Haarlems Nieuwsblad

21 februari 2019

Haarlems Nieuwsblad 21 februari 2019


Eerste Haarlemse kinderkrant 'Jong023'

Een prachtige Kinderkrant. (Foto: PR)

HAARLEM - Op donderdag 14 februari reikte burgemeester Jos Wienen de eerste exemplaren van de Haarlemse kinderkrant 'Jong023' uit. De burgemeester maakte zijn entree over de rode loper en werd met luid applaus ontvangen in de aula van de Zuiderpolderschool. Haarlemse kinderen hebben nu dus een eigen krant met Haarlems nieuws van en voor kinderen.

Leerlingen Youssra en Lizzy hadden de prijsvraag op de Zuiderpolderschool gewonnen. Daarom mochten ze de burgemeester kort interviewen. Ook kreeg hij een boek met suggesties en vragen van de kinderen overhandigd. "Ik hoop dat deze krant bij jullie in de smaak valt en dat jullie later ook de krant gaan lezen", zegt de burgemeester enthousiast. "Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar de inhoud en naar jullie reacties."

De kinderkranten werden vervolgens per bakfiets van de BuurtMus naar binnen gereden. Hierna overhandigde de burgemeester de eerste exemplaren officieel aan de winnaressen. Ook nam de burgemeester de tijd om samen met de kinderen de krant te lezen en vragen te beantwoorden.

Bij alle andere Haarlemse basisscholen is de kinderkrant ook gisteren bezorgd. 'Jong023' is geïnspireerd op de Rotterdamse kinderkrant 'Jong010'. De krant zal maandelijks verspreid worden over alle 6.300 leerlingen van de groepen 5 t/m 8 in Haarlem. Het doel is de kinderen meer leesplezier te bieden en de binding met de stad te versterken. In de acht pagina's tellende krant worden veel onderwerpen behandeld: 'Hoe weet je of je verliefd bent?', Hoe duurzaam is jouw school?' en 'Wat zou je doen als je één dag burgemeester was?'.

De Haarlemse kinderkrant wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente, fondsen en lokale sponsors als Natuur en Milieueducatie, Spaarnelanden, de Groene Mug en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

(bron gemeente Haarlem)

Hogenboom directeur Haarlem Marketing

HAARLEM - De Raad van Toezicht van de Stichting Haarlem Marketing heeft Anne-Marije Hogenboom benoemd als nieuwe directeur. Hogenboom start op 1 mei 2019 en volgt daarmee interim-directeur Anatal Perlin op.

Anne-Marije Hogenboom werkt sinds 2012 als Hoofd Sales Evenementen bij de Philharmonie Haarlem en de Stadsschouwburg. Daarnaast was ze oprichter en lid van de Raad van Advies van CultuurLocaties Nederland en mede-initiatiefneemster van het Haarlem Convention Bureau. Hogenboom: "Mijn achtergrond en opleiding in de hospitality en toerisme, de ervaring in het vermarkten van culturele locaties en mijn internationale netwerk komen samen in deze functie."

Column:

Stem in de Stad

Uitgaan:

Letz Party

Lokaal:

Jaap Lampe stopt

2 / 24

Jaap Lampe verlaat Stadsschouwburg Philharmonie Haarlem

HAARLEM - Jaap Lampe stopt per 1 november dit jaar als algemeen directeur van Stichting Stadsschouwburg Philharmonie Haarlem. "Na meer dan 15 jaar is het tijd voor nieuwe impulsen" aldus Lampe. "Ik stop niet met werken, maar hoop de komende jaren met mijn ervaring in de theatersector nog een paar mooie culturele klussen te klaren."

"Tijd voor nieuwe impulsen"

"Het is een grote eer in Haarlem in deze prachtfunctie gewerkt te hebben en samen met een groep zeer betrokken mensen een bijdrage geleverd te hebben aan het bloeiende culturele leven in Haarlem." aldus Lampe.

Traditie

"We hebben met elkaar de afgelopen jaren veel werk verzet. Met steun van de gemeente hebben we twee historische podia schitterend gerenoveerd en na een lange sluiting weer een plek gegeven in het theaterlandschap.

De organisatie heeft een toekomstbestendige basis gekregen met onder andere een evenwichtige programmering, een zeer actieve afdeling Sales Evenementen en een vooruitstrevend fondsenwervingsprogramma. We hebben een heerlijke traditie rond de familie kerstvoorstelling Scrooge opgezet en, last but not least, we zitten in de laatste maanden van een feestelijk jubileumseizoen rond de 100-jarige Stadsschouwburg. Een mooi moment om het stokje over te dragen."

Frisse opvolger

Ik heb er zelf voor gekozen om na zoveel jaar mijn blik te verruimen en nieuwe terreinen te verkennen. In het voorjaar van 2020 starten de voorbereidingen voor het Kunstenplan 2021 – 2024 en dat laat ik graag over aan een frisse opvolger samen met zakelijk directeur Yvonne van Popta, die garant staat voor de continuïteit in het beleid.

Ik ga lekker bewegen. Vanaf 1 januari 2020 ben ik inzetbaar voor nieuwe culturele uitdagingen elders."

Mooie carrierestap

Peter van Barneveld, voorzitter van de Raad van Toezicht: "Na 15 succesvolle jaren als algemeen directeur van de Stichting Stadsschouwburg Philharmonie Haarlem, culminerend in een prachtig jubileumjaar, heeft Jaap Lampe aangegeven dat hij zijn carrière gaat voortzetten buiten onze organisatie. Hoewel met pijn in het hart, begrijpt de Raad van Toezicht deze carrièrestap van Jaap. Wij zijn Jaap heel veel dank verschuldigd voor alles wat hij niet alleen voor de Stadsschouwburg Philharmonie, maar voor heel cultureel Haarlem heeft gedaan."

Van uitstel komt…..

Er komt iemand aan de deur, hij belt gelukkig niet aan. Het is de postbode. Zal ik kijken wat er op de mat ligt of komt dat later wel als ik er de tijd voor heb? Ik moet zo wel de deur uit. Er ligt een envelop. Daar heb ik nu echt geen tijd voor. Ik leg het wel in de la. Bij de rest waar ik nog even naar moet kijken… als ik er de tijd voor heb.

Het is vandaag de 17de, de 27ste krijg ik pas weer geld. Hoe moet ik deze 10 dagen nog rondkomen? Mijn geld voor deze maand is op. Als ik nou een van de reeds betaalde rekeningen laat terugstorten. Dan kan ik in ieder geval de komende dagen vooruit en zodra mijn geld de 27ste binnenkomt betaal ik gelijk die rekening die ik heb laten terug storten.

Een hele tijd zonder werk. Gelukkig alles geregeld met de zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Ondertussen werk blijven zoeken en gevonden. Zo fijn, alles ging financieel weer een stuk beter. Totdat er een brief binnen kwam van de Belastingdienst. U heeft over het voorgaande jaar teveel toeslag ontvangen. U moet terugbetalen. Hoe dan?

Schulden of betalingsachterstanden staan niet op zich zelf. Vaak is er bij een huurachterstand ook een schuld bij elektra, water, zorgverzekering en telefoon. Vaak probeert men te compenseren door de ene rekening wel te betalen en de ander nog even te laten liggen. Er is geen buffer, er zijn zoveel betalingsregelingen getroffen dat er geen geld meer over blijft om van te leven. Op een gegeven moment stroomt de emmer over en is men het overzicht kwijt en ziet men geen uitweg meer.

Een SchuldHulpMaatje of MoneyFit maatje kan helpen. Samen aan de slag: overzicht creëren, wat ligt er allemaal en hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij weer financieel gezond wordt!

Corry Villari,

Coördinator SchuldHulpMaatje/MoneyFit


Duurzame spijkerbroekenactie Lyceum Sancta Maria

HAARLEM - Sancta Maria vraagt aandacht voor een circulaire economie. Hergebruik van duurzame grondstoffen is niet alleen hip maar moet onderdeel worden van onze samenleving. Op vrijdag 15 februari zette de scholieren hun woorden om in daden. De actie heet 'de Slapende Spijkerbroekenactie'.

Leerlingen hebben het afgelopen schooljaar spijkerbroeken verzameld die in kledingkasten liggen te verstoffen. Samen met verschillende basisscholen uit de omgeving knopen de leerlingen alle broeken aan elkaar en leggen deze in een cirkel.

Vorig schooljaar heeft het lyceum in samenwerking met de Gemeente Haarlem, Stichting Technotrend en een aantal Haarlemse ondernemers leerlingen uitgedaagd om met hun eigen ideeën en oplossingen te komen voor de Haarlemse transitie naar een circulaire economie. Na de actie worden alle spijkerbroeken gerecycled.

Opbrengst Broodbankactie: 6500,- euro

HAARLEM - De Broodbankactie van 2018 heeft 6500,- euro opgebracht en is donderdag 14 februari geschonken aan twee goede doelen.

Diaken Henk Vonk schonk aan de organisatie Eenzame uitvaart Haarlem en Stichting Achter de Regenboog, een cheque van € 3250,- euro.

Diakenbroodjes

Ieder jaar in de weken voor Kerstmis verkopen diakenen van de Protestantse wijkgemeente Haarlem-Centrum en van de Lutherse Kerk Haarlem vanaf de oude broodbank in de Grote Kerk speciale diakenbroodjes voor het goede doel.

Die broodjes worden door de bakkers van bakkerij Van Vessem in hun vrije tijd gebakken.

Het thema van de broodbankactie 2018 was het Werk van Barmharigheid 'De doden begraven'.

Van New York naar Zorgcentrum Heemswijk

Zij-instromer Sean vd Stel (Foto:Goedheer)

HAARLEM - "Jazeker, ik heb veel vrouwelijke collega's, en ik leer ontzettend veel van hen." Sinds augustus 2018 volgt Sean van der Stel (25 jaar) uit Uitgeest de opleiding verpleegkunde (mbo-4) aan het Nova College in Haarlem en werkt hij bij zorgcentrum Heemswijk in Heemskerk. Na enkele jaren gewoond en gewerkt te hebben in New York - hij deed daar onder meer de opleiding assistent verpleegkunde - besloot hij bij thuiskomst definitief het roer om te gooien.

"Ik deed eerst de opleiding ondernemersmanager, dit was niks voor mij. Door mijn ervaringen in New York leek het mij heel leuk om in de zorg te gaan werken. Mijn moeder hoorde van de mogelijkheid om in de ouderenzorg te werken en direct vanuit een betaalde baan een opleiding te gaan volgen. Ik heb al vanuit de VS gesolliciteerd en kon na thuiskomst direct op gesprek en werk nu met veel plezier bij ViVa! Zorggroep."

Geduld hebben

"Ik vind het ontzettend dankbaar werk. Eerst wilde ik in een ziekenhuis werken, maar ik vind werken met ouderen fantastisch. Je moet natuurlijk geduld hebben, maar geen dag is hetzelfde. Als mensen overlijden is het natuurlijk wel moeilijk, maar het is ook mooi om iemand te begeleiden in zijn laatste levensfase. Vrienden verbazen zich weleens over mijn keuze, maar ik zeg: doen!"

Kom langs

Wil jij kijken of werken in zorg of welzijn ook iets voor jou is?

Bezoek donderdag 14 maart van 16.00 – 20.30 uur de ZORG.IK? Carrièrebeurs in de provincie Noord-Holland hal in Haarlem. Kijk op zorgikbeurs.nl.

Nog steeds verdeeldheid over Kermis Zaanenlaan

De kermis waar zoveel over te doen is. (Foto: Rodi Media)

Door Christa Warmerdam

HAARLEM - "Ik denk dat het goed is om u even bij te praten over de stand van zaken project aanpassing kermis Zaanenlaan", zegt Jos Wienen in de vergadering van de Commissie Bestuur van 14 februari. "Er was afgesproken dat er nader onderzoek plaats vindt naar optimalisering van de veiligheidssituatie. Daar is later een motie over heen gekomen om eenzijdige plaatsing, met attracties alleen aan de parkzijde."

Het verplaatsen van de kermis heeft nogal wat consequenties voor het verkeer en de kermis komt ook in aangrenzende straten terecht. Wienen legt uit: "Er is een informatieavond geweest voor bewoners. Ik vond het een nuttige avond, maar het wordt er allemaal niet makkelijker van. Je merkt dat er forse verdeeldheid is."

Er is inmiddels een nieuwe enquête aangeboden (naast de enquête die de wijkraad gehouden heeft) waarin alle bewoners van de Mercuriusstraat zich unaniem uitspreken tegen een deel van de kermis in hun straat. Wienen: "We proberen het allemaal zo goed mogelijk op een rij te zetten. Dat gebeurt zorgvuldig, er wordt met de veiligheidsdiensten gekeken naar wat de beste manier is om het goed en veilig te doen. Er wordt met bewoners en kermisexploitanten gepraat. De inzet is dat wij proberen om in maart een definitieve indeling te bespreken, tot een conclusie te komen en vervolgens de kermis van dit jaar volgens die voorkeur te gaan plaatsen. Er zijn geen toezeggingen gedaan aan kermisexploitanten waar ze precies mogen staan, maar er is wel gezegd dat ze welkom zijn op de kermis. Dat moest ook wel, want wij kunnen niet in zo'n laat stadium zeggen: 'Joh je moet maar afwachten of je mag komen', want dan gaan ze ergens naar toe. Als het ons niet lukt om het rond te krijgen, zal ik dat ook vertellen en bespreken we dat in de commissie maar dan, zo is de opvatting van het college, zal de kermis in 2019 op de oude wijze plaats vinden, met de verbeteringen die al wel mogelijk zijn. We zullen het onderzoek daarna afronden en zorgen dat het voor de kermis van 2020 wel helder is." Wienen legt tot slot uit dat het allemaal zo lang duurt omdat er geen personeel beschikbaar was om het onderzoek te doen en er een extern onafhankelijk bureau op is gezet.

Fouten scanauto binnenkort hopelijk voorbij

Door Christa Warmerdam

HAARLEM - In de rondvraag van de vergadering van de Commissie Bestuur van de gemeenteraad van 14 februari stelde Moussa Aynan (Jouw Haarlem) vragen over fouten die gemaakt zijn door de apparatuur in de scanauto van de Gemeente. De scanauto rijdt door de straten van Haarlem en als een foutparkeerder wordt ontdekt, legt speciale apparatuur in de scanauto de gegevens van de foutparkeerder vast, zodat een boete kan worden opgelegd.

Aynan: "Volgens mij is de procedure dat er een visuele controle plaats vindt voordat de boete wordt opgelegd. Die controle wordt gedaan door een handhaver, die moet bekijken of dit inderdaad het kenteken en de auto is die beboet moet worden. De afgelopen weken is dit een aantal keer voorgekomen dat dat niet gebeurt. Mijn vraag is: is er inderdaad een visuele controle en zo ja waarom worden die fouten nog steeds gemaakt?"

Interpretatie

Burgemeester Wienen gaat in zijn antwoord eerst in op de procedure: "Er gaat altijd een controleur naar toe, die een inspectie doet en een foto maakt. Die kijkt ook of er iets bijzonders aan de hand is, bijvoorbeeld of er vergunning in de auto ligt. Hij legt de aanslag op." Daarna legt hij uit dat de apparatuur soms een foutje maakt. "Hij kan soms een letter verkeerd interpreteren. De controleur hoeft tot nu toe niet opnieuw het kenteken in te voeren."

Mensenwerk

Wienen komt ook met de voorgestelde oplossingen: "We willen scanapparatuur die vrijwel geen of helemaal geen fouten meer maakt, maar dat duurt nog eventjes want het is heel duur om te vervangen. Dat gaat binnenkort regulier gebeuren en dan gaan we dat regelen. Ten tweede is dat wij willen dat de controleur het nummer ook gewoon moet invoeren. Door dat handmatig te doen moet hij ook gaan kijken en dan ziet hij dat het niet klopt." Wienen houdt wel een slag om de arm: "Het blijft mensenwerk, dus ik kan niet zeggen het zal nooit meer gebeuren."

Haarlems Nieuwsblad zit ook op Facebook en Twitter en plaatst naast nieuws ook tips, leuke bezienswaardigheden, human interest verhalen en een poll.

De poll van vorige week ging over participatie.

Participatie tussen gemeente Haarlem en inwoners verloopt goed en is waar het zijn moet.

Op Facebook heeft het bericht een bereik van 4569 mensen, waarvan er 138 mensen hun stem hebben uitgebracht.

88% zegt: de gemeente blijft star.

12% zegt: ja er wordt echt geluisterd.

De poll voor deze week luidt:

Carnaval moet verplichte feestdag worden

Stem op de Facebookpagina van Haarlems Nieuwsblad en laat uw mening achter. De week erop wordt de uitslag bekendgemaakt.

Haarlem vroeger: Weet je nog wel

Haarlems Nieuwsblad heeft een videorubriek op de Facebookpagina van deze krant. Met "Haarlem vroeger: Weet je nog wel?" laten we korte video's zien van Haarlem in vroegere tijden. Elke week laten we een video zijn die nu weer actueel is of dat het onderwerp past in deze tijd van het jaar. Deze week een video over carnaval.

Wilt u ook een video aanvragen? Dat kan door te mailen naar redactie.hln@rodi.nl of tweet naar @haarlem_nieuws. U kunt ook een reactie onder deze video achterlaten.

Strengere handhaving op parkeren bedrijfsvoertuigen

HAARLEM - Handhaving van gemeente Haarlem heeft aan Parkmanagement Waarderpolder laten weten dat er in de Waarderpolder strenger gehandhaafd gaat worden op verkeerd geparkeerde voertuigen. Het zorgt voor onveilige situaties en een slechte uitstraling van het gebied. Daarnaast gaat er extra gehandhaafd worden op het parkeren van voertuigen van autobedrijven op de openbare weg. Steeds meer autobedrijven stallen hun wagens op de openbare weg.

Biomarkt in de kweektuin

HAARLEM - De BioMarkt ontwaakt uit haar heerlijke winterslaap. Op 2 maart is weer de eerste BioMarkt bij de Haarlemmer Kweektuin. De markt is tussen 10.00 en 15.00 uur. Klanten kunnen er terecht voor allerlei biologische, glutenvrije of duurzaam geproduceerde producten. Bijvoorbeeld groente, brood, gebak, kaas, worst, jam, honing, bier, olijfolie en azijn, zero waste verpakkingen en waterzuiveraars. Het is behalve voor je zaterdagse boodschappen doen op de markt ook een gezellige plek om wat te eten en te drinken.

De BioMarkt wordt georganiseerd door Zelfoogsttuin Wij Telen Groente. Haarlemmer Kweektuin, ingang Kleverlaan 9.

Win een beurs voor taalcursus in Osnabrück

HAARLEM - De hogeschool van Osnabrück en de gemeente Osnabrück geven ook dit jaar een beurs weg voor een zomertaalcursus Duits aan een scholier, student of werkende uit Haarlem. Aanmelden kan tot 5 april. De cursus vindt plaats van 19 augustus tot en met 16 september 2019.

Naast de 90 lesuren op diverse niveaus is er een uitgebreid programma met lezingen, bedrijfsbezoeken, sport en cultuur. Ter afsluiting van de cursus gaan de deelnemers op een 4-daagse excursie naar Berlijn en Potsdam.

Kijk voor meer informatie op de website: www.hs-osnabrueck.de/sommersprachkurs.html

Dansvoorstelling Broos in Toneelschuur

BROOS; over ouderdom, jeugd en breekbaarheid

HAARLEM - Conny Janssen Danst opent het jaar met de nieuwe avondvullende dansvoorstelling BROOS, een sprankelende, fysieke productie over ouderdom, jeugd en de breekbaarheid van het leven. Naast een groot ensemble van vijftien dansers werkt choreografe Conny Janssen voor de livemuziek in BROOS samen met muzikante en zangeres Maartje Teussink. BROOS is van woensdag 6 tot en met zaterdag 9 maart te zien in De Toneelschuur. Op woensdag 6 maart vindt er voorafgaand aan de voorstelling een inleiding plaats.

Baby's, kleuters, pubers, jonge ouders: elke levensfase heeft een andere broosheid. Bij het zien van een oudere vergeten we vaak dat die persoon door al die levensfases is gegaan. Soms zien we slechts de laatste uiterlijke vorm en verhult die alle andere verhalen die er ooit zijn geweest of nog sluimeren. In een mozaïek van vertellingen ervaren we in BROOS de hartenklop van diverse momenten in tijd."

Informatie

In Haarlem:Woensdag 6 tot en met zaterdag 9 maart. Toneelschuur, Lange Begijnestraat . Aanvang: 19.30 uur.

Schalkwijk on Tour met Vazana

HAARLEM - De fameuze Noam Vazana treedt zaterdag 23 februari op in Winkelcentrum Schalkwijk. Noam speelde al op prestigieuze festivals als North Sea Jazz, Music Meeting en Jazzahead, had een bestseller op iTunes en de Volkskrant noemde het bezoeken van haar show 'een must'

Het gaat Ladino zangeres "Nani" Noam Vazana de laatste tijd voor de wind. Vorige jaar won ze ook nog de Internationale Sephardic Music Award. 'Nani' presenteert nu het album Andalusian Brew met een lange tournee door de VS, Canada en Europa. Nani brengt een progressief uitkijk op de Ladino muziek en vermengt de Sefardische, Arabische, Noord-Afrikaanse muziek en jazz op een warme en hedendaagse manier. Met een instrumentatie van gitaren, percussie en Vazana's hypnotiserende stem is Nani een frisse bries in het Ladino-landschap.

Vazana al in de iTunes Top-20 bestseller met haar album Love Migration 2014 die haar ook de ACUM album prijs is gewonnen. Noam stond reeds op North Sea Jazz, Giel Beelen, Music Meeting het Concertgebouw en meer. Noams debut Daily Sketch 2011 was door NTR-radio op slag als 'Album van de week' uitgeroepen. Twee nummers van deze cd, David's Lament en Personality werden in 2012 'Hit van de Week' op Radio-2 en NTR. Noam Vazana winnares van het concours Mooie Noten 2010, gaf de afgelopen jaar, 90 concerten over de gehele Wereld zoals. Noord-Amerika, Europa, Israël en Marokko. Toegang: gratis

De bloeiperiode van Haarlem en Kennemerland

HAARLEM - Een tentoonstelling over de geschiedenis van Haarlem en Kennemerland. In Museum Haarlem is te zien hoe de welvaart groeide in de 19de eeuw, de Gouden Eeuw.

Waarin Haarlem als stad door industrialisatie een nieuwe rijke periode kent die tot op de dag van vandaag nog te zien is. In de tentoonstelling worden met de thema's werken, wonen, macht, geloof, en kunst en wetenschap het heden en verleden in relatie met elkaar gebracht.
De tentoonstelling is dagelijks van 12.00 - 17.00 uur in Museum Haarlem te zien. Groot Heiligland 47 in Haarlem. Prijzen Volwassenen € 7,- Jongeren t/m 18 jaar en museumkaart gratis.

30+ Letz Party Disco & Upbeat Classics Party

Dansen in ongedwongen sfeer. (Foto: Letz Party Promotion)

HAARLEM - Op zaterdag 2 maart organiseren Hotel Raecks en Letz Party een "30+ Disco & Upbeat Classics dansfeest in twee party area's". Adres: Raaks 1 – 3 in Haarlem. Het feestje duurt van 20.00 tot 1.00 uur.

FEEST DER HERKENNING

DJ XLR draait de Upbeat hits. Je hoort in deze area een swingende uptempo mix van de classics van de Dance / House / Soul en Latin. In de andere zaal draait DJ William (Party Inside) een swingende mix van de beste Disco Classics uit de 70s, 80s, 90s, 00s & 10s.

All time dance tunes

Ga los op disco krakers van weleer, de opzwepende Latin, rock & pop tracks en geniet van all time dance tunes van vandaag de dag. "Bij LetzParty is de sfeer altijd relaxed en ongedwongen. Terwijl je geniet van de unieke ambiance, ga je 'helemaal los' met gelijkgestemden op de hits van toen en nu.

"Op dit feest ben je verzekerd van de beste en lekkerste hits van toen en nu. In de feestzaal zal stil zitten echt niet lukken," aldus organisator William Appelmans.

Diversiteit

Letz Party organiseert in deze regio meerdere soorten feesten. Van landgoedfeesten in Elswout tot strandfeesten waar het zand tussen de tenen kriebelt. Geen nachtbrakers? Dan komen deze feesten goed uit, aangezien de danceparty's al om 20.00 uur beginnen. Toch een feest dat je helemaal naar eigen wensen kunt sturen? Dat kan ook bij Lets Party van William Appelmans.

Ticket verkoop

Tickets voor de 30+ Letz Party Disco & Upbeat Classics Party zijn online en aan de deur te verkrijgen. Early bird €12,50 (tot 23 februari). Regulier 15,00 en aan de deur 17,50.

Excursies Huis te Manpad

HEEMSTEDE - Het park van Huis te Manpad, Herenweg 9 in Heemstede is alleen in excursieverband te bezoeken. Van februari t/m 15 oktober is er iedere zaterdag om 10.00 uur een excursie. Van februari t/m mei is er ook op dinsdag om 14.00 uur een rondleiding. Op deze tijdstippen staat er bij de poort een gids klaar voor een boeiende wandeling. Het is gratis en aanmelding is niet nodig. Het hoofdhuis en de overige woningen worden particulier bewoond en zijn dus niet te bezichtigen. Een groepsbezoek is ook buiten de openstellingstijden mogelijk. Spreek dit af met Iris de Graaff, telefoon 023-5475040.

WC Schalkwijk gaat jazz

HAARLEM - Naast de serie 'Schalkwijk Klassiek' en 'Schalkwijk on Tour' presenteert De Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk nu ook 'Schalkwijk goes Jazz'. Het komende jaar zal op een aantal zondagmiddagen om 14.00 een jazz concert worden gegeven op het plein voor de voormalige V&D.De aftrap is op zondag 17 februari met een optreden van Vondelier.

Vondelier is als een aangename wandeling door de zomerse polder. Fluitekruid groeit langs de lommerrijke paden terwijl de zwaluwen hoog over het veld gieren. Het is vertrouwd, maar toch avontuurlijk. Dit kwartet maakt muziek die het leven in al haar aspecten viert en waar de liefde van af spat.

Een samenwerking tussen de Nederlandse dichter Mark Opfer en contrabassist William Barrett leidde tot de oprichting van Vondelier. In het ensemble komen spannende jazz composities en lyrische Nederlandstalige teksten samen. Deze worden vertolkt door zangeres Laura Dooge, ingebed door de gitaristen Gijs Idema en Linus Eppinger, aangevuld met bassist William Barrett.

Geniet van Nederlandstalige luisterjazz. Toegang: gratis Het concert begint om 14.00 en zal plaatsvinden op het plein voor de voormalige V&D.

Meerderheid inwoners Noord-Holland neemt maatregelen tegen gevolgen klimaatverandering

REGIO - Inwoners van Noord-Holland voelen de urgentie om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. En zien hierdoor in dat goed waterbeheer belangrijk is. Ruim 83 procent van de provincie neemt maatregelingen.

57% procent van de inwoners van Noord-Holland heeft zelf weleens te maken gehad met wateroverlast (ondergelopen tuinen (19%), kruipruimtes (11%), kelder (7%) of begane grond van de woning (3%)). Veilige dijken, het afvoeren van water bij slecht weer door bijv, goede riolering, vindt men belangrijke thema's.

Omgaan het water

Daarnaast wil 72% van de Noord-Hollanders best ingrijpen in de natuur, om daarmee overstromingen te voorkomen. Door de droge zomer en het extremere weer beseffen mensen ook dat er meer maatregelen nodig zijn om ons land te beschermen tegen klimaatverandering. In aanloop naar de Waterschapsverkiezingen op 20 maart onderzocht Ruigrok NetPanel voor de Unie van Waterschappen hoe de Nederlander omgaat met water.

Eigen verantwoordelijkheid

Noord-Hollanders staan ervoor open zelf iets te doen tegen de gevolgen van klimaatverandering of doet dit al. Veel mensen passen het eigen gebruik van water aan: ze douchen korter (66%), sproeien minder vaak de tuin (48%), wassen minder vaak zelf de auto (57%) en zijn bereid aanpassingen te doen om regenwater beter af te voeren, door tegels in de tuin te vervangen door groen (27%) of een regenton te plaatsen (15%).

Onderwijs

Ook wil 57% van de inwoners in Noord-Holland graag (meer) tips en informatie over wat ze zelf kunnen doen, en geven zij aan het een goed idee te vinden dat het waterschap onderwijs aanbiedt op scholen over het beheer en de bescherming van water (42%).

Op woensdag 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Neem een kijkje op MijnStem.nl om te zien wat er te kiezen valt.

Toontje lager zoekt leden

HAARLEM - Kom zingen bij Zangkoor "Toontje Lager" in Kinheim! Het zangkoor in Kinheim zoekt nieuwe leden. De dirigent/musicus is humoristisch, geduldig en brengt de leden steeds een stapje verder. Het is genieten geblazen en je wordt er vrolijk van. Trek de stoute schoenen aan en kom! Kom eens vrijblijvend luisteren. Iedere woensdagmiddag om 15.30 uur. Bel voor meer informatie naar Dhr. F. Vrieze tel. 023 5288062.

Nieuwe QASHQAI N-Motion direct te bestellen

De Nissan QASHQAI N-Motion. (Foto: Nissan communicatie)

IJMUIDEN - De Nissan QASHQAI N-Motion is gebaseerd op de uitvoering N-Connecta. Behalve van de toch al rijke standaarduitrusting is de N-Motion-uitvoering ook voorzien van zilverkleurige bumperbescherming voor en achter, bijpassende zilverkleurige spiegelkappen, dakrails en een panoramisch dak. Adaptieve led-verlichting en lichtmetalen 19-inch wielen maken de exclusieve uitstraling compleet.

Inclusief nieuwe NissanConnect en unieke interieur- en exterieurdetails

Het interieur van de QASHQAI N-Motion heeft dankzij nieuw ontworpen voorstoelen een premium make-over gehad. De stoelen zijn voorzien van exclusieve oranje inzetstukken op de zijwangen en dito stiksels over de gehele stoel. De opvallende stiksels komen terug in de kniekussens aan weerszijden van de middenconsole – bij de versnellingshendel – en in de binnenbekleding van de voorportieren en langs de bovenzijde van de bergruimte tussen de voorstoelen. De vier sportieve vloermatten, eveneens met oranje stiksel, maken het geheel af. Voor extra bescherming van de bagageruimte is de Nissan QASHQAI N-Motion uitgerust met een mat die de gehele laadvloer bedekt.

Naadloze verbinding

Standaard is de QASHQAI N-Motion voorzien van het nieuwe NissanConnect, het geavanceerde infotainmentsysteem van Nissan. De Nissan Intelligent Mobility-technologie zorgt voor een naadloze, intuïtieve verbinding tussen de bestuurder en zijn auto, wat de gebruikservaring van de bestuurder verder verbetert. Functies als stemherkenning, Find My Car, Over The Air map- en software-updates zijn standaard, net als een snelle zoekfunctie en Apple CarPlay en Android Auto.

Met de rijke standaarduitrusting biedt de Nissan QASHQAI N-Motion uitzonderlijk veel waarde tegen een scherpe prijs. De meerprijs ten opzichte van een N-Connecta uitvoering bedraagt slechts 1750 euro, terwijl het N-Motion pakket een waarde vertegenwoordigd van maar liefst 3.200 euro. De Nissan QASHQAI N-Motion-uitvoering is leverbaar in combinatie met de 1.3 benzinemotor.

Autobedrijf Stormvogels B.V. IJmuiderstraatweg 112, 1972 LG IJmuiden. Telefoon: 0255 530 804. Website: www.autobedrijfstormvogels.nl.

Range Rover Sport HST met 400 pk

(Foto: Land Rover)

REGIO - De Range Rover Sport combineert moeiteloos zijn dynamische rijgedrag en verfijning met de kenmerkende terreinkwaliteiten van Land Rover. De introductie van de nieuwe zescilinder-in-lijn, 3,0-liter benzinemotor met 294 kW (400 pk) vermogen brengt het prestatieniveau en de verfijning naar een nog hoger niveau en zorgt voor een lager brandstofverbruik.

De nieuwe Ingenium-benzinemotor is in eerste instantie voorbehouden aan de speciale HST-uitvoering. De sterke zes-in-lijn benzinemotor is alerter en verfijnder dan de vorige V6-benzinemotor. Dankzij 550 Nm koppel sprint de Range Rover Sport HST in 6,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/uur. De topsnelheid is 225 km/uur. De soepele zescilinder bevat geavanceerde technologie, zoals de nieuwe elektrische supercharger. Dankzij de directe verbinding met het gaspedaal draait de supercharger binnen een halve seconde op een snelheid van 120.000 toeren per minuut. Daarmee behoort het begrip 'turbogat' voor Land Rover tot het verleden.

Range Rover Sport HST (Foto: Land Rover)

Deze prestatieverhogende technologieën werken samen met de nieuwe Mild Hybrid Electric Vehicle-aandrijflijn (MHEV). Het verbruik bedraagt daardoor 9,3 l/100 km en de CO2-uitstoot 213 g/km. Dit is het nieuwste hoofdstuk in het plan van Land Rover om in 2020 een geëlektrificeerde uitvoering van elk model te leveren. De intelligente technologie is gebaseerd op een splinternieuw Start-Stop-systeem dat de motor uitschakelt als de auto stilstaat en combineert de nieuwe 3,0-liter benzinemotor met een elektromotor. Het systeem kan dankzij regeneratief remmen energie terugwinnen en opslaan in het 48-volt accupakket. Die energie kan worden benut voor bijvoorbeeld wegrijden vanuit stilstand. De nieuwe Range Rover Sport HST is te bestellen voor € 139.020,-. De auto is te configureren via www.landrover.nl.

Nissan Juke extra voordelig bij Nissan Rustman

De Nissan Juke. (Foto: Nissan communicatie)

HAARLEM - De Haarlemse Nissan dealer Rustman geeft de komende dagen duizenden euro's korting op de Nissan Juke. De Nissan Juke is geen gewone crossover. De Juke is een compacte crossover met een sportieve uitstraling, die gemaakt is voor heerlijke ritten op de weg.

Met achterlichten die zijn geïnspireerd op de krachtige 370Z van Nissan, een strak vormgegeven motorkap n gespierde lijnen is dit absoluut geen alledaagse auto. Het combineert de uitstraling van een 2-deurs sportauto met een praktische gemak van een 4-deurs SUV. De Nissan Juke biedt het beste van beide werelden. De Nissan Juke is namelijk zowel geschikt voor in de stad als voor een rit door de bergen. Met deze auto komt u echt overal met veel plezier.

Gewenste opties

De nieuwe Nissan Juke is standaard al rijk uitgevoerd met vele gewenste opties, maar de Nissan Juke Acenta, N-Connecta en Tekna uitvoering biedt u nog veel meer. De Juke's bij Rustman zijn in verschillende kleuren en uitvoeringen leverbaar en staan klaar in der showroom. Wees er snel bij, want op is op!

Proefrit

Benieuwd wat uw huidige auto waard is als inruil op deze auto? Of heeft u niets in te ruilen en bent u benieuwd naar de mogelijkheden tot het aanschaffen van deze auto? Kom dan nu naar Rustman en ontdek de auto tijdens een proefrit. Profiteer van deze duizenden euro's korting.

Adresgegevens

Nissan Rustman is gevestigd op de Grijpensteinweg 69 in Haarlem. Telefoon: 023 524 4040.

SKoda onthult interieur Vision IV concept

De Scoda onthult nieuw interieur. (Foto: Pixabay)

REGIO - Op 7 maart opent de Salon van Genève wederom z'n deuren. Verwacht net als ieder jaar heel veel nieuws en uiteraard vind je dat nieuws allemaal op deze site. Meer informatie over de beurs: www.gims.swiss

Het is bij Skoda ondertussen vaste prik geworden in aanloop naar een nieuw model: we beginnen bij aangedikte schetsen van het exterieur, waarna een geschetst interieur volgt. Skoda neemt een nieuwe concept-car mee naar de beursvloer in Genève en bij die auto zijn we bij de tweede stap beland.

In aanloop naar de onthulling delen de Tsjechen een schets van het interieur uit de Vision iV Concept. Deze auto belooft de voorbode van Skoda's volledig elektrische SUV te zijn. Het model borduurt voort op de Vision E Conceptdie we eerder ontmoetten. De schets van het interieur ziet er futuristisch uit, maar heeft ook veel Skoda-kenmerken. Het merk werkt namelijk met een los geplaatst scherm voor de infotainment midden op dashboard sinds de Scala. Ook de basisvorm van het dashboard uit de elektrische SUV kennen we uit bijvoorbeeld de nieuwe Scala. Verder ziet het dashboard van de concept-car er clean en zonder knoppen uit. Het dashboard lijkt wel meer te zweven dan in andere modellen die we tot nu toe bij Skoda tegenkwamen. Een keuzehendel voor de automatische transmissie lijkt verleden tijd.

Voor de afwerking lijkt Skoda voor een goud-bronzen kleur te kiezen. De fabrikant zegt dat de middenconsole plaats biedt aan twee mobiele telefoons die draadloos kunnen worden opgeladen. De volledig elektrische SUV is Skoda's eerste model op het nieuwe platform Modular Electric Drive Kit (MEB). De Vision iV is een eerste stap richting Skoda's 'e-mobility'. De komende vier jaar pompen de Tsjechen circa 2 miljard euro in onder andere alternatieve aandrijflijnen. Tegen 2022 staan er volgens de planning tien geëlektrificeerde Skoda's in de showroom. Over een kleine twee weken zien we de Vision iV Concept voor het eerst in levende lijve.

ONTDEK DE VOORDELEN VAN SUBARU: KOM NAAR DE WINTER TESTDAGEN

Ervaar het rijden in een Subaru tijdens de Winter testdagen. (Foto: Teppo Vertomaa)

HAARLEM - Een Subaru beschikt over bijzondere techniek, iets dat lang niet iedereen weet. Daarom heeft Subaru-dealer Kennemerland nu de Winter Testdagen. Tijdens die dagen worden de voordelen van onder meer boxermotor, CVT-automatische transmissie, EyeSight, permanente vierwielaandrijving en nog veel meer zaken uitgelegd. Om de conclusie alvast te verklappen: Subaru past die techniek niet toe omdat het merk zich wil onderscheiden, maar omdat de auto's er beter van worden. Op de Winter Testdagen bij Subaru-dealer Subaru Kennemerland in Haarlem is het volledige verhaal te horen. En kan er natuurlijk worden proefgereden. Deelnemen is gratis.

Uitgebreid SUV's en Crossovers testen onder allerlei omstandigheden

Rijden, daar gaat het om bij de Winter Testdagen. Want eerlijk is eerlijk, een goed verhaal over de techniek van de auto begint pas te leven als je achter het stuur plaatsneemt. Rijden dus, en veel. Maar niet voordat de filosofie van het merk is uitgelegd. Dat gebeurt niet in een uren durend betoog, maar kort en bondig. De techniek komt aan bod, maar ook slimmigheden als de dunne dakdragers waardoor het uitzicht beter is, de handige opstapjes op de dorpels en de veiligheidshaken in de achterportieren. Deze details, samen met de doorwrochte techniek van elke Subaru, maakt de auto's zo bijzonder. En dus de moeite van het testen waard.

Perfecte testroute

Hoewel de proefritperiode is gedoopt tot Winter Testdagen, is de kans aanwezig dat de testomstandigheden allesbehalve winters zijn. Daarom heeft Subaru-dealer Kennemerland een uitgekiende testroute uitgezet zodat alle belangrijke aspecten van de testauto uitvoering kunnen worden geprobeerd. Reken op snelweg, hellingen, indien gewenst off road en nog veel meer. Ook goed om te weten: wie zijn auto veel gebruikt als trekauto kan dit aangeven, zodat er tijdens de proefrit ook met caravan of trailer kan worden gereden. Alleen zo krijgt iedere klant een goed beeld van de Subaru die hij mogelijk koopt, alleen zo leer je een Subaru op waarde te schatten.

Gratis en vrijblijvend

De Subaru Winter Testdagen worden gehouden tot het einde van de winter, deelname is gratis en vrijblijvend en er kan worden gereden met de Subaru XV, de Outback en de Forester. Aanmelden kan op Subarutestdagen.nl of rechtstreeks bij Subaru-dealer Kennemerland in Haarlem.

Subaru Kennemerland. Adres: Eysinkweg 67, 2014 SB Haarlem. Telefoon: 023 553 1000. www.steemanautomotive.nl

Instapmodel zonder compromis

Mercedes G 350 d (Foto: DaimlerAG / Konstantin Tschovikov)

REGIO - Krachtig, comfortabel, soeverein: sinds juni veroveren overal in de wereld de eerste exemplaren van de nieuwe G-Klasse de offroadpistes. De terreinwagen overtuigt met zijn prestaties, veiligheid, moderne assistentiesystemen en uitstekende rijeigenschappen.

En nu wordt het motorenaanbod uitgebreid met een efficiënte dieselmotor. De nieuwe G 350 d (gecombineerd brandstofverbruik: 9,8-9,6 l/100 km; gecombineerde CO2-emissie: 259-252 g/km) levert een hoger vermogen dan ooit. De G 350 d, heeft een consumentenadviesprijs van € 174.829 inclusief BTW, BPM en kosten rijklaar maken. De eerste leveringen worden in de loop van het voorjaar verwacht.

Mercedes G 350 d (Foto: DaimlerAG / Konstantin Tschovikov)
Mercedes G 350 d (Foto: DaimlerAG / Konstantin Tschovikov )

De nieuwe dieselmotor OM 656 creëert ook in de G-Klasse nieuwe maatstaven met betrekking tot performance – zowel op de weg als in het terrein. "Doelstelling was om het vermogen te verhogen en tegelijkertijd het verbruik en het geluid te reduceren", onderstreept Ola Källenius, binnen de Raad van Bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Group Research & Mercedes-Benz Cars Development.

Tot de kenmerken van deze motor behoren getrapte verbrandingskommen, een tweetraps uitlaatgasturbo en variabele kleptiming CAMTRONIC. Daardoor warmt de uitlaat op zonder het brandstofverbruik te verhogen. Ook de doorontwikkelde NANOSLIDE®-cilinderwandcoating vermindert de wrijvingsverliezen tussen de zuigers en de cilinderwanden, waardoor het brandstofverbruik verder kan worden verlaagd.

Peugeot komt met sportieve hybride

REGIO - Op 7 maart opent de Salon van Genève wederom z'n deuren. Verwacht net als ieder jaar heel veel nieuws en uiteraard vind je dat nieuws allemaal op deze site. Meer informatie over de beurs: www.gims.swiss.

Wie tijdens de Autosalon van Genève een bezoek brengt aan de stand van Peugeot, wordt daar ongetwijfeld overladen met 208-prikkels.

De Fransen stellen er namelijk een volledig nieuwe generatie aan de wereld voor, maar daar blijft het zo te zien niet bij!

Teaservideo

De nieuwe 208 is in Parijs natuurlijk dé aandachtstrekker van Peugeot, maar uit een tweetal teasers die op Twitter zijn verschenen blijkt dat het merk meer nieuws onder de zon heeft. Peugeot plaatst zelf een korte teaservideo online waarin het merk een sportief model met een hybride aandrijflijn aankondigt. Daarnaast laat niemand minder dan Peugeot-CEO Jean-Philippe Imparato op het sociale kanaal een afbeelding zien waarop ogenschijnlijk een stukje grille van de nieuwkomer is te zien. Laat het speculeren maar beginnen.

Hybride aandrijflijn

Van de nieuwe 208 komt een volledig elektrische versie, maar het is natuurlijk niet uitgesloten dat er naast een reguliere GTi ook een GTi-achtige smaak met elektrohulp beschikbaar komt. Wij zetten ons geld echter in op een sportief ingestelde versie van de 508.

Vorig jaar doken al geruchten op over de komst van een 508 R, een rappe 508 die boven de momenteel sterkste versie (de 225 pk sterke GT) komt te staan. Die nieuwe variant zou zijn vermogen putten uit een plug-in hybride aandrijflijn.

Achttraps automaat

Van de 508 en 508 SW zijn eerder al plug-in hybriden aangekondigd, voorwielaangedreven versies die een zo'n 225 pk sterke aandrijflijn krijgen. Hierbij is een 180 pk sterke 1.6 THP gekoppeld aan een elektromotor. Ook van de 3008 komt een plug-in, een auto die 3008 GT Hybrid moet gaan heten en over een 300 pk sterke aandrijflijn én vierwielaandrijving komt te beschikken.

Hierbij werkt een 225 pk sterke versie van de 1.6 THP samen met een elektromotor. Schakelen gaat in alle gevallen met een achttraps automaat, een speciaal voor deze plug-ins ontwikkelde bak die Peugeot e-EAT8 (Electric Efficient Automatic Transmission). Mogelijkerwijs komt die Hybrid4-variant van de plug-in hybride aandrijflijn dus ook naar de 508. Voorlopig blijft het bij speculeren, tijdens de Autosalon van Genève wordt straks alles duidelijk.

Fiat 500 te zien in MoMa New York

FIAT 500 (Foto: FIAT)

REGIO - De Fiat 500 Serie F die in 2017 aan de collectie van het prestigieuze Museum of Modern Art (MoMa) van New York werd toegevoegd, beleefde onlangs haar 'debuut' en werd voor de eerste keer getoond aan het publiek. De auto staat tentoon in het kader van de expo 'The Value of Good Design' die het verhaal vertelt van industrieel design door middel van kunstwerken van de MoMa-collectie. De tentoonstelling eindigt 15 juni 2019.

Het model dat tentoongesteld wordt in het MoMa, is een klassieke Fiat 500 uit de F-serie, de populairste 500 ooit, die geproduceerd werd van 1965 tot 1972. Samen met de andere versies (Sport, D, L en R) van de eerste generatie werden van 1957 tot 1975 in totaal meer dan vier miljoen exemplaren geproduceerd.

Vijf miljoenste Volkswagen Tiguan

De Volkswagen Tiguan. (Foto: Volkswagen PR)

REGIO - Het nieuwe jaar is nog maar net onderweg of Volkswagen heeft al een indrukwekkende mijlpaal bereikt. Halverwege januari rolde in Wolfsburg de vijf miljoenste Tiguan van de band. Sinds zijn debuut in 2007 is de geliefde SUV van Volkswagen uitgegroeid tot een wereldwijd succes.

De Tiguan en Tiguan Allspace vallen bij klanten over de hele wereld in de smaak. Volkswagen's populaire SUV is een uitstekende allrounder, met een aansprekend design, een riant interieur en state-of-the-art technologie. Alleen al in 2018 leverde Volkswagen 800.000 exemplaren van de Tiguan en Tiguan Allspace af.

De productie van de Tiguan startte in 2007 in de Volkswagen-fabriek in Wolfsburg. In het eerste volledig jaar werden er 120.000 exemplaren gebouwd.

De gemeente wordt straatwijs

Burgemeester Astrid Nienhuis van de gemeente Heemstede (links met grijze jas) en een ambtenaar interviewen twee inwoners in de Raadhuisstraat. (Foto:Harry van Hoorn)

HEEMSTEDE/BLOEMENDAAL - Sta niet raar te kijken als er plots iemand van het Heemsteedse en of Bloemendaalse bestuur vragen gaat stellen over de Heemsteedse en Bloemendaalse leefomgeving. Tot 25 februari houden ambtenaren en bestuurders van de gemeente namelijk straatinterviews. Inwoners en ondernemers kunnen hen tegenkomen op verschillende plekken in de gemeente.

In gesprekjes van ongeveer 10 minuten stellen zij vragen die gaan over wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden in hun leefomgeving en hoe ze betrokken willen zijn bij beslissingen daarover. Er worden vragen gesteld over participatie, betrokkenheid bij onderwerpen en hoe ziet u de toekomst. Wat moet er in de komende twintig jaar veranderen en waar moet de gemeente waarde aan hechten als het gaat om cultureel erfgoed.

Het verslag van de interviewresultaten vormt 1 van de bouwstenen voor respectievelijk de nieuwe omgevingsvisie en voor nieuw participatiebeleid. Beide interviews komen in april op de website.

Dolhuys krijgt zeven ton van Bankgiro Loterij

Een fantastisch hoog bedrag voor het Dolhuys. (Foto:Roy Beusker.)

HAARLEM - Het Dolhuys heeft dinsdag 12 februari tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala een schenking van 700.000 euro ontvangen van de BankGiro Loterij. ''Als enige museale organisatie in Nederland combineert Het Dolhuys zorg, kunst, cultuur en de diversiteit van de geest. Het museum levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een inclusieve samenleving'', aldus de BankGiro Loterij.

Directeur Hans Looijen is zeer verheugd met de gift die het museum onder meer gaat inzetten voor de nieuwe presentatie van het Dolhuys. ''Dit is geweldig. We willen ons publiek vooral de veerkracht en het wonder van de geest laten zien. In onze nieuwe presentatie komen cultuur en zorg samen. Met deze fantastische gift van de BankGiro Loterij zijn wij in de gelegenheid om dit zichtbaar te maken.'' Het is de grootste bijdrage die het Dolhuys ooit heeft gekregen.

Renovatie

Het Dolhuys is gevestigd in het voormalig dol, pest- en leprooshuis van Haarlem en bestaat dit jaar 700 jaar. Het pand heeft jarenlang onderdak geboden aan mensen die buiten de maatschappij vielen. Vanwege noodzakelijk onderhoud wordt het monumentale gebouw de komende jaren ingrijpend gerenoveerd. Het gerenommeerde ontwerpbureau Kossmann. DeJong zal de nieuwe inhoudelijke presentatie van het museum vormgeven.

Kijk voor meer informatie over het Dolhuys op: www.dolhuys.nl

'Gele en oranje hesjes' beschermen padden

OVERVEEN - Als er mensen in gele of oranje hesjes langs de kant van de weg lopen en naar beneden kijken, schrik dan niet. De vrijwilligers zoeken padden om ze te helpen met de paddentrek.Door het zachte weer trekken padden, salamanders en kikkers van hun overwinteringsplek in duin of bos naar hun voortplantingsgebied. Dit is een plas of sloot in de polder.

Op veel plaatsen zijn tunnels aangelegd om de dieren veilig de weg te laten passeren. Maar daar waar geen tunnels zijn, staat gaas en zijn emmers ingegraven om de padden op te vangen. Vrijwilligers legen de emmers 's morgens aan de andere kant van de weg bij een plas of sloot. Waar geen gaas geplaatst kan worden, speuren vrijwilligers het wegdek af en rapen ze de padden van de weg om ze veilig over te zetten.

Controleren

Het overzetten is niet het enige dat de paddenbeschermers doen. Ook het controleren van straatkolken op padden kan een taak zijn. Veel padden komen in de straatkolk terecht bij wegen met stoepranden, als een pad uit een tuin naar een tuin met een vijver loopt.

Wie helpt de pad?

De paddenwerkgroepen uit deze regio zoeken vrijwilligers die zich voor ongeveer 6 weken inzetten voor de padden en helpen bij hun trek. Er is plaats voor vrijwilligers die 's avonds of in de ochtend helpen bij het overzetten van de padden. Ook mensen die willen helpen met het ingraven van het gaas en emmers of de paddenschermen willen onderhouden en repareren kunnen reageren.

Informatie

Meer weten over het fenomeen van de paddentrek? Kijk dan op www.padden.nu. Hier staan ook de contactgegevens van de Paddenwerkgroepen in Noord-Holland.

Cursus digitaal werken

HAARLEM - Overheidszaken regelen moet steeds vaker via internet. Maar hoe moet dat? De Belastingdienst, gemeente en andere overheidsinstanties schakelen steeds meer over naar digitaal. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland geeft een gratis cursus.

De cursus bestaat uit 4 dagdelen van 2 uur, die wekelijks in de Bibliotheek plaatsvinden. De cursus wordt gegeven door gecertificeerde docenten van de Stichting Digisterker. Aanmelden (verplicht) kan aan de balie of via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/digisterker. Voor deze cursus zijn basisvaardigheden op een computer nodig. Elke vrijdag van 8 maart t/m 29 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur in de de Bibliotheek Haarlem Centrum. Elke maandag van 11 maart tot en met 1 april van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk.

Brieven naar overledenen

HEEMSTEDE - Een blunder van de gemeente Heemstede. Vorige week had de gemeente een brief verstuurd aan alle 65-75 jarigen die zelfstandig wonen in Heemstede. Het ging om een uitnodigingsbrief voor deelname aan een activiteit begin maart van stichting SportSupport.

Voor deze mailing is per abuis een verouderd adressenbestand gebruikt. Hierdoor is deze brief helaas ook verstuurd aan een aantal overleden inwoners. De gemeente betreurt dit zeer en beseft dat dit voor de betrokken nabestaanden bijzonder pijnlijk is. De gemeente neemt met alle nabestaanden persoonlijk contact op om excuses te maken. Onderzocht wordt hoe deze fout heeft kunnen plaatsvinden. Uiteraard wordt al het mogelijke gedaan om herhaling te voorkomen.

Vrijwilligers gezocht voor stembureaus

Draag bij aan een geslaagde dag voor democratie. (Foto: (Pixabay))

HAARLEM - Tijdens de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op 20 maart en de verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei, kunnen Nederlandse inwoners weer hun stem uitbrengen. In gemeente Haarlem kan dit op maar liefst 78 plekken. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen is de gemeente op zoek naar vrijwilligers.

Een stembureaulid zorgt ervoor dat het stemmen en het tellen van de stemmen volgens de regels verloopt. In ieder stemlokaal is een voorzitter aanwezig die zich laat helpen door de overige stembureauleden. Er is een keuze uit de hele dag (van 7.30 uur totdat het stemmentellen klaar is), of een dagdeel (van 7.30 uur tot 16.00 uur of van 16.00 uur totdat het stemmentellen klaar is). Voor de werkzaamheden als stembureaulid is er 80,- per dagdeel en 160,- per hele dag uitgetrokken. Deze vergoeding wordt aangemerkt als belastbaar inkomen.

Stemmenteller

Voor de stemmenteller begint de dag om 21.00 uur op de dag van de verkiezingen. De eindtijd voor het tellen van de stemmen is niet van tevoren aan te geven. Dit is afhankelijk van het aantal stemmen en hoe snel er geteld kan worden. Het tellen van de stemmen kan tot na middernacht duren. Voor deze werkzaamheden als teller zijn 35,- uitgetrokken. Deze vergoeding wordt aangemerkt als belastbaar inkomen.

Aanmelden

Aanmelden als stembureaulid of stemmenteller kan online of door een e-mail te sturen naar verkiezingen@haarlem.nl.

Vermeldt daarin naam en adresgegevens of bel met (023) 511 51 82.

3000ste bezoeker bij Verhalenhuis

HAARLEM - Verhalenhuis Haarlem bestaat pas anderhalf jaar, maar heeft alleen al in de eerste helft van dit seizoen al meer dan 3000 bezoekers verwelkomd. Genoeg reden om de komende maanden nog tientallen mooie en zinvolle concerten, toneelstukken, filosofie café's en films aan te bieden voor jong en oud.

Marijke Kots speelt deze voorjaarsvakantie t/m vrijdag iedere dag om 15.00 uur haar stuk 'Glittergroente' voor kinderen van 4 jaar en ouder.

Opal Dream

Voor kinderen vanaf 8 jaar wordt de Australische film 'Opal Dream' vertoond op zaterdag 23 februari. Opal dream is een film over dromen, ergens heilig in geloven en rouwverwerking voor jong en oud. Want je hoeft niet alles te zien om het echt te kunnen geloven.

Prins Heerlijk

De voorjaarsvakantie wordt afgesloten op zondag 24 februari met de prachtige poppenvoorstelling 'Prins Heerlijk' van theater Fatsnerran. Vorig seizoen was hun voorstelling Monsterlijk Mooi al helemaal uitverkocht. Daarom komen ze dit jaar terug met 'Prins Heerlijk', een modern sprookje over wilskracht en de zoektocht naar geluk met spanning, humor en interactie.

Onverwachte wending

Zoetje, een lieflijke ietwat verlegen keukenprinses, besluit op zoek te gaan naar een prins. Op haar verre reis langs velden en wegen, bergen en zeeën ontmoet ze de vreemdste figuren, maar geen echte prins. Als ze ten einde raad probeert een kikker te kussen, krijgt haar zoektocht naar geluk een onverwachte wending.

Kaarten

De toegang voor het jeugdtheater is slechts € 7,50 en voor de film € 4,-. Aanvang 15.00 uur. Adres: van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord

Reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl

Ineke van Eden in Kunstcentrum

Kuikens van keramiek. (Foto: PR)

HAARLEM - Kunst centrum Haarlem haalt kunstenaar Ineke van Eden naar Haarlem met haar kleurrijke werk. Zaterdag 23 februari om 15.00 uur is de officiële opening.

In november 2018 ontving zij de Kunstlijn Publieksprijs. Bezoekers konden hun stem uitbrengen op hun favoriete kunstwerk. Een groot deel koos voor het beeldje Bluebird. Als prijs kreeg de kunstenaar een tentoonstelling in Kunst centrum Haarlem. De tentoonstelling is te zien tot en met zaterdag 23 maart.

Adres

Kunst centrum Haarlem bevindt zich aan de Gedempte Oude Gracht 117-121.

Reizen voor één euro

HAARLEM - Connexxion start op zaterdag met de Kids Vakantie Dagkaart actie. Zaterdag 16 februari startte Connexxion met de Kids Vakantie Dagkaart actie. (Groot)ouders met (klein)kinderen kunnen met kinderen van 4 t/m 11 jaar een reis maken met de bus, waarbij de kinderen maar 1,- betalen. Het kaartje koop je bij de chauffeur. Daarmee kan de hele dag gereisd en overgestapt worden op alle Connexxion bussen in Amstelland-Meerlanden. De actie is zondag 24 februari.

André Aaij eerste HOP Vriend

Handshake van André Aaij (directeur Ibis Haarlem, rechts), Esther Schreuder (operations manager Ibis Haarlem) en Rob Wieleman (HOP-organisator) (Foto: PR)

HAARLEM - Directeur André Aaij van het nieuwe Ibis Styles Haarlem City Hotel is de eerste Vriend van de Haarlemse Ondernemers Prijs. Het initiatief komt van enkele Haarlemse ondernemers die de jaarlijkse ondernemerswedstrijd van Haarlem een warm hart toedragen. Zij ondersteunen het doel om ondernemers, ondernemerschap en ondernemersstad Haarlem te promoten.

In een week tijd hebben al tien ondernemers zich bij de Vrienden aangesloten. Onder hen de drie voormalige winnaars Tim Várdy (2015), Paul Hoefsloot (2017) en David Jonkers (2018), de finalisten Kick Willemse en Nick Stals, maar ook Hans Schluter, Hans Romijn, Dick Kol en Alexandra Moreu. Deze kopgroep van ondernemers barst zelf ook van de ambities. Zo won het Haarlemse Ibis Hotel afgelopen week samen met Gom Hospitality de Best Practice Award 2018, een prestigieuze branchetitel op het gebied van verantwoorde arbeidsomstandigheden voor schoonmakers.
De grote Finale-avond is op maandag 8 april in de Lichtfabriek. Meer informatie en tickets via www.haarlemseondernemersprijs.nl.

Ludieke huurbepaling; Niet bezitten, wel delen

Vanuit de Vijfhuizerstraat richting het Spaarne, het laatste stuk van houthandel Peltenburg. (Foto: Willem Brand)

Door: Willem Brand

HAARLEM - In Haarlem wordt werk gemaakt met het bouwen van woningen. Dat geeft parkeerdruk. Projectontwikkelaar Hoorne Vastgoed verzon een list à la Tom Poes. Huurders mogen geen auto bezitten, wel delen.

Er is grote woningdruk in de stad, maar meer woningen betekent ook meer auto's. Het autopark in onze stad telde in 2016 ruim zeventigduizend motorvoertuigen. Parkeren staat onder druk. Projectontwikkelaars moeten onder het maaiveld parkeergarages bouwen, want erboven is de grond schaars.

Deelauto's

Hoorne Vastgoed, dietussen Schalkwijkerstraat 13C en de Vijfhuizerstraat zestig appartementen gaat bouwen, bedacht een ludieke huurbepaling. Toekomstige bewoners van 'New Harlem' mogen geen auto hebben. Om toch mobiel te zijn stelt Hoorne vier deelauto's beschikbaar.

Mochten bewoners toch over een auto beschikken, dan mag die niet binnen een straal van een kilometer rondom de woning geparkeerd worden. Doet men dat toch, dan wordt boete uitgedeeld en bij een bepaald aantal dreigt zelfs uithuiszetting.

Eerlijk opgeven

Bij Vivere, die in de Schalkwijkerstraat op nummer 13 zat en een paar panden terug op 11c een nieuwe zaak kreeg, weten ze ervan. Dat zal nog wel even duren, ze moeten nog beginnen met slopen, zegt medewerker Merel. Zij vraagt zich hardop af of iedereen wel zo eerlijk zijn autobezit opgeeft. Een tweede medewerker weet te melden dat de gevel van het oude pand blijft staan. Een groot deel van de zestig nieuwe woningen krijgt naast een gemeenschappelijke hof ook een eigen buitenruimte.

Nieuwe naam voor wijkcentrum Parkwijk

HAARLEM - De Jan Sluyterslaan 11 is een ruime en fijne locatie die, op initiatief van DOCK, is verbouwd tot een wijkcentrum voor jong en oud in Parkwijk in Haarlem Oost. Op woensdag 27 februari vindt de feestelijke opening plaats. Wethouder Marie Thérèse Meijs onthult dan de naam voor 't wijkcentrum.

Wie de locatie aan de Jan Sluyterslaan 11 binnenkomt wordt verrast door de centrale hal en het licht dat binnenvalt en de bedrijvigheid in dit gebouw. Bewoners en vrijwilligers organiseren er activiteiten of volgen er lessen, ouders nemen deel aan opvoedtrainingen of gaan met hun kinderen naar de speel-o-theek. DOCK van team Oost is er ook actief en ondersteunen bewoners met het realiseren van hun initiatieven of bij hun hulpvragen.

MEE & de Wering biedt ondersteuning aan mensen met een beperking die hulpvragen hebben over wonen, dagbesteding, financiën of juridische zaken. Ook mensen die meer willen weten over het leven met niet aangeboren hersenletsel, autisme of een zintuigelijke beperking zijn hier op het juiste adres.

Verrassende wandeltocht met Zonta

HAARLEM - Een avondwandeling van 3 kilometer door de mooiste straatjes van historisch Haarlem waarbij je onderweg wordt vermaakt met een optreden of act. Dát is de Zonta Walk Haarlem. Dit benefiet evenement vindt op zaterdagavond 13 april plaats in Haarlem.

Zelfs wie Haarlem goed kent kan nu nog nieuwe, prachtige plekjes ontdekken en wordt verrast door verschillende (Haarlemse) artiesten. De circa 12 optredens zijn zowel op binnen- als buitenlocaties te vinden en zijn zeer divers; muziek, dans, toneel, poëzie, acrobatiek, er valt van alles te beleven.

De opbrengst gaat naar een goed doel in Haarlem: 'Help Haarlemse vrouwen naar een autonome toekomst', uitgevoerd door Stichting Netwerkpro. Meer informatie over dit project is te vinden op netwerkpro.org

Start en tickets

De lopers gaan van start in het Centrum van Haarlem tussen 19.00 en 20.00 uur en de tocht duurt ongeveer 2 uur. Iedereen kan zo mooi op tijd zijn, om de aankomst van de verlichte praalwagens van het Bloemencorso te zien. Kaarten zijn te koop via de website zontakennemerlandzuid.nl/zontawalkhaarlem voor € 10,- wanneer ze voor 12 april besteld worden. Op de avond zelf zijn de kaartjes € 12,50.

Informatiemiddag over burn-out 10 maart

HAARLEM - Werk vinden dat past bij je hooggevoeligheid.

Lusanne Hogeweg, loopbaancoach en UWV Werk Fit coach geeft een lezing over hoe om te gaan met burn-out.

Lees gratis de eerste 3 hoofdstukken van het boek De belofte van burn-out:https://debeloftevanburnout.nl/lees-gratis. Meld je nu aan voor de lezing die plaatsheeft op zondag 10 maart om 13.30 uur in Halfweg:https://debeloftevanburnout.nl/lezing.

Dit doet zij op de Broedplaats BOGOTÃ, Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg.

023 - 205 22 95 / 06 - 556 299 00

Duik mee met Nautic Explorer

HAARLEM - Ontdek de fascinerende onderwaterwereld, leer interessante dingen en ontmoet nieuwe mensen. Haal voor de zomer een duikbrevet bij Nautic Explorer.

De duikvereniging houdt in de maanden februari en maart (26 februari, 5 en 12 maart) open avonden. Geïnteresseerden kunnen de sfeer proeven en een gratis proefduik maken onder begeleiding van professionele instructeurs. Nautic Explorer biedt gratis opleidingen, van Open-Water tot Dive-Master en specialisaties als onderwaterfotografie en Nitrox duiken. Dit is inclusief theorielessen, zwembad- en buitentrainingen. Omdat het een vereniging zijn, betalen de leden alleen het lidmaatschap van de vereniging, wat op 15 euro per maand uitkomt. Aanmelden via: info@nauticexplorer.nl.

26 februari, 5 maart, 12 maart. Ontvangst: 19:30 uur. Piet Voskuilenstraat 7, Haarlem (zijkant van Zwembad De Planeet).

Genomineerden HOP bekend

HAARLEM - De zes ondernemers die genomineerd zijn voor de Haarlemse Ondernemers Prijs 2019 zijn bekend. Het zijn: Dennis Abels (Avek, maakindustrie), Cyrille Bastiaansen (WeKnowPeople, recruitment), Pieter Borst (SDIM, marketing), Laura van Dijk (Laurentius College, particulier onderwijs), Merijn Everaarts (Dopper, non-food) en Mark Gratema (ML, horeca). Deze zes Haarlemse ondernemers zijn door de jury geselecteerd uit dertien kandidaten. Zij zullen op donderdag 7 maart mee doen aan de pitchbijeenkomst.

Elk van hen krijgt dan de kans om de jury te overtuigen van zijn/haar persoonlijke ondernemerskwaliteiten. Daarna kiest de jury uit deze zes de drie finalisten die in de weken daarna flink door de mangel gehaald zullen worden. Uiteindelijk zullen zij op maandag 8 april mee doen aan de grote finale-avond in de Lichtfabriek en meedingen naar de Haarlemse Ondernemers Prijs 2019.

Criteria

Belangrijke selectiecriteria bij dé ondernemerswedstrijd van en voor Haarlem zijn: inspirerend voorbeeld voor andere ondernemers, behoren tot de top in zijn/haar branche en een ondernemer waar Haarlem trots op kan zijn en die trots is op vestigingsplaats Haarlem. De wedstrijd om de Haarlemse Ondernemers Prijs wil ondernemers, ondernemerschap en Haarlems als ondernemersstad in de picture plaatsen. Dit is de zesde editie, ondersteund door 35 partners (profit en non-profit).

Tickets zijn te bestellen via de website: www.haarlemseondernemersprijs.nl.

Klassiek seizoen 2019/2020

HAARLEM - Het nieuwe programma van het klassieke seizoen van de Stadsschouwburg, Philharmonie en de Toneelschuur wordt donderdag 7 maart om 10.00 uur bekendgemaakt. Via de websites van de diverse cultuurinstellingen zijn vanaf dat tijdstip online kaarten te bestellen. De brochure valt op vrijdag 8 maart in de brievenbus. In het nieuwe seizoen is er aandacht voor jonge musici van wereldklasse met onder meer topviolist Niek Baar als 'artist in residence', die een drieluik presenteert van barok tot hedendaagse fado. In de serie 'Topsolisten' nemen jonge uitblinkers - de Weense violist Emmanuel Tjeknavorian en cellist Kian Soltani – de gast mee op gesnaarde avonturen.

Cellisten spelen in De Kapel

BLOEMENDAAL - Op donderdag 21 februari treden vier cellisten op in De Kapel. Junya Nomura, Emma Warmelink, Candela Mier-Teran en Lucie Zurmanova spelen werken van Bach, Hindemith, Schumann,Tsjaikovski en Ginastera.

Zij worden begeleid op de piano door Nikola Meeuwsen. Daarnaast treedt Meeuwsen ook op als solist. Het belooft een mooie avond te worden. Aanvang van optreden is: 20.00 uur. Het adres is: Podium De Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemendaal. Kaarten zijn te bestellen online en aan de deur. Kijk voor meer informatie op de website: www.dekapel-bloemendaal.nl.

Lees ook