Noord-Amsterdams Nieuwsblad

9 juli 2019

Noord-Amsterdams Nieuwsblad 9 juli 2019


Albert Lust en de Amsterdamse melkoorlog

(Foto:aangeleverd )

NOORD - In het voormalige melkwinkeltje Begoniastraat 6 huis in Amsterdam Noord is tot 22 juli elk weekend een tentoonstelling over '100 jaar Van der Pek' te zien. Door een gelukkige speling van het lot zijn in die winkelwoning de terrazzovloer, de betegeling, de winkelramen en het hout-, stuc- en verfwerk uit 1919 vrijwel geheel bewaard gebleven. Binnenkort zal dat unieke interieur na verkoop bij herfundering en renovatie zo goed als zeker worden gesloopt.

Tentoonstelling 100 jaar Van der Pek

(Foto: aangeleverd )
(Foto: aangeleverd)

Wie er gaat kijken hoort in de - op de wijze van 1919 - ingerichte winkel en woonkamer het opmerkelijke verhaal van de Oostzaanse melkslijter Albert Lust en zijn vrouw Grietje van Vuure. Frits Prior van het Historisch Centrum Amsterdam Noord zegt: "We zijn met onze neus in de boter gevallen: we vonden dit authentieke winkeltje en mogen het tijdelijk gebruiken van eigenaar Ymere, maar het winkeltje heeft ook een verhaal. Dat maakt het extra bijzonder."

In de tijd dat Albert Lust in Noord zijn melkwijk liep en Grietje de winkel deed, was er – net na de Eerste Wereldoorlog - sprake van rantsoenering van levensmiddelen, melkvervalsing, prijsopdrijving en vervuilde en met tyfus besmette melk. De Gemeente Amsterdam wilde de in- en verkoop van melk daarom centraliseren, maar veel veeboeren en melkslijters en de meerderheid van de politieke partijen verzetten zich daartegen.

Twintiger jaren herleven

In de woonkamer wordt het verhaal vervolgd. Er is een foto uit 1922 waarop Albert en Grietje met hun zonen Jacob en Willem voor het raam zitten. Aan de hand daarvan heeft het Historisch Centrum het behang en de inrichting gekozen. Dochter Aaf Schaft-Lust, die in het winkeltje geboren is, bracht de foto mee toen ze er op 1 mei er voor de eerste keer kon gaan kijken. De kast op de foto bleek nog haar jongste zoon broer Jan op zolder te staan en maakt nu deel uit van de tentoonstelling. Het wordt tijdens de rondleiding duidelijker wie Albert en Grietje waren en hoe ze aan het begin van de twintiger jaren met een jong gezin in de winkelwoning werkten en woonden.

Pioniers volkshuisvesting

In de andere vertrekken wordt aandacht besteed aan kenmerkende elementen van de woning zelf en aan de uitbaters die er tussen 1920 en 1976 werkten. Ook wordt het verhaal verteld van architect Van der Pek en zijn vrouw Louise Went, beide pioniers van de volkhuisvesting. Er wordt getoond hoe kenmerkende verbeteringen die zij in 1896 in een nieuwbouw-blok in de Jordaan realiseerden de basis vormden voor hun latere projecten en ook voor de Van der Pekbuurt. In de belendende poort, die als spoelhok en voor opslag werd gebruikt, wordt in twaalf stappen de vroegste geschiedenis van Amsterdam Noord verteld. In het gastenboek schrijven veel bezoekers dat ze niet konden vermoeden dat er in zo'n piepklein museumpje zoveel te zien en te horen is.

Begoniastraat 6 huis (Amsterdam) is tot 22 juli elk weekend open van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang en de rondleidingen zijn gratis.
www.100jaarvanderpek.nl


Zomer-vrijwilliger gevraagd markant

AMSTERDAM - Altijd al iets voor een ander willen betekenen? Word zomervrijwilliger bij Markant, Zwanenburgwal 206 in Amsterdam.

Markant ondersteunt mensen die langdurig en intensief zorgen voor een ander. Om deze zorg vol te houden is het belangrijk dat zij af te toe even iets voor zichzelf doen en op adem komen. Markant helpt daarbij door vrijwilligers in te zetten. Een vrijwilliger ka echt iets voor een ander. Gewoon door er te zijn, aandacht te geven of samen iets leuks te doen. Bijvoorbeeld samen spelletjes doen, samen naar de markt, praten over vroeger of koffie drinken. Dit kan een uur per week of vaker.

Een vrijwilliger krijgt gratis scholing en aanmelden als zomervrijwilliger kan via info@markant.org of tel. 020-8868800.

Kijk voor meer informatie op www.markant.org.

Spo(r)tprent Henk Veen

Herdenking Fokker-bombardementen

Open Imkerijdag 13 en 14 juli

Verhuisdier van de week

Herdenking Fokker-bombardementen

(Foto: beeldbank van de Gemeente Amsterdam)

NOORD - In juli 1943 vielen bij geallieerde aanvallen op de door de Duitsers bezette Fokker-fabrieken veruit de meeste bommen op de Van der Pekbuurt en de Vogelbuurt. Daarbij kwamen 205 bewoners van Noord om het leven terwijl velen gewond raakten en hun woningen verloren. Noord bleef geschokt, zwaar beschadigd en in chaos achter. De slachtoffers van die bombardementen worden ook dit jaar op woensdag 17 juli herdacht tijdens een bijeenkomst op de Nieuwe Noorder, Buikslotermeerdijk 83, in Amsterdam

De bijeenkomst begint daar om 10.00 uur met koffie en thee en na een korte bijeenkomst in de aula volgt een wandeling naar het Fokker-monument. Daar wordt een krans gelegd door bestuurder Esther Lagendijk. De bijeenkomst wordt afgesloten met een minuut stilte en het blazen van de Last Post.

Bombardementen juli 1943 (Foto: beeldbank van de Gemeente Amsterdam)

Na afloop is er, voor wie dat wil, een koffietafel in Café De Bult, Mosveld 75. Aansluitend verzorgen gidsen begeleide wandelingen langs de elf herdenkings-putdeksels in de Van der Pekbuurt.

Herinneringen

Allen die als nabestaanden en buurtgenoten van toen of als bewoners van nu stil willen staan bij wat er in 1943 gebeurde, zijn van harte welkom. Vertel elkaar de verhalen van toen, haal herinneringen op over de mensen die het leven lieten en geef door wat je zelf meemaakte in die julidagen en de jaren erna. U kunt zich aanmelden voor de herdenking bij het Historisch Centrum Amsterdam Noord zowel telefonisch via 020-6328647 of via email hcan@xs4all.nl. Eventuele vragen over vervoer naar de locaties kunt u hier ook stellen.

Vertrouwde veilige plek

In Moldavië hebben kinderen een vertrouwde omgeving nodig. (Foto: aangeleverd)

REGIO - Veel Nederlandse kinderen gaan na schooltijd naar de BSO, de buitenschoolse opvang. De reden dat kinderen daar naar toegaan staat is schril contrast met de kinderen die in Moldavië naar het kinderdagcentrum gaan. Voor de in de steek gelaten en verwaarloosde kinderen is het dagcentrum een toevluchtsoord. Ze zijn welkom en krijgen de liefdevolle arm om hen heen die ze zó moeten missen in hun jonge leventje. Het is een vertrouwde veilige plek die absoluut noodzakelijk is voor een zeer grote groep kwetsbare kinderen.

Veel Nederlandse kinderen gaan na schooltijd naar de BSO, de buitenschoolse opvang. De reden dat kinderen daar naar toegaan is heel divers. De hoge hypotheek waardoor beide ouders moeten werken, het kiezen voor een carrière buiten de deur, de noodzaak als het een eenoudergezin betreft of vanwege het sociale aspect doordat er gespeeld kan worden met leeftijdsgenootjes. Wat een schril contrast met de kinderen in Moldavië die naar het kinderdagcentrum gaan.

Onveilige leefomgeving

In Moldavië groeien duizenden kinderen op in een onveilige leefomgeving. Ouders gaan naar het buitenland om geld te verdienen en laten hun kinderen ongevraagd achter bij familie of buren. Familie of buren die zelf amper geld hebben om in eigen levensonderhoud te voorzien. Zij zijn de achtergelaten kinderen liever kwijt dan rijk. De kinderen zijn ongewenst en daar worden ze elke dag mee geconfronteerd. Ook zijn er kinderen die door de ouders in de steek gelaten worden en zich maar moeten zien te redden in de grote, wrede, harde wereld. Thuis opgroeien met ouders betekent niet vanzelfsprekend een onbezorgde jeugd. Door de zeer slechte omstandigheden ontvluchten ouders de realiteit van alledag en zoeken hun heil in de drank met alle gevolgen van dien. De kinderen hebben te maken met agressiviteit, verwaarlozing en mishandeling. Ze krijgen amper te eten en worden gedwongen op eigen benen te staan.

Veilige plek

Voor deze in de steek gelaten en verwaarloosde kinderen, zet Mensenkinderen in samenwerking met lokale kerken dagcentra op. Het is een vertrouwde veilige plek waar kinderen na schooltijd naar toe kunnen gaan. Vrijwilligers ontvangen de kinderen met open armen. Ze zijn welkom en krijgen de warme liefdevolle arm om hen heen die ze zó moeten missen in hun jonge leventje. Elke dag is er een warme maaltijd en er wordt met aandacht geluisterd naar de bizarre verschrikkelijke ervaringen die de kinderen meemaken. Er is tijd voor een spelletje, een knutselwerkje of gewoon lekker buiten spelen. Het dagcentrum is een toevluchtsoord en absoluut noodzakelijk en onmisbaar voor deze kwetsbare kinderen.

Mensenkinderen is bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en wil hulp bieden door Nederlanders bewust te maken van de grote nood van deze mensen.

Over het IJ Festival 2019 presenteert ruim twintig (co)producties

Weer twee weken Over het IJ Festival (Foto: MOON SARIS)

NOORD - Tot en met 14 juli is het genieten tijdens de 27e editie van Over het IJ Festival, met zo'n vijftig voorstellingen overal op de NDSM-werf en dieper in Amsterdam-Noord. Bij de totstandkoming van ruim twintig voorstellingen had Over het IJ Festival een belangrijke (co)producerende rol. Deze ontstonden in nauwe samenwerking van het festival met nieuwe makers die zich laten inspireren door de hedendaagse stad.

Het volledige programma van Over het IJ Festival 2019 is in te zien op overhetij.nl. Naast tickets voor reguliere voorstellingen en een passe-partout dat toegang geeft tot het volledige programma, is online ook een Over het IJ Festivalbandje te koop. Dit geeft toegang tot zo'n dertig voorstellingen van nieuwe makers. Tickets en info: overhetij.nl.


Diamanten echtpaar Spitteler

Esther Lagendijk was op bezoek bij meneer en mevrouw Spitteler. (Foto: aangeleverd)

AMSTERDAM - Bestuurder Esther Lagendijk was 2 juli op huisbezoek bij meneer en mevrouw Spitteler, geboren en getogen Noorderlingen die met hun gezin van drie kinderen hun 60-jarig huwelijk vierden.

De liefde ontsprong tijdens de instuif van het Antoniushuis die toendertijd om stipt 23.00 uur was opgelopen. Een verkering van vijf jaar volgde en nu viert het echtpaar hun diamanten huwelijk.

Ze woonden op verschillende plekken in Noord en brengen hun dagen nu door aan de IJdoornlaan waar ze genieten van de faciliteiten die hun seniorenwoning hen biedt. Van jeu de boules tot barbecue of een hapje bij de Buren.

Landelijk Noord krijgt glasvezel

Straks heeft Ransdorp ook razendsnel internet. (Foto: Archief Rodi Media)

RANSDORP - Wethouder Touria Meliani komt 9 juli naar Ransdorp, zij geeft dan het startschot voor de aanleg van glasvezel in Landelijk Amsterdam-Noord. Begin dit jaar is een zeer succesvolle vraagbundeling gehouden onder de bewoners van Landelijk Noord. Aan het einde van de vraagbundelingsperiode, die in januari is gehouden, had 63% zich aangemeld.

Sinds juni 2017 is de werkgroep Internet van de Centrale Dorpenraad actief met als doel om het internet in het hele landelijke gebied te verbeteren. Na veel overleg is de werkgroep uiteindelijk in zee gegaan met GlasDraad. Gezamenlijk hebben zij de bewoners van de dorpskernen van Durgerdam, Holysloot, Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp én de bewoners van het buitengebied de mogelijkheid gegeven om zich in te schrijven voor de aanleg van glasvezel op hun adres.

Waterstof en warmtenetten noodzakelijk

Door Waterstof en warmtenetten wordt het elektriciteitsnet ontlast. (Foto: aangeleverd)

REGIO - Investeringen in waterstof en warmtenetten zijn nodig om het elektriciteitsnet in Noord-Holland substantieel te ontlasten. Dit blijkt uit onderzoek van de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Port of Amsterdam in samenwerking met netbeheerders Gasunie, TenneT en Alliander. Om de beschikbaarheid van energie en betrouwbaarheid van het net ook op de lange termijn te kunnen garanderen is het zaak om tijdig maatregelen te nemen.

De energietransitie en economische groei vragen steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Daardoor zit de belasting van het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen aan zijn limiet. De vraag naar elektriciteit groeit hard doordat bijvoorbeeld steeds meer huizen van aardgas overschakelen op elektrische warmtepompen, door het groeiende aandeel elektrische voertuigen en nieuwe spelers zoals datacenters die grote hoeveelheden energie verbruiken. Ook worden er op steeds meer plekken grote hoeveelheden duurzame elektriciteit opgewekt door zonneweiden en windparken. Ook die ontwikkeling vraagt veel extra capaciteit van het elektriciteitsnet.
Naast investeringen in waterstof, warmtenetten en uitbreiding van het elektriciteitsnet moeten Amsterdam en de regio kijken naar nieuwe oplossingen op het gebied van smart grids en het flexibel laden en ontladen van elektrische auto's. Om de betrouwbaarheid van het energiesysteem te garanderen, is bovendien een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen bij de elektriciteits- en gasinfrastructuur nodig.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd door CE Delft, TNO/ECN en Studio Marco Vermeulen laat zien hoe de vraag en het aanbod van energie zich tussen 2020 en 2050 ontwikkelt en wat dit betekent voor de energie-infrastructuur in Noord-Holland. Bij het onderzoek zijn uiteenlopende belanghebbenden betrokken.
In de studie zijn vier toekomstscenario's onderzocht. Alle scenario's laten een vraag naar waterstof zien als alternatief voor gas in industriële productieprocessen, brandstof voor transport en om duurzaam opgewekte energie op te slaan. De resultaten uit deze studie worden meegenomen in de twee Regionale Energie Strategieën (RES) in de provincie voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid, in de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal en het uitvoeringsplan Energietransitie Noordzeekanaal.

(Foto: aangeleverd)

Dit is Tommy, een gesteriliseerde poes van rond de 8 jaar oud. Tommy is enkele weken geleden (samen met nog een andere kat) alleen thuis achtergelaten, nadat hun baasje onverwacht met spoed naar een hospice werd gebracht. Het baasje komt helaas niet meer thuis en nemen de buren momenteel de zorg op zich. De andere kat heeft inmiddels een nieuw thuis gevonden en nu zijn ze dus dringend op zoek naar een huisje voor Tommy.

In de eerste periode was Tommy ontzettend schuw en blies ze tegen de mensen die in haar buurt kwamen. Nu de andere kat is herplaatst en ze meer is gewend aan de mensen die haar verzorgen, is ze ontpopt tot een ontzettende knuffelkont. Ze wordt graag geaaid en spint dan van genot. We zijn op zoek naar een thuis voor Tommy, waar ze de rust, liefde en aandacht krijgt die ze nodig heeft.

(Foto: aangeleverd)
(Foto: aangeleverd)

In het begin zal het zeker even wennen zijn voor haar, maar als ze eenmaal gewend is en haar plekje heeft gevonden, zal ze snel op haar gemak zijn. Ook is het belangrijk dat Tommy de mogelijkheid krijgt om naar buiten te kunnen gaan (daar is ze dol op).

Wie geeft dit lieve dametje dat fijne nieuw thuis, waar ze onbezorgd kan gaan genieten van alle liefde en aandacht?

Ben je benieuwd of Tommy bij je past? Maak dan een zoekprofiel aan op www.verhuisdieren.nl om te zien of jullie een match zijn.

Bezoek bijenvolk tijdens open imkerijdagen

Een NBV-imker legt alles uit over het bijenvolk tijdens de open imkerijdag. Foto: aangeleverd

REGIO - Benieuwd naar het werk van een imker? Hoe ontstaat honing of bouwen bijen hun raten? Bijen helpen, hoe moet dat? Imkers in Nederland houden op 13 en 14 juli open huis.

Voor het tiende jaar op rij verzorgt de Nederlandse Bijenhoudersvereniging de Landelijke Open Imkerijdag, het grootste imkerevenement in Holland. Tijdens het open huis van de bijenhoudersvereniging ontdekken bezoekers van alles over bijen. ze krijgen uitleg over werksters, darren en de (bijen)koningin en krijgt praktische tips over het bij-vriendelijk maken van eigen tuin en balkon. Kijk hoe honing wordt gemaakt en ga in een bijenkast op zoek naar de koningin.

Stadsimkerij Soet Heem, Donker Curtiusstraat 2H in Amsterdam is op zondag van 11.00 tot 15.00 uur geopend voor belangstellenden. Ook Imkervereniging Waterland, op tuinpark Wijkergouw is dit weekend te bezoeken. Entree: Zuiderzeepark 54 tegenover, Amsterdam. Iedereen is zaterdag en zondag van 11.00 tot 15.00 uur welkom. Of ga zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur naar Beelease, Meteorenweg 280 in Amsterdam-Noord. Ook Bijenpark, Baron Schimmelpenninck van der Oyeweg 4 in Amsterdam is zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur toegankelijk voor publiek.
Meer informatie: www.bijenhouders.nl.


Viering wervingsverdrag Marokkaanse migratie

(Foto: Marlise Steeman)

AMSTERDAM-NOORD - Erna Berends opende woensdag een avondprogramma om het 50-jarig bestaan van het wervingsverdrag Marokkaanse migratie te vieren. De avond werd georganiseerd door het Euro Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling en stichtingen Malak en Al Houda. Tijdens de avond waren er rondetafelgesprekken en werden voordrachten gehouden. De avond werd afgesloten met een diner.

Kinderherdenking slavernij

Leerlingen van de Poolster en de Zeven Zeeën kregen geschiedenisles en een herdenking. (Foto: George Maas)

AMSTERDAM - In Amsterdam Noord is vrijdag 29 juni de eerste kinderherdenking voor de slavernij gehouden.

Dit werd ook gedaan in andere delen van de stad. Bestuurder Esther Lagendijk ontving leerlingen van de Poolster en de Zeven Zeeën voor een geschiedenisles en de herdenking.

Een bijzonder moment in het jaar waarin het college heeft aangegeven officieel onderzoek te doen naar excuses.

KV Viking houdt kanokamp

Maak kennis met kanovaren tijdens kanokamp. (Foto: aangeleverd)

AMSTERDAM - De laatste week van de zomer niets te doen? Doe mee met het spetterende kanokamp van kanovereniging Viking.

In vijf ochtenden of middagen leert een deelnemer de basis van het kanoën. Met veel varen en vooral veel lol. Aan het eind van de week een kano-examen voor het A-diploma. De kanokamp is bedoeld voor de jeugd van 10 tot en met 14 jaar, zwemdiploma verplicht. Doe mee van 19 tot en met 23 augustus van 10.00 tot 12.00 of tussen 13.30 en 15.30 uur bij Kanovereniging Viking, Vikingpad 40 (sportpark Kadoelen in Amsterdam Noord. Aanmelden vóór 15 augustus. Voor meer informatie en aanmelden stuur een e-mail naar jeugd@kvviking.nl. Maximaal twintig kinderen kunnen per dagdeel meedoen.

KV Viking verzorgt een spetterende zomerkamp. (Foto: aangeleverd)

Meer informatie is te vinden op www.kvviking.nl.