei.

Woensdag 1 mei is het schildersatelier geopend en kunnen (jonge) bezoekers weer aan de slag met acrylverf en de vrolijke paneeltjes van Fely Smit, een bekende amateurschilder uit de regio.                                Ook staan in het museum miniatuurmachines klaar om zelf de kracht van water en vuur te ontdekken en kun je bij de stoker het hulpstokersdiploma verdienen door zelf hout op het vuur te gooien.

Van 26 april tot en met 31 augustus is de tentoonstelling 'Stoom Vaart' met maritieme schilderijen van de bekende zeeschilders Arnold de Lange en Fred Boom bij het museum te bezichtigen. Als zestien jarige jongen maakte Fred Boom al zijn eerste zeereis als lichtmatroos. Hij was van jongs-af-aan gefascineerd door de zee. Na zijn opleiding aan de Kweekschool voor Scheepswerktuigkundigen te Amsterdam kwam hij in 1959 in dienst bij de KNSM en voer zowel op vracht- als passagiersschepen.

De tentoongestelde schilderijen zijn ook te koop, waarbij 20% van de verkoopopbrengst ten goede komt aan het museummasterplan.

Het Stoommachinemuseum staat aan de Oosterdijk 4 in Medemblik. De openingstijden zijn dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. In de schoolvakanties is het museum ook op maandag open.De toegangsprijzen zijn: jongeren (4-18 jaar) betalen € 5,-, volwassenen € 8,- en houders van een Museumjaarkaart mogen gratis naar binnen.

De gemeente is hard aan de slag gegaan om het huishoudboekje voor de komende jaren op orde te krijgen. (Foto: Rodi Media/JB)

Stad werkt tekort van ruim vier miljoen weg

PURMEREND - Afgelopen november is de programmabegroting 2019-2022 vastgesteld. Door recente ontwikkelingen verslechterde het financiële perspectief voor gemeente Purmerend. Vanaf 2019 komt Purmerend structureel miljoenen tekort. Het college biedt de gemeenteraad nu een bijgestelde begroting 2019 aan, waarbij het tekort van ruim vier en een half miljoen bijna is weggewerkt.

Oplossingsrichtingen aangeboden aan gemeenteraad voor sluitende meerjarenbegroting

De bijgestelde begroting 2019 is een bijlage bij de Kaderbrief. In de Kaderbrief staan de denkrichtingen genoemd, waarmee de gemeenteraad richting kan geven aan het opstellen van een structureel sluitende meerjarenbegroting.

Purmerend krijgt met name een fors bedrag minder uitgekeerd van het Rijk uit het gemeentefonds. Ook de kosten voor de uitvoering van de Wmo gaan aanzienlijk omhoog door een tariefstijging voor hulp bij het huishouden en een toename van het aantal inwoners dat daar gebruik van maakt. Nu is ook duidelijk geworden dat de gemeente rekening moet houden met een stijging van de werkgeverlasten, cao en pensioen. Ook de vastgestelde kadernota van de GGD heeft een hogere loon- en prijsontwikkeling dan in de begroting is geraamd. In totaal ontstaat er zo een meerjarig tekort van meer dan vijf miljoen euro.

Bijgestelde begroting 2019

Het college heeft de begroting 2019 onder de loep genomen en kritisch gekeken naar alle posten waar zogenaamd nog 'lucht in zat' en waar we van kunnen zeggen dat het voor de inwoners van de stad geen (grote) gevolgen heeft. In de eerste bijstelling van de begroting 2019 is het tekort in 2019 teruggebracht naar € 264.000. In die bijstelling zijn ook meerjarige effecten opgenomen.

Schoon begroten

De nieuwe perspectieven betekenen dat we hard aan de slag zijn gegaan om ons huishoudboekje voor de komende jaren op orde te krijgen. Eén van de oplossingsrichtingen is het zogenaamde 'schoon begroten'. De essentie is dat als iedereen een marge houdt op het eigen deel van het werk, er opgeteld veel meer marge is dan het totale 'product' nodig heeft. De andere systematiek van begroten vraagt om een andere samenwerking met de raad. Dit betekent dat het college de raad vaker en eenvoudiger meeneemt in dit proces om met een andere manier met de begroting om te gaan.

Bijstellen onroerendzaak

Andere denkrichtingen, waarover de politiek zich gaat buigen de komende tijd om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen, zijn bijvoorbeeld het anders financieren van de 30-30-40 regel rondom bouwen en het eenmalig niet indexeren van subsidies. Ook kan er gedacht worden aan het bijstellen van de onroerendzaakbelasting.

De raad wordt voorgesteld om het college de opdracht te geven om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. Ook stelt het college voor de genoemde denkrichtingen nader uit te werken. Daarnaast vraagt het college de raad de bijgestelde begroting 2019 vast te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad de Kaderbrief 2019 aan met als bijlagen de bijgestelde begroting 2019 en de technische uitgangspunten voor de begroting 2020. In de commissievergadering van 9 mei wordt de Kaderbrief besproken. Op woensdag 5 juni zijn de Algemene Beschouwingen en op 6 juni worden deze financiële stukken ter besluitvorming in de gemeenteraad besproken. Deze raadsvergadering begint in de middag om 13.00 uur.

9e Stekkenmarkt van Tuinclub Wijdewormer

Van links naar rechts Anja Vlaar, Karin Schilder, Annemieke Klarenbeek, Elly Visser en Irma van Wanrooy van de organisatie. (Foto: aangeleverd)

REGIO - Op zaterdag 11 mei wordt voor de 9e keer de stekkenmarkt georganiseerd door leden van Tuinclub Wijdewormer.

De leden van tuinclub Wijdewormer hebben elk jaar al vroeg voorjaarskriebels. In februari starten ze met het zaaien en oppotten van stekken. Als de winter het toelaat. Vanaf dat moment doen zij er alles aan om de zaailingen en stekken op te kweken zodat ze groot genoeg zijn.

Het is elk jaar een race tegen de klok om ondanks het weer de planten gereed te maken voor de stekkenmarkt. Het lukt ze ieder jaar weer om er een fleurige markt van te maken met een diversiteit van stekken en zaailingen. Dat is leuk voor de leden van de tuinclub maar ook voor mensen met minder groene vingers.

De stekkenmarkt is zoals gewoonlijk op het erf van de familie Schilder aan de Noorderweg 111B in de Wijdewormer. De planten en andere producten staan uitgestald tussen 11.00 uur en 14.00 uur. Het leuke van deze planten is dat ze als het ware zijn geboren in de polder. Dan moeten ze wel goed gedijen!

Paaseieren zoeken in de Speelkraam

PURMEREND - Zondag 21 april (Eerste Paasdag) heeft de paashaas en zijn vriendjes eieren verstopt bij speeltuin de Speelkraam in het Leeghwaterpark.

Van 11.00 uur tot 13.00 uur kan ieder kind één genummerd ei zoeken. Om 13.00 uur worden er leuke prijsjes verloot waaronder en een strippenkaart ter waarde van €17,50 voor 15 keer spelen. Ook danst de paashaas in de Mini-Disco dansjes met de kinderen. FaceColor is er ook weer bij en zet tegen betaling airbrush tattoos. Als extra worden er poffertjes gebakken en verkocht.

Thema Wilde Westen in Spurd-Leeghwaterbad

Het wordt vrijdagavond weer genieten geblazen in het Leeghwaterbad. (Foto: Pim de Vries)

PURMEREND - Het muziek- en dansfeest AquaDisco! in het zwembad in Purmerend heeft vrijdag 19 april als thema het Wilde Westen. Cowboymuziek, cowboydans en interactief schieten als een cowboy maken de sfeer van het wilde westen. Aanvang 19.00 uur.

Vrijdagavond 19 april tijdens AquaDisco voor kinderen

In het recreatiebad van het Leeghwaterbad klinken vrijdagavond naast countrymuziek kinderhits en hitparadenummers. De kinderen kunnen daar lekker op dansen of er van genieten tijdens het spelen of zwemmen in het water.

Vraag muziek aan

De deuren van het zwembad in Purmerend zijn voor de AquaDisco! open vanaf 18.30 uur. Het dansfeest begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Kinderen tot en met veertien jaar kunnen hun favoriete dansmuziek aan te vragen via info@spurd.nl, bij de receptie in het zwembad in Purmerend of tijdens de AquaDisco! bij DJ Jasper.

Voor de toegangsprijs van € 5,50 is er veel dansmuziek en lekker zwemwater. De toegangskaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de receptie in het Leeghwaterbad. Jonge muziek- en waterliefhebbers tot en met acht jaar of zonder zwemdiploma moeten tijdens de AquaDisco! in of bij het recreatiebad zijn vergezeld door een (betalende) volwassene in zwemkleding.

Sportief en met plezier bewegen op jonge leeftijd bevordert een gezonde leefstijl. Het muziek- en dansfeest trekt elke keer honderden jonge bezoekers.

Na 19 april is de volgende AquaDisco! in het Leeghwaterbad vrijdagavond 17 mei.

Sandow nieuwe hoofdklasser

Vreugde na het behalen van de titel. (Foto: Laurens Deelen)

PURMEREND - ZVVO Sandow overleefde in blessuretijd de enig overgebleven concurrent Parkstad na een waanzinnig spannende wedstrijd. Het werd 7-7.

Beide ploegen gingen tot halverwege de tweede helft gelijk op in een zinderende wedstrijd om het kampioenschap. Sandow begon als gebruikelijk zeer aanvallend, maar Parkstad counterde succesvol naar een 3-3 ruststand.

In de tweede helft bracht Rowin Mol zijn team tweekeer op voorsprong, maar de Amsterdammers kwamen steeds langszij en na een mindere fase waarin Parkstad naar 5-7 uitliep zorgde Mol ook voor de aansluitingstreffer, waarna Dennis Jansen diep in blessuretijd de bevrijdende treffer scoorde. Daarna kon het reeds geplande feest in sportcafé De Beuk kon losbarsten.

Vader beschermt broedende partner

Iedereen die ook maar enigszins in de buurt komt moet weg wezen. (Foto: Han Giskes)

PURMEREND - Voorbijgangers tegenover de nieuwbouw van het woonproject Klein Where, nabij de begraafplaats, verbazen zich de agressiviteit van deze zwaan. Hij jaagt iedereen schrik aan. Als je de achterliggende reden weet is het niet zo vreemd. Moeder zwaan ligt achter hem te broeden en dat alleen al maakt hem woest bij elke toenadering.

Buurtgezinnen zoekt steungezinnen

Een steungezin vangt een kind eens in de week of een weekend op. (Foto: aangeleverd)

PURMEREND - Buurtgezinnen is op zoek naar steungezinnen, die kinderen van overbelaste ouders op regelmatige basis opvangen. De organisatie is sinds een half jaar actief in Purmerend. Coördinator is Irene Langerijs.

Wil jij iets betekenen voor een kind of gezin, dat hulp nodig heeft? Iedereen maakt dingen mee in zijn leven die soms niet zo makkelijk zijn; een burn-out, ziekte, scheiding, werkeloosheid, noem het maar op. Soms zit het gewoon even tegen, dat kan ons allemaal overkomen. Het is in dit soort situaties niet altijd makkelijk om voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Als je geluk hebt als ouder, dan heb je mensen om je heen op wie je kunt terug vallen. Helaas geldt dit niet voor iedereen.

Koppelen aan gezin

Ouders die overbelast zijn, worden door Buurtgezinnen gekoppeld aan een steungezin in de buurt. Een steungezin vangt de kinderen op regelmatige basis op, bijvoorbeeld eens in de week op woensdagmiddag of af en toe een dag in het weekend. Zodat de eigen ouders weer even op adem kunnen komen, en de kinderen een leuke tijd hebben bij het steungezin.

Op dit moment wordt voor meerdere kinderen tussen de 2 en de 14 jaar gezocht naar steungezinnen. Zo zoeken we voor een vrolijke jongen van 3 een liefdevol steungezin, dat hem op donderdagmiddag wil opvangen.

Maar ook voor andere kinderen is men op zoek naar steungezinnen. Op de website van Buurtgezinnen.nl staan korte omschrijvingen van de kinderen voor wie een plek wordt gezocht.

Meer informatie vind je op www.buurtgezinnen.nl. Ook kun je mailen naar Irene Langerijs:

irene@buurtgezinnen.nl

Ouders De Weidevogels tegen gedwongen verhuizing naar De Marimba

De Weidevogels voor toekomstmakers, staat te lezen op de pui van de school. De ouders hebben daar inmiddels een ander gevoel bij. (Foto: Jayne Ackermans)

Vervolg van voorpagina

een levensgevaarlijke weg en rotonde naar school. Los van de verkeersonveilige situatie liggen De Marimba en OBS De Weidevogels ook veel te ver van elkaar gescheiden, waardoor het directe contact met het hoofdgebouw weg is. Een ongeoorloofde situatie, zowel voor de kinderen als de leerkrachten", menen ze.

Volgens de gemeente is er alles aan gedaan om het goed te regelen

"Wij en alle andere ouders hebben een bewuste, weloverwogen keuze gemaakt voor De Weidevogels, op de eerste plaats om de locatie (voor het overgrote deel van de ouders in het eigen deel van de wijk) en de sfeer, en om het bijbehorende goed gefaciliteerde en prettige gebouw. Ongevraagd, ongewild en in onze ogen volstrekt onnodig wordt door de gemeente nu het gebouw van De Marimba toegewezen. De leeftijd van de basisschoolkinderen varieert van 4 tot en met 12 jaar. Dat is een kwetsbare doelgroep waarbij volwassenen verantwoordelijk zijn voor veiligheid en stabiliteit.

En: "Jonge kinderen worden nu de dupe als de school in tweeën wordt gescheurd en kinderen worden gedwongen in een gebouw vol vreemden te verblijven. Een gebouw waar ze nul aansluiting meer hebben met de cultuur, het schoolplein en de vertrouwde omgeving van De Weidevogels. Dat geldt ook voor het niet mengen met De Marimba omdat cultuur, visie en activiteiten strikt gescheiden blijven. Dat vinden wij schadelijk voor hun ontwikkeling en gevoel van veiligheid", aldus de ouders.

Zij vinden bovendien dat de voorgestelde huisvestingskeuze leidt tot onoplosbare logistieke en organisatorische problemen.

Welwillende directie

"Vooropgesteld, de directie van De Weidevogels staat bekend als zeer welwillend en doet er alles aan om het in goede banen te leiden. Maar overkoepelende en gedeelde faciliteiten, voorzieningen en activiteiten als gezamenlijke toneelstukken, muziekvoorstellingen en thema-projecten waarbij de bovenbouw de onderbouw helpt, kunnen niet meer gewaarborgd worden. Om maar te zwijgen van de gezamenlijke vieringen van Pasen, Kerstmis, Sinterklaas en de sportdagen."

Volgens de gemeente is van alles aan gedaan om het voor beide partijen goed te regelen.

"Bijna een jaar geleden heeft de gemeente beide schoolbesturen gevraagd om met elkaar in gesprek te gaan om een goede oplossing te vinden voor het huisvestingsvraagstuk van De Weidevogels. De gemeente heeft voor dit gesprek verschillende scenario's uitgewerkt, die mogelijk zijn op het gebied van onderwijshuisvesting voor De Weidevogels. De schoolbesturen zijn er echter samen niet uitgekomen. Enkele maanden daarna heeft het bestuur van OPSPOOR bij de gemeente aan de bel getrokken", laat de gemeente weten.

Saskia Peijnenburg is voorzitter van de Medezeggenschapsraad (MR) van OBS De Weidevogels en kaatst de bal onmiddellijk terug.

Geen beweging

"Het zit iets anders in elkaar, want vanaf het allereerste begin was duidelijk dat de directie van Het Plankier niet wil bewegen. Die school groeit wel een beetje dus in dat opzicht snap ik wel dat ze de twee lokalen voor eigen gebruik willen houden. Maar het verhaal van het piekgebouw zoals dat destijds bedoeld was, namelijk om de groei van Weidevogels op te vangen, is natuurlijk een lachertje gebleken. Dit is simpelweg weggegeven. Wat daaraan ten grondslag ligt, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat er op de achtergrond een politiek spelletje is gespeeld. Ik vind het trouwens ook vreemd dat de verantwoordelijk wethouder niet met ons in gesprek wil", aldus de opvallend mededeelzame MR-voorzitter.

Peijnenburg ziet dat de fracties in de gemeenteraad en de wethouder beduidend anders in de discussie staan. "Alle fracties behoudens D66 (die haar mening nog niet heeft uitgesproken) hebben aangegeven oor te hebben voor onze argumenten. En wat zegt de wethouder: we kiezen voor de komende twee jaar voor deze oplossing en daarna bekijken we de situatie opnieuw. Wij vinden dat de lange termijn concreet gemaakt moet worden. Dit is weer het gebruikelijke pappen en nathouden. Maar de ouders pikken het niet en ik snap dat heel goed."

Langere termijn

De gemeente bevestigt dat voor de langere termijn wordt gezocht naar een oplossing waardoor OBS De Weidevogels weer op of bij één locatie gehuisvest kan worden.

"Daarover zijn gemeente en schoolbesturen nu in gesprek. Het plaatsen van noodlokalen is geen optie, omdat dit zeer kostbaar is en geen oplossing biedt voor de lange termijn.

Met de schoolbesturen is ook afgesproken terughoudend te zijn met nieuwe investeringen en efficiënt om te gaan met de beschikbare onderwijshuisvesting.

Bij alle opties binnen onderwijshuisvestingsvraagstukken wordt de verkeersveiligheid van leerlingen bekeken. Mochten hier problemen zijn, dan gaan gemeente en schoolbesturen bekijken wat zij hier samen aan kunnen doen."

Vanavond in raad

Vanavond (donderdag) wordt de huisvestingsproblematiek in de raad behandeld.

Muziekschool ontvangt Fins meisjeskoor

Het meisjeskoor maakt deel uit van de muziekschool in Helsinki. (Foto: aangeleverd)

PURMEREND - Jeugdkoor The Classics van Muziekschool Waterland ontvangt het meisjeskoor Sandür. Tijdens het 4-daagse programma maakt het koor kennis met onze prachtige regio en zullen beide koren een gezamenlijk concert voorbereiden. Initiator van de uitwisseling is koordirigent Jan Maarten Koeman. The Classics staat onder leiding van Patrice van Opstal.

Het meisjeskoor, onder leiding van Ann Catrin Wulff, maakt deel uit van de Zweedse muziekschool in Helsinki. De voertaal is Zweeds aangezien de zuidkust van Finland tweetalig is. De naam Sandür is een middeleeuws woord voor Zandloper.

De leden van de Classics bieden onderdak aan de leden van het Finse koor en verheugen zich bijzonder op de komst van hun Finse leeftijdsgenoten. Samen eten, drinken, praten en bovenal samen zingen vormen de basis voor deze unieke ontmoeting. Zo zal op donderdag 18 april het Finse koor optreden in het Kindcentrum Willem Eggert waar zij ook jonge kinderen hoopt te inspireren voor het samen zingen.

Internationaal concert

Als hoogtepunt van deze ontmoeting zal er op zaterdag 20 april om 19.00 uur in De Keyserin in Middenbeemster een bijzonder concert plaatsvinden waaraan beide koren zullen deelnemen. Er zullen Finse liederen klinken, maar de Finse meisjes hebben ook hun best gedaan op Nederlandse liederen! Het publiek wordt uitgenodigd om gezamenlijk een Fins lied te zingen, daarbij ondersteund door kinderen van de Beemster Kinderkoren.

De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte.

Inloop VHP aanstaande zaterdag

De oude sluisbrug met aan de overkant het huidige VHP-huis, eerste huis rechts. (Foto: aangeleverd)

PURMEREND - De Vereniging Historisch Purmerend (VHP) houdt zaterdag 20 april, van 13.00 tot 16.00 uur, de maandelijkse inloop voor leden en niet-leden in het VHP-huis aan de Kanaaldijk 10.

In verband met Koningsdag is de middag een week eerder dan de gebruikelijke laatste zaterdag van de maand. Foto's en ansichtkaarten van oud-Purmerend, plattegronden, kaarten, prenten, schilderijen en objecten van Purmerendse bedrijven zijn er te bewonderen.

Voor de verzamelaars zijn er dubbele ansichtkaarten te koop, evenals boeken. Wie foto's aan de vereniging ter beschikking wil stellen of deze (ter plaatse of later) wil laten scannen, kan ook terecht.

Ook voor vragen of zomaar een praatje en een kopje koffie staat de deur open.

Verduurzaming portiekwoningen

Tekening van de nieuwe situatie. (Foto: Aangeleverd)

PURMEREND - Woningcorporatie Intermaris is begonnen met het isoleren van 216 portiekwoningen aan het Cavaljéplein en Jonkheer van Cittersplein.

Ook plaatst de maatschappelijk verhuurder zonnepanelen. Met de verbeteringen krijgen huurders meer wooncomfort en lagere energielasten. De woningen hebben namelijk na de verbeteringen het energielabel A+. Intermaris verwacht de werkzaamheden begin 2020 af te ronden.

Tijdens de huisbezoeken in 2017 inventariseerde Intermaris de woonwensen. Huurders gaven onder andere aan dat zij betere isolatie, betere ventilatie, minder energieverbruik en minder geluid van buitenaf willen. Voor de verbeteringen in de woning betalen de huurders een lichte huurverhoging. De daling in de energielasten is groter, waardoor de huurder per maand lagere woonlasten heeft.

Intermaris gaat het dak, de gevel en de vloer isoleren. Op het dak komen nieuwe geïsoleerde dakplaten met dakpannen en zonnepanelen. Ook worden de gasleidingen en gasmeter verwijderd, zodat de woning gasloos is. Met een nieuwe aansluiting in de keuken kunnen de bewoners elektrisch koken. Naast deze werkzaamheden vernieuwt Intermaris de kozijnen en brengt mechanische ventilatie aan in de woning. Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun woning blijven wonen. Aannemer ToekomstBouw werkt per blok om de periode van overlast zoveel mogelijk te beperken voor de huurders.

Project Appel tijdens Kunstroute Beemster

BEEMSTER - Aanstaand weekend is er weer de Kunstroute in de Beemster. Ruud Streefkerk is een van de deelnemers en exposeert in het paasweekend, op zondag 21 en maandag 22 april, van 12.00 tot 17.00 uur aan Leeghwaterstraat 26.

Kom langs en bezoek de expositie Project Appel!

Ruud over zijn project: "De vergeten appel is met ons mee op reis geweest naar het noordelijkste puntje van Noorwegen, maar onderweg niet opgegeten, en tenslotte weer thuis in de fruitschaal beland. Hij is in de zomer klein begonnen en daarna gegroeid en rijp geworden, mooi van kleur, glanzend en strak in zijn vel. Maar inmiddels is hij een beetje uitgedroogd. Wat doe ik ermee? Vindt hij de weg naar de composthoop, of zal ik hem verder gaan volgen?"

Streefkerk besluit het tweede te doen en gaat hem vastleggen. Langzaam droogt hij verder uit en dag na dag maakt hij er een werk van.

Vocht verliezen

De appel begint langzamerhand steeds meer vocht te verliezen, de huid wordt slapper, er ontstaan rimpels en vlekjes: de ouderdom slaat toe. De rimpels worden groeven, maar de glans blijft, net als de schoonheid.

De veroudering gaat nu elke dag een nieuwe fase in. De schil gaat steeds meer een eigen leven lijden, met steeds interessanter groeven, welhaast bergketens.

Volledig programma

De kleur vervaagt, hoewel de oppervlakte nog wat glans behoudt, tot er een beurse plek ontstaat. Voor volledige programma van Kunstroute Beemster kijk op: www.kunstroutebeemster.nl

Burgemeester treft dubbel huwelijksgeluk

De burgemeester is wat blij met de lijst met centen vanaf 1948. (Foto: Han Giskes)

PURMEREND - Burgemeester Don Bijl had het maar druk met het afleggen van felicitatiebezoeken. Eerst bezocht de burgemeester Jan en Thea Reijnders-van Nesch vanwege het feit dat zij 65 jaar getrouwd waren. Daags erna waren Monnie en Stientje Valvekens-de Jong de feestvarkens. Zij zijn 60 jaar geleden in de echt verbonden.

Jan Reijnders (87) is geboren in Breda en Thea (84) in Amsterdam. Ze zagen elkaar voor het eerst toen Jan met zijn fiets langs de tram reed waar Thea op het balkon stond. Na een verkeringstijd van ongeveer anderhalf jaar zijn ze getrouwd. De twee hebben eerst ingewoond bij de ouders van Thea en verhuisden later naar Geleen. Jan is in het diepe Zuiden gaan werken als storingsmonteur bij de staatsmijnen.

Bloemen voor het echtpaar Reijnders. (Foto: Han Giskes)

Na tien jaar Limburg keerden ze terug naar Amsterdam. Jan ging aan de slag als storingsmonteur bij de PTT. Later groeide hij door tot programmeur/systeemanalist. Dit deed hij totdat het bedrijf verhuisde naar Groningen en Den Haag.

Jan en Thea kregen een zoon en een dochter. Later werden ze opa en oma van vijf kleinkinderen en overgrootouders van vijf achterkleinkinderen. Toen Jan stopte met werken gingen ze in Duitsland wonen. Ongeveer elf jaar geleden hebben ze toch besloten om naar Purmerend te verhuizen om zo dichter bij de kinderen te kunnen zijn.

Vroeger breidde Thea veel. Nu doet ze nog graag spelletjes op de iPad. Jan heeft veel geschilderd, er hangen verschillende kunstwerken van hem in huis. Hij exposeerde zelfs in het stadhuis van Purmerend. Nu puzzelt hij nog graag. Jan en Thea gaan samen dagelijks wandelen.

60 jaar getrouwd

Burgemeester Bijl ging vervolgens op bezoek bij Monnie en Stientje Valvekens-de Jong, die 60 jaar getrouwd zijn. Monnie (85) en Stientje (83) zijn beiden geboren en getogen in Amsterdam. Het tweetal werkte bij hetzelfde bedrijf. Toen Monnie met een vriend ging wandelen door de Kalverstraat, kwamen ze Stientje tegen. Monnie's vriend was gecharmeerd van Stientje maar dat gevoel was niet wederzijds. Uiteindelijk was het Monnie die het hart van Stientje wist te veroveren.

Ze trouwden en woonden bij de avondwinkel van Monnie's moeder, die ze hadden overgenomen. Inmiddels wonen ze alweer 15 jaar in Purmerend. De eerste maanden moesten ze erg wennen maar inmiddels bevalt het hen hier uitstekend. Ze wonen in de buurt van hun kinderen, die ze regelmatig zien. Monnie en Stientje kregen twee zoons, twee schoondochters en drie kleinkinderen.


Zingen is Monnie's grote passie. Bij de zender AT5 had hij zijn eigen programma, 'Hallo hier Monnie'. Toen hij 65 werd is hij hiermee gestopt, maar zingen doet hij nog steeds, nu bij de ouderenband 'De Puntenburger Muzikanten'. Ook schreef hij geregeld verhalen voor een buurtblad van Amsterdam.