Purmerend op Zondag

24 maart 2019

Purmerend op Zondag 24 maart 2019


Groei Kwadijk zet zich verder door

Zo komt het project eruit te zien. (Foto: Artist impression aangeleverd)

KWADIJK - Het lintdorp Kwadijk kent een ongekende groei. De herbouw van het twee jaar geleden afgebrande hotel De Purmer Eend nadert zijn voltooiing, maar ook aan het Zeevangsdijkje en in het dorp zelf wordt op diverse locaties flink gebouwd.

Bewoners bezorgd vanwege toenemende verkeers- en parkeerdruk

Het braakliggende terrein ligt naast het karakteristiek witte stationsgebouw. (Foto: Joop Duijs)

Afgelopen week zijn voor belangstellenden de plannen bekendgemaakt voor woningbouw aan de Stationsweg in Kwadijk. Het plan is op het braakliggende terrein naast het oude, karakteristiek witte stationsgebouw 19 appartementen en 8 huizen te bouwen. Ook is het de bedoeling het aangrenzende bedrijfspand, waar voorheen zonweringsbedrijf Buurs was gevestigd, om te bouwen naar twee woningen.

Zo'n tien jaar geleden waren er al plannen voor de bouw van 36 appartementen, wat door de crisis moest dat worden uitgesteld.

Oppervlakten

Op de bijeenkomst werd bekendgemaakt dat de appartementen met een oppervlakte van 50 m2 ongeveer twee ton gaan kosten, terwijl de woonhuizen met een oppervlakte van 135 m2 tussen de € 300.000,- en € 350.000,- moeten opbrengen.

Alhoewel de meesten met goedkeuring de plannen bekeken, maken bewoners en ondernemers van de Stationsweg zich wel degelijk zorgen over de toenemende verkeers- en parkeerdrukte omdat het een doodlopende straat is.

"Alles wat erin rijdt, moet er in principe ook weer uit en het inwonertal van onze straat en daarmee het aantal voertuigen wordt met dit project op zijn minst verdubbeld. Het meest zijn we echter bezorgd over het feit dat de straat, waar anderhalf jaar aan is gewerkt en die er nu eindelijk prachtig bij ligt, straks door het bouwverkeer weer stuk wordt gereden", aldus een bewoner die bang is voor lange tijd in de rommel te zitten.

Advies om te wachten

De gemeente Edam-Volendam is door de omwonenden nog gewaarschuwd. "We hebben ze ook geadviseerd even te wachten met het aanleggen, omdat er al langer over de bouwplannen wordt gefluisterd. Er wordt namelijk niet alleen gebouwd, maar er zullen ook een riool, weg en parkeerruimten moeten worden aangelegd."

De raad van Edam-Volendam zal binnenkort gevraagd worden het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen.

Santing op herhaling

Mathilde Santing. (Foto: Mark Kohn)

REGIO - Mathilde Santing treedt op zaterdagavond 6 april op in de Beemster Keyser. Aanvang 20.30 uur.

Het is niet voor de eerste keer dat de veelzijdige Santing op het podium in Middenbeemster staat. Eerder verzorgde ze een geweldig optreden.

Dit theaterconcert is een verhalende en muzikale reis met songs van bijvoorbeeld John Mayer en Todd Rundgren. Eén ding staat vast: de bezoeker zal genieten.

Zie verder pagina 5

Diner en veiling brengen € 8.100,- op

Grote drukte tussen de gerechten door. (Foto: aangeleverd)

PURMEREND - Het door Rotaryclub Purmerend geïnitieerde 'Dinner at the Museum' heeft een bedrag van € 8.100,- in het laatje van het Purmerends Museum gebracht. Met dit bedrag kan het museum verder gaan met de geplande veranderingen op de verschillende verdiepingen.

'Dinner at the Museum' in alle opzichten groot succes

Veilingmeester Piet Hein Debets liet bij wijze van grap een vaasje kletteren. (Foto: aangeleverd)

Wat maakt een gemeenschap tot stad en in het bijzonder de stad Purmerend? Onder meer een gedeeld cultureel erfgoed. Dat is zichtbaar in het Purmerends Museum, gevestigd in het historische stadhuis op de Kaasmarkt.

Vanuit de toenmalige oudheidkamer is het museum langzaam gegroeid van losse verzamelingen tot een collectie highlights rond historische hoogtepunten van de stad.

Architecten

Met name zijn dat de producten van de plateelbakkerijen in het begin van de vorige eeuw en de gebouwen van beroemde architecten als Jacob Oud, Jan Stuyt en Mart Stam.

Heringericht

Het museum vernieuwt. De benedenverdieping is prachtig heringericht door Kloosterboer Decor. Daarbij blijft het echter niet. Ook voor de rest van het museum, met name op de eerste en tweede etage, zijn vergaande plannen gemaakt.

Daar is geld voor nodig, veel geld. Rotaryclub Purmerend, die al sinds 1953 deel uitmaakt van de Purmerendse gemeenschap, had het plan opgevat om een flinke steen bij te dragen.

Mooie kavels

Dit mondde uit in het organiseren van het 'Dinner at the Museum'; een walking diner door de zalen van het museum met aansluitend een veiling van mooie kavels in de trouwzaal.

Het werd in alle opzichten een groot succes. De verschillende gerechten, verzorgd door het team van 't Hoedje van de Koningin, werden met souplesse uitgeserveerd en begeleid door de uitstekende wijnen van Wijnimport J. Bart.

De medewerkers en bestuur van de Stichting Purmerends Museum vertelden boeiende verhalen in de verschillende zalen van het museum.

Veiling hoogtepunt

De trouwzaal was een toonbeeld van gezelligheid met als hoogtepunt de veiling, deskundig geleid door veilingmeester Piet Hein Debets en zijn charmante assistente Joke Bond.

Naar later gelukkig een grap bleek, sloeg de veilingmeester het eerste stuk van de veiling, een vaasje van rond de €5,-, waarop al € 180,- was geboden, aan diggelen. De rest van de veilingstukken werden zonder schade geveild.

Al met al een fantastische avond met een perfecte organisatie door de werkgroep community.

Mede mogelijk door

Het evenement is mede mogelijk gemaakt door 't Hoedje van de Koningin, Wijnimport J.Bart, Partyverhuur Schipper, Grafische communicatie Rijser en Lijstenmakerij 't Huijsche

Aan het einde van de avond bleek de opbrengst ook een mooie, namelijk € 8.100,-.

Kom A7 krijgt toch hotel

door John Bontje

PURMEREND - Het gebied Kom A7 krijgt op termijn een Van der Valk hotel. Zoveel is duidelijk na woensdagmiddag, toen de wethouders Mario Hegger en Paul van Meekeren, respectievelijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen en groen, de pers deelgenoot maakte van de plannen.

Eerst worden plannen met de raad gedeeld

Let wel, over de definitieve invulling van de hoogte, exacte ligging en andere relevante zaken kon het duo nog niks kwijt. Kan ook (nog) niet, want eerst zullen alle procedures en eventuele wijzigingen ten aanzien van bestemmingsplan enzovoorts met de raad gedeeld worden.

De afgelopen periode heeft het college geprobeerd om alternatieve locaties te zoeken voor een Van der Valk hotel. Mario Hegger: "Alle inspanningen en goede bedoelingen ten spijt, gaat de ondernemer (lees: Van der Valk) hiermee niet akkoord. Ze willen voortborduren op het eerste en in hun ogen beste plan, namelijk een zichtbaar hotel in het bewuste gebied."

Breedte-onderzoek

De actuele routing is dat een onafhankelijk bureau aan de slag gaat met een breedte-onderzoek aan de hand van vragen als a. Welk gebied is geschikt voor een hotel", b. Van wie is de grond? en c. Als er gebouwd gaat worden, wat zijn dan de gevolgen voor natuur, milieu en woonomgeving?

Een voorstel naar de raad zal zijn om € 140.000,- krediet voor te stellen voor het onderzoek. Met de resultaten hiervan zal het college opnieuw aan tafel moeten met de raad.

Voorbeeld Sneek

Op de achtergrond speelt de bouw en ligging van Van der Valk in Sneek. Deze accommodatie is niet in de hoogte maar juist in de breedte gebouwd. Groot voordeel van deze locatie is dat rondom groen, wandel- en fietspaden liggen.

Of deze Friese variant van de hotelfamilie als lichtend voorbeeld gaat dienen, kunnen Hegger en Van Meekeren niet zeggen. "Het kan veel kanten op en compenseren is een van de opties", aldus Paul van Meekeren.

Doorn in het oog

De vestiging van een hotel in of rond het Beusebos is al jaren een doorn in het oog van de 'Vrienden van het Beusebos'. Zij zien het gebied veel liever blijven of verworden tot natuur- en educatieplek.

Iedereen aansluiten

De wethouders hopen echter dat zowel de vrienden als buurtbewoners willen meedenken en -werken om van de Kom A7 een mooi, leefbaar en duurzaam gebied van te maken. Waarin ook Van der Valk zich kan vinden. "We willen iedereen laten aansluiten, zodat het een gezamenlijk goed wordt", aldus Hegger tot slot.

Kunst Na Arbeid: 'Musical Meets Opera'

Kunst Na Arbeid verzorgt elk jaar een speciaal themaconcert. (Foto: aangeleverd)

PURMEREND - Op zaterdag 6 april verzorgt het orkest van Muziekvereniging Kunst Na Arbeid in theater De Purmaryn een concert met als thema 'Musical Meets Opera'. Aanvang 20.15 uur.

Het is jaarlijkse traditie dat de formatie een concert geeft met een speciaal thema. Aan 'Musical Meets Opera' werken Leanne Lena, Nelleke Kuipers, Jules Vermei en Yoshua van de Broek mee. Zij waren het afgelopen jaar te zien en te horen 'Was Getekend Annie M.G. Schmit', 'Your The Top' en de thrillermusical 'Vals'.

Met het thema als rode draad passeren de mooiste musicalsongs en operafragmenten de revue. Uitgevoerd door het fanfare orkest en een sterrencast bestaande uit jonge afgestudeerde professionals van Codarts Rotterdam.

Kaarten zijn te bestellen via www.depurmaryn.nl Voor meer informatie over Kunst Na Arbeid en de concerten zie ook http://www.kna-purmerend.nl/ en https://www.facebook.com/KnAPurmerend

Trouwring in Sportlaan verloren

PURMEREND - Een lezer van het Purmerends Nieuwsblad wendde zich dezer dagen tot de redactie. Hij is zijn gouden trouwring kwijt.

Waarschijnlijk is hij de ring, van het merk Constant en met onder andere de tekst 21-09-1971 Joke, op woensdag 13 maart in de omgeving van de gymzaal aan de Sportlaan verloren.

Hij hoopt op een eerlijke vinder. Zijn telefoonnummer is 06 52 18 24 42.

Vertellen over Kwadijker stolpboerderijen

De boerderij van Mehrtens. (Foto: aangeleverd)

KWADIJK - Woensdag 27 maart houdt Oud-Quadyck haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de kerk van Kwadijk. Aanvang 19.30 uur.

Na afloop is er programma over boerderijen. Onder meer een doorlopende presentatie van Kwadijker stolpen met beelden die Oud-Quadyck in 2003 heeft gefotografeerd voor de stolpendatabank van Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de stolp.

Vanaf 20.30 uur verzorgt Joop van Diepen, oud-bestuurslid van 'Vrienden van de stolp', een lezing warin hij ingaat op tal van aspecten met betrekking tot boerderijen.

Aansluitend zal Annelies Hoekstra, beleidsmedewerker Monumenten van gemeente Edam-Volendam ingaan op het gemeentelijk erfgoedbeleid met betrekking tot stolpen.

Leden en donateurs van Oud-Quadyck hebben vrij toegang; voor overige bezoekers bedraagt de entree € 2,50.

Bijeenkomst van Longpunt

PURMEREND - In Wijkplein Where, Triton 73, Purmerend is op donderdag 28 maart, van 14.00 tot 16.00 uur, een bijeenkomst van Longpunt Waterland.

Gastspreker is dr. Alberts, longarts Dijklander Ziekenhuis (voorheen Waterlandziekenhuis). Zij zal spreken over nieuwe ontwikkelingen en wat kan ik doen om niet in het ziekenhuis opgenomen te worden? Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

Maandelijks

Longpunt Waterland is een maandelijkse ontmoetingsplaats voor mensen met een longaandoening. Hun mantelzorger(s) en/of zorgverlener(s) zijn eveneens van harte uitgenodigd.

Deskundige

Elke vierde donderdag van de maand is er een bijeenkomst waarin speciale aandacht wordt gegeven aan een voor longpatiënten belangrijk onderwerp en waarover door een deskundige zal worden gesproken.

Daarnaast is er bij een kopje koffie of thee tijd voor ontmoeting en lotgenoten-contact.

Bier Tap 100 trekt bezoekers uit hele land

De gezelligheid kende nauwelijks grenzen tijdens de Bier Tap 100. (Foto: Han Giskes)

PURMEREND - De derde editie van de door café De Bonte Koe georganiseerde Bier Tap 100 is een eclatant succes geworden. Volgens uitbater Huub Arents oversteeg het bezoekersaantal de aflevering van vorig jaar.

De Bier Tap 100 is uniek in zijn soort. In een grote witte tent midden op de Koemarkt richten de medewerkers en tal van vrijwilligers van het bekende biercafé een zelfgebouwde tapinstallatie met 100 tapkranen in.

Tientallen biren

De bezoekers kunnen dus kiezen uit vele tientallen van de meest uiteenlopende en bovenal overheerlijke biertjes; van grote(re) en kleine(re) brouwerijen.

Het unieke karakter van het evenement heeft zijn uitwerking dan ook niet gemist. Niet alleen veel Purmerenders en inwoners van omliggende plaatsen in Waterland lieten zich de biertjes lekker smaken.

"We hebben bezoekers vanuit het hele land gekregen. Ik heb ze gesproken vanuit Holten, Limburg, Overijssel, Den Haag, Rotterdam en weet ik allemaal waar ze vandaan komen. Geweldig toch!", aldus Arents.

Het idee van de Bier Tap 100 is ongeveer vier jaar geleden tijdens een vakantie van Linda en Huub Arents ontstaan. Bij een plan hoort echter een uitvoering en dat hebben medewerkers en vrijwilligers geweten.

Toch kregen ze het voor elkaar om een 'muur' van tapkranen te bouwen. Met het grote succes als direct gevolg.

Voor de muzikale omlijsting van de derde Bier Tap 100 zorgde de Ierse folkband The Baggers Clan.

Mathilde Santing komt herboren terug

De veelzijdige Mathilde Santing. (Foto: Mark Kohn)

BEEMSTER - Naast dat Mathilde Santing letterlijk terug komt naar de Beemster Keyser keert zij met haar programma 'Renaissance' op zaterdag 6 april ook als herboren terug in Middenbeemster. Aanvang 20.30 uur.

Santing vertelt over de loop van haar carrière, hoe het begon en hoe zij gekomen is waar zij nu staat. Een boeiend verhaal wat samensmelt met prachtige songs die feilloos op elkaar aansluiten. Dit theaterconcert is een verhalende en muzikale reis met songs van bijvoorbeeld John Mayer en Todd Rundgren. Of bijzonder mooie vertalingen in het Nederlands en ook zelf geschreven teksten waarbij het publiek niet anders kan dan geboeid blijven luisteren.

Omdat het concert van Santing vorig jaar voor het publiek, maar ook zeker voor de muzikanten een optimale beleving was komt zij terug en wil zij haar publiek deelgenoot maken van wat haar is overkomen. Want herboren is ze. Mathilde Santing veroverde in 1981 met haar televisie-debuut bij Sonja Barend de harten van een miljoenenpubliek, met haar buitengewone stem, verbluffende techniek en verrassend veel soul.

Mathilde Santing is naast uiterst talentvol ook extreem eigengereid. Ze onderging een 'performance-enhancing'-behandeling. Haar stem was nóg mooier geworden. Haar creatieve durf nóg groter. Mathilde beleeft een muzikale wedergeboorte. Een Renaissance. En dat wil ze laten weten ook.

De entree is € 20,-. Voor meer informatie en reserveren mail naar info@wiewatwaarop49.nl Of bel met 06 54 66 70 49.

Plantenmarkt Clusius College

PURMEREND - De jaarlijkse plantenmarkt op de groenschool wordt gehouden op 21 april van 10.00 tot 15.00 uur.

.Alhoewel zich al meerdere plantenverkopers hebben aangemeld, zijn er nog enkele plaatsen vrij. Plantenliefhebbers worden uitgenodigd om met planten, stekken of zaaigoed te komen. Groenten en bloemen, tuin gerelateerde artikelen, alles is welkom.

Graag wel opgeven via e.creemer@clusius.nl i.v.m. de beschikbare ruimte.


Nieuw bestuur KHN Purmerend

Het bestuur van KHN Purmerend. Rechts lid van verdienste Maarten Schipper. (Foto: aangeleverd)

PURMEREND - Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Purmerend heeft drie nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Arwin Versteijne heeft de voorzittershamer opgepakt. Arwin heeft jarenlange ervaring in de horecabranche en gaat vol enthousiame aan de slag: "KHN Purmerend gaat zich de komende tijd onder andere richten op het vormen van de terrasnota, het herzien van het horecaconvenant en het stimuleren van de arbeidsmarkt."

Ook Marjolein de Reus van restaurant Kozee en Isabelle de Roo van Tabasco komen het bestuur versterken. Arwin: "Voor de horecaondernemers in Purmerend is het belangrijk dat ze kunnen werken met goede medewerkers en staigiaires. Daarom zijn we blij dat in september 2019 de opleiding Horeca start op het Horizon College."

Meepraten

Belangrijke economische speler en werkgever "KHN Purmerend wil nog beter worden gehoord en gekend in belangrijke dossiers van de gemeente Purmerend. Onze branche is een belangrijke economische speler en werkgever in de stad. De diversiteit van de horeca en het aantal horecabedrijven is de afgelopen jaren gegroeid. Wij willen meepraten met voor horeca belangrijke onderwerpen", aldus Arwin Versteijne.

Lid van verdienste

Maarten Schipper van partycentrum Concordia is afgetreden uit het bestuur en is benoemd tot lid van verdienste van KHN Purmerend.
Bestuursleden van KHN Purmerend zijn: Arwin Versteijne (Brasa Purmerend), Marjolein de Reus (Kozee), Isabelle de Roo (Tabasco), Eelke van der Hak (Leeghwaterbad) en Paul Verhoeven (Proeflokaal Bakker).

Start wandelseizoen met onthulling plaquette Mart Stam

De plaquette van Stam komt naast die andere iconen Oud en Stuyt. krijgen i (Foto: aangeleverd)

PURMEREND - Op zaterdag 6 april om 13.30 uur zullen wethouder Eveline Tijmstra en historicus/Gildegids Jan Dekkers de plaquette op de gevel van het Purmerends Museum gezamenlijk onthullen. Ontwerper van de plaquette is Jeroen Spijker. Na J.J.P. Oud en Jan Stuyt is dit dus de 3e en laatste plaquette.

Voor architect Mart Stam was Purmerend al gauw te klein. Hij was twintig toen hij zijn geboortestad verliet om zich in het buitenland aan te sluiten bij de internationale avant-garde. Zijn revolutionaire ontwerp voor een huizenrij in Stuttgart en zijn achterpoot loze stoel en zijn tekenkunst spraken tot de verbeelding en vestigden zijn reputatie. Gedreven, eigenzinnig, compromisloos, idealistisch: trefwoorden die van toepassing zijn op Mart Stam. In zijn Purmerendse jeugdjaren, moeten deze karaktereigenschappen gevormd zijn.

Gilde Purmerend is er trots op, dat met deze 3e plaquette het Cultureel Erfgoed in Purmerend en daar buiten meer bekendheid wordt gegeven.

Na de onthulling vindt er een Architectenwandeling plaats met het accent op Mart Stam, deze duurt ongeveer anderhalf uur. Na afloop gratis koffie of thee. Kosten €. 3.50 per persoon. Kinderen gratis. Iedere deelnemer ontvangt een boekje over Mart Stam. Vertrek vanaf de nieuwe VVV. –museumwinkel. Ook wordt de mini-architectuurtentoonstelling in het museum bezocht.

Voortaan is er elke eerste zaterdag van de maand een architectenwandeling, de overige zaterdagen een Hhstorische binnen-stadswandeling.

Voor verdere informatie zie de website www.gildepurmerend.nl

Easyslim.nu: nu ook in Purmerend

Nancy Maasland past een behandeling toe bij een klant. (Foto: Easyslim)

PURMEREND - Nancy Maasland vertelt enthousiast over haar eerste maanden als franchiser van Easyslim.nu in Purmerend. Nadat zij zelf goede resultaten had ondervonden van dit unieke behandeltraject, wilde zij als zelfstandig ondernemer verder met dit concept. "Het concept heeft zich al in meer dan vijftig andere vestigingen in Nederland bewezen en ook bij mij gaat het in een stroomversnelling."

Het sterke punt van Easyslim is dat mensen bij ons niet aan een of ander crash-dieet hoeven. Onze klanten liggen ontspannen op de behandeltafel terwijl het geavanceerde apparaat al het werk doet. Via ultrasound worden vetcellen aangepakt en tegelijkertijd worden de spieren middels elektrostimulatie getraind, zonder kans op blessures. Easyslim.nu is laagdrempelig, niet alleen voor mensen die fanatiek sporten en dat laatste extra randje niet weg krijgen, maar ook voor mensen die niet meer actief kunnen of willen sporten. Ook helpt het bij cellulite en striae; de behandelingen trekken de huid namelijk mooi strak", legt Nancy enthousiast uit.

Het aantal benodigde behandelingen is afhankelijk van iemands uiteindelijke afslankdoel. Bij Easyslim.nu komen klanten van 18 tot 85 jaar, zowel mannen als vrouwen en iedereen heeft een eigen doelstelling of uitdaging. "Dat maakt het werk ook zo leuk!" De studio is anoniem bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid. "Dit biedt de kans om mensen te kunnen helpen hun ideale figuur te bereiken", zegt een zichtbaar trotse Nancy.

Nieuwsgierig geworden? Meld je aan voor een intake & proefbehandeling. Normaal 69 euro, nu voor 49 euro. Kijk voor meer informatie op www.easyslim.nu of bel/app naar 06 36 23 16 07. De aanbieding is geldig tot en met 14 april.

Easyslim.nu Purmerend is gevestigd aan Amperestraat 13M in Purmerend.

Purmerend en Beemster trappen samen af voor evenementen

Daniëlle Woudstra tijdens haar presentatie. (Foto: Binnendijks/Geert Heikens)

PURMEREND - De jaarlijkse aftrap van het evenementenseizoen in het Purmerender stadhuis was anders dan voorgaande jaren. Dat had alles te maken met de ophanden zijnde fusie tussen Purmerend en Beemster. De vertegenwoordigers, ondernemers, instanties, verenigingen en andere belanghebbenden, waren dit keer uitgenodigd door beide burgemeesters, Don Bijl en Joyce van Beek. Dat laatstgenoemde bestuurlijk werd waargenomen door wethouder Dick Butter deed daar niets aan af.

Het doel was om een kijkje te geven in elkaars keuken en om mogelijke samenwerkingen en netwerken op touw te zetten. In zijn openingswoord ging Don Bijl in op het fusieproces. Ook merkte hij op dat het herindelingsbesluit na de zomer wordt verwacht, maar dat het geenszins de bedoeling is om de Beemster vol te bouwen.

Vervolgens blikten Melissa van Egmond en Arwin Versteijne terug op de eerste editie van Winters Purmerend, dat ondanks het regenachtige weer zeer succesvol is geweest. Beiden wisten de aanwezigen te vertellen dat er sowieso een vervolg komt; van 6 december tot en met 5 januari 2020.

Tongen in Purmerend

Daarna nam Bart Kuipers het woord. Het bestuurslid van Vrienden voor Purmerend. Hij liet weten dat het evenement Tongen in Purmerend nu voor 1.000 kwetsbare mensen wordt georganiseerd en dat ook vanuit Beemster bewoners kunnen aanschuiven.

Poortersfeesten

Evenementencoördinator Sanne Konijn blikte vooruit naar het weekend van 1 en 2 juni. Op de eerste dag komen 300 jongleurs naar De Beuk en naar de Koemarkt om hun kunsten te vertonen. En zondag 2 juni wordt onder het motto 'Purmerends Goud' de Poortersfeesten gehouden. Met muziek, dans, straattheater, attracties, lekkere happen en drankjes. Konijn wist ook te melden dat Circus Sijm in december Purmerend als een van de vaste locaties kiest.

Bert van Gulik en Daniël Pardoen lieten zich alsnog lovend uit over Purmerend Werkt, de aanvankelijk als stagemarkt voor MBO'ers geplande manifestatie, die uitgroeide tot een mega-evenement waar tussen de 5- en 9.000 bezoekers op af kwamen.

Reuring

Tjeerd Glastra is voorzitter van Reuring. Eind juni het weer zover, de 18e editie van het regio-overstijgende festival. Vorig jaar kwamen 45.000 bezoekers naar de verschillende optredens in de binnenstad en in het Leeghwaterpark. Glastra ging nader in op de groeiende populariteit van Reuring waar Davina Michelle als eerste topper voor is gecontracteerd. De komende weken volgen meer namen.

Daarna waren het achtereenvolgens Agnes Bak van de Waterlandse Uitdaging en Mardiek Voorneveld van Bureau Toerisme Laag Holland die het woord namen. Bak ging in op het doel en de werkwijze van de Waterlandse Uitdaging, het sinds 2016 bestaande bedrijvennetwerk waar steeds meer vragers en aanbieders zich bij aansluiten. Voorneveld meldde dat er voortaan vier keer per jaar een evenementenkrant wordt uitgegeven.

En dan was er Daniëlle Woudstra, die kwam vertellen over 20 jaar werelderfgoed droogmakerij Beemster. De voorzitter van de stichting Promotie Beemster verzorgde een presentatie die klonk als een klok en blikte vooral vooruit naar de evenementen in het kader van dat feest. Met onder meer het Beemster Lightfestival, kunstroute, Muziek aan de Middenweg, helicoptervluchten en de Beemster 8 Loop.

Bedrijven verzorgen speeddate in bibliotheek

PURMEREND - Op donderdag 28 maart is er in de Bibliotheek Purmerend een speeddate evenement voor werkzoekenden om een sollicitatie gesprek te oefenen met echte werkgevers.

Dit evenement is een samenwerking van de Walk&Talk van de Bibliotheek en de Waterlandse Uitdaging. Een aantal organisaties, bedrijven en instellingen verlenen medewerking aan dit initiatief. Vertegenwoordigers van de afdeling HR van deze organisaties voeren de gesprekken met de belangstellenden.

Een speeddate is een kort sollicitatiegesprek, waarin je heel snel tot de kern van de zaak komt. Tijdens dit evenement komen deelnemers in gesprek met een werkgever van een bedrijf of instelling uit de regio.

De deelnemende bedrijven zijn: Gemeente Edam/Volendam, Voortman Kantoormeubelen, Golfclub BurgGolf Purmerend, Rabobank Waterland, Gemeente Purmerend, Groenhart, Rodi Media, Herenbos en Kinderopvang Tinteltuin.

Netwerkborrel

De inloop is vanaf 15.30 uur, het speeddaten is tot 17.00 uur en na afloop is er een netwerkborrel.

De Kindertelefoon zoekt verhalen van bellers en chatters

(Foto: )

REGIO - Je hart luchten, je hoofd weer op orde krijgen of gewoon even verdrietig of blij zijn: kinderen en jongeren weten De Kindertelefoon goed te vinden.

Niet zo gek, want al bijna 40 jaar kunnen zij met onze vrijwilligers over alles praten. Dit jaar vieren we ons 40-jarig bestaan en in aanloop naar dit jubileum zijn we op zoek naar mooie, ontroerende, grappige of indrukwekkende gesprekken uit de afgelopen 40 jaar. Heb jij als kind met De Kindertelefoon gebeld of gechat en wil je je ervaring over dat gesprek met ons delen? Dan zijn we op zoek naar jou.


Heb jij tussen 1979 en 2019 wel eens gebeld of gechat met De Kindertelefoon? Wat heeft dit voor je betekend? Weet je nog hoe de vrijwilliger klonk aan de andere kant van de lijn? Wat deed het met jou dat er iemand luisterde naar je zonder oordeel? Wij zijn ontzettend benieuwd naar jouw ervaring. Van scheiden tot school, van vriendschap tot verwaarlozing. Het mag over alles gaan.

Lancering campagne

Op basis van een aantal van de verhalen wordt een campagne ontwikkeld waarmee we de waarde van De Kindertelefoon zichtbaar maken. Deze campagne wordt later dit jaar gelanceerd.

Maatschappelijk

Wat ooit begon als een lokaal initiatief van een groepje Amsterdamse ouders in 1979, is uitgegroeid tot een onmiskenbaar maatschappelijk fenomeen: De Kindertelefoon. De Kindertelefoon is dé plek in Nederland waar kinderen al 40 jaar elke dag gratis vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken met mensen in hun omgeving. Anno 2019 voert De Kindertelefoon 400 gesprekken per dag.

Luisterend oor

Stichting De Kindertelefoon vervult in Nederland een unieke taak. De Kindertelefoon biedt een luisterend oor aan alle kinderen in Nederland van 8-18 jaar die daar behoefte aan hebben. Met deze taak geeft De Kindertelefoon concreet uitvoering aan artikel 12 en 13 van het Internationale.

Kinderen kunnen contact zoeken met De Kindertelefoon via telefoon en chat of met leeftijdsgenoten op het forum op de website www.kindertelefoon.nl. De dienstverlening van De Kindertelefoon is vertrouwelijk en gratis.

Chat en meer info: www.kindertelefoon.nl Het telefoonnummer is 0800 0432

Opruimkriebels bij EP:Beerepoot

REGIO - EP:Beerepoot is gestart met de voorjaarsopruiming. Er wordt ruimte gemaakt voor de allernieuwste televisiemodellen en dat levert spectaculaire aanbiedingen voor de klant op. Uiteraard met de service die klanten van EP:Beerepoot gewend zijn.

Zondag 24 maart is winkel in Hoorn open

Het voorjaar is van start en dus komen de allernieuwste televisiemodellen er binnenkort weer aan. Uiteraard beleven klanten straks alle primeurs weer als eerste bij EP:Beerepoot.

Tot die tijd kunnen klanten profiteren van hoge kortingen op 4K UHD-, QLED- en OLED-televisies in allerlei formaten. Onder andere van de toonaangevende merken Philips, LG, Sony, Panasonic, Samsung, Loewe en LG.

Wees er snel bij, want op is op. Naast hoge kortingen profiteert de klant ook van een uitgebreid persoonlijk advies en ongekende service.

Het BBQ-seizoen is van start. Kennismaken met de veelzijdigheid van de Kamado BBQ's? Doe dan mee met de gratis workshop en leer van een échte grillmaster onder andere de BBQ op de juiste manier vullen, hem veilig aansteken, de temperatuur beheersen, accessoires op de juiste manier gebruiken en natuurlijk diverse kooktechnieken.

Inschrijven kan via www.epbeerepoot.nl.

Zondag 24 maart is de winkel in Hoorn geopend van 12.00 tot 17.00 uur. De koffie staat klaar!

Bezoek 'Kunstgenoten' aan Archief

Zicht op Purmerend in prentvorm. (Foto: aangeleverd)

PURMEREND - Kunstgenoten in beweging organiseert donderdagochtend 28 maart, van 10.00 tot 12.00 uur bij de Bibliotheek aan de Waterlandlaan 40 een bezoek aan het Waterlands Archief.

Geheugen van Waterland bestaat 40 jaar

Dit jaar bestaat het Waterlands Archief veertig jaar. Tijdens de bijeenkomst van 'Kunstgenoten' krijgen de belangstellenden een uniek kijkje in depot van het Waterlands Archief.

Het archief is de bewaarplaats van de regio Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland) en groeide van een eenmansbedrijf uit tot een middelgrote voorziening.

Start in bieb

Met archieven van gemeenten, waterschappen, notarissen, kerken, verenigingen en particulieren. Natuurlijk krijgen we een kijkje achter de schermen en is er een mogelijkheid tot een rondleiding in het depot.? De rondleiding start in de Bibliotheek en gaat binnendoor naar het naastgelegen Waterlands Archief.

Kunstgenoten in beweging organiseert elke donderdagochtend een activiteit voor senioren (65+). De activiteiten zijn bedoeld als mooie tijdsbesteding, om mensen te ontmoeten of om iets bijzonders te leren. Erg leuk om samen met een vriend(in) heen te gaan maar ook heel geschikt om alleen op af te stappen.

Veel activiteiten

De komende weken staan de volgende activiteiten op het programma: Indonesische muziekochtend, natuurlijke lentestukjes maken en een spelletjesochtend in de Bibliotheek.

Het complete overzicht met de juiste data en locaties vindt u op de website www.wherelant.nl

De kosten bedragen € 5,-. Deze kan men contant afrekenen voor aanvang van de activiteit. Mensen met een kleine beurs kunnen gratis deelnemen.

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@wherelant.nl of telefonisch via nummer 0299-434777.

Kunstgenoten in beweging wordt ondersteund door Cultuurhuis Wherelant, Bibliotheek Waterland en Spurd en is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Purmerend.

Eerste stappen woningen Vurige Staart

Het gaat om het roodomlijnde gebied. (Foto: aangeleverd)

PURMEREND - Het college van burgemeester en wethouders is dinsdag 12 maart 2019 akkoord gegaan met een intentieovereenkomst voor woningbouw op de Vurige Staart in Purmerend. De gemeente en projectontwikkelaars spreken daarmee de intentie uit om 200 woningen toe te voegen in de Purmer-Zuid.

Linden Groep-De Where Vastgoed en Dreef Beheer zijn eigenaren van de gronden. Linden Groep ontwikkelt langs de Purmersteenweg het plan De Looiers. Dat plan bestaat uitsluitend uit koopappartementen. Zoals afgesproken met de ontwikkelaar, bouwen zij aan de Vurige Staart ter compensatie 12 sociale huurwoningen. Wethouder Thijs Kroese: "We zien straks op deze plek een nieuw stuk Purmerend ontstaan. Een gemengde buurt met woningen voor verschillende doelgroepen. Een aantal koopwoningen en vooral een heleboel sociale en middeldure huurwoningen. Samen met de ontwikkelaars willen we hier echt vaart maken om een groot aantal woningen toe te voegen aan de stad. Die woningen hebben we hard nodig."

Groot aandeel sociaal

Verdere plannen over het woningaanbod worden nog uitgewerkt. Hierin worden ook zaken als verkeer en de openbare ruimte meegenomen. De verwachting is dat het plan nog voor het einde van het jaar wordt vastgelegd in een zogenaamde anterieure overeenkomst. Uitgangspunt zijn de afspraken uit het coalitieakkoord. Daarin is vastgelegd dat nieuwbouwprojecten in Purmerend moeten bestaan uit minimaal 30% sociale huur, 30% middeldure huur en betaalbare koop en 40% vrij in te delen.

50% sociale huur

Voor het project aan de Vurige Staart is het streven om indien mogelijk zelfs 50% sociale huurwoningen (100 woningen) toe te voegen, zo veel mogelijk middeldure huurwoningen en daarnaast een aantal duurdere koopwoningen. Kroese: "Dit is een belangrijke stap. Met deze overeenkomst laten we zien dat het kan."

Vervolg

Voor deze ontwikkeling is het nodig dat het bestemmingsplan wordt aangepast. De huidige eigenaren van de percelen in het plangebied hebben op hoofdlijnen overeenstemming over het plan. In het vervolgtraject worden afspraken gemaakt over de uitwerking van het plan. Onderdeel daarvan is ook hoe de partijen in gesprek gaan met de omgeving over het bouwplan. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad dan over het plan.

Opname van magnesium

Kim Zandbergen van de Magnesium Clinic. (Foto: aangeleverd)

REGIO - Uit studie komt vaker naar voren dat de opname van magnesium via het maag/darmkanaal minder of niet effectief is. De magnesiumcapsule heeft een lange weg te gaan, eer het in het lijf wordt opgenomen. Veel mensen krijgen van de magnesium diarreeklachten.

Magnesium kun je tot je nemen met behulp van magnesiumolie of -badvlokken. Deze manier is fijn en thuis prima te doen. Dit geeft verlichting bij lichte klachten; pijnlijke spieren en gewrichten of als dagelijkse ondersteuning. Informeer naar het startpakket met een zelfdiagnosetest.

Een chronisch te laag magnesiumgehalte kan een medeoorzaak zijn van chronische ziekten. Magnesium-inhalatie wordt ingezet om chronische klachten te verhelpen of verlichten. Dit is niet te vergelijken met een magnesiumtablet of -olie. Op een prettige manier wordt door inhalatie meteen het magnesium in het systeem opgenomen. Het is tevens ontstekingsremmend en zuivert de luchtwegen. Bij luchtwegklachten adviseren we een combinatie van zout- en magnesiumtherapie. De Magnesium Clinic biedt de nieuwste vorm aan van magnesiumtherapie en een behandeling bij huid- en luchtwegproblemen, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, diabetes type 2, hoofdpijn/migraine, tinnitus, restless legs/spierkrampen, reumatische klachten, Parkinson/Alzheimer, stress en burn-out klachten. Een kennismakingssessie in de magnesiuminhalatiecabine kost 10 euro.

Meer informatie: Magnesium Clinic Hoorn en Schagen, tel. 06-36283214 of kijk op www.magnesiumclinic.nl.

De Magnesium Clinic is onderdeel van Halomedics Zoutkamers, inhalatietherapie.

De Zonnebloem zoekt bestuursleden

REGIO - De afdelingen Purmerend en Landsmeer-Den Ilp-Purmerland van de Zonnebloem hebben dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden.

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. De organisatie zet alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijk moment te bezorgen.

De Zonnebloem regio Zaanstreek-Waterland telt twintig afdelingen. Deze zijn autonoom met een eigen bestuur en draaien met vrijwilligers. Een aantal afdelingen is op zoek naar bestuursleden. Voor het regiobestuur wordt een bestuurslid bezoekwerk gevraagd. Hij of zij organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor de afdelingen en als ondersteuning van het regiobestuur.

De afdeling Purmerend is op zoek naar een bestuurslid activiteiten die de activiteiten coördineert voor de gasten in de wijken. Daarnaast zoekt men een bestuurslid bezoekwerk, die zorgt voor coördinatie en ondersteuning.

Dan is Landsmeer-Den Ilp-Purmerland dringend op zoek naar een voorzitter. En is de jongerenwerkgroep op zoek naar een coördinator. De taken bestaan onder andere uit het aanspreekpunt zijn voor vrijwilligers en gasten, het voorbereiden en voorzitten van vergaderingen, het coördineren van verschillende activiteiten.

Naast bestuursleden is de Zonnebloem blij met mensen die verpleegkundige, verzorgende of helpende zijn om tijdens dagactiviteiten of de regionale vakantie te helpen.

Heeft u interesse in één van de vrijwilligersfuncties bij één van de afdelingen, bel of mail dan naar het secretariaat van de regio Zaanstreek-Waterland, Tel. 06-57560210 of stuur een mail naar zonnebloemsecrzw@gmail.com