De Beverwijker

7 maart 2019

De Beverwijker 7 maart 2019


'De verbinding A8A9 is ramp voor het landschap'

Foto: Henk van Bruggen

BEVERWIJK - Vorig jaar deden Stichting Oer-IJ, Landschap Noord-Holland, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, een oproep aan gedeputeerde Post om een integraal landschapsplan te ontwikkelen voor de waardevolle Groene Long tussen verstedelijkte zones Haarlem - Alkmaar en Amsterdam – Zaanstad. Een plan dat uitgaat van het gebied met alle kwaliteiten hierin, waaronder natuur en landschap, en rekening houdt met alle ruimtelijke opgaven die spelen in het gebied.

Maatschappelijke oproep tot reset A8A9

Men is nu bijna een jaar verder en de provincie Noord-Holland houdt vast aan de ingezette koers om een verbindingsweg aan te leggen door de Stelling van Amsterdam. Maar de snelweg is een ramp voor het unieke landschap dat niet voor niets de status heeft van UNESCO Werelderfgoed. Bovendien is het aanleggen van een verbindingsweg gebaseerd op verouderde ideeën uit de jaren 50 van de vorige eeuw en draagt extra asfalt niet bij aan een betere bereikbaarheid van de regio.

Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland, concludeert namens de groene combinatie van organisaties, inmiddels uitgebreid met bewonersgroepen, LTO Noord en Natuurmonumenten, dat de voorkeur van Gedeputeerde Staten (GS) voor de golfbaanvariant vernietigend is voor het landschap. "We vinden het ontoelaatbaar dat Gedeputeerde Staten een oud naoorlogs verkeersplan wil doordrukken, terwijl de samenleving en de huidige vraagstukken totaal veranderd zijn. Bovendien sluit GS met haar voorkeur voor de golfbaanvariant, kwalitatief betere oplossingen uit."

Briët vervolgt: "In het huidige proces staan Statenleden op het verkeerde been wanneer zij denken dat ze straks een goed afgewogen besluit voor het gebied kunnen nemen'. Want GS heeft een maatschappelijke kosten baten analyse voor infrastructuur uitgevoerd, waar landschap, natuur en innovatie niet kwantitatief gewaardeerd zijn. Bovendien zijn onlangs belangrijke gerechtelijke uitspraken gedaan over de Programmatische Aanpak Stikstof en het niet halen van Rijks klimaatdoelstellingen. Ook die hebben impact, maar zijn niet meegewogen door GS in het vinden van een oplossing."

Evert Vermeer, voorzitter van Stichting Oer-IJ wijst Gedeputeerde Staten op de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. "Deze leidraad van de provincie is nog maar pas verschenen, in 2018, waarin staat dat de open ruimte van het Oer-IJ gebied bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk gerespecteerd moet worden. Maar diezelfde provincie houdt zich daar zelf niet aan met het plan van een verbindingsweg dwars door het gebied. Kortom wij roepen de provincie op: trek de stekker uit de verbindingsweg."

De groene combinatie bepleit dat alle in beeld geweest zijnde wegvarianten, die dwars door de Stelling van Amsterdam lopen, worden losgelaten door Gedeputeerde Staten. En dus terugkomt op eerdere plannen. Zij roept de provincie op om vanuit alle opgaves in het gebied zich te richten op een integrale gebiedsoplossing, die het open landschap met alle kwaliteiten respecteert, waarbij óók de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek wordt opgelost. Een oplossing die voldoende draagvlak in het gebied heeft.

De combinatie stelt voorwaarden aan zo'n integrale gebiedsoplossing, wil die succesvol zijn. Hans Stapersma van Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland: "Wij verwachten dat de provincie onze inbreng serieus neemt en overneemt in het vervolgproces ten aanzien van de A8A9. Zodat zij met haar kostbare participatietraject geen maatschappelijke frustratie, maar maatschappelijk draagvlak kan oogsten."

Uitslag puzzel van 28 februari

BEVERWIJK - Het zal de liefhebber vast niet zijn ontgaan: met ingang van vorige week stond er in deze krant een puzzel. Bij de oplossing van de puzzel hoort ook een prijs. Het betreft een fietstas ter waarde van €40,00. Deze fietstas is gewonnen door Ria Ransijn uit Heemskerk. Binnenkort hebben we weer een puzzel. Houd de krant dus goed in de gaten!

Koor op 8 en 22 maart in Westerhout

BEVERWIJK - Vrijdagmiddag 8 en 22 maart zingt het koor van Westerhout van 13.30 tot 15.15 uur onder begeleiding van Hein Zonneveld. Het koor brengt weer met veel plezier en enthousiasme Hollandse liedjes ten gehore. U hoeft geen zangervaring te hebben als u mee wilt doen. Plezier staat voorop met tussendoor een kopje thee of koffie. Wilt u de sfeer komen proeven in het gezellige Paviljoen Westerhout? Kom dan gerust vrijblijvend een keertje meezingen. Adres is Westerhoutplein 3. Voor info bellen of mailen:0251-228624 of per email pav.westerhout@kpnmail.nl.

Actiegroepen niet in hoger beroep

Voetbalverzameling in 'Kennemerland'

Zing mee met ABBA in Beverwijk

NK voor minioren van KZC

GOED-AARDIG en BOOM kappen ermee

De actiegroepen gaan niet hoger beroep tegen de bomenkap. Foto: Aangeleverd

HEEMSKERK – Nu de kap van de bomen langs de entree van de oprijlaan van Marquette aanstaande is hebben Milieudefensiegroep GOED-AARDIG en actiegroep Behoud Bomen Oprijlaan Marquette (BOOM) besloten om af te zien van hoger beroep bij de Raad van State. Joke Hoobroeckx (GOED-AARDIG) en Peter Dicker (actiegroep BOOM) bedanken iedereen die hun verzet tegen de kap de afgelopen zevenenhalf jaar met raad en daad heeft gesteund. Zij zijn teleurgesteld dat de bestuursrechter hun beroep tegen de vergunningverlening ongegrond verklaarde, maar blijven positief.

Actiegroepen niet in hoger beroep

Tot de positieve resultaten rekenen de actievoerders het feit dat de monumentale bomen dankzij hun acties zevenenhalf jaar langer hebben mogen blijven staan, met alle voordelen voor natuur, ecologie en recreatie. Verder heeft het gemeentebestuur van Heemskerk geleidelijk aan steeds meer verantwoordelijkheid getoond voor het landgoed, terwijl het bij de start van de acties tegen de kap nog uitsluitend naar de provincie verwees.

Naast teleurstelling over de uitspraak van de rechter waarmee de kapvergunning nu definitief is geworden overheerst een gevoel van dankbaarheid. Joke Hoobroeckx: ''Wij hadden dit nooit vol kunnen houden zonder de steun van zoveel mensen en instanties, ook financieel. Heel veel dank aan allen.''

De actievoerders hebben na hun lange gang door de wetgeving van milieu en omgeving toch nog een positieve kijk op de toekomst: ''Wij zijn er eigenlijk van overtuigd dat de politiek binnen tien jaar de wet- en regelgeving bij provincie en gemeente zodanig zal aanpassen dat het kappen van gezonde bomen voorgoed verleden tijd zal zijn.''

Kamerkoor Endora

Kamerkoor Endora. Foto: Aangeleverd

HEEMSKERK - Kamerkoor Endora geeft op zondag 31 maart een concert in de dorpskerk in Heemskerk. Aanvang is 15.00 uur. Het koor zingt onder leiding van dirigente Elizaveta Agrafenina werken van componisten uit Scandinavië zoals Sibelius en Peterson-Berger, Elgar en Gustav Holst uit Engeland, Henri Mancini uit Amerika en de hedendaagse componist Damien Kehoe uit Ierland.

Elizaveta Agrafenina is sinds december 2018 de dirigente van kamerkoor Endora. Zij is een Noors-Russische sopraan en studeert momenteel haar Master Klassiek Zang aan het conservatorium in Amsterdam. Als koordirigent weet zij het koor op een heel erg plezierige manier te leiden en te inspireren.

Harpiste Jenny van Tol verleent regelmatig solistische medewerking aan concerten, evenementen en kerkdiensten. Tijdens dit concert verzorgt zij een drietal intermezzi.

Aanvang 15.00 uur. Kaarten zijn te koop bij de koorleden, en kunnen ook gereserveerd worden via endora@live.nl. Entree €10,00 in voorverkoop of bij reservering via endora@live.nl. Kaarten aan de zaal kosten €12,00. Graag contant betalen, er is geen pin.

Brandweer spuit kitten uit de boom

HEEMSKERK - Brandweer Heemskerk is vorige week gealarmeerd voor een kitten in een boom naast de vijver aan de achterzijde van de Zandhaver. De eigenaresse was de kitten al twee dagen kwijt en had deze aangetroffen in de boom op circa zes meter hoogte.

Handladder

Met behulp van een handladder probeerde men de kitten uit de boom te krijgen, maar die zocht het nog hoger op. Daarna werd met behulp van de autoladder vanaf de overzijde van de vijver geprobeerd de kitten bang te maken en dat deze zelf naar beneden zou gaan. Dat lukte helaas niet.

Toestemming

Na toestemming van de eigenaresse werd de kitten met een straal hoge druk nagespoten. Die koos ervoor om uit de boom te springen.

De kitten belandde daarbij in de vijver, met een ferme 'schoolslag' zwom de kitten naar de overkant, klom uit de vijver en verdween snel in wat bossages.

Aaron Melzer verzorgt prelude Marquette Classique

De jonge Aaron Melzer. Foto: Aangeleverd

HEEMSKERK - Iedere 3e zondag van de maand, presenteer Chateau Marquette, samen met Cultuurhuis Heemskerk Marquette Classique. Een jonge talentvolle musicus uit Nederland of daarbuiten in het hoofdprogramma en een leerling van Cultuurhuis Heemskerk in het voorprogramma, de prelude. Presentatrice Anita Sanders verzorgt een interview met de musici om zo ook kennis te maken met de mens achter de muziek.

Na de succesvolle prelude van februari met harpleerling Femke Ooijevaar neemt Aaron Melzer het stokje over in maart met piano. Aaron: "Ik speel nu al negen jaar piano. Het liefst improviseer ik of componeer ik eigen liederen. Ik hou van alle genres van muziek en wordt ook veel geïnspireerd door andere muzikanten. Sinds mijn veertiende ben ik ook begonnen op de computer met digitaal componeren. Ik hoop later voor verschillende media zoals film, toneel, games, enzovoort muziek te kunnen creëren.''

Hij vervolgt: ''Ik kan uren achter de piano zitten als ik aan het improviseren ben en probeer altijd iets anders te bedenken. Het bedenken en spelen van liedjes geeft een vervullend gevoel en ik hou ervan om al mijn ideeën te verwerken. Het liefst zou ik iets met compositie studeren bij een conservatorium."

Stephan Harsono verzorgt het hoofdprogramma met piano en doet mee met een competitie met publieksstemming en finale na 8 concerten. Het concert is 17 maart en begint om 11.00 uur. Na afloop kunt u eventueel genieten van een lunch of high tea in het Chateau. Voor reserveren en meer informatie over het zondagochtendconcert van Marquette Classique: www.chateau-marquette.com/Agenda/Op-het-landgoed of www.cultuurhuisheemskerk.nl.

Wonen

Het ontwerp van de drie woontorens op de Debora Bakelaan nadert zijn voltooiing. De samenwerking tussen Woon op Maat, ERA contour als ontwikkelaar en de gemeente Heemskerk is optimaal verlopen en zal leiden tot in totaal 225 woningen. Dat is 33 woningen meer dan de 192 oorspronkelijke appartementen, wat goed past bij de ambitie om meer te bouwen. En er valt ook wat de kiezen. Studio's voor de starters op de woningmarkt, 3-kamer woningen, 4-kamer woningen en zelfs koopappartementen. Hiermee is dus ook aan diversiteit gedacht. Duurzaam gebouwd in een parkachtige setting. Een nieuwbouw van ongekende klasse waar we trots op mogen zijn. De voorbereidende werkzaamheden zijn ondertussen in volle gang. Vorige week mocht ik aanwezig zijn op een bijeenkomst van het Sociaal Team waar klantreizen werden geanalyseerd. Een klantreis is het, via interview en analyse, stapje voor stapje volgen van de ervaringen van een inwoner in zijn hulpvraag aan de gemeente. Hierdoor krijgen de medewerkers van het Sociaal Team meer inzicht in de drempels die het systeem nog kent, en ook in de zaken die in de ogen van de inwoners al prima zijn geregeld. Zo zijn we bezig om het Sociaal Team verder te ontwikkelen en de verbinding met andere gemeentelijke diensten te versterken. Meer integraal werken dus. Een mooie stap vooruit. Het zal u niet ontgaan zijn, Heemskerk is drie Tiny Houses rijker aan de Rijksstraatweg. Dit is een pilot van vijf jaar om ervaring op te doen. Kleine woningen voor een of twee personen die niet afhankelijk zijn van aansluiting op de nutsvoorziening. Zonnepanelen, een regenwaterfilter en ecotoilet zorgen voor het nodige comfort. Er zijn plannen om meer locaties in Heemskerk geschikt te maken voor deze woonvorm, want er is een flinke wachtlijst van gegadigden. Ook deze woningen, al zijn ze niet groot en al zijn het er niet veel, zorgen toch voor verlichting van de druk op de woningmarkt.

Krijn Rijke, wethouder Wonen en Zorg

k.rijke@heemskerk.nl

Shoplifters in het Filmhuis

Scene uit Shoplifters. Foto: Aangeleverd

HEEMSKERK - In het Filmhuis Heemskerk draait de film Shoplifters op zondag 10 maart. Het is een bijzondere film over een vader en zijn zoon.

De vader heet Osamu. Hij en zijn zoon zijn na hun zoveelste winkeldiefstal weer onderweg naar huis. Ze komen buiten in de kou een verloren klein meisje tegen. Ze praten met haar en ontdekken dat zij moederziel alleen is. Als blijkt dat ze van huis is weggelopen, neemt Osamu haar mee naar huis, waar ze al snel wordt opgenomen in het hechte gezin.

Shoplifters is winnaar van de Gouden Palm in Cannes en ook de Japanse inzending voor de Oscars van 2019. De film begint om 20.00 uur in het Filmhuis van Stichting Culturele Cirkel aan de de Vrijburglaan 2 Heemskerk. Reserveren www.decirkelheemskerk.nl.

Veel belangstelling bij schooltuinbijeenkomst

De schooltuinenbijeenkomst in het Koetshuijs van Kasteeltuin Assumburg.

HEEMSKERK - Dinsdag 26 februari j.l. vond de halfjaarlijkse schooltuinenbijeenkomst plaats in het Koetshuijs van Kasteeltuin Assumburg. Het thema was ´kennis delen is kennis vermenigvuldigen´. Er was een grote opkomst van leerkrachten van de deelnemende basisscholen, plant- opa´s, plant- mama's, plantvaders en vrijwilligers van Kasteeltuin Assumburg.

Men sprak over de schooltuinen en maakte plannen voor het komende jaar. Er zal o.a. geëxperimenteerd worden met tarwe en rijst. De blauwe druiven worden binnenkort uit de tuin gehaald en meegenomen naar huis. De schooltuinen met 'Het Groene Hart' doen mee met `Kom in de Kas´ dat 6 en 7 april plaatsvindt. Er zal opnieuw een expositie in het gemeentehuis zijn en er komt een fototentoonstelling in het Koetshuijs.

Rommelmarkt

HEEMSKERK - Op zaterdag 9 maart organiseert Welschap van 10.00 tot 13.00 uur een rommelmarkt in buurtcentrum de Schuilhoek. U kunt uw spullen ook te koop aanbieden. Voor € 5,00 huurt u al een tafel. Als u zelf een kledingrek meeneemt dan wordt dit als tafel gerekend.Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Voor info bellen met de Schuilhoek, tel: 0251- 253054.

Klaverjasdrive

BEVERWIJK - Vrijdag 15 maart wordt weer een klaverjasdrive georganiseerd in Paviljoen Westerhout. Er zijn altijd leuke prijzen en de sfeer is heel gezellig. De koffie en thee staan tegen een kleine vergoeding klaar. Tijd: 13.15-16.00 uur. Kosten € 2,- voor leden en voor niet-leden entree € 3,-. Paviljoen Westerhout is te vinden aan het Westerhoutplein 3 in Beverwijk. Voor meer info kan men contact opnemen via 0251-228624 of per e-mail: pav.westerhout@kpnmail.nl.

Burgerlijke stand gemeente Beverwijk

Geboorten:

Lea Gillich Kenzi Bobbi Koning Benten August Saher Laura Joy van de Kamp Rithesh Mayuran Aiden Groen Arya Kejriwal Jack James Veldt Sem Lowe Roos Oskar de Groot Emma Maria Klaver Daan Siebeling.

Huwelijk / Ger. Partnerschap:

geen.

Overlijden:

Dudink, Nico geb: 1407-1937 ovl op 23-02-2019 SplitMertens, Dina geb: 20-10-1935 ovl: 21-02-2019 Van Suntenmaartensdijk, Peter Jacobus Christianus geb: 2410-1953 ovl 21-02-2019 De ReusSchram, Catharina geb: 10-01-1919 ovl 28-02-2019 Wijbenga, Hein geb: 2105-1960 ovl 20-02-2019 Groen, Nicolaas Petrus geb: 1206-1930 ovl 22-02-2019 PolsBeltzer, Adelheid Anna Maria geb: 08-08-1946 ovl 23-02-2019 Aragones Lopez, Urbano geb: 1503-1936 ovl 23-02-2019 Lameris, Johannes Wubbo geb: 1906-1931 ovl 26-02-2019 De Haan, Johannes geb 2404-1950 ovl 26-02-2019 PerezTimmer , Wilhelmina Maria Gijsbertha geb: 10-04-1946 ovl 26-02-2019 Herbers, Coenraad Johannes geb: 0604-1930 ovl 25-02-2019.

NK voor minioren KZC

Vlnr: Bram Oudendijk, Bram Loots, trainer Paul Martens, Rens Noordover en Emma Rose Buitenkamp. Foto: Aangeleverd

BEVERWIJK Komend weekend staat in het teken van het Nederlands kampioenschap voor minioren in Leiden. Vier zwemmers van KZC uit Beverwijk in de leeftijd tot en met 12 jaar hebben zich weten te plaatsen voor dit kampioenschap. De beste 30 zwemmers van het land nemen het zaterdag en zondag tegen elkaar op, ieder in zijn eigen jaargang en op de afzonderlijk zwemonderdelen.

Rens Noordoven en Emma Rose Buitenkamp willen hun titel van vorig jaar prolongeren. Rens werd kampioen op de 50m en 100m vrijeslag en Emma Rose, vorig seizoen nog zwemmend voor TriVia in Groningen, op de 50m vrijeslag.

Sportgala

Beide zwemmers zijn onlangs gehuldigd tijdens het sportgala in Beverwijk. Rens heeft zich dit jaar ook gekwalificeerd voor de 50m vlinderslag en 100m wisselslag. Emma Rose zwemt naast de 50m sprintafstand ook de 100m vrijeslag, 100m vlinderslag en 100m wisselslag.

Ereprijs

Bram Loots heeft zich op de 200m en 400m vrijeslag respectievelijk als derde en vierde geplaatst en maakt daarbij kans op titel of ereprijs. Bram zwemt daarnaast ook 100m vrijeslag en 100m rugslag. De Heemskerker Bram Oudendijk heeft door zich als derde te plaatsen eveneens podiumkans op de 100m rugslag en zwemt ook de 100m vrijeslag, 100m schoolslag en 100m wisselslag.

'Wij' gevoel

(Foto: )

Wij Nederlanders gaan bij elkaar op de koffie in plaats van op visite, en onze typische Hollandse stroopwafel plaatsen we op de rand van ons dampende bakkie leut. Als wij vervolgens naar een leeg kopje staren en door het praten een droge mond krijgen, is het niet altijd vanzelfsprekend dat het kopje wordt bijgevuld. Misschien zijn wij zoals wordt beweerd krenterig, maar als echte Nederlander kan ik daar prima mee omgaan: Ik zou nog best een bakkie lusten, maar ik vraag er niet om. Ik ben trots op onze cultuur, op onze boerenkool met worst en zuurkool met varkensspek, onze volksmuziek en Hollandse Nieuwe met uitjes die gevangen is in Denemarken. Onze oliebollen op oudejaarsdag, ons draaiorgel van Perlee, onze kroketten en patatje oorlog, ons kloteweer, het rode licht van een stoplicht waar we niet voor stoppen, als iemand in elkaar wordt gebeukt duiken we er met z'n allen bovenop. Onze Mark Rutte, ons enorme scala aan gedoogde verdovende middelen waar menig toerist de wereld voor doorkruist, onze coffeeshops, ons gedoogbeleid op alles wat niet mag. Het zijn 'onze jongens' als het Nederlands elftal speelt: Onze overwinning en bij verlies boren we ze de grond in. Onze molens, onze dierentuinen, onze Koningsdag en ons broodje paling, onze Afsluitdijk, onze Johnny Jordaan en André Hazes, onze drop, ons pikketanissie, onze tulpen uit Amsterdam die niet uit Amsterdam komen. Onze zuinigheid, ons Beverwijks dialect, onze Sinterklaas en onze Zwarte Piet, onze zware shag en de rest van onze clichés. Onze tolerantie, onze intolerantie. Ik ben er trots op, en blij met wat we nog hebben; alles wat ons Nederlanders tot echte Nederlanders maakt. Het wij-gevoel mag ik dagelijks beleven: in de bus, in Beverwijk, in Heemkerk en in Wijk aan Zee, op straat, thuis en waar ik ook kom, voel ik een WIJ!!!

Co Backer, jalbacker741@telfort.nl

De voetbalschoenen van George Best. (replica's) Foto: Aangeleverd

BEVERWIJK - Met 'je verzameling in Museum Kennemerland' is het in maart de voetbalverzameling van Hans Slingerling. Slingerling is in 1968 als 12-jarige begonnen met het verzamelen van voetbalspullen omdat zijn vader hem toen lid maakte van Voetbal International. Een, toen nog, papieren krant met zwart/wit foto's over voetbal dat 1 keer in de week uitkwam.

''Tevens maakte mijn vader me in datzelfde jaar lid van de fanclub van Manchester United in Engeland. Hierdoor kon ik allerlei voetbalspullen als boeken over de Europa Cup, clubspeldjes, clubmagazines, vaantjes, plaatjes van Panini, foto's van spelers, etc. kopen van mijn zakgeld en kreeg het van mijn ouders voor mijn verjaardag, schoolrapport e.d.''

Voetbalspullen

''In de loop der jaren ben ik van allerlei voetbalclubs allerlei voetbalspullen gaan verzamelen. Sinds 2014 organiseer ik twee keer per jaar een voetbalverzamelaarsbeurs bij SC Telstar in Velsen-Zuid'', aldus Slingerling.

George Best

Hij vervolgt: ''Mijn favoriete stukken zijn een paar voetbalschoenen van George Best (wel replica's) die mijn ouders voor me meenamen in 1969 na een vakantie in Engeland. Hij speelde bij Manchester United, bij de Busby Babies. De schoenen zijn wit, zwart en roodbruin van kleur, de veters zitten aan de zijkant en de schoenen hebben een platte bovenkant. Omdat er een handtekening van George Best op de bovenkant stond wilde ik er in eerste instantie niet op voetballen.''

Zelfvertrouwen

''Uiteindelijk ben ik dat toch maar als 13-jarige bij Vitesse '22 in Castricum gaan doen want ze zaten heerlijk en gaven me extra zelfvertrouwen om 'vol' uit te kunnen halen met mijn wreef. Ik heb er vol trots ongeveer 2 jaar op gevoetbald. Toen ik als 15-jarige naar Ajax ging kreeg ik daar nieuwe Adidas schoenen en heb mijn G. Best schoenen als verzamelobject zuinig bewaard tot op de dag van vandaag.''

Het museum is te bezoeken op zondag, zaterdag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur aan de Noorderwijkweg 1A in Beverwijk.

Lentefair bij de SIG

BEVERWIJK - Het wijkgerichte team van de SIG in Beverwijk (organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking) houdt vrijdag 15 maart een grote lentefair in de garage van de SIG aan de Hendrik Mandeweg in Beverwijk-centrum. Er worden bijzondere artikelen verkocht, die zijn gemaakt door cliënten van de dagbesteding van de SIG. Denk aan kaarsen, keramiek, glas in lood, textiel en koekjes. Ook Buurtwinkel de Schans en Dagcentrum Wisselwerk, beide aan de Schans, doen mee. De opbrengst van deze dag is bestemd voor de stichting Kinderen van de Voedselbank, het jubileumdoel van de SIG die dit jaar 50 jaar bestaat.
Op en rond de lentefair worden allerlei leuke activiteiten – ook voor kinderen – georganiseerd, zoals een tombola met bijzondere prijzen. Bezoekers kunnen in Buurtwinkel de Schans even gezellig zitten en wat drinken (met lekkers van de Bakkerij van de SIG). Dagcentrum Wisselwerk geeft rondleidingen en demonstraties. De lentefair is vrijdag 15 maart van 10.00 tot 14.00 uur.

Alone@home op 9 maart in het Kennemer Theater. Fotografie Arjaan Hamel

BEVERWIJK - Een heerlijke, hilarische komedie met aanstekelijke muziek, spannende stunts, slapstick én een vette knipoog naar de bijna gelijknamige filmklassieker uit 1990. We hebben het over Alone@home, die te zien is op 9 maart in het Kennemer Theater in Beverwijk. Het publiek staat een avond vol avontuur, slapstick en live muziek met huiveringwekkende stunts te wachten.

In Alone@home bedenken twee kinderen die alleen thuis zijn slimme trucs om de boeven die het op hun huis voorzien hebben, buiten de deur te houden. Of het de twee jonge helden lukt de stuntelige criminelen te slim af te zijn met valstrikken en boobystraps komt het publiek tijdens deze verrukkelijke familievoorstelling te weten.

Geluidsdecor

Muzikant Eddie B. Wahr schept op het toneel met huis-, tuin- en keukengerei een fantastisch geluidsdecor. Alone@home, met een knipoog naar de alom bekende film, is een verhaal over vriendschap, kwetsbaarheid en vindingrijkheid.

Kaarten à € 20,50 voor zaterdag 9 maart om 19.30 uur zijn te reserveren via www.kennemertheater.nl of via de theaterkassa (0251) 221453.

Verandering is iedere zaterdag open

BEVERWIJK - Iedere zaterdag is het gebouw van Evangelische Gemeente De Verandering aan de Diezestraat 18 in Beverwijk geopend. Vrijblijvend is er koffie met wat lekkers. Vrijwilligers en vertegenwoordigers van deze kerkgemeenschap staan de bezoekers bij.

Deze inloop is ontstaan in het kader van zoeken naar verbondenheid. Er is tijd voor gezelligheid, voor een dieper gesprek of gewoon om eens kennis te maken. Veel is dus mogelijk. Iedereen is welkom, of je jong of oud bent, man of vrouw. Elke zaterdagmiddag kan men terecht van 14.30-16.30 uur.

Op maandagochtend is er speciaal een ontmoeting voor mannen (9.30-11.30 uur). Arjen Verboom, voorganger, zal er zijn. Voor vragen? Mail dan naar: beheer@egdeverandering.nl.

Concert als afsluiting

In Nivonhuis 'De Banjaert' is er een Zangdriedaagse Wereldmuziek. Foto: Aangeleverd

BEVERWIJK - Van 5 t/m 7 maart wordt in Nivonhuis 'De Banjaert' Wijk aan Zee een Zangdriedaagse Wereldmuziek gehouden.
Ruim 20 deelnemers vormen samen het projectkoor. Het team van Kantado Festivalo staat garant voor een aantal feestelijke zangdagen waarin ook hard gewerkt zal worden. Op het programma staan liederen uit de Balkanlanden; met spannende samenklanken en onregelmatige maatsoorten; Ladino; uit de Spaans Joodse traditie; een Afrikaans lied, en zelfs bijna klassiek aandoende liederen uit de Engelse traditie. Het concert wordt afgesloten met een aantal spetterende Roma liederen. Het slotconcert in de 'De Banjaert' is om 16.00 uur. Toegang gratis.

Gratis tennislessen

BEVERWIJK - LTC DEM organiseert voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar voor de start van het nieuwe tennisseizoen gratis proeflessen. Het gaat om twee proeflessen van 60 minuten die worden verzorgd door de leraren van de tennisschool Jeroen Hoevenberg. De proeflessen zijn op dinsdag 12 en 19 maart: 16.00 - 17.00 uur (4 t/m 6 jaar) en 17.00 - 18.00 uur (7 t/m 12 jaar). Ook 14 en 21 maart: 16.00 - 17.00 uur (4 t/m 6 jaar) en 17.00 - 18.00 uur (7 t/m 12 jaar). Voor aanmelding en info over de lessen mailen naar demtraining@hotmail.nl.

Beverwijker Duco Krijvenaar judokampioen

Duco Krijvenaar Nederlands kampioen judo min 21 min 100 kg. Foto: Marco Krachten

BEVERWIJK - De 19-jarige Beverwijkse judoka Duco Krijvenaar is afgelopen zaterdag voor de 2e keer in zijn carrière Nederlands kampioen judo geworden. Het Topsportcentrum in Almere was dit jaar 'gastheer' voor de nationale kampioenschappen voor judoka's onder de 21 jaar. Krijvenaar, lid van het Haarlemse Topjudo Kenamju en uitkomend in gewichtsklasse min 100 kg, had in aanloop naar dit kampioenschap een gedegen voorbereiding gehad.

Afgelopen januari had Krijvenaar zich reeds laten gelden door het Internationale toernooi Espoir Dutch Open te winnen maar dat was in zijn ogen slechts een goede voorbereiding voor de nationale kampioenschappen. Krijvenaar trof in de loting als eerste Patrick Pannekoek van Bliemer Arashi Sport. Deze wedstrijd was een herhaling van een van de voorrondes van het Espoir toernooi en ook deze keer was Krijvenaar oppermachtig. Na eerst een half punt te hebben gescoord met een Ure Naga liet Krijvenaar kort daarna zijn tegenstander aftikken door een fikse armklem.


Tegenstander Thomas Montfoort was in de halve finale de grote onbekende voor Krijvenaar, immers beide judoka's hadden nog nooit eerder tegen elkaar gejudood. Na een aftastend begin van deze halve finale was het Krijvenaar die de overhand kreeg en met een stevige pakking de wedstrijd steeds meer kon domineren. Na verscheidende aanvallen die gepareerd werden door zijn opponent kon Krijvenaar een tegenaanval overnemen en dwong zijn tegenstander daarmee volop de rug hetgeen hem de winst opleverde.


De finale was bereikt, echter de tegenstander was nog niet bekend. Clubgenoot Jim Smit moest het opnemen tegen Kylian Bulthuis van Judo Topsport Noord -Oost. Helaas kon Smit het niet bolwerken tegen Bulthuis en zo kreeg dit kampioenschap zijn verwachtte finale Krijvenaar vs Bulthuis. Waar tegenstander uit de halve finale Montfoort nog een onbekende was, zo bekend zijn Krijvenaar en Bulthuis met elkaar. Vanaf hun jongste jeugd komen de judoka's elkaar geregeld tegen en de wedstrijden waren altijd spannend tot de laatste seconde. Zo ook deze finale om het NK min 21 klasse min 100 kg.


In een gelijkopgaande strijd gingen beide judoka's afwachtend van start, hetgeen beiden een straf opleverde. Na de waarschuwing van de scheidsrechter trok Krijvenaar steeds meer het initiatief naar zich toe en moest Bulthuis zwaar verdedigen.


Krijvenaar wist dat hij geen fouten mocht maken want Bulthuis is een meester in overnames. Krijvenaar, geconcentreerd judoënd, liet het tempo iets zakken zodat tegenstander Bulthuis meer het initiatief zou nemen.
Deze tactiek van Krijvenaar pakte bijzonder goed uit. Bulthuis werd uitgelokt om in te zetten hetgeen hij ook gretig deed. Krijvenaar kon over nemen en met een schitterende O-Uchi Gari vloerde hij zijn tegenstander, die vol op zijn rug op de Tatami (judomat) viel.


Waar iedereen dacht aan een volledig punt (ippon) voor Krijvenaar gaf de scheidsrechter echter een wazari (half punt) aan. Krijvenaar reageerde direct in een reflex en nam Bulthuis alsnog in de houdgreep, echter de jury nam de beslissing van de scheidsrechter over en veranderde deze in een Ippon. En zo kon Krijvenaar, na ook al Nederlands kampioen te zijn geweest in 2016, nu opnieuw de fel begeerde titel op zijn palmares schrijven.

Symphonic Rock Night in Kennemer

BEVERWIJK - De veelgeprezen theatershow Symphonic Rock Night komt op zaterdag 30 maart naar het Kennemer Theater in Beverwijk. De 2,5 uur durende voorstelling was in 2018 één van de toonaangevende muziekshows. Het adembenemende theaterconcert is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen een groot aantal topmuzikanten uit het symfonische rock- en prog-genre.

Met als ondertitel 'A complete evening', zorgt een 9-koppige band voor waarheidsgetrouwe vertolkingen van meesterwerken uit de symfonische rock als 'Shine on you crazy diamond', 'The Cinema Show' en 'Fools Ouverture'. "Dit spektakel is ooit in 2016 ontstaan als eenmalige gebeurtenis, maar inmiddels in kwaliteit doorgegroeid tot een 2,5 uur durende theatershow", zegt drummer Tim de Jong. "We hebben lang toegewerkt naar dit live-concert, met een schitterende licht- en videoshow."

Met een professioneel gezelschap van instrumentalisten, zangers en zangeressen brengen zij legendarische rocksongs van bands als Yes, Pink, Floyd, Genesis, Camel, Alquin, Solution, Supertramp, Rush en Gino Vannelli naar het theater.

De muzikale voorstelling 'Symphonic Rock Night' staat zaterdag 30 maart om 20.15 uur in het Kennemer Theater in Beverwijk. Kaarten voor de voorstelling zijn te koop via www.symphonicrocknight.nl en www.kennemertheater.nl.

Braderie op cultuurmarkt Heemskerk

HEEMSKERK - Na twee eerdere succesvolle edities vindt op zaterdag 18 mei de derde Cultuurmarkt in Heemskerk plaats. Buiten dat deze markt vol staat met kunst en cultuur kunnen ook de amateurkunsten zich profileren. Ook voor deze editie is er wederom voor gekozen om een braderie met bijzondere producten en diensten, boekenmarkt en kunstmarkt te organiseren. Tevens is er ruimte vrijgemaakt voor goede doelen en NON profit organisaties. Elk onderdeel van de markt heeft zijn eigen locatie in het centrum en met meer dan 100 kramen zal er voor ieder wat wils zijn. In het gehele centrum vinden optredens plaats van dansgroepen, muziekgroepen, koren, orkesten, straattheater en bandjes.Wilt u meer informatie of deelnemen, neem dan contact op met Silvia Diemeer, dit kan via de e-mail: viasilevenementen@gmail.com.

Autobedrijf Iglesias verder als Autobedrijf Fatels & Van Beek

Ted van Beek samen met Hans Fatels. (Foto: Merel de Vries)

HEEMSKERK - Autobedrijf Iglesias gaat verder onder de naam Fatels & Van Beek. "Twee en half jaar geleden maakten we een doorstart van Autobedrijf Iglesias, al 25 jaar een begrip aan de Rijksstraatweg in Heemskerk. Nu is het tijd voor een nieuwe stap. Onze eigen naam op de gevel," zegt Ted van Beek, die samen met Hans Fatels mede-eigenaar is.

Al 25 jaar begrip aan Rijksstraatweg in Heemskerk

In 2016 maakten Hans Fatels en Ted van Beek de doorstart van Autobedrijf Iglesias. In die tijd is er veel gebeurd. Eerst de verhuizing naar het oorspronkelijke pand, daarna de renovatie van de showroom. De werkplaats kreeg een flinke opknapbeurt en er zijn twee monteurs aangenomen. Doordat Hans (al 19 jaar werkzaam voor Autobedrijf Iglesias) en Ted (al 17 jaar betrokken bij Autobedrijf Iglesias) vertrouwde gezichten zijn in het bedrijf, wisten vaste klanten hun weg snel weer te vinden. Maar ook veel nieuwe klanten vonden hun weg naar het pand aan Rijksstraatweg 23A.

Nieuwe stap

Nu is het tijd voor een nieuwe stap. Vanaf dit jaar gaan ze verder onder de naam Fatels & Van Beek. "Deze naam pronkt al een paar weken op de gevel, vanaf nu is dit in al onze uitingen te zien. Uiteraard blijft in ons logo Iglesias vermeld, daar waar het allemaal mee begon," merkt Hans Fatels trots op. Bij een verse naam en uitstraling, hoort ook een nieuwe website. Een overzichtelijke site, ontwikkeld door SWAT en de foto's van Merels Fotografie: www.fatelsvanbeek.nl,

Twee heren

Voor de rest verandert er niets en blijven de twee heren doen waar ze goed in zijn: Onderhoud en reparatie voor alle merken personen- en lichte bedrijfswagens, onderhoud van airco's, het flushen van automaatbakken, banden, ruitreparatie, schadeherstel en de verkoop van nette (jonge) occasions.

Eerlijke prijs

Dat alles voor een eerlijke prijs. En doordat ze jaren servicepunt van Chevrolet zijn geweest, is dat nog steeds hun specialisatie.

Autobedrijf Fatels & Van Beek is maandag t/m zaterdag geopend. www.fatelsvanbeek.nl telefoon: 0251-241664.

'De hulp heb ik hier gevonden!'

Eigenaresse Annet (links) met het echtpaar Grapendaal. (Foto: STUDIOPIJLMAN)

VELSERBROEK - Annet van de Afslankstudio kan het nog steeds niet geloven… Vorige week donderdag kreeg ze een telefoontje van internist T. de Nijs van het Rode Kruis Ziekenhuis. Hij complimenteerde Annet met haar werk. 'Daar kan geen pilletje tegenop', aldus de internist.

Erkenning door internist voor Afslankstudio Velserbroek

Op een woensdagmiddag in oktober kwamen Gerda en Arnold Grapendaal uit Beverwijk de afslankstudio binnen, voor een vrijblijvend intakegesprek. Gerda liep al jaren bij een diëtiste en in het ziekenhuis bij de internist, zij moest nu 4 keer per dag insuline gaan spuiten vanwege haar suikerziekte. En nu wilde ze hulp gaan zoeken bij het afvallen en om te voorkomen dat zij de rest van haar leven insuline moest gaan gebruiken.

Krant

Ze zag de advertentie van Afslankstudio Velserbroek in de krant en besloot samen met haar man ervoor te gaan. Na het intakegesprek zijn zij gelijk begonnen, een kuur op de Cryolipolyse, de presso en de BIO HCG. Binnen vier weken waren alle waardes naar beneden en hoefde zij niet meer vier keer per dag te prikken. Gerda is 24 kilo en haar man Arnold 25 kilo lichter binnen 5 maanden. ''We hebben een heel nieuwe levenswijze en genieten elke dag'', vertelt Gerda.

Zelfverzekerder

''We zijn zelfverzekerder en voelen ons goed. Het leven is een feestje, we gaan af en toe gewoon uit eten en zijn ons veel bewuster van wat we eten. Ik had lievelingsvesten in maat 52, het kostte moeite om daar afstand van te doen maar ik ben er trots op dat ik nu maat 40 pas. We zijn blij dat we de stap genomen hebben om hulp te zoeken en die hulp hebben we hier gevonden.'' Toen de internist van Gerda het verhaal horde besloot hij naar de Afslankstudio te bellen om hen te complimenteren.

Overgewicht

Annet is nog steeds onder de indruk. ''We vinden het fantastisch om mensen te helpen in hun strijd tegen overgewicht, vooral buikvet is gevaarlijk voor ons lichaam, daardoor ontstaan allerlei ziektes en dan zo'n erkenning, daar ben ik trots op'', aldus Annet. Wilt u ook hulp om van uw overgewicht af te komen u bent van harte welkom voor een vrijblijvend intakegesprek!

Afslankstudio Velserbroek, Klompenmakerstraat 7 in Velserbroek. Tel. 023-5490556.

Afscheid voor de dood

Bram Bakker (Foto: )

REGIO - We vergeten het vaak, maar niet ieder ingewikkeld psychologisch proces is ook direct een aandoening. Er gebeuren in ieder mensenleven dingen die ons voor grote uitdagingen stellen: een partner loopt weg, een dierbare overlijdt, je wordt ontslagen, enz. De meeste mensen slaan zich hier dapper doorheen, niet zelden met steun van hun dierbaren. Pas als ze in hun functioneren serieus worden gehinderd komen eventueel professionals in beeld, maar veel vaker niet dan wel.

Een onderwerp dat bijna iedereen vroeg of laat ontmoet is het geleidelijk afscheid moeten nemen van een dierbare, die weliswaar nog niet is overleden, maar die al wel voorgoed niet meer de gezonde man of vrouw is die we ooit zo waardeerden. Het meest herkenbare, en wellicht ook meest voorkomende zijn de dementerende ouders. Die van inspirerende mensen die mee vorm hielpen geven aan jouw leven geleidelijk veranderen in hulpbehoevende patiënten, die vooral zorg behoeven. Die je met liefde geeft natuurlijk, maar wat doet het met jou, zo'n transformatie? Hoe is het om geconfronteerd te worden met verval? We hebben het er niet zo vaak over, ook omdat het zo'n lastig gesprek is. We willen (en moeten) het niet uit de weg gaan, want 'delen is helen' tenslotte. De bijeenkomst van Levenslust, zondag 17 maart bij Villa Westend, biedt je de gelegenheid. Ook om zelf iets te zeggen.…Meer info: www.levenslust.online. Initiatiefnemers: Bram Bakker (psychiater, publicist, professionele dwarsligger vanuit passie voor de kwetsbare mens); Patty Duijn (begeleider bij leven en afscheid rouwdeskundige, columnist en positief).

Patty Duijn (Foto: )

De formatie Dockside uit Heemskerk. Foto: Aangeleverd

HEEMSKERK/CASTRICUM - Op 17 maart vieren de Ieren wereldwijd Saint Patricksday en het begint ook in De Oude Keuken in Castricum een traditie te worden. Op de avond tevoren maken we er een feestje van met de Heemskerkse band Dockside. Het concert begint om 20.30 en voor de liefhebbers wordt er vooraf een traditionele Ierse stoofpot met Guinness geserveerd.

De band Dockside is opgericht in 1994. Met contrabas, gitaren, accordeon, viool en meerstemmige vocalen trekt de band al vele jaren veel luisteraars in de IJmond en ver daarbuiten. Hun repertoire zit vol weemoed en verlangen, passie en levenslust. De basis ligt in Ierse muziek die bruist als een goed glas Guinness.

De koks van De Oude Keuken hebben op deze zaterdag een traditionele Ierse stoofpot met Guinness gekozen als dagspecial. Ter gelegenheid van St. Patricksday zijn er twee arrangementen: entree voor concert of het St. Patricksday-arrangement, een combinatie van dagspecial en entree.

Het diner is om 18.30 uur. Het concert is om 20.30 uur. Reserveren, via www.deoudekeuken.net.

Mijnen kampioen bij Filmclub

Ger Mijnen is Clubkampioen 2019. (Foto: Picasa)

BEVERWIJK - Met zijn documentaire 'de Waterwolf' werd Ger Mijnen Clubkampioen 2019 bij Filmclub IJmond. De jury waardeerde zijn film met het meeste aantal punten en zo won Ger de felbegeerde bokaal. De film gaat over de drooglegging van de Haarlemmermeer. Door veel research te doen heeft hij zijn film prima opgebouwd. Met het verwerkte historische materiaal en een goed verstaanbare voice over is de productie een mooi succes geworden. De jury noemde de film interessant en leerzaam. Na elke zuigerslag van het gemaal kwam er een ander aspect aan de orde van de drooglegging. Tevens roemde de jury de goede muziekkeuze als ondersteuning van de film.

Diploma's

HEEMSKERK - In de februari hebben kinderen in De Waterakkers in Heemskerk met succes afgezwommen voor hun zwemdiploma. Dat zijn de volgende zwemmertjes:

A diploma: Ayan Abdi Wahab, Elise Acer, Rima Alissa, Janda Amar, Jandar Amar, Isa Appelman, Bente Bos, Dante van Buuren, Yabian Aroha Merehi Duarte Baptista, Sirac Er, Marit van Essen, Eva Fatels, Isabella Hulshof, Valentina Koops, Tanem Korkmaz, Brandon Moes, Jowi van der Plas, Chiara Verduin, Elise van Weeren

B diploma: Lucy Beentjes. Dez Bostdorp, Ayaz Caglar, Els Davidson, Shane Doesburg, Sophie Meijers, Noa Schotvanger, Fabian Xander Xavi Serrato Pauw, Saar van Straten, Elise van Veelen, Cas Zaadnoordijk, Jaimy van der Eng, Elise van Ruijven, Milan Timmer, Nino Uitdewilligen, Alyssa van Wanrooij,

C diploma: Sep Wijffelman, Emma van der Linde, Teun Veldt.

Heemskerkse audicien wint juryprijs

Sebastiaan van der Werf HoorCare, Foto: Aangeleverd

REGIO - Audicien Sebastiaan van der Werf van HoorCare heeft de oorkonde voor de juryprijs ontvangen voor de jaarlijkse Hoorspecialist van het jaar 2018. ,,Audicien Sebastiaan van der Werf heeft de juryprijs gewonnen van de Audioloog van het jaar 2018, dankzij het hoge niveau van professionaliteit, zorg en toewijding aan cliënten'', aldus de vakjury.

De landelijke winnaar is Wilgis Schoffelmeijer, de juryprijs ging naar de Heemskerkse audicien. De wedstrijd Audioloog van het Jaar van Rayovac - vindt plaats in samenwerking met Audio Infos, EHIMA en EFHOH - vraagt patiënten om een hoorzorgprofessional te nomineren die verder is gegaan dan alleen zijn plicht te hebben vervuld en die een uitstekende zorg heeft verstrekt aan patiënten en hun familie. Audicien Arthur van Els van Hoorcare: ''We zijn trots op Sebastiaan als deskundig specialist in hoorzorg en als gewaardeerde enthousiaste collega.'' HoorCare in Castricum in winkelcentrum Geesterduin, in Heemskerk aan Van Coevenhovenstraat 4 en Santpoort-Noord aan Hagelingerweg 45.

Daklozen en dominees spelen het 'dak er af'

De band Roofless. (Foto: Aangeleverd)

BEVERWIJK - Het Leger des Heils heeft op zondag 10 maart een bijzondere dienst met de band Roofless. Deze dienst wordt gehouden aan de Geysendorfferlaan 4 in Beverwijk en begint om 10.00 uur.

Hou je van een beetje stevige muziek door een bijzondere band en ben je maatschappelijk een beetje begaan,,,,,? Dan moet je komen. De band Roofless is een rock & blues band van het Leger des Heils uit Amsterdam, bestaande uit mensen die werken bij het Leger des Heils en mensen die om welke reden dan ook een eigen huis en haard hebben moeten missen.

Plek voor iedereen

De band verzorgt de samenkomst die zoals elke zondag om 10.00 uur begint. Roofless zegt zelf: "Wij willen graag aan de mensen laten horen en laten zien hoe wij geloven dat er een plek voor iedereen is."

Het Leger des Heils Kennemerland is gevestigd in de Pilotenbuurt die de laatste tijd negatief in het nieuws komt vanwege de jeugdbende. Maar door middel van deze bijzondere band wil het Leger des Heils laten zien dat het ook anders kan en er op deze manier samen iets moois van maken. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

Info over Roofless: https://www.strijdkreet.nl/artikel/roofless-band-met-daklozen-en-dominees. Voor meer info: 0251-233447 of via www.legerdesheils.nl/korpskennemerland.

ReumaNederland zoekt collectanten

BEVERWIJK - In de week van 18 tot en met 23 maart is weer de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland (voorheen het Reumafonds). Ook dit jaar zetten duizenden vrijwilligers zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma.

''We zoeken nog vrijwilligers in Beverwijk. Kunnen we ook op uw steun rekenen? Door te collecteren of de collecte bij u in de buurt te organiseren helpt u mee om geld voor reumaonderzoek op te halen. Want alle kleine beetjes helpen!'', aldus ReumaNederland.

Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben reuma, waarbij artrose het meest voorkomt. Daarmee is reuma helaas de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Reuma beperkt je - thuis, op school, op het werk. Door ernstige pijn en vermoeidheid, beschadigde spieren en gewrichten die moeilijk bewegen.

Opgeven via reumanederland.nl/werving-vrijwilligers. Mail sturen kan ook: vrijwilligers@Reumanederland.nl.

Verkiezing Stadsfotograaf Beverwijk

Een foto van de kortebaandraverij van stadsfotograaf Bert Giebels in 2011-2012. Foto: Bert Giebels

BEVERWIJK - Nog ruim een maand te gaan. Dan wordt de nieuwe Stadsfotograaf van Beverwijk gekozen. Tot en met 11 april kun je je foto's inleveren om mee te doen aan de jaarlijkse wedstrijd van ISOO en de stichting Kunst & Cultuur Beverwijk.

Wat je precies fotografeert staat je vrij, met één restrictie: Beverwijk moet in een van de aangeleverde foto's een rol spelen.

De winnaar is één jaar lang Stadsfotograaf van Beverwijk en krijgt in totaal zes opdrachten van een professioneel begeleidingsteam.

Je hoeft niet per se een flitsende camera te hanteren om een gooi te doen naar de titel Stadsfotograaf. Een mobiel volstaat. Dus waag de sprong en doe mee aan de verkiezing van de twaalfde Stadsfotograaf van Beverwijk.

Aandacht

Je krijgt aldus een podium voor je werk, want de ingezonden foto's worden regelmatig in diverse kranten gepubliceerd. Maar ook op social media, via radio en diverse sites. Behalve de eer en aandacht ontvang je ook een bescheiden vergoeding.

De organisatie roept met name ook jongeren om mee te doen. Young Art Festival geeft twee perskaarten cadeau aan de jongere winnaar. De winnaar gaat deze zomer onder deskundige begeleiding twee dagen fotograferen op YA.

BAckstage

Het hele festivalterrein plus backstage behoort tot jouw werkgebied! Jouw fotoverslag is onderdeel van de Young Art expositie die later wordt georganiseerd bij het fotografiecentrum ISOO.

Stuur vijf foto's voor 11 april naar StadsfotograafBeverwijk@hotmail.com Meer weten? Zie Stadsfotograaf op Facebook.

Goud, zilver en brons voor TOSS

De turnsters van TOSS Heemskerk vallen in de prijzen. (Foto: Aangeleverd)

HEEMSKERK - Afgelopen zaterdag turnden de N3 en de 3e divisie turnsters van TOSS Heemskerk hun tweede competitiewedstrijd. Instappers Fleur Horstman en Esmée Smit turnden beide een stabiele wedstrijd en werden 9e en 5e. Bij de Pupillen 2 draaide Giulia Muller een mooie oefening op rek, zij eindigde als 11e. Aimee Wilhelm eindigde in dit klassement als 14e. Isabelle Doesburg turnde een goede wedstrijd en kreeg het brons omgehangen! Jeugd 2 turnster Mihray Seley heeft ondanks haar blessure een hele goede wedstrijd gedraaid. Met het hoogste cijfer op brug kreeg zij uiteindelijk een zilveren medaille. Bij de Junioren turnde Jade Lenarduzzi een goede wedstrijd, helaas door landingsfout bij sprong greep ze net naast de medailles en werd 5e. Jada Maij eindigde op de 6e plaats. Bij de senioren is het goud en zilver behaald door Marijn Snijders en Eva Tuijn. Marijn heeft een stabiele goede wedstrijd gedraaid, met maar liefst 1.7 voorsprong op nummer 2 mocht zij het hoogste plekje op het podium betreden. Het zilver werd uitgereikt aan Eva Tuijn, die met haar prachtige vloeroefening het hoogte cijfer op vloer behaalde.

Ronde van JCI

IJMOND - De Ronde van JCI! Dé dag voor recreatieve fietsers en wielrenfanaten.Op zondag 26 mei bieden JCI de Waag en JCI Ijmond de mogelijkheid om, net als bij de Alpe d'Huzes die een week later plaatsvindt, te fietsen voor het goede doel. Kijk voor meer informatie op www.rondevanjci.nl en de Facebookpagina voor al het laatste nieuws.

Blinde Bijlo hoort alles

Vincent Bijlo. (Foto: Marcel Koeleman)

BEVERWIJK - Dat de blinde cabaretier Vincent Bijlo nu ook zijn gehoor dreigt te verliezen vindt hij een 'stom genetisch foutje', maar geen enkele reden om in de slachtofferrol te schieten. "Waarom zou ik nu opgeven? Het is toch pas net begonnen?", aldus Bijlo. Het tekent zijn enorme veerkracht. Bijlo (cabaretier, columnist en Feyenoord-aanhanger) is sinds zijn geboorte blind. "Mijn beelden zijn geluiden'', zegt hij zelf. Nu zijn gehoor verslechtert, neemt zijn wereld nieuwe vormen aan. In zijn voorstelling 'Ik hoor alles' is prachtig te zien hoe Bijlo strijdbaar en vol humor omgaat met zijn nieuwe 'lot'.

Nooit is het in Nederland stil. Bladblazers, straatracers, traumahelikopters, 50-plussers op motorfietsen, straaljagers (van de Russen en de NAVO), goedkope burgerluchtvaart, snelwegen. Je zou er gestoord van worden. Bijlo niet. Hij houdt van herrie. Doordat ik lawaai hoor, zegt hij, weet ik wat stilte is. Alles bestaat bij de gratie van contrast. Het is alleen zaak tussen de herrie door te luisteren, dan hoor je pas wat er echt toe doet.

In 'Ik hoor alles' scheidt Bijlo het lawaai van het koren. Hij velt hooroordelen. Hij luistert onbevoordeeld naar het geschreeuw dat met de haren harder lijkt te worden. Steeds meer mensen gunnen elkaar het licht in ogen niet, ze stellen hun eigen absolute gelijk tegenover dat van de ander. "Dat moet nou maar eens afgelopen zijn, want er is meer één die gelijk heeft en dat ben ik. Ja dat is gewoon zo."

Dat kan Bijlo nou wel zeggen maar dat is aan het publiek om dat te bepalen. Kaarten vanaf € 16,50 voor zaterdag 9 maart om 20.30 uur zijn te reserveren via www.kennemertheater.nl of via de theaterkassa (0251) 221453.

Eetbare Wilde Planten

In de natuur groeit in ieder seizoen precies wat een mensenlijf nodig.... Foto: Aangeleverd

BEVERWIJK - "In de natuur groeit in ieder seizoen precies wat een mensenlijf nodig heeft", zegt Frans Hoogeland uit de Beverwijkse Arendsweg. ''Als je met mate wilde planten eet ondersteunt dat een goede gezondheid. En dit wil ik delen met andere mensen. Daarom geef ik workshops in het voorjaar, de zomer en in de herfst. Elk met een eigen accent.''

Het is fantastisch om te zien wat er allemaal groeit en bloeit. Maar pas op, als je eenmaal oogstogen hebt gekregen kijk je ze als het ware de grond uit! Wilde planten zijn de BESTE leveranciers van vitaminen en mineralen oftewel de ontbrekende schakel in de voeding. ''Hier geef ik volledige uitleg over tijdens de workshops. We gaan de natuur in zodat ik kan aanwijzen waar wat groeit. Daarna lunchen we samen'', aldus Frans.

Wil je meer info: kijk op YouTube/ RTV IJmond/ Eetbare wilde planten in de natuur. Dagworkshop data 2019: zat. 23 maart, 6 april, 13 april, 4 mei, 18 mei,1 juni,15 juni, 7 september en 21 september. Aanmelden kan via: franshoogeland@casema.nl of 0251-210981.

65-jaar getrouwd echtpaar Sauer-Mensing

BEVERWIJK – Op vrijdag 08 maart bezoekt burgemeester Smit van Beverwijk het echtpaar Sauer-Mensing. Het echtpaar viert op die dag hun 65-jarig huwelijk. De heer Eduard Sauer is op 11 december 1928 geboren in de gemeente Velsen en mevrouw Janny Sauer op 06 september 1929 in Wijk aan Zee en Duin. Het echtpaar is op 09 maart 1954 in de gemeente Beverwijk in het huwelijk getreden.

Rode Kruis IJmond adviseert over veiligheid thuis

Foto: Aangeleverd

BEVERWIJK - Weet u dat er jaarlijks meer slachtoffers vallen door ongelukken in en om het huis dan in het verkeer? Veel mensen realiseren zich niet dat hele gewone dingen in huis zoals bijzettafeltjes of losliggende vloerkleden oorzaak kunnen zijn voor onherstelbaar letsel. Het project 'Rode Kruis aan huis' helpt dit voorkomen.

Daarom geven goed opgeleide Rode Kruis-vrijwilligers graag voorlichting over veiligheid in en om het huis. Dit gebeurt door het afleggen van huisbezoeken waarbij een vragenlijst (veiligheidscheck) wordt langsgelopen. Deze huisbezoeken zijn gratis. Soms gaat het over simpele tips en aanpassingen waarvan u zich misschien niet bewust bent

Wat komt er aan bod tijdens de veiligheidscheck? Het gaat over de risico's van vallen (denk aan kleedjes en kabels), brand (denk aan rookmelders) en inbraak (denk aan goede sloten), babbeltrucs en internetmisbruik. Op basis van de check wordt een (vrijblijvend) advies gemaakt om veilig te kunnen wonen. De vrijwilliger van Rode Kruis bespreekt daarna hoe de aandachtspunten uit het advies kunnen worden opgepakt. In een tweede gesprek wordt nagegaan of het gelukt is de oplossingen te realiseren en of er verdere ondersteuning nodig is.

Kent u iemand of wilt u zelf wel wat tips en adviezen over veiligheid in en om het huis? Dan kunt u contact opnemen met het Rode Kruis IJmond, Erik Hartendorf, ehartendorf@rodekruis.nl. Zie ook: www.rodekruisijmond.nl.

Scooters bij Rutte2wielers

Foto: Aangeleverd

HEEMSKERK Het is druk deze woensdagochtend in de winkel en werkplaats van Rutte2wielers aan het Gildenplein 12. Paul Rutte geeft de koper van een nieuwe scooter instructies pal voor de zaak. "De klant is geen nummer. Een goed contact met de klant is heel belangrijk. Daar hechten al onze medewerkers aan", is de filosofie van Paul.

Drie bruggen voor zowel de 50 cc scooters als motorscooters zijn continu in gebruik voor onderhoud en schadeherstel. "Als mensen schade hebben, dan kunnen we alles regelen. Dus niet enkel het repareren van de schade, maar ook de zaken regelen via de verzekering."

Rutte2wielers heeft klanten uit de hele IJmond en ook een haal en breng service.
Wel wijst Paul er op dat de scooterrijders wel even op tijd melden wanneer de scooter een servicebeurt nodig heeft. "Dan kunnen we dat snel inplannen, meestal binnen een week. Maar wie plotseling met bijvoorbeeld een lekke band te maken krijgt, helpen we direct." De drie vaste medewerkers zijn allemaal vakkrachten met een vakopleiding scootertechniek.

Rutte2wielers verkoopt alle topmerken scooters, van Sym tot en met Vespa. Ook voor motorscooters kunnen de liefhebbers terecht aan het Gildenplein. "De meeste modellen hebben we gewoon in voorraad en als dat niet het geval is dan hebben we de scooter binnen drie dagen in de zaak."

Knutselaars zijn ook welkom. Wie losse onderdelen voor zijn of haar scooter wil kopen, inclusief gratis advies, vindt een warm welkom bij Rutte2wielers. Naast nieuw verkoopt Rutte ook gebruikte brom- en snorscooters.

www.rutte2wielers.nl.

Expo Len Beentjes in gemeentehuis

HEEMSKERK - Op zaterdag 16 maart om 14.00 uur opent Aad Schoorl, wethouder van kunst en cultuur van Heemskerk, de expositie van Len Beentjes met de titel "Visueel Vertellen". De opening wordt muzikaal begeleid door Femke Ooijevaar. Zij speelt licht klassieke muziek op de harp.

U kunt de bijzondere werken van Len Beentjes bewonderen in het gemeentehuis van Heemskerk. De expositie is te zien van 16 maart tot 12 april en vrij te bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.Len Beentjes ziet zichzelf vooral als autodidact. Het meeste heeft hij geleerd door het kijken naar schilderijen van fijnschilders als Hieronymus Bosch, Salvador Dali, Michelangelo, Henk Helmantel en Richard Dadd. Maar ook illustrator Don Lawrence is een groot voorbeeld voor hem geweest.
Len heeft een voorkeur voor het schilderen van oude verweerde voorwerpen en gebouwen. Het liefste geeft hij die een nog oudere uitstraling. Zijn schilderijen hebben iets van een magisch–realistisch karakter.
Tegenwoordig schildert Len vooral met olieverf op een paneel van MDF. Deze ondergrond is mooi vlak waardoor hij erg precies kan werken.

Naast schilderijen van olieverf maakt Len graag illustraties in gouache of met een technische pen. De laatste jaren maakt Len meer tijd vrij om te exposeren. Het liefste werkt hij in zijn atelier in Beverwijk. Len doet maanden over een werk en heeft een bescheiden collectie opgebouwd. Illustreren gaan in opdracht. Hij heeft een aantal cd-covers, boekjes en affiches geïllustreerd. De decors van musicals als "Hans en Grietje" en "1953 de Musical" zijn van zijn hand. Stichting Kijk!" nodigt u van harte uit de opening van deze expositie bij te wonen.
Meer informatie over het werk van Len Beentjes en Stichting KIJK!Heemskerk vindt u op de website van Len Beentjes www.eenlen.nl en op de website van de gemeente www.heemskerk.nl en op de Facebookpagina van Stichting Kijk Heemskerk.

Koor in Westerhout

BEVERWIJK - Vrijdagmiddag 8 en 22 maart (13.30 -15.15 uur) zingt het koor van Westerhout onder begeleiding van Hein Zonneveld weer met veel plezier en enthousiasme Hollandse liedjes. U hoeft geen zangervaring te hebben als u mee wilt doen. Plezier staat voorop met tussendoor een kopje thee of koffie. Wilt u de sfeer komen proeven in het gezellige Paviljoen Westerhout? Kom dan gerust vrijblijvend een keertje meezingen. Adres is Westerhoutplein 3. Voor info kunt u contact opnemen via 0251-228624 of per email pav.westerhout@kpnmail.nl.

Luchtgommen wint aan populariteit

Luchtgommen krijgt steeds meer ingang in Nederland. Foto: Aangeleverd

BEVERWIJK - Aangezien er in Nederland een steeds verder aangescherpte wet- en regelgeving is voor het schoonmaken via traditioneel stralen raakt het (lucht)gommen steeds meer in opmars. Luchtgommen is een vorm van fijnstralen, waarbij onder andere vernis, verf of waslagen zonder beschadiging wordt verwijderd van diverse ondergronden zoals hout, gevels, beton, natuursteen en baksteen waarbij men met zachte, afgeronde keramische korrels onder zachte druk op het oppervlak straalt.

Waar andere stralingsmethodes een agressieve inslag op het te bewerken oppervlak veroorzaken, is dat bij luchtgommen niet het geval. Luchtgommen is een niet-destructieve manier van stralen met een schurend, gommend effect zonder harde inslag. Zo blijft de ondergrond onbeschadigd terwijl oude afwerkingslagen toch verwijderd worden.

Gommen.nl is een jong dynamisch bedrijf bestaande uit Marcel Veraart (44) en Joost van den Bosch (39). Wij werken vanuit twee locaties namelijk Beverwijk en Den Ilp. Marcel werkt vanuit Beverwijk en Joost vanuit Den Ilp hierdoor kunnen ze een groot deel van Noord-Holland bedienen. ''Wij hebben elkaar ruim 12 jaar geleden leren kennen bij een woningcorporatie in Amsterdam waar we werkzaam waren als opzichter/projectleider en zijn begin vorig jaar voor het eerst met luchtgommen in aanraking gekomen. We raakten gefascineerd door deze techniek en met name de veelzijdigheid waarvoor het toepasbaar is'', aldus Marcel en Joost.

Luchtgommen is in België, Duitsland, Frankrijk niet meer weg te denken. ''Wij van Gommen.nl zijn inmiddels druk bezig om het hier in Noord-Holland ook op de kaart te zetten. Bent u geïnteresseerd geraakt in het luchtgommen of bent u benieuwd? Neem contact met op.'' Info of voor maken van een gratis proefstuk, www.gommen.nl.

VIP avond Blanco Milano Beverwijk

Foto: Aangeleverd

BEVERWIJK - Blanco Milano is de fashionstore aan de Breestraat en inmiddels een begrip in Beverwijk en omstreken. Wekelijks hebben zij nieuwe stylen en zijn er bij Blanco Milano de mooiste merken te vinden zoals, Tommy Jeans, In Gold We Trust, Ballin Amsterdam, Purewhite, Black Bananas, Off the Pitch, Guess, Muchachomalo en nog veel meer.

Aankomende week op woensdagavond 13 maart van 18.00-22.00 uur organiseren zij een speciale VIP-night. Deze avond ontvang je 20% korting op de gehele collectie en de eerste 40 klanten ontvangen een goodiebag twv €75,- bij hun aankoop. Wees er wel snel bij want op=op. Deze avond zullen onze klanten flink in de watten gelegd worden. Volop bubbels en beer en DJ Heartex die deze avond draait zal het ultieme clubshopping gevoel geven. Veel mannen volgen Blanco Milano al op Instagram & Facebook.

Daarnaast hebben ze een nieuwe webshop (WWW.BLANCO-MILANO.NL) en zelfs een eigen gratis shopping app! Met de app heb je altijd en overal toegang tot de nieuwste stylen van de toonaangevende modemerken die Blanco Milano verkoopt. Daarnaast blijf je ook nog eens up to date van alle acties.

Voor aankomend seizoen zijn de fashion trends uitbundig, kleurrijk, laagjes en oversized. Het uitbundige zie je terug in de drukke prints. De dessins zijn heel verschillend en kun je ook nog eens met elkaar combineren! De mode is kleurrijk, trendkleuren zijn bijvoorbeeld: geel, mintgroen, oranje & rood. Waar je dit festival seizoen zeker niet omheen kan zijn de hippe neon kleuren. Maar ook voor mooie basics moet je bij Blanco Milano zijn.

Kom dus gerust eens langs in de winkel voor een drankje en wat style advies.

Open Deuren Route

De Open Deuren Route is op 7 april. Foto: Aangeleverd

WIJK AAN ZEE - Zondag 7 april is in Wijk aan Zee de Open Deuren Route. Een aantal inwoners zet de deur naar hun monument open. In groepjes van maximaal 10 personen loop je onder begeleiding van een gids van het ene naar het andere monument.

Er wordt verteld over de bijzonderheden van het monument, er zijn foto's en verhalen en er is een vorm van entertainment (gedichten, muziek, toneel). De start is om 14.00 uur in de Badgastenkerk.

Deelname aan de Open Deuren Route is gratis, aanmelden via www.kennemertheater.nl, kijk bij 7 april. De Open Deuren Route wordt georganiseerd door Museum Kennemerland, Gemeente Beverwijk, Historisch Genootschap Midden Kennemerland, Centrum voor de Kunsten, Kennemer Theater en Bibliotheek IJmond Noord.

Matinee op zondag

BEVERWIJK - Een nieuwe activiteit voor ouderen: Matinee op zondag. Op zondag 24 maart is de aftrap met het koor Dolorosa. Locatie Wijkcentrum Prinsenhof, aanvang 14.00 uur. Toegang (incl. drankje) € 6,00. in de voorverkoop, verkrijgbaar bij de balie van Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk op werkdagen van 09.00 – 13.00 uur. Info op werkdagen 09.00 – 13.00 uur: 0251 – 22 22 22 of mail info@beverwijkvoorelkaar.nl