Ons Streekblad Waterland

28 februari 2019

Ons Streekblad Waterland 28 februari 2019


Timmeren

EDAM - Jongens en meisjes van 8 tot en met 11 jaar kunnen zaterdag 9 maart weer onder begeleiding van de vrijwilligers vogelhuisjes timmeren in het Fort bij Edam.

De kosten hiervoor bedragen 5 euro per vogelhuisje. Ook ouders die willen meehelpen zijn van harte welkom.
Het fort heeft 15 bouwpakketten. Voor deelname hieraan is het belangrijk dat men zich uiterlijk een week van te voren opgeeft via telefoonnummer 06 - 45 83 42 60. Wacht hier niet te lang mee, want vol=vol.

Moedige Moeders

VOLENDAM - Bij drugsproblematiek kan je de zelfhulpgroep in De Ark, De Val van Urk 7 in Volendam, bezoeken. De avonden zijn bestemd voor ouders, partners van gebruikers en verslaafden. Benieuwd naar de eerstvolgende datum van een bijeenkomst? Meer informatie is te vinden op de website: www.moedigemoeders.nl. Tel:06-38379733 of info@moedigemoeders.nl.

Peuterparty in de bieb

Get Rhythm in de Harmonie Edam

De band Get Rythm is te zien in de Harmonie. (Foto: Aangeleverd )

EDAM - In de Harmonie staat zondag 3 maart 'Get Rhythm' op de planken. Aanvang: 17.00 uur. Vrij toegang

Get Rhythm is een initiatief van twee gerenommeerde Nederlandse gitaristen: Will Sophie en Harry Hardholt. Beiden hebben hun sporen al ruimschoots op talloze podia en festivals in binnen- en buitenland verdiend. Will Sophie speelde met bands als Livin' Blues, A Girl Called Johnny, de Erwin Nijhoff Band e.v.a. en staat bekend als de Nederlandse 'Koning van de slide-guitar'. Harry Hardholt, onder andere gitarist van The Houseband, Solution, Jango Edwards en de band van Clemens van de Ven, staat bekend als de 'talkbox-specialist'. In Juni 2018 speelden Will en Harry voor het eerst samen als gastmuzikanten bij de Sixm String Sessions van Joris Lutz in Rotterdam. Al snel bleek hun gezamenlijke voorliefde voor roots-muziek uit het Zuiden van de VS, de basis te kunnen vormen voor een nieuw project: Get Rhythm. Dit controversiële gebied onder de Mason-Dixon line staat bekend als de veelkleurige bakermat en smeltkroes van allerlei muziekstijlen als Blues,New Orleans Funk, Country en Rock, kortom: 'Americana from down south'. Op het repertoire staan songs van onder andere Ry Cooder, John Hiatt, The Band, Little Feat,The Allman Brothers Band, The Neville Brothers en Joe Walsh. Harry & Will worden aangevuld door een geoliede ritmesectie bestaande uit: Nico Heilijgers (o.a. Sunset Travellers/ J.W.Roy) & Mike Visser (Donnerwetter - Clemens van de Ven).

Woning Noodzaak

Niet iedereen kent de piramide van Maslow. In het kort komt het erop neer dat hij de eerste levensbehoeften van de mens in een piramidevorm heeft weergegeven. Een van die levensbehoeften kan huisvesting zijn: van een kartonnen doos tot en met een landhuis, en alles wat daar tussenin zit.

Er is een tekort aan huisvesting. Cijfers geven aan dat het noodzaak is dat er elk jaar 100.000 woningen gebouwd moeten worden om de woningnood te ledigen. Dit zou moeten gebeuren tot 2025. Dan is het ook nog zaak dat er betaalbare duurzame woningen worden gebouwd. Maar waar moeten die komen?
Binnenstedelijk? Aan de rand van de stad of van het dorp? Hoogbouw of laagbouw? Piramidebouw?
Woonboten op een deel van het Markermeer, duurzame tenten in het park, fraai uitgevoerde kartonnen dozen op het stads- of dorpsplein, architectonische wolkenkrabbers zoals in bijvoorbeeld Dubai, het benutten van leegstaande kantoorpanden, ongebruikte kamers in een verzorgings-huis voor studenten – een greep uit een lijst met denkbare oplossingen. En er zijn meer oplossingen te bedenken – ondergronds.

Het groen verdwijnt. Het geluid van de weidevogels verstomt. Daar waar de kano's door het prachtige weideland varen, daar leeft de toekomstige bevolking dus op woonboten die tegen een stukje overgebleven oever liggen, want op het vasteland staan huizen. We bouwen Nederland vol. Maar dan is er nog woningnood. Hoe lossen we het woningprobleem met ons allen op? En vooral… kunnen we dat met ons allen oplossen? Zijn er voldoende creatieve ideeën die op ons afkomen.

Ik vraag mij alleen af waar al die mensen nu wonen of verblijven die nog zoekende zijn? Ik vraag mij ook af met hoeveel inwoners we per jaar groeien? Neemt het geboortecijfer af en het sterftecijfer toe? Dan zou het aantal te bouwen woningen minder zijn, toch?
Hoe het ook zij, toekomst denken staat vrij. Als we maar niet de piramide van Maslow vergeten.

Waterschapsverkiezingen

Maaiboot (Foto: Aangeleverd )

REGIO - De waterschapsverkiezingen vinden 20 maart plaats, gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten. De nieuwe website www.waterschapsverkiezingen.info geeft de achtergronden van het waterschap zodat iedereen bewust en goed geïnformeerd zijn of haar stem kan uitbrengen.

Waterschappen hebben bij wet slechts drie hoofdtaken (water keren, beheren en zuiveren) en het waterschapsbestuur besluit dan ook voornamelijk over praktische, uitvoerende zaken. In ons gebied is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het beherend waterschap. Het waterschap is door de wetgever bewust niet ingericht als een representatieve democratie zoals Rijk, provincie en gemeente, maar als een interactieve waarborgdemocratie (Water op Orde, Raad voor het Openbaar Bestuur).

Waterschapsbestuurders moeten dan ook waarborgen dat het waterschap zijn werkzaamheden goed verricht tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten en daarbij werkt het waterschap interactief, samenwerkend met Rijk, provincie en gemeente, met burgers en bedrijven. En dat zouden dan ook de criteria moeten zijn waarop de stemmers hun stem bepalen.

Meer informatie is te vinden op de website www.waterschapsverkiezingen.info.


Peuterparty in bibliotheek Volendam

Peuterparty in de bieb. (Foto: Els Broers)

EDAM - VOLENDAM - In de Bibliotheek Volendam is zaterdag 2 maart weer een leuke activiteit voor jonge kinderen en hun ouders rond prentenboeken, taalspelletjes en muziek.

Iedere eerste zaterdag van de maand kunnen kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar spelenderwijs taal ontdekken onder leiding van juf Maren (van de Hummelhoek) en juf Wendy (van de Kennedyschool).

Prentenboek

Tijdens de Peuterparty wordt er voorgelezen uit een prentenboek en daarna gebeurt er van alles rond een thema of een verhaal. Niet alleen luisteren maar ook plaatjes kijken, spelletjes doen en praten en zingen. Plezier staat voorop en de rest komt van zelf!

Eerstvolgende peuterparty

De eerstvolgende Peuterparty Volendam is op zaterdag 2 maart van 10.15 tot 11.15 uur in de Bibliotheek aan de Foksiastraat 10 in Volendam. Toegang is vrij!

Rommelpot Monnickendam

Gezellig lawaai maken. (Foto: Aangeleverd )

MONNICKENDAM - Het wordt weer een drukte van jewelste op 5 maart in de oude stad van Monnickendam. Dan is het weer tijd voor de traditie Rommelpot. Drie groepen slagwerkers trekken kriskras door de straten met achter hen aan kinderen die met een pollepel op een pan slaan. De drie groepen belanden om 19.30 uur op de Damsluis en daar probeert iedereen elkaar de sluis af te trommelen. Het belooft een mooi lawaaiconcert te worden.

Als iedereen doof dreigt te worden verandert het ritme: iedereen trommelt nu met elkaar in een zelfde ritme. De jongens en meiden van de fanfare maken er een echte show van!

Trommelende stoet

Vervolgens gaat het trommelend in een stoet naar de Rooms Katholieke kerk in het Noordeinde. Als je daar naar binnengaat sta je in een waterval vangeluid. De ruiten rammelen, het dak gaat eraf! Dit vergeet je je leven niet meer!
En dan, opeens: stilte! Het suist nog na in je oren...

Van chaos naar orde

We gingen van de chaos naar de orde en nu naar de stilte, want de Vastentijd begint! In de 40 dagen tot Pasen eet je eenvoudig en stop je alle snoepjes in je trommelpannetje. Bij de uitgang van de kerk krijg je een paaseitje, om mee te oefenen.
En je kunt ook een prijs winnen. Alle kinderen krijgen een lootje. Als jouw kleur lootje wordt getrokken mag je zaterdag 9 maart mee de toren van de Grote Kerk beklimmen!

Meer info

Rommelpot start dinsdagavond 5 maart om 19.00 uur bij de drie poorten van de oude stad (eind Zuideinde, eind Noordeinde en Grote Kerk). De groepen lopen tot 19.30 uur. Vervolgens is het lawaaiconcert op de Damsluis. Men gaat om 19.45 uur naar de kerk. Om ongeveer 20.00 uur is het weer afgelopen.

Cursus mandala's maken voor kids

BROEK IN WATERLAND - Een mandala inkleuren brengt je terug naar je zelf. Maar wat gebeurt er als je ze zelf mag ontwerpen? En welke inzichten brengt dit? Wellicht is een cursus mandala's maken iets voor jou. In deze cursus wordt gestart met 4 lessen van eenvoudige mandala's op papier. Tevens wordt er een uitstapje gemaakt naar mandala's van groente en fruit. Er wordt afgesloten met een mandala van stoepkrijt. De kosten bedragen 32,50. Start cursus is 2 maart om 15.00 uur.

Meer informatie bij Angela via 06-51616234. Aanmelden kan via www.despiritueleschool.nl

Veulenpenning vrijwilligers

Veulingpenningontvanger Krelis Kes. (Foto:aangeleverd )

VOLENDAM - Het bestuur van het Volendams Museum reikte onlangs een bronzen veulenpenning en oorkonde uit aan de heren Johan Butter en Crelis Kes. Dit als blijk van waardering voor de bijzondere verdiensten en belangeloze inzet bij bestuurlijke activiteiten en het uitdragen van Volendams Cultuurhistorisch Erfgoed.

Voorzitter Wim Keizer reikte de verdiende versierselen uit tijdens het gezellig samenzijn op 23 februari 2019 uit in Hotel De Valk. De twee trouwe museumiconen waren duidelijk verrast toen de voorzitter de namen bekend maakte.

De voorzitter noemde de museumvrijwilligers het fundament van het Volendams Museum en het Sigarenbandjesmuseum. Zonder de tomeloze inzet van de vrijwilligers is de exploitatie van een museum onmogelijk. Met de speciale oorkonde, de bronzen veulenpenning, een bos bloemen en een uitbundig applaus van de 65 aanwezige museumvrijwilligers werd het verdiende gezellig samenzijn in hotel restaurant De Valk voortgezet tot ieders tevredenheid.

Pianist Janssen speelt Bach in de Broekerkerk

Ivo Janssen speelt Bach (Foto: Michael Floor )

BROEK IN WATERLAND - Ivo Janssen, één van de beste Nederlandse pianisten, speelt op vrijdag 1 maart speciaal voor Steunpilaren (donateurs) van de Broeker kerk. Om ook anderen over de streep te trekken de kerk te ondersteunen, is dit bijzondere concert zelfs voor iedereen gratis toegankelijk.

Sinds 2018 is de Stichting Broeker Kerk eigenaar van het kerkgebouw van Broek in Waterland. De stichting doet er alles aan om dit historische gebouw te behouden en wil daarnaast ook de functie van de kerk als ontmoetingsplek van en voor de hele Broeker gemeenschap - en de regio Waterland - stimuleren. Dat gebeurt met activiteiten zoals concerten, een literair café, exposities en in de zomer de openstelling van de kerk met een terras.

Steunpilaren

Ruim honderd vrijwilligers uit Broek zetten zich voor het kerkgebouw in. Ze zijn georganiseerd in gildes, variërend van Schoonmaakgilde tot Cultuurgilde, van Onderhoudsgilde tot Steunpilarengilde. Dat laatste gilde doet er alles aan donateurs aan te trekken, want financiële hulp is hard nodig om de ambities waar te maken. Er hebben zich al veel Steunpilaren aangemeld: allemaal mensen die de Broeker kerk een warm hart toedragen.

Canto Ostinato

Met dit mooie concert hoopt het Steunpilarengilde nog veel meer mensen te overtuigen om de kerk met een bijdrage te steunen. Ivo Janssen speelt voor de pauze verschillende werken van Bach, na de pauze volgt Canto Ostinato van Ten Holt. Het volledige programma is te vinden op www.broekerkerk.nl/agenda.

1 maart, aanvang concert: 20.00 uur. Om 19.00 uur gaan de deuren van de kerk open voor een feestelijke ontvangst. Na afloop is de bar open.

Luc Kroon door sponsors Volendam 'uitgezet'

Luc Kroon. (Foto: Aangeleverd )

VOLENDAM - De Volendamse zwemmer Luc Kroon, die sinds kort behoort tot een select groepje toptalenten van de zwembond onder de naam TEAM2024, gaat in ieder geval tot en met Tokyo 2020 in een eigen appartement wonen in Amsterdam. Dit is dichtbij het zwembad en dichtbij zijn school. De Stichting Ringen om Volendam maakt dit mogelijk, zodat Kroon veel meer nachtrust heeft, minder reistijd en veel meer rust gedurende de dag tussen trainingen en school in. Zo kan hij zich optimaal voorbereiden op kwalificatie voor de grote wedstrijden waaronder misschien wel de Olympische Spelen.

Luc Kroon (17): "Ik ben hier super blij mee. Tot voor kort ging ik om half 6 van bed om op tijd op de ochtendtraining te zijn. De verbinding met het OV vanuit Volendam naar het Sloterparkbad is niet ideaal en dat kost me al jaren veel reistijd. Tuurlijk was dit soms zwaar, maar ik vond het nooit vervelend. Sinds een aantal maanden werd ik al vaker naar de training gebracht door vrijwilligers uit Volendam, mede mogelijk gemaakt door Ringen om Volendam. Ook kon ik af en toe meerijden met turnster Sanna Veerman, die om de hoek traint. Toen merkte ik dat een uur of anderhalf uur langer slapen elke dag echt flink scheelt. Nu wordt het helemaal top met dit appartement."

Ringen om Volendam

Stichting Ringen om Volendam is in het najaar van 2018 opgericht en heeft als doel om topsporters uit de Gemeente Edam/Volendam te ondersteunen die perspectief hebben op deelname aan de Olympische Spelen. Initiatiefnemer Dirk Tuip: "In de geschiedenis van de Spelen is dat nog maar één keer gebeurd met de deelname van turnster Carla Braan aan de Spelen van 1976 in Montreal. Door Luc te ondersteunen hopen we tegelijk dat hij in onze gemeente nog meer als rolmodellen wordt gezien, waardoor hij de jeugd kan inspireren."

Aanvragen en topsportadviseurs

Topsporters die geboren zijn in de gemeente Edam/Volendam en de potentie hebben om top-10 van de wereld te worden, kunnen een aanvraag bij Stichting Ringen om Volendam indienen. Deze wordt vervolgens door een commissie van topsportadviseurs beoordeeld. Tuip: "Deze commissie bestaat uit mensen die de sport in onze gemeente een warm hart toedragen en veel ervaring in de internationale topsport hebben opgedaan. Dit zijn op dit moment sportjournalist Jaap de Groot, schaatscoach Johan de Wit en tenniscoach Eddy Bank.

Olympisch randje

Jaap de Groot: "Binnen zijn leeftijdscategorieën is Luc al jaren een topper. Hij geldt inmiddels als voorbeeld voor vele jonge sporters. We zijn daarom blij hem te kunnen ondersteunen. Nu hopen dat deze stap over ruim een jaar een Olympisch randje krijgt."

Steun Huis aan het Water

De boeken zijn verkrijgbaar bij Nimo. (Foto: Ria Houweling-Bouwman)

REGIO - Wie kent ze (nog) niet? De fotoboeken van fotograaf Ria Houweling. Wilt u iemand verrassen met een mooi cadeautje? Wilt u daarbij tegelijkertijd Huis aan het Water steunen? Dat kan. De volledige opbrengst gaat namelijk naar Huis aan het Water.

Na haar prachtige boek De Magie van Monnickendam: '650 jaar stad: herinneringen aan een onvergetelijk feest' heeft Ria Houweling van 2006 tot en met 2013 de gebeurtenissen in de gemeente Waterland vastgelegd en haar mooiste foto's gebundeld in de jaarboekenserie 'Waterland in Beeld'.
Exemplaren van De Magie en losse jaargangen en de nog beschikbare volledige reeksen van Waterland in Beeld heeft Ria geschonken aan Huis aan het Water voor een sponsoractie. De prijs per jaargang is minimaal 5,00 euro en voor het hele pakket van 9 boeken minimaal 36,- euro, maar meer is uiteraard welkom! De oorspronkelijke winkelprijzen waren 22.95 euro per deel.

Interesse in sponsoring?

De boeken zijn verkrijgbaar bij Huis aan het Water, Hoogedijk 7A/B in Katwoude.U kunt de boeken contant betalen of het geld overmaken op NL07RABO0162512953 tnv Stichting Huis aan het Water. De boeken zijn nu ook bij de Nimo Boekhandel te koop voor 5 euro! De volledige opbrengst komt ten goede aan Huis aan het Water.

MONNICKENDAM


Protestantse gemeente

Vr 1 mrt Doopsgez.Vermaning, 19.00 uur Wereldgebedsdag

Zo 3 mrt. Opstandingskerk, 10.30 uur, M. van Gaalen -van Veen
Zo 3 mrt. Opstandingskerk, 19.00 uur, mw. ds. C. Kremer-Elzinga

MARKEN


Protestantse gemeente Marken

Zo 3 mrt, 10.00 uur, Prop. Drs. P.M. van Dam, Grote Kerk

BROEK IN WATERLAND

PKN gemeente Broek in Waterland

Zo 3 mrt, 10.00 uur Ds. Martien Pettinga


ILPENDAM/WATERGANG

Zo 3 mrt, 10.00 uur, Prop. A.C. Borsje in Watergang

PURMER


Purmerkerk

Geen dienst


ZUIDERWOUDE/UITDAM

Zo 3 mrt, 10.00 uur, Zuiderwoude, Ds. C. Kremer

ZEEVANG


Prot. Gemeente Zeevang en Oudendijk

ds. C. Laros en ds. H. Reedijk. Middelie

Sint Franciscuskerk Oosthuizen

vr 01 mrt 19.00 uur, Rozenkrans en Eucharistieviering

zo 3 mrt. 10.00 uur, Woord en Communieviering met Amos 4

EDAM


Doopsgezinde Gemeente Edam

Zo 1 mrt, 19.30. Oecumenische viering, M. de Wolff

Protestantse Kerkgemeente Edam

Onbekend

VOLENDAM


Protestantse gemeente

Zo 3 mrt, 11.00 uur, voorganger. Hr.Pieter Pronk

Sint Vincentiuskerk

za 19.00 uur - zo 09.45, 11.30 en 18.30 uur ma t/m vr 19.00 uur

Mariakerk

za 19.00 uur - zo 09.30 uur, 11.00 uur
ma 19.00 uur. wo en vr. 09.30 en 19.00 uur, ma t/m vr 19.00 uur

Sint Nicolaashof

za 09.00 uur - zo 09.30 uur
di 09.00 uur en do 19.00 uur

Christengemeente Volendam

Onbekend

Wilt u ook de diensten doorgeven van uw kerk?

Dit kan via redactie.osb@rodi.nl

Filmavond Roadmovie in Karmac bibliotheek

MONNICKENDAM - In de bibliotheek Karmac wordt donderdag 28 februari weer een filmavond gehouden. Aanvang: 20.00 uur. Fotografe en regisseuse Agnes Vàrda en fotograaf en beeldend kunstenaar JR gaan samen op reis door Frankrijk.

Ze maken foto's van mensen die ze ontmoeten en geven zo de kleine man of vrouw een (reusachtig) gezicht. Hun hartverwarmende vriendschap vormt de basis voor een waarachtige en lieve roadmovie. Deze documentaire won op het filmfestival van Cannes 2017 de l 'Œil d'or voor Beste Documentaire en kreeg de publiekprijs in Toronto.

Tijdelijke locatie

Deze filmavond in de tijdelijke locatie van De Bolder, in de bibliotheek Karmac, 't Spil 19, Monnickendam.

De Harmonie wordt boekhandel

EDAM - De Harmonie wordt zaterdag 2 en zondag 3 maart omgetoverd tot boekhandel. Het Leesteken uit Purmerend komt langs en houdt een grote uitverkoop voor iedereen.

In Café De Harmonie Edam heeft deze actieve Purmerendse boekhandel dan een gezellige pop-up shop. Voor alle boeken die deze dag in de verkoop gaan geldt een korting van maar liefst 50 procent.

Openingstijden pop-up store in Café De Harmonie: Zaterdag 2 maart: 10.30 uur tot 17.00 uur en Zondag 3 maart: 10.30 -tot 16.00 uur.

Lente in Broek

Lente in Broek

BROEK IN WATERLAND - Hanneke van Gent exposeert 31 maart aan de Hellingweg 10 in Broek in Waterland onder de noemer 'Lente in Broek'. Van Gent exposeert met haar schilderijen, foto's en poëzie. Alleen zondag 31 maart geopend van 12.00 tot 18.00 uur. Toegang gratis. Zie ook www.hannekevangent.nl.

Driemaal twee is zes teveel

Driemaal twee is zes teveel

KWADIJK - Toneelvereniging Kunst naar Kracht Kwadijk speelt 'Driemaal twee is zes teveel'. Een echte Engelse klucht van het fameuze duo Ray Cooney en John Chapman in een bewerking van John Lanting.

Weer eens lekker lachen? Op 8 en 9 maart kan dit in Dorpshuis 'De Zwaan' in Hobrede. Tijdens de voorstelling kan men genieten van kolderieke scenes, rare persoonsverwisselingen en seks !?

Kaarten zijn telefonisch bestellen op telefoonnummer 0299-472168. Dit kan ook via voicemail, geef dan wel even het aantal kaarten, de datum en telefoonnummer door.

De nieuwe BMW X3 M en X4M

BMW X4 M (Foto: BMW / Uwe Fischer)

REGIO - BMW M GmbH breidt het aanbod van high-performance modellen uit in het segment van de Sports Activity Vehicle (SAV) en Sports Activity Coupé (SAC). De BMW X3 M en de BMW X4 M bieden de hoogste rijdynamiek, wegligging en precisie in hun segment.

Vanaf de lancering zijn ook de Competition versies van de BMW X3 M en BMW X4 M leverbaar. De BMW X3 M Competition (verbruik gecombineerd: 10,5 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 239 g/km) en de BMW X4 M Competition (verbruik gecombineerd: 10,6 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 239 g/km) spreken tot ieders verbeelding met hun extra vermogen en exclusieve uitrusting.

BMW X3 M (Foto: BMW)

De krachtigste 6-cilinder-in-lijn benzinemotor tot op heden in een BMW M model staat garant voor verbluffende prestaties. De nieuw ontwikkelde en hoogtoerige motor met M TwinPower Turbo techniek heeft een cilinderinhoud van 3,0 liter. Het maximumvermogen bedraagt 353 kW (480 pk) en het maximumkoppel 600 Nm. De versie van deze M TwinPower Turbomotor die speciaal voor de BMW X3 M Competition en BMW X4 M Competition is ontwikkeld, levert nog eens 22 kW (30 pk) extra tot een totaal van 375 kW (510 pk).

Vermogensverdeling

De nieuwe high-performance motor is gekoppeld aan een 8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic. Via de nieuwe innovatieve vierwielaandrijving M xDrive – die debuteerde in de nieuwe BMW M5 – wordt het vermogen naar het wegdek overgebracht. Het M xDrive systeem levert het meeste vermogen aan de achterwielen.

De BMW X3 M en BMW X4 M bieden twee AWD-rijmodi. Het aandrijfsysteem met de centraal geregelde interactie van M xDrive en het actieve M sperdifferentieel op de achteras, verdeelt het motorvermogen – afhankelijk van de situatie – over de vier wielen.

Range Rover Sport HST met 400 pk

Range Rover Sport HST (Foto: Land Rover)

REGIO - De Range Rover Sport combineert moeiteloos zijn dynamische rijgedrag en verfijning met de kenmerkende terreinkwaliteiten van Land Rover. De introductie van de nieuwe zescilinder-in-lijn, 3,0-liter benzinemotor met 294 kW (400 pk) vermogen brengt het prestatieniveau en de verfijning naar een nog hoger niveau en zorgt voor een lager brandstofverbruik.

De nieuwe Ingenium-benzinemotor is in eerste instantie voorbehouden aan de speciale HST-uitvoering. De sterke zes-in-lijn benzinemotor is alerter en verfijnder dan de vorige V6-benzinemotor. Dankzij 550 Nm koppel sprint de Range Rover Sport HST in 6,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/uur. De topsnelheid is 225 km/uur. De soepele zescilinder bevat geavanceerde technologie, zoals de nieuwe elektrische supercharger. Dankzij de directe verbinding met het gaspedaal draait de supercharger binnen een halve seconde op een snelheid van 120.000 toeren per minuut. Daarmee behoort het begrip 'turbogat' voor Land Rover tot het verleden.

(Foto: Land Rover)

Nieuwe aandrijflijn

Deze prestatieverhogende technologieën werken samen met de nieuwe Mild Hybrid Electric Vehicle-aandrijflijn (MHEV). Het verbruik bedraagt daardoor 9,3 l/100 km en de CO2-uitstoot 213 g/km. Dit is het nieuwste hoofdstuk in het plan van Land Rover om in 2020 een geëlektrificeerde uitvoering van elk model te leveren. De intelligente technologie is gebaseerd op een splinternieuw Start-Stop-systeem dat de motor uitschakelt als de auto stilstaat en combineert de nieuwe 3,0-liter benzinemotor met een elektromotor. Het systeem kan dankzij regeneratief remmen energie terugwinnen en opslaan in het 48-volt accupakket. Die energie kan worden benut voor bijvoorbeeld wegrijden vanuit stilstand.

Prijs

De nieuwe Range Rover Sport HST is te bestellen voor € 139.020,-. De auto is te configureren via www.landrover.nl.