Bergens Nieuwsblad

20 februari 2019

Bergens Nieuwsblad 20 februari 2019


Ontwikkeling BSV terrein kan verder

De voormalige sportvelden van BSV worden opnieuw ingericht met woningbouw. (Foto: VINCENT DE VRIES RODI MEDIA)

BERGEN - Met de komst van een nieuwe projectleider kan de ontwikkeling van het voormalig terrein van voetbalvereniging BSV weer worden opgepakt.

'Er zitten veel mensen op deze woningen te wachten'

Eerste taak is om de motie uit te werken die de gemeenteraad op 1 februari 2018 aannam om de mogelijkheden voor meer woningen te onderzoeken dan de 88 die gepland staan. Ook besloot het college om de samenwerking met Sweco te continueren.

Het inmiddels doorlopen proces is nog eens door het college bestudeerd en er is een second opinion aangevraagd voor de taxatie van de grond van het BSV terrein. Dit gaf geen aanleiding voor aanpassingen.

De gemeente is blij dat het project nu verder kan. Wethouder Jan Houtenbos: "Deze woningen zijn erg welkom in de gemeente Bergen; er zitten veel mensen op te wachten. Het is mooi dat we nu verder kunnen. Mogelijk zelfs met meer woningen."

Motie voor meer woningen

De gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om meer woningen te realiseren op het terrein dan de geplande 88. Samen met Sweco zal er een aangepast plan worden opgesteld. Dit plan wordt besproken met omwonenden en andere belanghebbenden. Het streven is om het plan rond de zomer door de gemeenteraad te laten vaststellen.

Daarna wordt gestart met het bestemmingsplanproces, de verdere uitwerking van het plan en het opstellen van een anterieure exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en Sweco.

Meer informatie over de ontwikkeling van het BSV terrein is te vinden op www.bergen-nh.nl onder 'projecten en plannen'.

Formateur Bergen optimistisch over coalitiebesprekingen

BERGEN - De zes formerende partij in Bergen, KIES Lokaal, Groen Links, VVD, CDA, D66 en PvdA, maken goede vorderingen bij de besprekingen over een nieuw collegeakkoord.

Goede en constructieve sfeer

Dit stelt formateur Hans Huibers vast op basis van de gesprekken die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden. Hij heeft de opdracht om te kijken of een breed akkoord dat kan rekenen op een stabiele meerderheid in de Raad mogelijk is.

"De gesprekken vinden in een goede en constructieve sfeer plaats en er is bij alle betrokkenen de absolute wens om te werken aan nieuw vertrouwen en een brug te slaan tussen voorheen onverenigbare opvattingen", aldus Huibers. In de eerste fase is gewerkt aan feitelijke dossiervorming.

Groot compliment

Vanuit de ambtelijke organisatie zijn alle gespreksdeelnemers bijgepraat over alle vraagstukken waar de gemeente voor staat. Huibers: "Ik wil het ambtelijk apparaat een groot compliment maken voor de snelheid en zorgvuldigheid waarmee ze het proces ondersteunen."

Groepjes van drie

Daarna zijn de gesprekken opgeknipt in twee sporen, de zogenaamde grote projecten enerzijds en de verschillende bredere beleidsonderwerpen anderzijds. Voor deze bredere onderwerpen werken de onderhandelaars in groepjes van drie aan concrete teksten: op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie, op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening, van economie en toerisme, duurzaamheid en energietransitie en tenslotte het sociaal domein en samenlevingszaken.

Finale afronding

Huibers: "We zijn nog niet aan een finale afronding toe, dus over de inhoud kan en wil ik op dit moment niets zeggen. Maar mijn verwachting is dat we zo rond half maart tot een concept van een nieuw coalitieakkoord kunnen komen. Ook willen we nog, voordat we tot finale afronding komen, de partijen die nu niet aan tafel zitten, betrekken bij het proces.

Het gaat er om dat er in de Raad een zo breed mogelijk draagvlak ontstaat en dat we vooral naar de toekomst kijken".

Als deze planning wordt gehaald zou dit betekenen dat begin april een nieuw college aan de slag kan gaan.


Oud papier

Be Quick

De papiercontainer van gymvereniging Be Quick staat zaterdag 23 februari bij Wasserij Dubbel Blank aan de Lijtweg. Leden van de vereniging nemen het oud papier en karton graag aan tussen 09.00 en 12.00 uur. De container staat er elke veertien dagen in de week, waarin de grijze rolemmer geleegd wordt.

Berdos

De papiercontainer van Handbalvereniging Berdos staat zaterdag 23 februari op de Bergerweg (Koopman blauwe bak, naast het tankstation). Leden van de vereniging nemen oud papier en karton aan van 09.00 tot en met 12.00 uur. De container staat daar elke laatste zaterdag van de maand.


Diederik Samsom praat met raad

De paddentrek is weer begonnen

Kleurrijke dorpsgenoot Cees Kroon overleden

Egelopvang Dikke Prik bij Schaapskooi

BERGEN - Voor veel inwoners van de gemeente Bergen mag hij snel komen: de rolcontainer voor plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD). Voor anderen zou een ondergrondse container in de buurt de beste optie zijn om dit verpakkingsafval te scheiden. De enquête over afval afgelopen najaar laat zien dat het overgrote deel van de inwoners afval scheiden belangrijk vindt en dat ook graag wil doen. Hoe dat het beste kan, daar wordt verschillend over gedacht.

Bij elkaar 700 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Bijna alle deelnemers, 98 procent, vinden afval scheiden belangrijk of heel belangrijk. Een groot aantal van de deelnemers vraagt om een extra rolcontainer voor PMD en bijna net zoveel mensen vragen om extra ondergrondse containers bij hen in de buurt. Sommigen geven aan dat er geen derde container in de tuin past, met name in Egmond aan Zee. Meer betalen naarmate men meer restafval aanbiedt, dat vindt 65 procent van de deelnemers een goed idee.

Uit de enquête blijkt ook dat er behoefte is aan meer informatie, onder meer over wat je waar kwijt kunt. Sommigen vragen zich af of het echt zin heeft om afval te scheiden. Ook zijn er klachten over containers voor plastic en papier die vaak vol zitten, of te ver weg zijn.

Wethouder Jan Houtenbos: "Wat goed dat zoveel mensen aangeven grote behoefte te hebben aan een goede inzameling van pmd. Het goede nieuws is dat we druk werken aan grote verbeteringen in de inzameling. Allemaal om die landelijke doelstelling te halen van 30 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2025 (nu is dat nog 232 kilogram per inwoner). Die pmd-container gaat er komen bij veel huishoudens en waar dat niet goed gaat vanwege de ruimte, willen we ondergrondse containers plaatsen. Wat er allemaal gaat gebeuren, daarover maken we nu een beleidsplan. Daar kan ik binnenkort meer over vertellen."

Uitgangspunt is dat afval voor het grootste deel geen afval is, maar een verzameling waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Als we het maar scheiden." In de gemeente Bergen scheiden inwoners zo'n 60 procent van hun afval. Dat lijkt veel, maar het is ook zo dat het afval in de grijze bak nu nog voor driekwart bestaat uit herbruikbare grondstoffen. Verbranden is zonde en slecht voor het milieu.

Het rapport van de enquête is te vinden op www.bergen-nh.nl/afval. Alle informatie over afval. Scheiden en inleveren is te vinden via HVCgroep.nl. Daar kan men ook terecht voor de digitale afvalkalender voor het eigen adres en de HVC-afvalapp.

Bewoners spreken zich uit over afval

De enquête over afval afgelopen najaar laat zien dat het overgrote deel van de inwoners afval scheiden belangrijk vindt en dat ook graag wil doen. Foto: aangeleverd

BERGEN - Voor veel inwoners van de gemeente Bergen mag hij snel komen: de rolcontainer voor plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD). Voor anderen zou een ondergrondse container in de buurt de beste optie zijn om dit verpakkingsafval te scheiden. De enquête over afval afgelopen najaar laat zien dat het overgrote deel van de inwoners afval scheiden belangrijk vindt en dat ook graag wil doen. Hoe dat het beste kan, daar wordt verschillend over gedacht.

Bijna alle van de 700 geënquêteerden, 98 procent, vinden afval scheiden belangrijk of heel belangrijk. Een groot aantal van de deelnemers vraagt om een extra rolcontainer voor PMD en bijna net zoveel mensen vragen om extra ondergrondse containers bij hen in de buurt. Met name Egmonders geven aan dat er geen derde container in de tuin past. Meer betalen naarmate men meer restafval aanbiedt, dat vindt 65 procent van de deelnemers een goed idee.

Waardevolle grondstoffen

Wethouder Jan Houtenbos: "We werken hard aan grote verbeteringen in de inzameling, allemaal om de landelijke doelstelling te halen van dertig kilogram restafval per inwoner per jaar in 2025 (nu is dat nog 232 kilogram per inwoner). Uitgangspunt is dat afval voor het grootste deel geen afval is, maar een verzameling waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Verbranden is zonde en slecht voor het milieu. De pmd-container gaat er komen bij veel huishoudens en waar dat niet kan worden ondergrondse containers geplaatst." De gemeente werkt momenteel aan een beleidsplan over de afvalscheiding. Binnenkort worden inwoners verder geïnformeerd.

Het rapport van de enquête is te vinden op www.bergen-nh.nl/afval. Meer weten? Kijk op HVCgroep.nl; hier kan men ook terecht voor de digitale afvalkalender en de app.

Lezing 'De Nachtdanser'

BERGEN - Schrijver André Nuyens vertelt in zijn laatste boek 'De nachtdanser' over een bijzondere pelgrimstocht. Ook Bergen was een bedevaartsoord. Bedevaartsplaatsen ontstonden omdat ter plekke een wonder was gebeurd. Lang geleden bezocht men een kerkje dat in de nabijheid van de Kapellaan stond waar nu nog een kleine gedenkplek is. Nuyens liep zelf de pelgrimstocht naar Santiago en verwerkte zijn ervaringen in 'De nachtdanser'. Donderdag 14 maart om 13.30 uur vertelt hij erover tijdens een lezing bij Wijksteunpunt Bergen, Binnenhof 9. Aanmelden via 072-5821450.

Nieuwe site Ruïnekerk

BERGEN - De Ruïnekerk is een historische toplocatie in hartje Bergen voor bijzondere evenementen. Dit wil het bestuur van Stichting Ruïnekerk meer en meer uitdragen. Op deze unieke plek kun je trouwen, rouwen, vergaderen, een evenement, concert of lezing bezoeken of er één organiseren. Een toplocatie voor diverse gelegenheden. Hier hoort een passende huisstijl bij en een goedwerkende website.

Op de nieuwe site kan eenvoudig gezocht worden naar evenementen. Binnenkort is het ook mogelijk om toegangskaartjes te kopen via de website van de Ruïnekerk. Omdat veel mensen de Ruïnekerk willen gebruiken als trouw- of rouwlocatie (al dan niet kerkelijk) of om een ander bijzonder evenement te organiseren, staan er diverse mogelijkheden op de site. Met foto's ter inspiratie.

Huisstijl

Als kernwaarden zijn de woorden verbinding, zorgzaam en beweging gekozen. Met deze woorden in het achterhoofd werd er aan het concept van de nieuwe huisstijl gewerkt. In kleuren die aansluiten bij het interieur van de Ruïnekerk. Het gekantelde kruis verbeeldt een kerk die al ruim 500 jaar in beweging is.

Antwoorden voor mantelzorgers

Mantelzorg

BERGEN - Het Mantelzorgcentrum organiseert woensdagmiddag 13 maart een gratis bijeenkomst voor mantelzorgers. De bijeenkomst duurt van 14.30 tot 16.00 uur in Wijksteunpunt Het Binnenhof, Binnenhof 9-11 te Bergen. Aanmelden via info@mantelzorgcentrum.nl.

Mantelzorg

BERGEN - Het Mantelzorgcentrum organiseert woensdagmiddag 13 maart een gratis bijeenkomst voor mantelzorgers. De bijeenkomst duurt van 14.30 tot 16.00 uur in Wijksteunpunt Het Binnenhof, Binnenhof 9-11 te Bergen. Aanmelden via info@mantelzorgcentrum.nl.

Kleurrijke Cees Kroon overleden

Cees Kroon aan het werk voor Staatsbosbeheer. Foto: aangeleverd

Door Kees de Bakker

BERGEN - Er zijn van die mensen die je bij toeval tegenkomt en nooit meer vergeet. Zo wandelden mijn vrouw en ik langs het fietspad tussen Groet en Camperduin en kwamen daar toevallig Willem Wittebrood (1924-2015) tegen en zijn vrouw.

We raakten in gesprek en wat bleek: hij was net als ik op 20 juli jarig. Reden om deze altijd goed gemutste man op die dag een cadeautje te brengen. Hij werd 90, had wel last van een aneurysma dus het kon zo maar ineens gebeurd zijn. Later las ik een stukje van Jouke Minkema over hem dat hij een buitengewoon hulpvaardige buschauffeur was.

Garry Borst

Iemand die ook altijd het leven van de zonnige kant bekeek was Garry Borst (1924-2016). Hij rust met zijn vrouw Lyda – net als Willem – op de r.k.-begraafplaats in Groet. Garry was meer dan een decennium ons eiermannetje, die vol trots zijn verse bloemkool, andijvie of aardappelen liet zien uit eigen moestuin. Met zijn vrouw had hij een pot vol euromunten die we ruilden tegen een bankbriefje als wisselgeld voor de kopers van onze boeken. 'Hij vond het contact met de eierklanten altijd erg leuk en maakte graag een praatje,' schreef zijn dochter Marian naderhand.

Eiermannetje

Ondertussen moesten wij het zonder eiermannetje doen en goede raad was duur. Tot vriend we de tip kregen dat Cees Kroon (1931) aan de Kleiweg in Camperduin verse eieren had. We maakten kennis met de vrolijke oud-medewerker van Staatsbosbeheer die de eieren in een niet werkende koelkast had staan, met wisselgeld in een plastic doosje. Jarenlang haalden we bij Cees eieren, tot hij ernstig ziek werd en zelfs niet meer op zijn scootmobiel naar Camperduin ging om zijn juttersvrienden te zien. Na een verblijf in het ziekenhuis kreeg hij 24-uurs hulp van een Surinaamse verpleegster. Voor kerst ging het nog redelijk met hem, al werd het minder. Wij vertrokken naar de Oost en kregen na terugkomst een overlijdenskaart van zoon Hans Jurgen en schoondochter Joanne die altijd voor hem gezorgd hadden in het huisje achter hun woonhuis. Hij dronk elke dag koffie bij hen en at er de warme maaltijd. Cees zou 25 februari 88 geworden zijn, maar 28 december zei zijn lichaam dat het genoeg was geweest. Wij missen een vrolijke vriend. Of wij weer zo'n leuk eiermannetje vinden, moeten we afwachten.

Live Jazz in museumhoeve Overslot

Pete's Deconstruction Company staat in museumhoeve Overslot. (Foto: aangeleverd)

EGMOND AAN DEN HOEF - Pete's Deconstruction Company (PDC) is zondag 24 februari te zien in museumhoeve Overslot. Vanaf 16.00 uur speelt deze top jazzformatie in deze zeer oude hoeve met de wonderbaarlijke akoestiek.

PDC heeft weer een nieuw programma: New Voice! Het kwartet van drummer Peter van Raamsdonk, saxofonist Frank Stolwijk, bassist Teake Ettema en gitarist Ton Mulders is een kwintet geworden. De eigenzinnige zangers Yvonne Mandigers voegt haar markante stem toe aan dit illustere gezelschap. Deze vijf musici zorgen voor eigenwijze vertolkingen van onbekend jazzrepertoire, weinig gespeelde standards uit het American Songbook en eigen composities. Het project New Voice gaat over nieuwe muziek van Mulders en Ettema, én van Mandigers. Verrassende composities die de typische PDC-aanpak krijgen. Beleef de muziek eens op een geheel andere wijze bij een optreden van dit jazzkwintet.

Museumhoeve Overslot, Slotweg 42, Egmond aan den Hoef. Zaal open om 15.00 uur, vrij entree. Vol is vol.

Onweerstaanbare 'Stan & Ollie' bij Cinebergen

Filmtheater Cinebergen, De Zwarte Schuur, Eeuwigelaan 7, www.cinebergen.nl, reserveerlijn: 072-5896310, infolijn: 072-5815914.

BERGEN - Deze week bij Cinebergen de onweerstaanbare, hartverwarmende komedie 'Stan & Ollie', over de nadagen van Laurel & Hardy, perfect vertolkt door Steve Coogan en John C. Reilly. De schitterend vormgegeven nieuwe film van Robert - Forrest Gump - Zemeckis, 'Welcome to Marwen', toont het waargebeurde verhaal van een gebroken man (Steve Carrell in topvorm) die ontdekt hoe creatieve verbeeldingskracht de menselijke geest kan genezen. En tenslotte op veler verzoek voor echt de allerlaatste keer 'A Star Is Born'.

Stan & Ollie

'Stan & Ollie' vertelt het ontroerende verhaal van de nadagen van de carrière van 's werelds bekendste komische duo: Stan Laurel & Oliver Hardy. De rollen van de dikke en de dunne lijken letterlijk en figuurlijk op het lijf geschreven van de acteurs Steve Coogan and John C. Reilly. In 1952 liggen hun hoogtijdagen ver achter zich. Uitgerangeerd in Amerika en geplaagd door ernstig geldgebrek plannen Stan & Ollie een laatste theatertour door het naoorlogse Engeland en Ierland. De twee zetten met steun van hun lieftallige vrouwen alles op alles om de harten van hun publiek opnieuw te veroveren. Daarbij herontdekken ze niet alleen de liefde voor het optreden, maar ook voor elkaar. (donderdag 21 februari 14.30 uur, vrijdag 22 februari 20.00 uur, zondag 24 februari 11.00 uur en di 26 februari 14.30 uur)

Doubles vies


De veelzijdige Franse regisseur Olivier Assayas heeft zich ditmaal gewaagd aan een satirische komedie over de Parijse uitgeverswereld, met in de hoofdrollen niemand minder dan Juliette Binoche en Guillaume Canet. De zelfverzekerde en gevierde uitgever Alain moet met lede ogen aanzien hoe de digitale wereld zijn geliefde vakgebied inhaalt. Bovendien heeft hij grote twijfels over het laatste manuscript van Leonard Spiegel, een auteur wiens romans hij al jaren uitgeeft. De afwijzing die daarop volgt heeft niet alleen invloed op hun onderlinge relatie, maar ook op die van de vrouwen in hun leven. (donderdag 21 februari 20,00 uur, zaterdag 23 februari 16.30 uur, maandag 25 februari 20.00 uur)

Welcome to Marwen


Net als in Zemeckis' eerdere succesfilms 'Forest Gump' en 'Cast Away' is Mark, de hoofdpersoon in dit deels geanimeerde drama, gedwongen zijn eigen wereld te scheppen om te kunnen overleven. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van fotograaf Mark Hogancamp die door vandalen in coma geslagen werd. Eenmaal uit zijn coma ontwaakt construeerde Marc als therapie een kleinschalig model van de fictieve Belgische stad Marwencol, strijdtoneel in de Tweede Wereldoorlog, waarvan hij ook foto's maakte die wereldberoemd zouden worden. In 'Welcome to Marwen' animeert Zemeckis deze foto's, die ieder hun eigen verhaal vertellen, en zo laat hij de fictieve en de reële wereld naadloos in elkaar overvloeien. (vrijdag 22 februari 14.30 uur, zaterdag 23 februari 20.30 uur, zondag 24 februari 20.00 uur)

Continuer


Gescheiden moeder Sybille kan het niet langer aanzien hoe haar tienerzoon Samuel de ene verkeerde beslissing op de andere stapelt. Zij besluit hun beider levens een positieve wending te geven. Een lange reis door het bergachtige Kirgizië lijkt haar de aangewezen methode om niet alleen zichzelf maar ook elkaar weer terug te vinden. Aldus trekken moeder en zoon met twee paarden door het indrukwekkende landschap van Kirgizië. Een landschap dat het ene moment adembenemend mooi is en het andere vele gevaren blijkt te herbergen. (zondag 24 februari 15.30 uur, woensdag 27 februari 20.00 uur)

A Star is Born


Bradley Cooper heeft zich voor zijn regiedebuut gewaagd aan een authentieke versie van het bekende Hollywood verhaal. Als acteur krijgt hij daarbij sterk gezelschap van Lady Gaga. (dinsdag 26 februari 20.00 uur)

In het atelier met Charlotte Caspers

Charlotte Caspers, Herfst aan duinrand, 2017. Handgeschept lompenpapier en ei-tempera. (Foto: aangeleverd)

BERGEN - De tentoonstelling van het intrigerende en verfijnde werk van Charlotte Caspers heeft de afgelopen weken al veel belangstelling getrokken van publiek en pers. Velen kennen haar al als de expert in de tv serie Het geheim van de Meester, maar haar eigen kunst maakt zowaar een nog diepere indruk.

Velen kennen haar al van de tv serie Het geheim van de Meester

Met bijna microscopische belangstelling bestudeert Charlotte Caspers de natuur en ontleedt ze de processen die zich hier afspelen. In schilderijen en collages, maar ook in proefjes, probeersels en bijschriften doet ze verslag van haar onderzoek, dat nooit af lijkt. Caspers studeerde kunstgeschiedenis en schilderijenrestauratie, maar het had ook natuurkunde of biologie kunnen zijn. Met bijna microscopische belangstelling bestudeert ze de natuur en ontleedt ze de processen die zich hier afspelen. In schilderijen en collages, maar ook in proefjes, probeersels en bijschriften doet ze verslag van haar onderzoek, dat nooit af lijkt. Haar drive om dingen te doorgronden vertaalt zich het ene moment in een hyperrealistisch geschilderd takje, het ander moment in de totale abstractie van enkel gekleurde vlakjes. Uit alles spreekt de fascinatie voor natuurlijke materialen, hun texturen en gedragingen in de tijd. Stukjes 17e-eeuws papier of een paneel van een oude koorbank krijgen bij Caspers een tweede leven, met de natuur als leverancier van de benodigde pigmenten en materialen. Ze woont en werkt in Bergen, praktisch naast het bos waar ze haar grondstoffen vindt.

Ze geeft gedurende de tentoonstellingsperiode ook van 13.30 tot 17.00 uur Studio C-schilderworkshops voor kinderen. Zondag 10 maart Schilderen met tempera, zondag 7 april Schilderen met tempera, en zondag 5 mei Schilderen met natuur en bladgoud. Museum Kranenburgh, Hoflaan 26, tel. 072-5898927, www.kranenburgh.nl.

Diederik Samsom praat met raad over energietransitie

Diederik Samson gaat met raadsleden in gesprek over het Klimaatakkoord. (Foto: aangeleverd)

BERGEN - De energietransitie is nu écht begonnen. En gemeenten spelen daarin een hoofdrol. Maar hoe geven we die rol goed vorm? En hoe voeren we de regie?

De energietransitie is een feit. Lokale bestuurders worden er dagelijks mee geconfronteerd. Er zijn diverse initiatieven. Er leven allerlei vragen. Wat zijn de implicaties van het Klimaatakkoord voor gemeenten? Welke plannen heeft de nationale overheid nog meer voor gemeenten in petto? Er wordt veel van het lokaal bestuur gevraagd. Ze worden geacht regie te voeren op de energietransitie, ambitie te tonen, maatschappelijke steun te organiseren en uitvoeringskracht te mobiliseren.

Diederik Samson geeft advies

Afval- en energiebedrijf HVC heeft onder de noemer HVC Klimaatestafette Diederik Samsom gevraagd om gemeenten te adviseren over de energietransitie. Samsom - voormalig Tweede Kamerlid - gaat met raadsleden in gesprek over het Klimaatakkoord en de energietransitie, op 28 februari tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. Samsom is sinds 2017 als adviseur aan HVC verbonden en is tevens voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving voor het Klimaatakkoord. Hij leidt daar de onderhandelingen over de verduurzaming van woningen en gebouwen.

Geïnteresseerden zijn welkom

Geïnteresseerde inwoners en belangstellenden zijn van 19.30 tot 21.00 uur welkom in De Blinkerd in Schoorl. De bijeenkomst is ook live te bekijken en terug te kijken op www.raadbergen-nh.nl.

Egelopvang Dikke Prik bij de Schaapskooi

Egelopvang Dikke Prik bij de Schaapskooi. (Foto: aangeleverd).

BERGEN - Egelopvang Dikke Prik komt op zondag 24 februari, aanvang 14.00 uur, naar de Schaapskooi om te vertellen over de egel. Een pasgeboren egeltje weegt maar 20 gram weegt en 100 zachte, witte stekeltjes. Een volwassen egel heeft wel 6000 stekels! De egel is een nachtdier, daarom zien we hem ook niet zo vaak. Soms hoor je hem wel, hij kan snuiven, knorren en fluiten. In de educatieruimte is ook een tentoonstelling te zien. Bijdrage: € 2,50 (geen pin).De Schaapskooi, Zeeweg 2, Bergen. Parkeren: PWN parkeerterrein, Uilenvangersweg.

De paddentrek is weer begonnen

Op diverse plekken in Noord-Holland worden de padden weer geholpen met oversteken. (Foto: aangeleverd)

REGIO - Binnenkort kan men 's avonds en 's morgens vroeg langs de weg mensen in gele of oranje hesjes tegen komen. De paddentrek is namelijk weer begonnen. Door het zachte weer trekken padden, salamanders en kikkers van hun overwinteringsplek in duin of bos naar hun voortplantingsgebied. Dit is een plas of sloot in de polder.

Op veel plaatsen zijn tunnels aangelegd om de dieren veilig de weg te laten passeren. Maar daar waar geen tunnels zijn, staat gaas en zijn emmers ingegraven om de padden op te vangen. Vrijwilligers legen de emmers 's morgens aan de andere kant van de weg bij een plas of sloot. Waar geen gaas geplaatst kan worden, speuren vrijwilligers het wegdek af en rapen ze de padden van de weg om ze veilig over te zetten. Al dit werk scheelt duizenden platgereden amfibieën. In 2018 werden zo 21.037 amfibieën handmatig overgezet door 270 vrijwilligers. Desondanks waren er toch 930 verkeersslachtoffers te betreuren. Op sommige plekken wordt de weg tijdens de paddentrek afgezet door een slagboom. Het overzetten is niet het enige dat de paddenbeschermers doen. Ook het controleren van straatkolken op padden kan een taak zijn. Veel padden komen in de straatkolk terecht bij wegen met stoepranden, als een pad uit een tuin naar een tuin met een vijver loopt.

Wie helpt?

Wilt u zich ook voor ongeveer 6 weken inzetten voor de padden en helpen bij hun trek? Neem dan contact op met de plaatselijke paddenwerkgroep, er is plaats voor vrijwilligers die 's avonds of in de ochtend helpen bij het overzetten van de padden. Ook mensen die willen helpen met het ingraven van het gaas en emmers of de paddenschermen willen onderhouden en repareren zijn welkom. Meer weten over het fenomeen van de paddentrek? Kijk dan op www.padden.nu. Hier staan ook de contactgegevens van de Paddenwerkgroepen in Noord-Holland.

Mama Mia

Bij Filmhuis Schoorl draaien twee films op vrijdag 22 februari.

Zootopia

Om 15.00 uur is 'Zootopia' te zien. Politieagente én konijn Judy moet ervoor zorgen dat het in de dierenstad 'Zootropolis' geen beestenboel wordt. Verenigde Staten, 2016, 108 minuten, regie: Byron Howard, Rich Moore en Jared Bush, genre: animatie, avontuur

Zootopia

Mama Mia

Om 20.00 uur draait de film 'Mamma Mia! Here We Go Again!' Sophie is zwanger! Duik mee in het verleden van haar moeder en zie hoe die haar zwangerschap beleefde op het fameuze Griekse eiland. V.K. / V.S., 2018, 114 minuten, regie: Ol Parker, met o.a.: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried, genre: komedie, muziek, romantiek.

Reserveren

Meer informatie? Reserveren? Kaarten à € 10 (€ 7,50 onder de 18 jaar) kunnen besteld worden op www.filmhuisschoorl.nl of aan de kassa voor de voorstelling (de zaal is open een uur voor de voorstelling). De film wordt vertoond zonder pauze, een toegangskaart geeft tevens recht op een consumptie na afloop van de filmvoorstelling.

Filmhuis Schoorl vertoont wekelijks op vrijdag twee films om 15.00 uur en om 20.00 uur in De Blinkerd, Heereweg 150, Schoorl.

In Bergen kun je dansen met dementie

BERGEN - Dansen met een lichamelijke beperking, dementie, Alzheimer of MS, dat kan in Bergen. Probeer het gewoon eens, niets moet, alles mag.


Nieuwsgierig? De proefles was een succes dus kom mee dansen. Dansdocente Saskia van der Kreke zoekt dansers met een chronische en of lichamelijke beperking of met dementie, Alzheimer, MS. Mag ook met een rolstoel.

Durven is doen

Saskia is al heel wat jaren docent klassiek ballet, flamenco danseres en ze is nu geschoold om dansles te kunnen aanbieden voor mensen met beperkingen.

Eigen mogelijkheden

Als je altijd van dans hebt gehouden maar het niet meer aandurft of denkt het niet meer te kunnen dan is dit de perfecte les om er deel aan te nemen. Want deze dansles is bedoelt voor iedereen die zou willen genieten van dansen en bewegen, zittend of staand, met eigen mogelijkheden en creativiteit.

Zittend dansen

De les wordt zittend op een stoel uitgevoerd en later voor wie wil in het midden van de groep. Muziek speelt een grote rol in de lessen en zorgt voor dat de bewegingen gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd. In de lessen wordt gewerkt met een mix van ontspanning-, balans- en eenvoudige dansbewegingen.
Het is voor iedereen, ongeacht de leeftijd of conditie.

Ervaring met dans is niet nodig.

Meer informatie

Wijksteunpunt, Binnenhof 9, Bergen, iedere vrijdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.

Aansluitend is er gratis koffie of thee. Voor meer informatie: Saskia van der Kreke, tel. 06-43837101.

Opfriscursus verkeer

BERGEN - In samenwerking met rij instructeur Arjen de Groot kunnen 65-plussers hun kennis van de verkeerstheorie opfrissen. Er is namelijk veel veranderd in autorijdend Nederland. Denk aan nieuwe borden, nieuwe belijning op de wegen, enzovoorts. Uw rijbewijs komt niet in het geding, maar u voelt zich wellicht wat zekerder als u weer 'goed geïnformeerd' de weg op gaat! Kom gerust en stel uw vragen tijdens de bijeenkomst. Wijksteunpunt Bergen Binnenhof 9, vrijdag 8 maart, van 10.00 tot 12.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur). Kosten: € 7,50. Let op: aanmelden is verplicht! Op tel 072-5821450, balie Wijksteunpunt Bergen, Binnenhof 9.

Een valse noot!

De dirigent valt bijna

van zijn stokje.                

TH Olhuis                

Programma café De Taverne

Ralph de Jong speelt zondag de blues in De Taverne. (Foto: aangeleverd )

BERGEN - Het programma van café De Taverne begint de komende week goed met de standupcomedy van Badaboom.

Stand-up comedy avond met Arie Koomen

Badaboom Comedyclub verzorgt een te gekke stand-up comedy avond met gevestigde namen die nieuwe grappen en verhalen testen, samen met de comedy talenten van de toekomst! MC: Jeroen Pater. Talents: Eva Steenhuizen, Amber Doets, Maarten Vissers. Headliner: Arie Koomen. Entree gratis, aanvang 21.00 uur.

Vrijdag 22 februari 5 jaar Thank God It's Friday! Al 5 jaar draaien dj's Frank en Guido tijdens Thank God It's Friday de pannen van het dak in een bomvolle Taverne. Zij draaien de lekkerste disco, funk en soul. Het maakt niet uit of het 70's, 80', 90's of 00's is, als het maar knalt! Tussen 22.00 en 03.00 uur, entree alleen met speciaal t-shirt, verkrijgbaar bij de bar van de Taverne voor 5 euro, aan je lijf.

Zaterdag 23 februari The Renovators (rock' n roll met lol en David Hollestelle). Wat doe je als je eigen band een korte pauze neemt? Precies, doorspelen. Deze unieke samenstelling van zeer ervaren muzikanten, waaronder David Hollestelle (Wild Romance), bouwt elke gelegenheid in no-time om tot een rock 'n roll tent. Twee uur lang rock 'n roll, country blues. Aanvang 21.00 uur, vrij entree.

Zondag 24 februari: Ralph De Jongh band. Ralph de Jongh is dé Nederlandse bluesontdekking van de 21ste eeuw door Harry 'Cuby' Muskee.
Zondag speelt hij met zijn begeleidingsband met Almar Fernhout (zang en gitaar), Jeroen van Niele (zang en basgitaar), Leon van Etten (drums en zang), en Ralph (zang gitaar). Aanvang 17.00 uur, gratis entree.

'Paul V.' in het Vredeskerkje van Bergen

Ellen en Wim vertellen het levensverhaal van Paul Verlaine. (Foto: aangeleverd)

BERGEN AAN ZEE - De laatste vertelling van deze winter in de serie 'Verhaal & een Lied', is gebaseerd op leven en werk van Paul Verlaine. Kort na zijn gevangenistijd in Bergen (Henegouwen) overziet Paul zijn leven. Wim van Bokhorst kruipt in zijn huid, vertelt en zingt 7 gedichten die door de Alkmaarse componist Leen Koning op muziek zijn gezet.

Paul Verlaine is een bekende Franse dichter uit de 19e eeuw. Zijn gedichten worden tot op de dag van vandaag gelezen en onderwezen. Paul is een slappeling en kiest in zijn leven steeds de weg van de minste weerstand. Dat brengt hem in onmogelijke situaties waarbij hij ongewild alles en iedereen beschadigt. Hij kijkt terug op zijn leven. Z'n lelijkheid, z'n moeder, z'n grote liefde Mathilde en het vaderschap. Zijn liefde voor de geniale dichter Arthur Rimbaud die alles ontregelt en hen meesleept in schrijnende, heftige scènes, eindigend in een mislukte moordaanslag. Paul V. vertelt het verhaal over een dichter die ondanks alles, of misschien wel dankzij dit alles, de meest wondermooie poëzie schrijft. Zeven van zijn gedichten zijn prachtig op muziek gezet door Leen Koning en met die liederen als leidraad vertellen Ellen en Wim het levensverhaal van deze wonderlijke man.
Het begint om 16.00 uur. Vanaf 15.45 uur is de deur open en de vertelling duurt drie kwartier. De toegang is vrij met een schaal bij de deur voor wat het u waard was. Als u op de hoogte wilt blijven kunt u een mailtje sturen naar contact@wimvanbokhorst.nl of informatie via tel 072-5649847.

Thomas Beijer in Ruïnekerk

Thomas Beijer speelt in de Ruïnekerk. (Foto: Koos Breukel)

BERGEN - De twaalfdelige suite voor piano 'Iberia' van de Spaanse componist Isaac Albéniz klinkt op zondagmiddag 24 februari in de Ruïnekerk van Bergen.

In deze vijfde aflevering van de kamermuziekserie toont pianist Thomas Beijer (1988) zich steeds meer als een kunstenaar, een autonome muzikale persoonlijkheid. Onverdroten gaat hij zijn eigen weg, solo en in samenspraak met steeds andere musici. En hij is ook gaan schrijven: zijn in 2017 verschenen roman 'Geen jalapenos' is heel goed ontvangen. Zijn voorliefde voor Spanje komt in veel van zijn uitingen naar voren. Zeker in dit concert met de twaalfdelige suite 'Iberia' van de Spaanse componist Isaac Albéniz (1860-1909). Albéniz was een echte pianocomponist en hij ontleende zijn inspiratie aan het Spaanse folk-idioom. 'Iberia' omvat een synthese van de pianotechniek van Liszt, het impressionisme en de Andalusische volksmuziek. Aanvang 15.00 uur, zaal open 14.30 uur. Reserveren en info: www.duinstreekkamermuziek.nl of tel. 06-50584308.

Kabouter Zako en het kristal is te zien in het Buitencentrum Schoorlse Duinen. (Foto: aangeleverd)

Kabouter Zako en het Kristal

SCHOORL - Poppentheater Belletje Sterk speelt in de voorjaarsvakantie woensdag 27 februari en zondag 3 maart in het Buitencentrum Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer de voorstelling 'Kabouter Zako en het Kristal.'

Kabouter Zako woont onderaan de trappen van het hoogste duin van Nederland. Iedere dag poetst hij de kristallen. Op een dag is de sleutel van zijn huisje omgetoverd in een kristal. Hoe komt hij nou zijn huisje binnen? Kom kijken hoe dit avontuur vrolijk afloopt met de dierenvriendjes Oehoet de Uil, Ekihoorn en MuisMuis. Ellen Scholten verzorgt deze voorstelling met haar prachtige vilten poppen. De poppenvoorstelling is voor kinderen van twee tot acht jaar. De voorstelling is om 11.00 en 15.00 uur en duurt veertig minuten. Aansluitend knutselen de kinderen een kabouter van een wilgentak. De kosten zijn € 8,50 per persoon inclusief kaboutersap.

Reserveren vooraf is noodzakelijk. Dit kan via www.staatsbosbeheer.nl/belletjesterk.

Modeshow op de Berger Scholengemeenschap

BERGEN - Op de Berger Scholengemeenschap vindt vrijdagavond 1 maart de jaarlijkse wervelende modeshow plaats.

Leerlingen van de brugklas tot en met 6 atheneum zullen zelfgemaakte creaties tonen op de grote catwalk.

De eerste show begint om 19.00 uur, de tweede show om 20.30 uur. Kaarten kunnen gereserveerd worden door een mail te sturen naar raaijman.b@berger-sg.nl onder vermelding van naam, aantal en tijdstip.

De Berger Scholengemeenschap is Rondelaan 34 in Bergen

De toegang is gratis, maar vol = vol.

Lees ook