Alkmaar op Zondag

14 april 2019

Alkmaar op Zondag 14 april 2019


Kunstcollectief op zoek naar creatief talent

De gezamenlijke schildermiddagen zijn vooral heel gezellig en inspirerend. (Foto: aangeleverd)

HEILOO - Zo'n vijftien kunstenaars, al dan niet met een psychiatrische achtergrond, vormen sinds een jaar of negen een collectief. "Het collectief is ontstaan op initiatie van Henk-Willem Klaassen; toentertijd werkzaam bij de GGZ Noord-Holland. Hij behandelde een cliënt en kwam wel eens bij haar thuis en in haar atelier. Hij was een fan van haar werk", weet Maria van Delft die samen met Ruard Janssen al enige tijd borg staat voor de coördinatie van het kunstcollectief.

'We willen een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming van de psychiatrie'

Maria vervolgt: "Dat in combinatie met wie zij was, haar kracht en haar klacht, spraken Henk-Willem Klaassen zeer aan. Hij heeft toen een expositie van haar werk kunnen regelen in het oude hoofdgebouw in Heiloo. Het succes hiervan inspireerde hem om ook andere bij hem bekende cliënten te benaderen. Via zijn contact bij Wonen Plus heeft het collectief vorm gekregen en werden exposities in diverse wijk- en buurthuizen mogelijk. Hij vond het erg boeiend om de combinatie aan te gaan van kunstenaars met en zonder psychiatrische achtergrond. Dat blijft voor ons ook nog steeds een uitdaging: kijken wat ons bindt en daarmee het stigma verminderen."

Nadat Henk-Willem de GGZ verliet en in Amsterdam ging werken wilde het collectief zelfstandig verder gaan.


Nieuw zomerseizoen op Gemaal 1879

Expositieseizoen geopend. (Foto: aangeleverd)

AKERSLOOT - Het zomerseizoen op Gemaal 1879 in Akersloot is vorige week geopend met een expositie van Tineke Kramer- Pijnappel.

Tineke laat veelzijdig werk zien in brons, keramiek en op doek. Op dit moment beoefent ze fijnschilderen op porselein; ze is namelijk nooit klaar met leren of anderen te leren. Haar opleiding tot kleuterleidster, haar behaalde aktes textiele werkvormen, tekenen en handvaardigheid hebben ervoor gezorgd dat ze jarenlang heeft lesgegeven in het basisonderwijs en als vakleerkracht in het voortgezet onderwijs.Later heeft ze lesgegeven aan huis. Zoals ze zelf zegt: "Ik haal mijn inspiratie uit mijn directe omgeving, dat kunnen bloemen of de natuur zijn, maar ook muziek of een gedachte. Wat je daarvan terugziet zijn beeltenissen op doek, op keramiek of in brons, ik blijf steeds vernieuwen." Haar exposities zijn te zien geweest in Amsterdam, in Hoorn, in Alkmaar en in Limmen.

Oer-IJ

Een nieuwe gebruiker van het Museumgemaal is de Stichting Oer-IJ, een regionale bewonersorganisatie die zich bekommert om de kwaliteit en kwetsbaarheid van het landschap in de driehoek Zaanstad, Velsen, Alkmaar. Hier stroomde tot aan het begin van de jaartelling een noordelijke zijtak van de Rijn die bij Castricum in zee uitmondde. Voor bezoekers is op de eerste verdieping van het gemaal een serie panelen opgehangen met informatie over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het gebied. De locatie in Akersloot wordt gebruikt als verzamelplaats voor excursies in het buitengebied. Om 13.00 uur verzorgt Lia Vriend van de St.Oer-IJ een korte wandeling rond het gemaal om de variatie in het landschap te laten zien en hoe hier het watersysteem werkt.

Waterhuishouding

Vrijwilligers geven uitleg over de waterhuishouding in het verre verleden tot het heden. Indien de omstandigheden het toelaten zal het gemaal in werking worden gesteld. Openstelling op zondagen van 13.30 tot 16.30 uur en op aanvraag, via 0251-654142 of 0251-313253.

Website: www.gemaal1879.nl. Het gemaal is te vinden nabij de Geesterweg in Akersloot aan de Fielkerweg 4 (Klein- Dorregeest).

May Day voor Theaterbende

Theaterbende. (Foto: aangeleverd)

HEILOO - De alweer zevende productie van de jongerengroep van Theaterbende is de eerste keer dat de spelers vanuit improvisatie tot een script zijn gekomen, teksten, dans, muziek allemaal zelf bedacht. Het licht absurdistische May Day… May Day is een vette knipoog naar de wereld van de luchtvaart.

De voorstelling handelt over het opleidingsinstituut van de Nederlandse Angel Airline Company. Vijftien stewards en stewardessen worden klaargestoomd op de verantwoordelijkheden die het vak met zich meebrengt. Ook de ultieme noodsituaties moeten natuurlijk tot het eind worden volbracht, en beyond...? Onder de bezielende maar vreemde leiding van onze cursistenleidster Priscilla lijkt het allemaal zo normaal, maar als snel zal de bezoeker merken dat er toch wel vreemde dingen aan de hand zijn. Hoe zal dit aflopen? Dit muziek- en dansspektakel met daar doorheen het hilarische spel van het individu maken deze voorstelling wederom een voorstelling met een gouden randje. De kwaliteit van de jonge spelers, samenvoegend met een minimalistisch decor maken deze voorstelling ook een prachtige locatievoorstelling. Kom en vlieg met mee met de Theaterbende. Bestel een boardingpass en welkom aan boord! De productie is geschikt voor acht jaar en ouder.

De auditieronde voor 'Anne Frank Een Voorstelling!' vindt plaats op 10 mei in de Muziek & Dansschool Heiloo, Het Veldt 1, Heiloo van 10.00 tot 13.30 uur.

Meer informatie: www.theaterbende-heiloo.nl. Kaarten via www.theaterbende-webshop.nl), Bruna in winkelcentrum 't Loo in Heiloo.

Peuter en kleuterdienst Palmpasen

ALKMAAR - Kindcentrum De Regenboog organiseert zondag 14 april vanaf 15.30 uur een 'Kerk op Schoot viering' met als thema Palmpasen. Voor iedereen geschikt: van nul tot schijndood.

De zondag voor Goede Vrijdag en Pasen is het Palmpasen of palmzondag. Een dag waarin de kerk nadenkt over het moment dat Jezus triomfantelijk op een ezeltje in Jeruzalem naar binnen rijdt. Iedereen is van harte welkom voor de peuter en kleuter viering. Het Palmpasen verhaal in kindertaal waarbij samen wordt gezongen en muziek gemaakt. Neem instrumenten mee. Na de viering is er koffie, thee en limonade en wordt de palmpasenstok versierd. Locatie: Bovenweg 91 Sint Pancras

Netwerkbijeenkomst 'CreativiTijd 2019'

Malle dieren: Kinderen van de Vlindertuin maken kleifiguren en scannen die in. Daarna kun je er animatie-verhalen mee maken en komen de kleifiguren tot leven! (Foto: aangeleverd)

ALKMAAR - In Theater de Vest vindt woensdagmiddag 17 april de jaarlijkse Netwerkbijeenkomst Cultuur plaats met de titel 'CreativiTijd 2019'. De bijeenkomst is bedoeld voor leerkrachten, directies en coördinatoren cultuur en ICT uit het Primair Onderwijs.

De middag staat in het teken van Creativiteit en biedt een programma vol Cultuur en Techniek. De middag wordt georganiseerd door Bureau CultuurPrimair in samenwerking met TaqaTheater De Vest, Part of Now en Vitasys. Op creatieve en interactieve wijze wordt het culturele aanbod voor volgend schooljaar bekend gemaakt. Leerkrachten en directies kunnen in gesprek gaan met aanbieders en medewerkers van culturele instellingen om gezamenlijk vorm en inhoud te geven aan cultuureducatie voor schooljaar 2019-2020 en daarna.

'ÇreativiTijd 2019' gaat over inspiratie voor kunst en cultuur, over vraag en aanbod, met specifieke aandacht voor creativiteit en de vraag: 'Hoe kan je met de digitale middelen, nieuwe ontwikkelingen en technieken de creativiteit van de kinderen bevorderen?' In 2020 wordt van scholen verwacht dat Wetenschap en Technologie een plaats krijgen in het curriculum van het onderwijs.

Cultuur, wetenschap en techniek

Er zijn kansen in de combinatie Cultuur, Wetenschap en Techniek. Creativiteit is zo'n verbindende schakel. Tijdens de bijeenkomst etaleren en onderzoeken we de analoge en digitale mogelijkheden binnen Kunst en Cultuur. Tijd: van 15.00 tot 18.00 uur, aanmelden via www.cultuurprimair.nl

Leerlingen plaatsen bijenkast

Leerlingen in de weer met bijenkast. (Foto: aangeleverd)

OUDORP Leerlingen en docenten van het Heliomare College in Alkmaar plaatsten onlangs een bijenkast op het dak van het schoolgebouw aan de Amstelstraat in Oudorp.

In het kader van natuur- en milieu-educatie bestuderen zij vanuit een lokaal het gedrag van de bijen en gaan zij de bijenkast verzorgen. De honing die zij verzamelen wordt door de leerlingen verkocht in 'Gewoon leuk', het winkeltje van de leerlingen in wijkcentrum De Oever.

Maatschappelijke bijdrage

De bijenstand in Nederland loopt danig terug. Mede om die reden willen de leerlingen en de school hun steentje bijdragen om dit tij te keren. De stichting 'Vrienden van de Alk' maakte de aanschaf en het onderhoud van de bijenkast mede mogelijk.

Imker

Onder leiding van docent Marlène Sterk, die tevens imker is, ging een viertal leerlingen maandag 8 april de bijenkast bij 'De vriendelijke bij' in Callantsoog ophalen. 's Middags werd de bijenkast op de school geplaatst, waarop één van de leerlingen zei: "Wij gaan zorgen dat er steeds meer bijen komen!"

Bijenras Buckfas

Er is gekozen voor het bijenras 'Buckfas'. Deze bijensoort is speciaal is gekweekt op zachtaardigheid. En dat kwam goed uit want de leerlingen Sven, Ciska, Milan en Thijs konden dat aan den lijve ondervinden. De bijen zwermden gemoedelijk om hen heen, dus er was geen vuiltje aan de lucht.

Live Jazz in De Waterkant

Pneumatisch Dance Trio (Foto: aangeleverd)

ALKMAAR - De succesvolle serie Jazzconcerten in de voormalige Stadskantine Alkmaar worden voortgezet in De Waterkant Alkmaar; Jazz op 3! Wordt Jazz op 301!

In Alkmaars nieuwste culturele vindplek organiseert SBS Jazz zondag 14 april aanstaande het eerste live jazzconcert in de serie 'Jazz op 301!' Het spits wordt afgebeten door de keiharde eenvoud van het Pneumatisch Dance Trio. De band snijdt het hart uit een lied, geeft het een energy-boost en schopt het met veel plezier de zaal in. Repeterende patronen van kletterende beats, pulserende saxen en jagende zangpartijen leggen verdrongen dimensies van actuele hits bloot en laten niets en niemand onberoerd. Het Pneumatisch Dance Trio zingt, slaat en blaast hun muziek de zaal in met: Bram Groothoff – baritonsaxofoon/zang, Erik van der Weijden – altsaxofoon/zang, Ton Cornelissen – mobile drums/zang. Zondag 14 april. Aanvang concert: 16.00 uur. De Waterkant Alkmaar. Kanaaldijk 301 Alkmaar. Entree: vrij. F;facebook.com/waterkantalkmaar

6 / 48

(Foto: aangeleverd)

Vervolg van de voorpagina.

De coördinatie van het kunstcollectief is toen opgepakt door Ruard Janssen en Maria van Delft. "Echter", zegt laatstgenoemde: "We hadden geen financiële draagkracht en waren persoonlijk aansprakelijk. Na enig beraad hebben we ons gericht tot Stichting de Buitenkans in Heiloo, met de vraag of zij iets voor ons konden betekenen. Daaruit is een samenwerking ontstaan."

Taboes bespreekbaar

Stichting de Buitenkans heeft als doelstelling beeldvorming over de geestelijke gezondheid positief te beïnvloeden. In samenwerking met GGZ NH geschiedt dat door het opzetten van beeldvormingsactiviteiten. Hierdoor ontpoppen zich kansen en vinden bijzondere ontmoetingen plaats. Het samenwerkingsverband de Buitenkans is opgericht in Heiloo op landgoed Willibrordus in april 2010. "Door het opzetten en ondersteunen van beeldvormingsactiviteiten werkt de stichting aan dé-stigmatisering van mensen met een psychiatrische aandoening. Wij maken taboes bespreekbaar omdat wij vinden dat mensen met geestelijke gezondheidsproblemen meer kansen moeten krijgen. Op individueel en samenlevingsniveau." Kunstcollectief 'Samen Sterk' is op zoek naar mensen die hun passie willen delen.

Laagdrempelig

Maria: "Als collectief vinden we het belangrijk dat de samenleving open staat voor diversiteit. Daarom wil 'Samen Sterk' laagdrempelig zijn en heeft als ambitie, dat er voor iedereen een gelijkwaardige plek is om creatief te zijn. In ons werk laten we vooral onze talenten zien en de passie waarmee het gemaakt is. We komen regelmatig bij elkaar om samen te schilderen, een museum of expositie te bezoeken, activiteiten voor te bereiden en exposities te organiseren in wijkcentra in en rond Alkmaar. 'Samen Sterk' heeft inmiddels aan diverse exposities deelgenomen, onder andere in het Stadskantoor van Alkmaar; in het toenmalige MCA en in de Trog in Heiloo. "In de Trog betrof het werk dat was gemaakt nadat we gezamenlijk een expositie van Mondriaan hadden bezocht. Komende zomer van 1 juni tot 1 september exposeren we in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Onze gezamenlijke schildermiddagen zijn vooral heel gezellig en inspirerend. Soms gebruiken we een thema, vaak maakt ieder wat hij zelf wil maken. We proberen één keer per jaar buiten te schilderen, steeds op ander locaties."

Nieuw talent

Het kunstcollectief vindt het altijd leuk om nieuw talent te begroeten. Maria: "Dus bij deze doen we een oproep aan mensen met een passie voor schilderen, tekenen of fotograferen."

Ze besluit: "Mensen die hun werk graag exposeren in en rond Alkmaar. Mensen die Samen Sterk willen zijn."

Geïnteresseerden kunnen mailen naar info@kcsamensterk.nl of kijk op www.kcsamensterk.nl. Op Facebook, zie: kcsamensterk.

'Met kleine stapjes naar een groot effect'

V.l.n.r. Ingrid Beentjes, Femke de Koning, Mélanie Karsten en praktijkeigenaar Bob Kruis. (Foto: Vincent de Vries)

ALKMAAR - "GLI wordt bij ons ingezet voor een verandering van leefstijl, waarbij we in kleine stapjes naar een groot effect toewerken." Zichtbaar enthousiast vertelt Femke de Koning over het betrekkelijk nieuwe GLI-traject waarmee bij GLI-Alkmaar onder de vlag van Groups for Balance – Fysiotherapie wordt gewerkt.

Tweejarig traject naar verandering van leefstijl

"GLI-Alkmaar staat voor Gecombineerde Leefstijl Interventie. Het is een tweejarig programma met name geschikt voor mensen van 18 jaar en ouder met een BMI van 25 en hoger", vervolgt Femke die zich binnen de fysiotherapie de laatste jaren heeft bekwaamd in gedragsverandering met als einddoel een verbeterde leefstijl. "Samen met onze ervaren leefstijlcoaches Mélanie Karsten en Ingrid Beentjes begeleid ik de deelnemers naar een gezonder leven in de hoop dat hun leefstijl blijvend verandert. Vaak vallen mensen bij dieëten namelijk na een paar maanden terug in het oude patroon. Omdat wij er twee jaar voor uit trekken, is de kans veel groter dat het effect blijvend is. Het is een traject waarin groepssessies worden afgewisseld met individuele gesprekken."

Zorgverzekeringen

En weet je wat écht geweldig is? Dat alle zorgverzekeringen het gehele traject vergoeden! Dat zegt iets over onze preventieve aanpak naar een gezondere leefstijl."

Stress en slaapproblemen

Naast mensen met overgewicht en/of obesitas is GLI-Alkmaar geschikt voor een ieder die kampt met stress, slaapproblemen, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Femke: "Mensen die zich aanmelden worden door middel van zowel groepsbijeenkomsten als individuele gesprekken begeleid in een veilige omgeving waar alle expertise in huis is. Ons gehele netwerk is ingericht op een multidisciplinaire aanpak, waarbij we zowel psychisch als fysiek de juiste hulp kunnen bieden. Wij juichen het uiteraard van harte toe als mensen op voorhand al een eigen sportschool bezoeken, maar als dat niet zo is kunnen ze een abonnement afsluiten om bij ons te komen sporten."

Enthousiaste feedback

De eerste GLI-trajecten in Alkmaar gingen in januari van start en blijken zeer succesvol. "Wij begeleiden al meer dan 100 mensen, die ons stuk voor stuk voorzien van enthousiaste feedback. Via thema's en leuke actieve oefeningen leggen wij de focus vooral op de zaken die goed gaan. Het heeft namelijk geen zin om de nadruk te leggen op de dingen die minder goed gaan, want niemand is perfect en iedereen weet wel waar zijn of haar knelpunten zitten", meldt de bevlogen Femke die het GLI-traject samen met Leefstijlcoaches Mélanie en Ingrid heeft opgezet. Ze benadrukt nog eens dat er veel kennis in huis is en dat de drempel bij GLI-Alkmaar laag is.

Open dag

"Ook mensen met twijfel nodigen wij van harte uit. Na een eerste intake gesprek kan er altijd nog een keus gemaakt worden om wel of niet door te gaan met het GLI-traject. Ik zou zeggen: neem je sociale kring mee, want je omgeving is nu eenmaal heel erg belangrijk bij zaken als afvallen en je goed voelen." Nieuwsgierig geworden? Bezoek de open dag op zaterdag 20 april van 9.30 tot 12.00 uur. Dé gelegenheid om kennis te maken met de leefstijlcoaches en de fysiotherapeut. Of gewoon de sfeer te proeven en vragen te stellen. Adres Frans Halsstraat 49 in Alkmaar. www.gli-alkmaar.nl

Hoogbouw én groen

Huismussen met nestmateriaal. (Foto: aangeleverd)

ALKMAAR - Stichting Animo houdt woensdag 17 april van 9.30 tot 12.00 uur in Wijkcentrum Overdie aan Van Maerlantstraat 8 een bijeenkomst over Natuurinclusief bouwen en hoogbouw. Een panel met vertegenwoordigers uit de natuurorganisaties en ecologisch advies, gemeente en een architect geven hun visie. Hierna is het mogelijk vragen te stellen onder leiding van een discussieleider. Deelname is gratis. Aanmelden via animo@animo-alkmaar.nl.

Naast klimaat hebben wij te maken een teruglopend aantal plant- en diersoorten. Tegelijkertijd ligt er de komende jaren in Alkmaar een grote woningbouwopgave van duizenden woningen. Verstedelijking heeft tot gevolg dat er open ruimte en groen verdwijnt. In december is het Deltaplan Biodiversiteit gelanceerd als redmiddel voor plant- en diersoorten. Het Deltaplan Biodiversiteit roept iedereen, organisaties en particulieren op zich in te zetten om de biodiversiteit te ondersteunen van teruggang naar herstel.

Muziek- en poëziesessie

ALKMAAR - Kunstcollectief Huiswaard organiseert 15 april een vrije muziek- en poëziesessie bij wijkcentrum Rekere 2.0, Drechterwaard 16 (naast het Clusius-College). aanvang 19.30 uur tot 22.30 uur. Entree vrij. Er is ruimte voor performing poetry en zang/voordracht. Fruitcompagnie, muziek en poëzie geeft de toon aan. Leden van Dichterskring Alkmaar zijn van de partij. Dichter Aja Waalwijk, bekend van Ruigoord, komt als gast. Publiek is van harte welkom ! Voor informatie over de sessie en opgave voor deelname kunt contact worden opgeomen met Jelle Bouwhuis op tel.nr. 06 -52501915 of 072-5 62 52 40 ('s avonds) e-mail: jg.bouwhuis@xs4all.nl Zie ook: kunstgroepalkmaar.nl

'Onze prioriteit is goede service'

Martijn Vrijheid heeft heel wat vlieguren heeft op het gebied van reparatie c.q. het vervangen van autoruiten. (Foto: VINCENT DE VRIES RODI MEDIA)

ALKMAAR - "Wij staan voor onze klanten en denken vanuit hun perspectief. Daarnaast vind ik persoonlijk contact heel belangrijk, dus ik zal de klant bij de voordeur altijd groeten, of ik het nou druk heb of niet." Martijn Vrijheid is een gedreven ondernemer die heel wat vlieguren heeft op het gebied van reparatie c.q. het vervangen van autoruiten. Met zijn bedrijf Autotaalglas Alkmaar timmert hij met zijn twee medewerkers Alex en Michael flink aan de weg. Zijn credo? "Dat wat je doet, moet je goed doen."

Autotaalglas biedt totaalpakket voor elk automerk

Autotaalglas is dé specialist op het gebied van reparatie en vervanging van autoruiten. "Uiteraard is dat is onze corebusiness, waarbij de prioriteit op service voor de klant ligt. Dat betaalt zich uit op onze website waar tal van goeie reacties van klanten te vinden zijn. Daarbij moet je denken aan vriendelijkheid, snelheid van helpen, goede informatievoorziening en transparantie", zegt Martijn. "Met name dat laatste is belangrijk omdat je ook met verzekeraars te maken hebt. De klant weet bij ons altijd precies waar 'ie aan toe is."

Twee leuke Mini's

Maar Autotaalglas biedt meer. "We hebben twee leuke Mini's staan die we gratis inzetten als vervangend vervoer. Tevens verlenen we service aan huis en beschikken we over een gratis haal- en brengservice", meldt Martijn die de ontwikkelingen in zijn branche nauwgezet volgt.

Nieuwe ontwikkelingen

"Als ondernemer moet je vooruit blijven denken, omdat nieuwe ontwikkelingen zich nu eenmaal in een rap tempo voordoen. In ons vakgebied krijgen we te maken met plannen om elke auto vanaf 2022 uit te rusten met een veiligheidssysteem. Denk bijvoorbeeld aan camera's in de voorruit om de lijnen op de weg beter te kunnen scannen. Nu al zijn vele voertuigen voorzien van deze veiligheidssystemen. Het repareren c.q. vervangen van ruiten bij deze auto's is voor ons geen enkel probleem, want we zijn er al op ingesteld. Onze werkzaamheden worden niet anders, maar meer. Na ruitvervanging dienen alle voertuigen straks te worden gekalibreerd. Wij blijven daarin de specialist en kunnen dit totaalpakket voor bijna elk automerk aanbieden. Voor elk voertuig zoeken wij naar een passende oplossing."

Autotaalglas is gevestigd aan het Zeglis 168 in Alkmaar. Zie ook: www.autotaalglas.nl/alkmaar

Dorps wonen in een huis van de toekomst

URSEM - Het nieuwbouwproject De Tuinen van Ursem breidt uit. Én wel met acht smartwoningen. De woningen gaan 17 april in verkoop, met prijzen vanaf circa € 199.000,- vrij op naam. Belangstellenden zijn op die dag tussen 18.00 en 19.30 welkom bij De Batter aan de Middengouw 13 te Ursem voor de verkoopmanifestatie.

Deze duurzame starterswoningen zijn toekomstgericht en hebben een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0. Dat betekent dat de energielasten een stuk lager zijn dan bij een bestaande woning. Een groot voordeel is ook dat er extra geleend kan worden voor deze duurzame woning! De woningen worden 'all-electric' uitgevoerd: er komt geen gasaansluiting. Met behulp van een bodemwarmtepomp en vloerverwarming wordt de woning niet alleen verwarmd, maar in de zomer ook gekoeld! De woningen hebben een unieke uitstraling en zijn zeer geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens.

De smartwoning is het nieuwe, betaalbare woningconcept van Timpaan. Een kwalitatief hoogwaardige woning met uitstraling, van circa 67 m2 groot. De rug-aan-rugwoning is maar liefst zes meter breed en heeft een grote glazen gevel. Doordat de woonkamer naar de gevel gericht is, kan continu worden genoten van het hemelsbrede uitzicht. De hoekwoningen hebben een grotere tuin. De tuinen van bouwnummer 1 en 2 liggen aan het water en hebben de mogelijkheid voor een extra raam of openslaande deuren.

Info:www.detuinenvanursem.nl

Wandelen door Historisch Oudorp

Circa 1950. Van de twee stolpwoningen aan de Herenweg is de voorste gesloopt in 1971. (Foto: aangeleverd)

OUDORP - De Stichting Historisch Oudorp organiseert 27 april en 25 mei weer een wandeling door historisch Oudorp. De wandeling is voor iedereen die de verhalen en anekdotes van en over Oudorp, uit de monden van Gerard en Hans willen horen.

Loop mee met de gidsen tussen de vele monumenten en luister naar de story over Oudorp. Start is om 10.00 uur bij het kerkje De Terp aan de Herenweg waar het ook mogelijk is om te parkeren. Terugkomst rond 12.30 uur.

Kosten zijn € 3,50 p.p maar donateurs van de Stichting Historisch Oudorp betalen slechts één euro. Wie mee wil wandelen kan zich aanmelden bij mevrouw Tromp via mailadres mjtrompbos@outlook.com

Banenfestival bij Horizon College

Het Horizon College is de locatie van het Banenfestival. Foto: Archief

HEERHUGOWAARD - De gemeente Heerhugowaard, het Horizon College en Bedrijfskring Heerhugowaard organiseren vrijdag 24 mei het Banenfestival.

Dit evenement heeft als doel om bijna afgestudeerde vmbo- en mbo-studenten in contact te brengen met de vele ondernemingen uit Heerhugowaard en omgeving om zo nieuw talent te behouden voor deze regio. Van 17.00 tot 21.00 uur kunnen studenten het Horizon College in Heerhugowaard bezoeken om kennis te maken met de bedrijven uit de regio.

Speeddaten

Dit gaat zowel om vmbo-studenten die op zoek zijn naar een stage als mbo-studenten die op zoek zijn naar een baan. Tijdens het Banenfestival kunnen zij speeddaten met de aanwezige bedrijven.

Werk door verbinding

Het Banenfestival is een van de concrete acties uit het project 'Heerhugowaard maakt werk door verbinding', dat door de gemeente, de Bedrijfskring en het Horizon College is opgezet om het talent te behouden voor de groei van de ondernemingen uit de regio. De economische groei in Heerhugowaard en omgeving lijkt zijn plafond te naderen doordat aanwas van nieuwe medewerkers stokt. Het is steeds lastiger om nieuwe medewerkers te vinden en toch levert het lokale onderwijs jaarlijks honderden talenten af op de arbeidsmarkt. Om deze jongeren te behouden voor de regio dient er in een vroegtijdig stadium meer binding tussen onderwijs en bedrijfsleven te zijn.

ROC Horizon College is te vinden aan de Umbriëllaan 2 in Heerhugowaard. Bedrijven kunnen zich aanmelden via hhwmaaktwerkdoorverbinding.nl.

Muziektheater in Egmond

EGMOND AAN DEN HOEF - Met de muzikale theatervoorstelling `We naderen het Indianengebied` vertellen Willem Schoone en Victor Posch verhalen over hun leven als muzikant, de spuit, oude auto´s en de liefde. Zondagmiddag 14 april vanaf 16.00 uur spelen deze top-muzikanten in Museumhoeve Overslot. Vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Sappige, ontroerende en grappige verhalen worden muzikaal begeleid met zelfgeschreven nummers in wisselende stijlen zoals pop, rock&roll, country, blues en ballads. Muzikaal ondersteund door meestergitarist Robbert Smit.

Land van Fluwel opent spectaculaire uitkijktoren

De nieuwe uitkijktoren van Land van Fluwel. (Foto: aangeleverd)

SINT MAARTENSZEE - Je weet niet wat je meemaakt op een van de nieuwste attracties op Land van Fluwel in Sint Maartenszee. De robuuste uitkijktoren biedt een prachtig uitzicht over de bloeiende bloemenvelden. Spectaculair is niet alleen de hoogte maar zeker ook de 25 meter lange glijbaan.

Het avonturenparadijs is ook dit jaar weer de ultieme plek voor levensgenieters en avonturiers. Zeker nu er deze winter, naast de uitkijktoren, hard gebouwd is aan een nieuwe skelterbaan en klimparcours waarop kinderen gezekerd klimmen. Jong en oud trekken verder de stoute schoenen uit en bedwingen het 1 kilometer lange blotevoetenpad, dat zeker voor kinderen ook vol avontuur en klautermogelijkheden zit.

Land van Fluwel blijkt ook kort na de seizoensopening weer een verrassend avontuur voor jong en oud! De avonturen bieden voor ieder wat wils en verwonderen van 0 tot 100 jaar oud. De avonturen zijn zo gebouwd dat er echt voor elke leeftijd nieuwe uitdagingen zijn. Kinderen spelen, prieken, prutten en verleggen hun grenzen terwijl ouderen opbloeien bij al het moois dat de bloeiende bloemenvelden en de geschiedenis van de tulp te bieden heeft. In de Dutch Tulip Experience maak je met een audiotour kennis met de sprookjesachtige geschiedenis van het bekendste Hollandse icoon: de Tulp!

Terwijl de kinderen, na een aantal gezamenlijke avonturen, nog uren spelen in het AvonturenSpeelParadijs en het Verstoppertjesbos is het voor de volwassenen goed toeven op het terras van Restaurant De Kneinsberg. Land van Fluwel is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur. Zie ook www.landvanfluwel.nl

Steunpunt Verlies en Rouw Alkmaar

ALKMAAR - Een dierbare verloren? Kom in contact met lotgenoten. Steunpunt Verlies en Rouw opent voor iedereen weer de deuren. Bezoekers zijn dinsdagmiddag 16 april van 14.00 tot 16.30 uur welkom voor een kop koffie. Om 14.45 start een groepsgesprek met elkaar om te praten over de impact van het verlies van een dierbare. Hoe om te gaan met verdriet? Wat zijn de moeilijke momenten? Hoe gaat de omgeving om met jouw verdriet? Gratis toegang.

Locatie: Aandachtscentrum De Zwaan, Oude Gracht 185, 1811 CD in Alkmaar. Meer informatie: www.dezwaan-alkmaar.nl of telefonisch: Eva Snieder: 06-11445637 of Marja Ligterink: 06-30088610.

De van Hylckama Vlieg Ondernemers Prijs

ALKMAAR – De oprichter van de VLIEG Advies Groep, Henk van Hylckama Vlieg, roept een ondernemersprijs in het leven om jonge ondernemingen na hun start-up in de volgende fase een 'vliegende vervolgstap' te kunnen laten maken.

Inschrijving geopend tot eind april

De van Hylckama Vlieg Ondernemers Prijs (vHVOP) wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een jonge onderneming die twee tot vijf jaar ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en potentieel kan aantonen. Henk van Hylckama Vlieg; "Het gaat hierbij om een bedrag van €30.000,- dat binnen het tijdsbestek van twee jaar in termijnen wordt uitbetaald. Er wordt gekeken naar zaken als een businessplan, financiële onderbouwing, ontwikkeling van het bedrijf en hoe er gebruik wordt gemaakt van de moderne media. De winnende onderneming wordt ook nog eens twee jaar lang gecoacht."

Voor meer informatie zie: www.vhvop.nl

Popkoor Different

LANGEDIJK - Popkoor Different presenteert Jebroer 2019, vrijdag 3 mei aanvang 19.30 uur in Theater De Binding. Kaarten via www.popkoordifferent.nl. Entree € 10,- / kinderen € 5,-.

Gewéldige line-up KaasPop Alkmaar!

Waylon ook aanwezig op Kaaspop Alkmaar. (Foto: aangeleverd)

ALKMAAR - "Naast de al bestaande evenementen als 'Ontzettend Alkmaar' en 'Alkmaar SMULT' presenteren we met nieuwe partners onder de noemer 'Alkmaar Entertainment' een gloednieuwe happening: de eerste editie van KaasPop Alkmaar. We willen dit evenement zowel voor de bezoekers als artiesten meteen goed neerzetten, zodat het jaarlijks terugkeert op de Alkmaarse agenda", zegt een van de organisatoren Martijn Vree. Aan de line-up zal het niet liggen...

Nieuw festival tijdens paasweekend!

KaasPop Alkmaar wordt in aanloop naar Pasen op zaterdag 20 april van 14.00 uur tot 22.30 uur georganiseerd op het evenemententerrein aan de Olympiaweg in Alkmaar. In een grote circustent treden de volgende nationaal bekende artiesten en bands op: Jett Rebel, Waylon, Wulf, Navarone en Wild Romance. Deze worden aangevuld met regionale bands als Sway (Haarlem), Charmless I (Alkmaar) en Uncle Harry's Punch (Bergen).

Countdown Café

"Het wordt een geweldige pop-rockshow in een combinatie van nationaal 'geweld' en regionale bands, dus er zit altijd wel iets voor de bezoekers tussen. Als presentator tussen de optredens hebben we Kees Baars van Countdown Café bereid gevonden. Hij vult de korte pauzes tussen de optredens door met muziek. In de megatent worden twee podia tegenover elkaar opgesteld, dus als het ene optreden afgelopen is, hoef je je alleen maar om te draaien om het volgende te zien. Voeg daar een super de luxe geluidsinstallatie en dito lichtshow aan toe en het wordt echt genieten!", vervolgt een enthousiaste Martijn.

Inwendige trek

Beide dagen zorgt Alkmaar SMULT voor de inwendige trek. Leuke foodtrucks met een diversiteit aan eten staan opgesteld zodat niemand iets te kort komt. Ook zijn er lockers aanwezig. Martijn: "Over het weer hoeft niemand in te zitten, want in de geweldige circustent sta sta je altijd droog en gezellig!" Kaarten voor KaasPop Alkmaar kosten €39,50 per stuk.

Victorious Alkmaar

De echte dance-fanaten komen zondag 21 april volledig aan hun trekken met Victorious Alkmaar. Martijn: "We gebruiken de hele entourage de dag erna met dit fantastische dance-festival vanaf 15.00 uur. De volgende nationaal en internationaal bekende dj's zijn aan onze geweldige line-up toegevoegd: Sidney Samson, La Fuente, Freddy Moreira, Darkraver, Ruben Vitalis, Erick E en Roog. Zij worden bijgestaan door MC Haits en MC Iceman." Deze dag wordt om 22.30 uur afgesloten. Kaarten voor Victorious Alkmaar kosten €24,50 p.p.

Voor informatie en tickets: www.kaaspopalkmaar.nl en victoriousalkmaar.nl. Check ook FaceBook en Instagram.

Van Rein Instituut biedt breed zorgaanbod

REGIO - Het Van Rein Instituut met vestigingen in Alkmaar en Tuitjenhorn is in de wijde omtrek een gekend en gerenommeerd instituut voor behandeling van diverse fysieke en/of mentale klachten.

Meer dan 25 jaar de partner bij fysieke en/of mentale klachten

Het Van Rein Instituut is opgericht in 1994 en is sinds 2003 gevestigd aan de Dr. Schaepmankade in Alkmaar. Sinds enkele jaren ook aan de Dorpsstraat in Tuitjenhorn. Sinds 2015 is osteopaat Cees Molenaar eigenaar van het Van Rein Instituut. De kracht van het Van Rein Instituut ligt in de persoonlijke benadering. Bij elke cliënt opnieuw wordt specifiek naar zijn/haar situatie gekeken en wordt op maat een behandelplan opgesteld. Hierbij is een eventuele samenwerking tussen de verschillende disciplines die het Van Rein Instituut huisvest mogelijk waardoor de cliënt de beste behandeling krijgt die bij zijn/haar klacht van toepassing is.

Scala aan te behandelen klachten

Binnen het Van Rein Instituut werken zes osteopaten samen met een podoloog, psycholoog, hypnotherapeut, coach en een Care for Women therapeute. Door dit brede zorg aanbod is het scala van te behandelen klachten ook breed waardoor er voor bijna elke klacht wel een oplossing te vinden is. Denk aan rug-, nek-, schouderklachten, buikklachten zoals opgeblazen gevoel, PDS, diarree, krampen, obstipatie, hoofdpijn, migraine, duizeligheid, SOLK (onverklaarbare klachten), gewrichtsklachten, sportblessures zoals runners knee, tenniselleboog of achillespeesklachten en bij baby's aan darmkrampen, reflux, onrustig zijn of voorkeurshouding.

Slechts een greep

Ook bij angsten, fobieën, depressies kan men bij het Van Rein Instituut terecht evenals het laten aanmeten van steunzolen. Dit is nog maar een greep uit de klachten die bij het Van Rein Instituut veelvuldig worden behandeld. Staat de klacht er niet tussen of graag een afspraak maken? Bel dan gerust met 072-5155454 of 0226-392121. Het Van Rein Instituut is zes dagen per week geopend en hanteert minimale wachttijden.

Zie www.vanreininstituut.nl en www.facebook.com/vanreininstituut

Digitale fotografie en websites bouwen

ALKMAAR - In Wijkcentrum De Oever is dinsdag 16 april een cursus in digitale fotografie en leert men een digitale fotocamera goed gebruiken en optimaal in te stellen. De cursus is geschikt voor elk type camera en kost slechts €32,50,-. In woord en beeld wordt gezamenlijk de camera ingesteld en na afloop worden echt betere foto's genomen. Vrijdag 26 april en vrijdag 10 mei is de populaire cursus om zelf websites te bouwen met Wordpress. Deze cursus is ideaal voor kleine ondernemers die zelf hun website willen leren bijhouden. Inclusief handig naslagwerk, eigen online lesomgeving en certificaat. De cursus wordt ook als privéles aangeboden. Zie www.eckkies.nl en de advertentie in deze krant.

Stichting Hortus

Hortus opent eerste paasdag haar deuren. (Foto: aangeleverd)

ALKMAAR - Hortus Alkmaar viert eerste paasdag, zondag 21 april de opening van het nieuwe tuinseizoen met een open dag met gratis entree. De tuin is die dag open van 12.00 tot 17.00 uur. Gratis entree

De tuinen, die aangesloten zijn bij de Nederlandse vereniging van Botanische Tuinen (NVBT), hebben dit jaar als thema gekozen ´Beter met planten´. In het kader daarvan is er in het bezoekerscentrum dit jaar een interactieve tentoonstelling ´Een groene apotheek´ over de geschiedenis van planten in de gezondheidszorg. Deze expositie wordt 21 april om 14.00 uur officieel geopend. Kinderen kunnen om 12.30 uur een paasmandje maken en daarna onder begeleiding paaseieren zoeken in de tuin. Om 14.30 uur is er een speciale kinderrondleiding. Kinderen kunnen ook een speurtocht doen door de tuin en zich laten schminken. Om 14.30 uur en 15.30 uur zijn er rondleidingen voor volwassenen onder leiding van een IVN-gids. Bezoekers kunnen ook zelf de tuin bezoeken. Er is een speciale route langs 20 geselecteerde geneeskrachtige kruiden. Hortus is geopend van 12.00 tot 17.00 uur en te vinden aan de Berenkoog 37 in Alkmaar. Kosten: entree, rondleidingen en speurtocht gratis, paaseieren zoeken: € 2,50 per kind, schminken: € 2,50 per kind. Aanmelden voor paaseieren zoeken: info@hortusalkmaar.nl
Info: www.hortusalkmaar.nl

Trouwen of geld houden

ALKMAAR - In de provincie Noord-Holland lopen de kosten voor een huwelijksceremonie in het gemeentehuis erg uiteen. Het verschil tussen het hoogste en laagste tarief voor een doordeweekse bruiloft loopt op tot € 619,55. Alkmaar is relatief duur vergeleken met omliggende gemeentes met €517,18 euro. Dit en meer blijkt uit onderzoek naar gemeentelijke trouwkosten per dag van de week door trouwwebsite ThePerfectWedding.nl.

Gemiddeld betaalt een Noord-Hollands bruidspaar € 412,04 voor een gemeentelijke ceremonie op een doordeweekse dag. Voor een doordeweekse bruiloft is Amsterdam de duurste gemeente met een tarief van € 779. Inwoners van Stede Broec zijn aan de andere kant van het spectrum € 159,45 kwijt. Verder zijn Castricum en Purmerend relatief duur (ruim € 600). In het weekend zijn stellen beduidend meer kwijt. Zaterdags is het tarief 70% hoger en op zondag betalen koppels zelfs twee keer zoveel. Dat komt vooral doordat de tarieven in bepaalde gemeenten erg hoog zijn. In Heemstede zijn de kosten voor een huwelijksvoltrekking het hoogst met € 1.488,90. Ook in de nabijgelegen gemeente Zandvoort brengt trouwen op zondag hoge kosten met zich mee: € 1.423,30.

Meer weten: theperfectwedding.nl

Met Pasen zit Alkmaar gebakken!

Smaakmakende meiden... (Foto: aangeleverd)

ALKMAAR - Koel310 organiseert in het paasweekend van zaterdag 20 tot en met 22 april de tweede editie van Smaakmakend Festival Alkmaar op het grasveld van de Koel310 gelegen in een groene oase. Wat kunnen de echte bourgondiërs op dit outdoor foodtruckfestival verwachten van dit culinaire avontuur voor de hele familie?

Eten: vlees, vis of vega?! De vele duurzame en biologische foodtrucks die zijn geselecteerd bieden de lekkerste specialiteiten, bereid met ingrediënten uit alle windstreken. Van oosterse falafel, Indische roti, Argentijnse steak tot Hollandse poffertjes.

Drinken: er is een selectie gemaakt van high-end wijnen van de beste wijnhuizen. Zij schenken graag een mooi glas voor in op het gezellige wijnplein. Toch meer een bierdrinker? Dan zijn er in de biertuin heerlijke speciaalbiertjes van lokale brouwers verkrijgbaar. Voor de kleine drinkers staat de limonade koud.

Kinderen: de speelgoedkoning van Altoys verzorgt disco dansen, spelletjes, schminken en springkussens! Alles zodat de kinderen zich vermaken en de ouders ook even echt kunnen genieten.

Muziek: zaterdag 60's bandjes; dus peace, love & happiness met te gekke bandjes die enkel muziek uit de 60's spelen. Met onder andere: Seaside Stringers, de huisband van join the band sessions, BacktoBasix. Zondag Caribische sferen; exotische sferen met een waanzinnige live-band vanuit het zonovergoten Caribisch Zomercarnaval Rotterdam. Maandag is de dag van de paashaas; Nederlandse traditie dus Nederlandstalige muzikanten en een grote zoektocht naar de lekkerste eieren met super leuke verrassingen!

De keukens zijn geopend van 13.00 uur. Gratis entree. Locatie: Koel310/Koelmalaan 310/1813JE/Alkmaar/pin aanwezig/gratis parkeren/bus 2

Volop mogelijkheden in de regio voor een dagje uit

REGIO – Wat voor leuks zullen wij gaan doen met Pasen en in de meivakantie? Deze vraag zal bij velen opkomen. Traditioneel is Pasen het begin van het toeristische seizoen. Een uitgelezen kans om een bezoek te brengen aan één of meerdere attracties die een samenwerkingsverband zijn aangegaan onder de naam Hartje Noord-Holland.

Beleef een rondreis door de tropen in één van de meest bijzondere vlindertuinen van Nederland, Vlindertuin Vlindorado, om de prachtige tropische vlinders, vogels en planten uit diverse werelddelen te bewonderen. Misschien zie je zelfs wel een vlinder geboren worden in de 'poppenkast'. Of wat denk je ervan om via de wiebelende hangbrug over 'water te lopen' via het nieuwe stapstenen pad in een van de vijvers. Zie www.vlindorado.nl.

In Broek op Langedijk staat Museum Broekerveiling. Hier is in 1887 het veilen bij afslag ontstaan. Beleef het Hollandse verhaal over tuinders en handel bij de oudste doorvaarveiling ter wereld. Kom zelf zaaien, oogsten, veilen en varen in het Rijk der Duizend Eilanden. Eerste en tweede paasdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: www.broekerveiling.nl.

Welkom in het unieke Van Blanckendaell Park! Nergens anders vind je een Savanne naast een speeltuin, flamingo's bij een molen, apen spelend bij een Museum en koi karpers bij een draaimolen. Met de oer-Hollandse molen als herkenbaar middelpunt, reis je over alle delen van de wereld en ontmoet je - ook tijdens de Paasdagen - meer dan 100 soorten dieren. Voor actuele informatie en activiteiten: www.blanckendaellpark.nl.

Op Avonturenparadijs Land van Fluwel heb je vanaf de nieuwe uitkijktoren een spectaculair uitzicht over de bloeiende velden. Zoef 10 meter naar beneden met de glijbaan. Beleef het grootste avontuur van Noord Holland, bedwing het Blote Voetenpad, verleg je grenzen in het Avonturenspeelparadijs en geniet bourgondisch in restaurant 'De Kneinsberg'. Elke dag geopend vanaf 10 uur. www.landvanfluwel.nl

Het Zee Aquarium is vernieuwd en uitgebreid, onder meer met zeehondenduin, Amazonejungle, reptielen, veel vissen en zeedieren. Wie durft onder het geraamte van de potvis te lopen? Of over een brug met daaronder een vijver vol piranha's? Treed binnen in de amazonejungle, waar het krioelt van de reptielen. Meer informatie: www.zeeaquarium.nl.

Het Marinemuseum in Den Helder is dé plek waar de marine echt beleefd kan worden in interactieve tentoonstellingen en aan boord van de museumvloot. Ontdek de geschiedenis van de Nederlandse marine, bekijk wapens en uniformen en leer alles over de ontwikkeling van de techniek aan boord. Uniek is onderzeeboot Tonijn die nog in originele staat is en er werken zelfs oud-opvarenden die de spannendste verhalen vertellen.

Bij Hortus Alkmaar wordt zondag 21 april het nieuwe seizoen officieel geopend. Het thema van dit jaar is ´Beter met Planten´. In het bezoekerscentrum is een interactieve expositie ´Een groene apotheek´ en in de tuin is speciale aandacht voor de geneeskrachtige kruiden. Er zijn die dag ook rondleidingen en kinderactiviteiten. De tuin is tot en met half oktober ook elk weekend geopend. Zie www.hortusalkmaar.nl

Koop nu je abonnement bij Het Baafje, zwembad van Heiloo, waardoor in maar liefst 6 baden kan zwemmen! Vrij toegang tot buitenzwembad Het Baafje, De Bever, De Veersloot en Maarten van der Weijdenbad * Gratis naar binnenzwembaden Duikerdel en De Wiel. Kortom, méér zwembad met je abonnement. Zie: zwembadhetbaafje.nl

Poort van Overstad viert eerste lustrum

Woon viert eerste lustrum. (Foto: aangeleverd)

ALKMAAR - Waar voorheen jarenlang het bedrijf Amafilter was gevestigd, is in 2014 een geheel vernieuwd gebouw ontstaan: De Poort van Overstad. Middenin Overstad omringd door vele andere winkels bracht de Poort weer nieuw elan aan Overstad: het vernieuwen van oude gebouwen gaf vijf jaar geleden een nieuw gezicht aan dit stuk Alkmaar.

Van oude fabriekshal naar compleet retailcentrum

Meerdere gebruikers maken nu elke dag gebruik van het maar liefst 6.000 vierkante meter tellende verzamelgebouw: Big Gym, het grootste fitnesscentrum van Alkmaar biedt sport- en trainingsmogelijkheden aan vele bezoekers. Beter Bed, al sinds vele jaren actief in Alkmaar koos ook voor de Poort: alles gelijkvloers en gratis parkeren voor de deur waren belangrijke overwegingen om zich hier te gaan vestigen. Dit gold ook voor Reddy Keukens en Pro Duo. Carpet Right kwam als laatste, temeer omdat hun oude locatie in het Ringers complex gedateerd was en omdat daar nieuwbouw moet gaan plaatsvinden.

Waarom de Poort zo'n goede plek is? Hein de Jong, mede-eigenaar: "We hebben ervoor gekozen om een groot parkeerterrein aan te leggen dat voorziet in gratis parkeren voor alle bezoekers. Bereikbaarheid en parkeren zijn belangrijke pre's voor winkels die hiermee hun klanten optimaal kunnen bedienen".

Daarnaast ligt het slechts vijf minuten lopen van de binnenstad af.

Gratis repareren

ALKMAAR - Stofzuiger kapot? Vrijwilligers staan zaterdag 20 april klaar om diverse reparaties uit te voeren in het Repair Café in het Vlijthof. Schemerlampen, stofzuigers en Senseo-koffiezetapparaten worden gratis gerepareerd evenals schone kleding (geen ritsen). De reparaties zijn gratis en alleen onderdelen worden in rekening gebracht. Van 13.00 tot 15.30 uur kunnen bezoekers langskomen. Bij de uitgang staat een pot voor vrijwillige bijdrage. De volgende zitting heeft 18 mei plaats en tevens de laatste sessie voor de zomerstop. Zie ook: www.repaircafealkmaar.nl.

34e N-H Oldtimer Festival

Een Chevrolet Bel-Air uit 1954. (Foto: aangeleverd)

VENHUIZEN - Ruim drie decennia Oldtimer plezier in Noord-Holland. Dat is zondag 21 en maandag 22 april, eerste en tweede Paasdag, te vinden op het 34e N-H Oldtimer Festival Venhuizen. Het evenement vindt plaats in overdekte en verwarmde hallen met een oppervlakte van drie voetbalvelden aan nostalgie tussen Hoorn- Enkhuizen. Na jaren van diverse items zoals racemotoren, brandweerauto's en autosport zetten ze het beproefde concept van landenthema's door. Deze keer is dat: 'Venhuizen goes America'.

Chevrolet, Pontiac. Dodge en Ford zijn slechts enkele merken die te bewonderen zijn. Bij de motoren zijn natuurlijk aanwezig de Harley Davidson alsmede de legendarische Indian. Peterbilt, Mack en Overdorp zijn de Trucks die de hal complementeren. Dit alles rondom het Vrijheidsbeeld van New York met een Burger of steak van de grill. Het is daar goed toeven als tijdens de muziek van de Red Strats, de petticoats draaien van rock 'n roll dansschool Jump Up. Tevens een optreden dansformatie Double V met dames in passende kleding. En zangschool Pop Up brengt liedjes van Frank Sinatra.

Rondom de hallen staan honderden marktkraampjes met allerlei artikelen. Voor de kinderen is een mini-kartbaan en een nostalgische draaimolen opgezet. Het expo-complex is te vinden Torenweg 44 in Venhuizen. Beide Paasdagen van 11.00 tot 18.00 uur open. Entree slechts 10,- euro , Jeugd 13 tot en met 17 5,- euro, kinderen tot en met 12 jaar gratis. Zie: www.oldtimerfestival.nl.

Ford zet groot in op elektrificatie

Ford Kuga (Foto: Ford)

REGIO - Ford heeft een uitgebreide reeks nieuwe auto's gepresenteerd die zijn ontworpen om steden schoner en stiller te maken door steeds meer gebruik te maken van milieuvriendelijke elektrische aandrijvingen.

Het assortiment van zestien geëlektrificeerde modellen die vandaag worden aangekondigd, wordt uitgebracht onder de nieuwe noemer Ford Hybrid. Het omvat een uitgebreide reeks modellen, van kleine personenauto's tot SUV's en people-movers. En er zijn ook een op de Ford Mustang geïnspireerde, sportieve SUV en een volledig elektrische Transit in de maak.

Deze ontwikkeling markeert een nieuwe mijlpaal voor Ford: het bedrijf legt zich toe op het leveren van een nieuwe reeks zuinige en plezierig rijdende auto's die voldoen aan de uiteenlopende wensen van de Europese klant. Of die nu de kinderen veilig naar school wil brengen, pakketjes wil afleveren of op zoek is naar sportieve prestaties.

"Ford Hybrid voertuigen maken elektrificatie relevant en haalbaar voor meer bestuurders dan ooit. Van elke nieuwe auto die we introduceren, van Fiesta tot Transit, wordt ook een geëlektrificeerde versie uitgebracht, die het beste past bij de behoeften van onze klanten en die betaalbaar is", aldus Stuart Rowley, President van Ford Europa. "De modellen die vandaag worden geïntroduceerd, zijn uitgerust met nieuwe voorzieningen op het gebied van technologie en connectiviteit en zijn nog maar het begin van onze plannen om een uitgebreid assortiment te ontwikkelen van slimme auto's voor een slimme wereld". Eerder dit jaar gaf Ford aan ernaar te streven om van alle toekomstige modellen van het bedrijf ook een geëlektrificeerde versie op de markt te brengen.

Paasvoordeel bij Volvo Ton van Kuyk

Kom naar de open dagen van Volvo Ton van Kuyk. Alle vestigingen zijn open! (Foto: aangeleverd)

REGIO - Alles staat bij Volvo Ton van Kuyk, tijdens het komende paasweekend van 18, 19, 20 en 22 april, in het teken van de grote paasshow.

Een prachtige selectie Volvo occasions, van jong tot wat ouder en van groot tot klein. Allemaal scherp geprijsd en verspreid over de vier vestigingen in Alkmaar, Beverwijk, Hoorn en Purmerend.

Tijdens deze occasionshow biedt Volvo Ton van Kuyk de beste deal op de reeds rijklaar geadverteerde occasions. Voor klanten geen financiële verassingen dus voor garantie en/of een afleverbeurt bij de dealer.

Daarnaast wordt elke inruilwaarde verhoogd met 1.500 euro inruilpremie. Bekijk de voorraad alvast online via www.tvk.nl/occasions.

Het team van Volvo Ton van Kuyk heet iedereen van harte welkom op donderdag 18 april, vrijdag 19 april, zaterdag 20 april en maandag 22 april!

Focus bestverkochte auto

Ford (Foto: Ford)

REGIO - Ford Nederland sluit het eerste kwartaal van dit jaar goed af. Met 3.567 registraties was de Ford Focus het eerste kwartaal zelfs de bestverkochte auto van Nederland. Ook de Fiesta laat goede cijfers zien in het eerste kwartaal. Het is de op een na best verkochte auto in zijn segment. Lees verder

Zowel Ford personenauto's als bedrijfswagens laten met een marktaandeel van respectievelijk 6,2% en 13,9% over het eerste kwartaal een groei van het marktaandeel zien.

Ford Bedrijfswagens

De solide verkoopresultaten van Ford Bedrijfswagens kennen een stijgende lijn voor de Transit, de Transit Custom en de Transit Connect. Ook de Ranger pick-up heeft een sterke start met 108 registraties in het eerste kwartaal. Dat is meer dan het dubbele vergeleken met vorig jaar.

Ford Focus

Met de toevoeging van de avontuurlijke Focus Active crossover is de Focus line-up helemaal compleet. De Titanium, boordevol technologieën die het leven makkelijker maken, de ST-Line, met zijn sportieve uitrusting en messcherp sturende onderstel en de Vignale, die zijn passagiers verwent met ultieme luxe waren al eerder verkrijgbaar.

Broekhuis wisselactie een succes

(Foto: Aangeleverd)

REGIO - Met de vraag; 'heb jij 'm al op je auto?' werd een massale inruilwedstrijd gestart. De Broekhuis klanten uit Noord-Holland lieten hun oude kentekenplaathouders voor kentekenplaathouder met de tekst 'een Broekhuis auto' vervangen. Maar liefst 2.500 kentekenplaathouders werden de afgelopen weken door de Broekhuis monteurs vervangen.

Opbrengst naar het goede doel

De oude kentekenplaathouders werden natuurlijk niet maar zo bij het grofvuil gezet. Deze kentekenplaathouders werden ingezameld door GP Groot; een bedrijf die zich richt op inzameling en recycling, brandstoffen en oliehandel, en infra en engineering. De duurzaamheidsgedachte van GP Groot 'Samen meer waarde creëren' kwam weer eens tot uitdrukking door een verdubbeling van de opbrengst. Broekhuis rondde het bedrag af naar € 650,-.

De Opbelbus

Dit mooie bedrag is gedoneerd aan het goede doel: De Opbelbus. Dit is een initiatief waarbij hulpbehoevende ouderen zonder vervoer geholpen worden, wanneer men bijvoorbeeld een boodschap moet doen of een doktersafspraak heeft.

Uitreiking cheque en prijzen

Natuurlijk hoort bij een wedstrijd ook een prijs. Daarom kwam een select gezelschap op 14 maart samen om de prijs uit te reiken aan de prijswinnaars van de wisselwedstrijd.

Op deze avond werd tevens de cheque ter waarde van € 650,- uitgereikt aan de medewerkers van de Opbelbus Alkmaar.

Een auto kopen, leasen of financieren?

ALKMAAR - Sta je op het punt een andere auto te kopen dan sta je voor veel keuzes. Eerst het oerwoud aan nieuwe modellen. Ben je daar eindelijk uit, komt de volgende afweging: ga je kopen of leasen. En hoe weet je wat voor jou de beste optie is?

Kopen of leasen maakt niet uit: Klaver biedt het totaalpakket

Je kunt natuurlijk advies inwinnen. Maar waar en bij wie? Krijg je van een leasemaatschappij een eerlijk en objectief lease advies? Bij Klaver Auto en Klaver Lease wel. Of je nu een auto koopt of leaset, dat maakt eigenlijk niet uit. Klaver biedt namelijk het totaalpakket: de levering van een nieuwe of gebruikte auto, het onderhoud en reparaties, schadeherstel, en natuurlijk inruilen.

Alleen nog maar tanken

Hoe zit dat dan met (private) lease? Bij Lease betaal je een vast bedrag per maand voor het gebruik van de auto. Je kiest een looptijd en het aantal kilometers dat je gaat rijden. Aan het eind van de looptijd lever je de auto weer in. Je wordt dus geen eigenaar van de auto. Wegenbelasting, WA-casco verzekering, pechhulp, onderhoud en reparaties zijn allemaal inbegrepen. Je hoeft alleen nog te tanken.

Schade

Heb je een keer schade, dan wordt het eigen risico in rekening gebracht. Deze kan variëren van 150 tot 500 euro per schadegeval, net wat je in je leasecontract afspreekt. Het grote verschil tussen lease en kopen is: waar ligt het restwaarderisico. Als koper ligt dat risico bij jezelf. Bij lease ligt dat bij de leasemaatschappij. Schade heeft grote invloed op de restwaarde, maar ook wijzigingen in wet en regelgeving kunnen nadelig zijn. Zo was een lichte diesel zes jaar geleden nog heel populair. Vandaag de dag betaal je hier veel wegenbelasting voor en is de inruilwaarde na alle dieselschandalen ook hard gezakt.

Bij Klaver Lease aan het juiste adres

Besluit je te gaan leasen, dan zijn er veel aanbieders. Welke kies je dan? Wat is verstandig? Wil je niet leasen via een onpersoonlijke website, of een telefoonnummer die wordt opgenomen door een bandje met keuzetoetsen. Kies dan voor Klaver Lease. Daar kun je gewoon binnen stappen, in de showroom waar echte auto's staan die je kunt leasen, waar je een proefrit kunt maken, waar mensen zijn die je vragen kunt stellen, en waar je je huidige auto kunt inruilen. Dan ben je bij Klaver Auto en Klaver Lease aan het juiste adres. Graag tot ziens.

Berenkoog 2 Alkmaar, 0725208898, www.klaverautogroep.nl

Extra Paasvoordeel bij Dekkerautogroep

(Foto: aangeleverd)

REGIO - De keuze is enorm bij de acht vestigingen in Noord-Holland. Bij aankoop van een occasion of demonstratie auto kan de klant rekenen op een extra Paaskorting van € 500,- en een zeer aantrekkelijk inruilvoorstel. Met occasions vanaf € 2.945,- tot zeer luxe SUV's en sportwagens is er voor elke beurs iets te vinden in de diverse voorraad. Zelfs de ondernemer heeft keus uit bijna 50 bedrijfswagens.

Wie liever in een nieuwe Ford de zomer tegemoet gaat is bij Dekkerautogroep ook aan het juiste adres. In het oog springende aanbiedingen zijn de behoorlijk aangescherpte Private Lease tarieven op de Fiesta, Ecosport en Focus. Een compleet uitgeruste Fiesta is nu tijdelijk leverbaar vanaf € 249,- per maand. De compacte SUV, de Ecosport, rijdt men al vanaf € 299,- per maand. Deze aanbiedingen zijn echter tijdelijk en zolang de voorraad strekt omdat Ford een maximum aantal auto's voor deze actie beschikbaar heeft gesteld.

"Wij maken ons op voor een druk Paasweekend", aldus Eric Herman van Dekkerautogroep. "Het Paasweekend is traditioneel één van de drukste momenten in onze showrooms. Vooral de consument die op zoek is naar een gebruikte auto grijpt dit actieweekend aan om te profiteren van extra voordeel. In tegenstelling tot veel andere dealerbedrijven hebben wij een zeer uitgebreide en diverse voorraad. Ook voor de wat goedkopere occasion kan men bij ons terecht. Zo hebben wij ongeveer 50 auto's onder de €10.000,-. En wie op zoek is naar iets bijzonders zoals een Maserati Ghibli, een Porsche Panamera of een exclusieve Ford Mustang V8. Met een koopavond op donderdag 18 april trappen wij onze traditionele Paasshow af. Op 2e Paasdag zijn alle Dekkerautogroep vestigingen geopend van 11.00 tot 16.00 uur".

Concept car: Imagine by Kia

Imagine by Kia (Foto: Kia)

REGIO - Kia presenteerde met trots de volledig elektrische vierdeurs concept car Imagine by Kia. Dit studiemodel vormde op de 2019-editie van de Autosalon van Genève één van de highlights op de Kia-stand. Fascinerend bij de Imagine by Kia is het unieke interieur met 21 afzonderlijke HD-displays.

"Bij automotive design draait alles om het prikkelen van de zintuigen en om het hart net wat sneller te laten kloppen. Wij zien absoluut geen reden waarom dat anders zou zijn wanneer de auto van een elektrische aandrijving is voorzien", stelt Gregory Guillaume, Vice President of Design van Kia Motors Europe. "Onze volledig elektrische concept car zet dan ook je hart in de hoogste versnelling en dit ontwerp geeft ook een indruk van onze allesomvattende en emotionele kijk op elektrificatie."

Guillaume: "Tegenwoordig hebben bestuurders veel vragen over elektrische auto's, wat heel begrijpelijk is. Ze maken zich zorgen om de actieradius, het laadnetwerk en of elektrische auto's nog wel dynamisch en uitdagend zijn. We hebben ons aan het begin van dit project daarom afgevraagd wat de rol van deze concept car moest zijn. De beste manier voor ons om die vraag te beantwoorden, en tegelijkertijd eventuele zorgen van mensen weg te nemen, was om elektrificatie puur vanuit een emotioneel oogpunt te bekijken."

Open dag bij Hoek Bouma

Verkeersschool Hoek Bouma. (Foto: aangeleverd)

DE GOORN - Al bijna zestig jaar timmert Verkeersschool Hoek Bouma met veel succes aan de weg. In die tijd is het familiebedrijf met een hoofdvestiging in De Goorn en een nevenvestiging in Purmerend uitgegroeid tot een begrip in de regio. Een bedrijf dat staat voor kwaliteit en een hoge mate van persoonlijke aandacht. Een bedrijf waar in al die jaren heel veel mensen uit de regio het felbegeerde papiertje hebben gehaald. Op de traditionele Open Dag, op Tweede Paasdag 22 april aanstaande, kunnen belangstellenden op de hoofdvestiging in De Goorn kennismaken met alle facetten van de verkeersschool.

Aan de Wieder 29 in De Goorn biedt Verkeersschool Hoek Bouma een veelheid aan verkeersopleidingen, opfris- en bijscholingscurssen, maar ook mentale begeleidingstrajecten aan. "Naast de particuliere opleidingen voor motor, auto, aanhanger en bromfiets verzorgen wij ook de beroepsopleidingen voor vrachtauto, bus, aanhanger en logistiek. Bovendien bieden wij een flink pakket nascholingscursussen voor de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs aan", aldus Peter Bouma, die vanaf 1993 als derde generatie aan het roer staat van Verkeersschool Hoek Bouma. "Ook hebben wij de expertise in huis voor faal- of angstbegeleiding."

Modern

Die expertise zit hem niet alleen in het kennisniveau. Goed toegeruste theorielokalen, een groot eigen terrein, een rijsimulator en een gezellige kantine: het zijn voorbeelden van het zeer moderne uitrustingsniveau van Hoek Bouma. Het familiebedrijf stelt dan ook niet alleen de particulier maar ook de zakelijke rijder centraal.

Cursusaanbod

Ondernemers krijgen informatie op maat over het cursusaanbod, zowel op het gebied van de theorie- als de praktijklessen. Voor wie wil kennis maken met de opleidingen en voertuigen van Verkeersschool Hoek Bouma of informatie over Code 95 wil of gewoon zijn of haar theoriekennis wil testen geldt: kom naar de open dag op maandag 22 april tussen 11.00 en 16.00 uur.

Gratis proefles

Tijdens deze dag zijn er bovendien veel leuke activiteiten. Bezoekers krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een gratis proefles in één van de voertuigen. Tevens is de brandweer present met zwaar materieel. Daarmee laten de brandweerlieden zien hoe iemand uit een auto geknipt wordt. De open dag van Hoek Bouma biedt echter niet alleen plezier voor de ogen en het lijf, maar ook voor de portemonnee: er zijn tijdens de open dag kortingsacties op rijlessen.

Kijk voor meer informatie op www.hoekbouma.nl

Elke 41 seconden een Golf

Volkswagen Golf First generation (Foto: Volkswagen)

REGIO - De Golf - de meest succesvolle auto van Europa - is 45 jaar oud. De productie van de bestseller begon officieel op 29 maart 1974 in de Volkswagen-fabriek in Wolfsburg. Niemand bij Volkswagen kon toen vermoeden dat de opvolger van de legendarische Kever wereldwijd meer dan 35 miljoen keer zou worden verkocht. Sinds de start van de productie 45 jaar geleden heeft elke 41 seconden iemand ergens ter wereld een nieuwe Golf besteld - gemiddeld zo'n 780.000 auto's per jaar.

De Golf is het hart van Volkswagen, aldus Ralf Brandstätter, Chief Operating Officer van Volkswagen. "Hij staat als geen andere auto voor vooruitgang en technologie. In de Golf werd veiligheidstechnologie bijvoorbeeld voor miljoenen mensen voor het eerst betaalbaar. Zeven generaties lang heeft de Golf het merk Volkswagen ook geholpen om zich te ontwikkelen tot één van de belangrijkste autofabrikanten ter wereld."

Fiat Concept Centoventi

Fiat Centoventi (Foto: Fiat)

REGIO - Fiat liet op de autosalon van Genève 2019 zijn conceptauto ' Fiat Concept Centoventi' debuteren als visie van het merk op elektrische mobiliteit voor de massa in de nabije toekomst. Deze visie komt rechtstreeks voort uit de 120-jarige historie van het merk, die dan ook de inspiratie bood voor de naam van het prototype: 'Centoventi' is Italiaans voor honderdtwintig.

Zonder zijn tradities te verloochenen is Fiat er in die 120 jaar steeds weer opnieuw in geslaagd te breken met het verleden en zijn blik op de toekomst te richten. Zoals in de jaren 50, toen de Fiat 500 een industriële en culturele omwenteling teweegbracht door rigoureus in te gaan tegen alle heersende opvattingen over hoe een auto in elkaar moest zitten en eruit moest zien.

Het was een conceptueel en technisch meesterwerk, het eerste echte voorbeeld van betaalbare mobiliteit voor de massa in de automobielgeschiedenis.

Suzuki Ignis uitgelicht

Suzuki Ignis (Foto: Suzuki)

REGIO - De Ignis valt op met zijn karakteristieke design. Deze Ultra Compact SUV biedt verrassend veel binnenruimte. En is voorzien van uitstekende veiligheidsvoorzieningen en innoverende technieken.


De Ignis is een compacte crossover met een speels en eigenzinnig design. De 5-deurs Suzuki Ignis heeft een hoge zitpositie voor een beter zicht op de weg, een verrassend ruime interieur met verschuifbare achterbank voor meer bagageruimte dan wel beenruimte en een ruime instap vóór en achter. En uiteraard heeft Suzuki aan de veiligheid gedacht.

Een voorbeeld is het actieve veiligheidssysteem DCBS (Dual Camera Brake Support). Het AllGrip 4x4-systeem, dat beschikbaar is op verschillende versies, geeft meer grip en levert ook een bijdrage aan de veiligheid.

Auto Gear Shift

De Ignis staat op een ultrasterk en –licht platform. Hiermee is de compacte crossover de lichtste auto in zijn klasse met positieve gevolgen voor het verbruik en de rijeigenschappen. Naar wens levert Suzuki de Ignis met AGS (Auto Gear Shift).

Deze geautomatiseerde versnellingsbak is compacter en lichter dan een traditionele automaat wat ook een gunstig effect op het verbruik heeft.